Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Tuintegeltaks?

Een van de bizarre komkommertijdberichten is dat over de tuintegeltaks. De gemeente Altena (Werkendam, Aalburg, Woudrichem) wil de rioolbelasting verhogen voor mensen die hun tuintje hebben betegeld. Omdat het de waterhuishouding verstoort. Door klimaatverandering hebben we te maken met heftiger hoosbuien waarvan het water de riolering overspoelt omdat mensen hun tuintjes betegelen. Althans, zo is de redenering. Of je een bedrag per tegel moet gaan rekenen (dan leggen mensen prompt grotere tegels in hun tuin), of je precies moet definiëren in de gemeenteverordening wat precies een ‘tegel’ is (betonnen rijplaat, flagstone, klinker, grind, bielzen, asfalt) en of gemeenteambtenaren met een lineaaltje in de achtertuin mogen koekeloeren (het terras telt mee, mevoruwtje) en wat te doen met pergola’s en afdakjes met zonnepanelen erop, zandbakken met afdekking tegen de katten, kippenhokken, kunstgras, tennisbanen, opritten – het wordt een waar mierenneukfestijn, reken maar. In Altena is het voorstel de rioolheffing te koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlakte van de tuin. De vraag is ook hier: wat is een verhard oppervlak, hoe zit dat met de afdakjes, hoe meet je het en – uiteraard in een kruideniersland – waar gaat de belastingopbrengst naartoe (de algemene pot, veronderstel ik). Klimaatverandering als argument om de gemeentekas te spekken. Dat is het tegengestelde van beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan ! En dan hebben we nog de fraudegevoeligheid (paar potten geraniums op de tegels, huppakee – goen!).

In mijn gemeente (Leiden) lopen plaatselijke politici rond die werkgelegenheid voor ambtenaren ruiken en die meteen kans zien de lege gemeentekas aan te vullen. Een politieke partij heeft voorgesteld om ook in Leiden een tegeltaks in te voeren. Argument: “Wie zijn tuin volledig verhardt, bezorgt zijn buren immers wateroverlast en maakt meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het geeft ook een grotere kans op riool-overstorten, met alle gevolgen voor het dierenleven in de sloot” (aldus gemeenteraadslid De Vos [PvdD]). Dierenleven in de sloot ! Die Vos toch. Leiden komt om in de grachten.

Zo gaat het er aan toe in de komkommertijd in een provinciestadje. Het rare is dat tegels uit de tuin moeten om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, maar dat je, als je dezelfde klimaatverandering wil bestrijden door zonnepanelen te plaatsen, dezelfde gemeente heel hard ‘nee’ roept en met dwangsommen dreigt wegens het beschermde stadsgezicht. Wie is er hier nu gek?

bericht de Sleutelstad: Partij voor de Dieren wil Leidse tuintegeltaks

Gaan we op een jaarrecord af?

Volgens Mastervolt is het eerste halfjaar 2017 een zeer goede periode geweest voor de productie van zonnestroom. Via koekeloeren in de database van hun WEB-omvormers komt Mastervolt tot die conclusie. Kijk ik met m’n eigen beperkte oogjes in mijn eigen spreadsheet dan is het eerste halfjaar weliswaar erg goed maar er waren betere eerstehalfjaren. Bijvoorbeeld 2011 en 2015

eerste halfjaar productie kWh
2010 234,2
2011 243,2
2012 223,2
2013 223,5
2014 237,9
2015 242,7
2016 236,8
2017 242,2

Veel scheelt het allemaal niet. De conclusie is dat de productie van zonnestroom op halfjaarbasis erg voorspelbaar is. De variatie is ongeveer 10%  IJs en weder dienende – is de prognose voor de rest van het jaar uitstekend.

naar aanleiding van “Opbrengst zonnepanelen 2017 stevent af op jaarrecord” op Solarmagazine

