Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Moet Tihange dicht?

Ik kreeg een emailtje van De Ecomodernist waarin men pieit om de Belgische kerncentrales open te huoden. Belangrijkste argument is “Bij succes van de actie tegen kernenergie (a.s. zondag) betekent dat meer CO2 uitstoot en klimaatverandering”.

Mooi. De Ecomodernisten begrijpen dus dat CO2 uitstoot tot klimaatverandering leidt. Dat kwartje is gevallen.

Nu die kerncentrales. Er staan drie units aan de Maas bij Tihange: Tihange-1,2 en 3. Tihange-1 (962MW) is in 1975 in gebruik genomen, Tihange-2 (1008 MW) in 1983 en Tihange-3 (1046 MW) in 1985. Een lange lijst van problemen en incidenten kenmerkt Tihange 1 en Tihange 2: haarscheurjes, betonrot, brand, lekkages, Tihange-1 was ontworpen voor een gebruiksduur van 30 jaar. Opeenvolgende regeringen in België hebben de levensduur van de units opgerekt naar 40 en later naar 50 jaar.

Het allerbelangrijkste argument is economisch: de stokoude units leveren goedkoop en redelijk betrouwbaar 25% van de totale basislast aan Belgische elektriciteitsproductie. Het land is sinds 1975 verslaafd aan atoomstroom. Er wordt gewerkt aan hernieuwbare energie, maar net als in Nederland door een regering met een attitude van een boer met kiespijn. Verder (heb ik begrepen) zijn de interconnecties van het hoogspanningsnet met de rest van Europa te zwak om het benodigde vermogen te transporteren indien alle kerncentrales zouden worden afgeschakeld. Kernenergie afschakelen = brownouts in Belgiē. Zo zit dat.

Vanuit de ruimte is ’s nachts heel goed te zien dat België nogal wat energie kan besparen. Het land is één grote lichtreclamezuil. Daar hoor je de Ecomodernisten niet over.

Kernenergie is levensgevaarlijk – nu en voor het nageslacht. Bij kernsplitsing onstaan leversgevaarlijke zeer langdurig zwaar radioctieve en dodelijke splijtingsproducten die 150.000 jaar meegaan. Daar zadel je niet je nageslacht tot in 75.000 generaties mee op. Te gevaarlijk. Te kwetsbaar (je hoeft zonnepanelen niet door het leger te laten bewaken tegen terroristen).  Als er een groot ongeluk gebeurt is België reddeloos (en Nederlands Limburg kunnen we in het geval van een groot ongeluk in Tihange afschrijven. De risico’s van kernenergie zijn te groot, en er mag bij kernenergie nooit niets fout gaan. En het is al fout gegaan, onder andere in Windscale, Harrisburg, Tsjernobyl en drie reactoren van Fukushima Dai-Ichii

Doen die Belgen ook aan eindberging? Waar dan? Hoe dan? Wie spreekt er over 150.000 jaar nog Vlaams of Wallon?

wikipedia: Kerncentrale Tihange

kernrampen: Scientias

wikipedia: list of nuclear disasters

Ik ben het eens met WISE: sluiten die boel, en wel meteen.

Onweer in Leiden

Het is vrij eenvoudig om aan een zelfgebouwde kWh-pulslogger een sensor toe te voegen die continu de barometerstand registreert. Het leuke daarvan is weer dat weersomslagen dubbel gezien worden, zoals in dit geval de toch wel spectaculaire snelle omslag vandaag van bloedheet naar uiterst aangenaam. Die weersverandering ging bij mij in Leiden gepaard met enig onweergeweld en stortregens.

Het hele evenement duurde een uurtje in de namiddag. Rond 15:00 begon de lucht grauwer en grauwer te worden, en om 16:30 donderde en bliksemde het en viel een paar stevige plenzen water uit de lucht. Een en ander werd keurig geregistreerd door de PV-pulsmeter (productie zakt dramatisch in om na het passeren van het onweersfront weer op te knappen), en het onweer zelf ging gepaard met behoorlijke schokken in de barometerstand. Meten is genieten!