Op waterstof de wereld rond

Zojuist is uit Parijs de boot Energy Observer vertrokken, een enorme catamaran bekleed met zonnepanelen en voorzien van twee schattige Darrieus-type windmolentjes. De bedoeling is om de hele wereld rond te varen zonder één druppel fossiele brandstof te verbruiken. Dat laatste is niet zo nieuw, want de Portugese zeevaarder Magelhaes deed dat al tussen 1519 en 1522. Het unieke van de Energy Observer is dat de zonnepanelen en de windmolentjes dienen om waterstof op te wekken. De waterstof wordt opgeslagen en ghebruikt voor de aandrijving. Het schip is een ouwe rot, want het is in 1983 gebouwd als race-zeilboot, maar kennelijk compleet verbouwd tot high tech hoogstandje. Lees meer op de website van Energy-Observer

zie ook Fox News

See you in 2023 (2)

In zijn brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de salderingssystematiek van aan het door zonnepanelen van particulieren aan het net teruggeleverde stroom noemt de minister 5 varianten die, gezien vanuit de optiek van Jan-de-consument-met-zonnepaneeltjes variëren van zeer gunstig (de huidige regeling) tot zeer ongunstig (variant D, helemaal afschaften dat gedoe). Aan welke variant geeft de minister de voorkeur en wat levert dat op voor Jan-de-consument-met-zonnepaneeltjes?

Als raspoliticus zegt de minister natuurlijk helemaal niks. Immers, bij politici is alles altijd bespreekbaar. Verder is de minister op dit moment decommissionair dus mág hij geen belangrijke dingen zeggen. Ik moet dus aan ‘Kampologie’ doen om in te schatten wat de minister het liefste zou willen. Daar zijn aanwijzingen voor. In de eerste plats staat de minister bekend als een gierige kruidenier en inhalige adjunct-schatkistbeheerder. Immers, hij ziet mensen met zonnepanelen als lastige, verkapte belastingontduikers. Maar er is meer. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat varianten A en A1 niet leiden tot een toekomstbestendige, kostenefficiënte regeling. Met andere woorden: die kunnen we ministerieel wegstrepen. Laten A en A1 nu juist zijn het gewoon onveranderd handhaven van de huidige salderingsregelingen en het handhaven van het fiscale aspect van de de huidige regeling.

Blijven over varianten B (salderen begrenzen), C (terugleversubsidie) en D (afschaffen en investeringssubsidie ervoor in de plaats). Aangezien het voorstellen van variant D op een enorme weerstand bij particulieren kan rekenen met een kopersstaking, blijven variant B en C over. B is volgens de minister het minst stuurbaar. Voor een politicus doet dat zeer: hij wil graag aan de touwtjes trekken. Houden we variant C over: de terugleversubsidie. Een prachtig instrument voor de minister want hij kan naar behoeven de hoogte van de subsidie veranderen, of de subsidie afschaffen wegens geldgebrek. Een regeling die in het verleden heeft geleid tot de term “wipkipbeleid”. Ik verdenk de minister van wipkipneigingen. Ik kan me dat soort taferelen nog herinneren toen de heer Geel een soort minister van Milieu zonder ministerie was.

In ieder geval: reken er op dat de zonnepaneelbezitter in variant C in ieder geval minder snel terugverdient dan bij ongewijzigde salderingsregeling.Hierom denk ik dat het handig is om nu nog pijlsnel zonnepanelen te laten installeren als u er geen heeft. Immers: tot 2023 blijft de huidige, gunstige regeling in stand. En in 2023 zit er een andere minister op het Haagse pluche dan de huidige.

Tot slot::

De minister schijft aan het eind van zijn brief fijntjes: “Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten”. Ziet u hem? De slimme meter is dus noodzakelijk om zonnestroombezitters te kunnen afknijpen. Houd dat in gedachten als de netbeheerder juichend aankondigt een o, zo mooie glimmende slimme meter bij u te komen plaatsen. Slim voor hem en de minister, minder slim, op het domme af, voor de zonnepaneelbezitter.

documenten:

Kamerbrief over de Salderingsregeling dd. 12 juli 2017

ECN rapport:bij het Kamerstuk:

De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties

See you in 2023 (1)

Onze minister van Economische Zaken maakte vanmiddag bekend dat de salderingsregeling voor zonnestroom tot 2023 blijft wat hij is. Dat is goed nieuws voor mensen die zonnepanelen hebben en voor mensen die van plan zijn zonnepanelen te laten installeren. Immers: het o zo belangrijke argument “terugverdienen” blijft op deze manier 5 jaar kaarsrecht overeind. Zo lang als het duurt, want: de slimme minister zei er niet bij dat hij intussen ruim tijd heeft om een nieuwe regeling te bedenken die goed past bij zijn honger naar belastingcenten op elektrische stroom. De huidige regeling: onbeperkt salderen, is fiscaal een hork van een regeling, en “terugverdienen” is geen goed groen argument, maar het is wél een van de weinige regelingen die door de gewone burger begrepen wordt, namelijk van het type 1+1 = 2.

bericht in De Telegraaf

Iemand interesse?

Het paneel dat ik afgelopen 5 juli testte bleek het prima te doen. Details: merk Isofoton 110-24, dwz een 24V 110 Wp paneel met 72 monokristallijne cellen. Bouwjaar ca 2002. Het paneel heeft de afgelopen 5 jaar wegens ‘overbodig’ ‘in opslag’ gelegen (stond in de schuur bij een kennis). Afmetingen 650 x 1320 mm, dikte aluminium omlijsting 35 mm. Vmax = 34,8V, Voc = 43,2V. Mooi glad en helder EVA kunstof afdeklaminaat, geen krassen, achterzijde ook geen krassen of beschadigingen. Het paneel heeft twee junction boxen die 3 cm uitsteken achter het achtervlak van het paneel. Ik denk dat die twee junction boxen dienen om een 12V configuratie te ondersteunen. Het paneel is ca 10 jaar gebruikt dwz de cellen zien er niet zo strak zwart uit als een splinternieuw paneel. Er komen geen kabels uit met connectoren: men moet zelf de junction box openen en een tweeaderige DC kabel via (ouderwetse) schroefklemmetjes vastzetten. Plus en min zijn door mij gemarkeerd. Ik heb het paneel getest door hem aan een OK4E microomvormer te hangen, en dit is een onverslaanbare combinatie. ik heb nog wel plaats op het dak, maar dat is aan de zonnige straatkant. Vanwege ons fantastische Leidse beschermde stadsgezicht mag uitgerekend dáár geen zonnepaneel meer bij.

Eventueel is het paneel te koop met een (gebruikte maar zo lang als het duurt werkende) OK4E microomvormer EN een kabel met de speciale AC connector die indertijd bij de OK4E werd geleverd. Prijs voor het paneel € 50, met OK4E en kabel erbij 10 euro meer. Ik heb als alternatief een splinternieuwe OK4E (10 jaar in z’n doos gezeten, ‘nul op de teller’) maar dan zonder kabel. Leuk om op een goedkope manier kennis te maken met zonne-energie. Geïnteresseerd? Stuur een email naar floris256@yahoo.com.

 

Inspiratie bij Thuisbaas

Op zoek naar inspiratie om de duurzaamheid van mijn huishouden te verhogen kwam ik bij toeval terecht op de website van Thuisbaas. Deze organisatie is opgericht door Urgenda met als doel woningen energieneutraal te maken, dat wil zeggen: van het gas af en op jaarbasis energieneutraal. De situatie die ik voor mijn eigen woning nastreef! Van het gas af betekent een aanpak via twee wegen: 1: ingrijpende wijzigingen in / aan de woning,  2: opwek van eigen energie. Hoe doet Thuisbaas dat? Projectmatig ontzorgen is hun devies. Dat is heel fijn, want ik merk aan mijn omgeving dat mensen die onbekend zijn met de materie stuiten op een compleet oerwoud van technieken,mogelijkheden, suggesties, meningen, broodjes @@p-verhalen, procedures, regelingen, onbekendheid, onkunde, ambtelijke welwilligheid en tegelijk politieke, economische en financiële  barrieres. Een complete waanzinnige chaos waarin Thuisbaas de woningeigenaar helpt tussendoor te laveren. Een prachtig initiatief naar mijn idee. Dan komen nog de echte werkzaamheden, waar een heleboel mensen als een berg tegenop zien. Het pad naar groen zijn gaat niet over rozen, en een beetje hulp is fantastisch.

Het concept van Thuisbaas draait om zonne-energie. Op het dak komen PVT panelen. dat wil zeggen gecombineerde zonnepanelen /warmtecollectoren. De opgewekte stroom gaat terug het net in, de warmte wordt opgeslagen in een groot opslagvat en dient als bron voor warmtebehoefte. Daarnaast komt een elektrisch aangedreven warmtepomp.  Stroom voor die warmtepomp wordt opgewekt door de zonnepanelen. Is er niet genoeg zonnestroom capaciteit, dan kan een zonnepergola, zonneveranda of zonne-carport uitkomst bieden.

Met andere woiorden: dit ziet er veelbelovend uit. Op de pagina ‘Ervaringen’ staan allemaal juichende woningbezitters die hun huis energieneutraal hebben laten maken.

Wat mij opvalt is dat alle voorbeelden vrijstaande of hoekwoningen betreffen, of twee-onder-een kappers. Rijtjeswoningen ontbreken bij de voorbeelden. Verder zie ik op de website nergens de woorden “woningisolatie”, “warmteterugwinning” en “passief”. De nadruk ligt in eerste instantie erg veel op zonne-energie, met andere woorden weg 2 van bovengenoemde aanpak. Het in eerste instantie aanpakken van de buitenkant van de woning stimuleert de eigenaren wellicht om daarna de binnenkant aan te pakken. Of kan je in je energieneutraal gemaakte woning voor eens en altijd lui achterover leunen terwijl de zelfopgewekte energie vrolijk langs de plinten klotst?

Het kostenplaatje van Thuisbaas voor energieneutraliteit is te overzien: ca 35.000 euro. Dat klinkt erg duur, maar als men een energierekening heeft van 2.000 euro per jaar doet men er 17 1/2 jaar over om het energiebedrijf evenveel te betalen, en daarna zit men nog steeds met een rekening van 2.000 euro per jaar. Zo’n investering van 35.000 euro kunt u ook beschouwen als 17 1/2 jaar vaste lasten en daarna bent u er vanaf. Als u een auto koopt van 35.000 euro, dan kost een nieuwe auto na 10 jaar alwéér 35.000 euro (tel de inflatie erbij op).

Energieneutraal worden is voor de lange adem, dat wel, en een behoorlijke investering waarvoor je het geld moet hebben of lenen. Maar vergis u niet: ik ben zelf 17 jaar geleden begonnen met dure zonnepanelen. Die 17 jaar waren zo voorbij en ik zit dus nu lekker comfortabel te genieten van elk spatje zonneschijn, met jaloerse buren nog steeds zònder zonnepanelen.

website: thuisbaas.nl

Op 11 juli (morgen dus) is er een avond over energieneutraal wonen in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, waar o.a. Thuisbaas acte de présence geeft. Het programma vindt u hier

Onweer kleine uurtjes 7 juli 2017

Sinds een maand of wat log ik met m’n zelfgebouwde Arduino pulslogger de productie op de kWh verzamelmeter van mijn zonnepanelen. Sinds een maand heb ik op het printplaatje bij de logger een elektronische barometer gesoldeerd waardoor ik synchroon met het puls-signaal ook de barometerstand meeneem. Een verrassing in het logbestand van afgelopen nacht (6 op 7 juli 2017) was dat de barometer in de kleine uurtjes tijdens het onweer enorm fluctueerde: liefst twee millibar (tussen 1014 en 1016 mB) tijdesn het geflits en gebulder. In het grafiekje is ook leuk te zien dat overdag op 7 juli de barometer gestadig is geklommen. Meten = weten, en meten is leuk!

U vindt de beschrijving van de Arduino-logger in het Arduinohoekje op deze website;:

logging van de verzamel-KWh meter PV installatie

logging barometerstand

Windfarm met Tesla accu-opslag in South Australia

In de staat South Australia heeft men vorig jaar de laatste met steenkool gestookte elektriciteitscentrale gesloten en wordt de elektriciteitsvoorziening in stand gehouden met zonneenergie, windenergie en import (van kolenstroom(!)) uit het aanpalende Victoria. Verleden jaar braken tijdens een freak storm  een paar hoogspanningsmasten  en moest tegelijk een windpark worden stilgezet wegens te harde wind. Het elektriciteistnet werd instabiel en viel uit. De hele staat met 1,7 miljoen inwoners zat 24 uur zonder stoom. Koren op de molen voor fossiele lobbyisten (“zie je wel: duurzame energie deugt niet – onbetrouwbaar”, schamper-de-schamper, enz).

Het bestuur van de staat South Australia stuurt nu aan op de installatie van een mega-accu, te plaatsen bij de windfarm ‘Hornsdale’, genoeg om het een tijdje uit te zingen als er weer een catastrofe plaatsvindt of er in de zomer te veel vraag en te weinig aanbod is.  De firma Tesla gaat die accu bouwen: een 100 MW/129 MWh power pack van lithium ion batterijen, van hetzelfde type neem ik aan als in de Tesla auto’s zit.  Elon Musk himself heeft aangeboden om de accu te leveren binnen 100 dagen na de officiele bestelling.

Ze zijn daarin South Australia  buitengewoon innovatief bezig. Penetratie van zonnestroom bij eigen woningen is 25%, dat wil dus zeggen op elke 4 woningen 1 met zonnepanelen. Hoe is de penetratie in ons land? 5%? Hoe innovatief en duurzaam zijn wij? Hoeveel procent elektriciteit wordt bij ons opgewekt uit hernieuwbare bronnen? Waar ik mij het meest bezorgd over maak is het onvoorstelbare slakkentempo van de energietransitie in ons land.

bronnen:

techcrunch

persbericht van Tesla

Zomer = zonnepanelen testen

Als het zomer is gaat het bij mij kriebelen: er moet met zonnepanelen geêxperimenteerd worden. Zo ook dit jaar. Een kennis had ergens achter in een schuur een setje bejaarde 110 Wp Isofotonpanelen liggen. Of ik er wat mee kon/wilde doen. Hij had er niks meer aan, want op zijn erf staat tegenwoordig een reusachtige moderne PV installatie. Nu is het in kringen van oude PV rotten bekend dat Isofoton in de jaren ’90 uitstekende panelen produceerde waarop men 25 jaar garantie gaf. Die Spanjaarden durfden wel wat. Kom daar vandaag maar eens om. Nu is 110 Wp niet meer courant voor woningen maar wel een uitstekend vermogen om bijvoorbeeld de stroomvoorzening van een weekendhuisje in de volkstuin mee veilig te stellen. In ieder geval, ik dacht: “laten we maar eers kijken”. En inderdaad, na afstoffen, het bestuderen van het inwendige van de gigantische junction boxen en het afzoeken van de vliering naar bijpassende micro-omvormers bleken de panelen prima te presteren met een OK4E als omvormertje. Maar wat nu? het dak ligt al zo vol dat er niks meer bij kan. Toch eens met de zonnepaneelloze buurman smoezen.