Heet

Dit jaar op de zonnewendedag voor de verandering geen gejuich over de productie van m’n zonnepanelen: ik kan met dit mooie weer blijven juichen tot m’n keel schor is. Laten we eens kijken naar onze Assepoester: de zonneboiler. Terwijl zonnepanelen goed gecorreleerd produceren met bijvoorbeeld stroomverbruik door airconditioning (zon schijnt hard, het is heet, zonnepanelen presteren maximaal, airco aan – zonnestroom compenseert airco-stroomverbruik), is het met de zonneboiler heel anders gesteld. Dag na dag is het vooraadvat op toptemperatuur, terwijl het warmwaterverbruik de afgelopen weken matig is. Bij het douchen wordt heel veel koud water bijgemengd (het tapwater is bij binnenkomst in het huis op zich al niet zo koud als in de winter), kledingverbruik is minimaal, wat wil je met een T-shirtje per dag, dus de wasmachine slaat een wasje over. Terugleveren van heet water gaat niet. En dus zijn de maanden mei tot en met september een periode waarin we heerlijk lang kunnen douchen met veel warm water, het maakt niet uit: het voorraadvat blijft continu op hoge temperatuur. Mooi he?

Vandaag llet Eneco in een berekening zien dat het meerverbruik in ons land door airconditioners volledig wordt gecompenseerd door de enorme productie van zonnestroom. Dat was vroeger wel anders!

bericht Eneco: Productie Nederlandse zonnepanelen naar recordhoogte: niveau ruim drie energiecentrales.

Slimme-meterbezitters opgelet!

Stel u hebt een slimme meter in de meterkast en u zou graag uw verbruik dan wel teruglevering van zonnestroom willen documenteren. Dat is geen probleem. De energieleveranciers vechten elkaar de tent uit om u uw eigen gegevens via een duurbetaalde, privacygevoelige en klantenbindende service te bezorgen. Het business model van de toekomst! Vindt u het leuk om uw privacy te grabbel te gooien in ruil voor leerzame grafiekjes: prachtig, gaat uw gang.

U kunt ook zelf loggen via de P1 poort van de slimme meter. Voordeel: veel minder privacy gevoelig en uw energieleverancier zit niet in uw verbruik/teruglevering te koekeloeren. Er zijn hele slimme jongens die dat al voor elkaar hebben, en er is een club bezig om het voor elkaar te boksen via een Netduino. Niet dat op het paranoide af gepruts in volledige privacy met SD kaartjes en zo van mijzelf, maar professioneel, via een appje op uw smartphone zoals het in 2017 hoort. Neem een kijkje op tweakers.net

zie ook codeplex

Position paper E&Y over energiebelasting in opdracht van Essent

We leven in een wonderlijke wereld. Afgelopen donderdag (15 juni 2017) presenteerde de energieproducent Essent een position paper geschreven door medewerkers van Ernst & Young  Belastingadviseurs, over de geschiedenis en de effectiviteit van de Regulerende Energiebelasting.

Zoiets verwacht je niet van een energieboer.

Zaak is dat de consument sinds 1996 is opgezadeld met een toenemende en buitenproportionele hoeveelheid belasting op energie, en dat terwijl de kale energieprijzen de laatste paar jaar omlaag zijn gegaan. Deze energiebelasting was oorspronkelijk bedoeld om energiebesparende maatregelen te subsidiēren, maar al heel gauw werd de opbrengst in zijn geheel in het grote hongerige gat van de Rijksbegroting gestort. Intussen werd de noodzaak tot energietransitie steeds groter, en om die te versnellen is weer een andere belasting (pardon: heffing) bedacht: de ODE, en ook die wordt weer netjes in zijn geheel door de brave consument opgehoest. Dat wekt dikke wrevel op bij dezelfde consument. Het wordt allemaal erger gemaakt doordat het ministerie van Economische Zaken particulieren die energiebesparende maatregelen nemen eerder ziet als belastingontduikers dan als redders van het klimaat. Minister Kamp zegt gewoon dat de salderingsregeling hem te veel belastingopbrengst kost en dat hij daarom aan die regeling morrelt.

Het deugt gewoon niet, en dat is kennelijk zelfs bij Essent doorgedrongen.

Daar komt bij dat de energiebelasting voor bedrijven stukken minder is dan voor particulieren en dat de energiebelasting degressief is, dat wil zeggen dat hoe meer een bedrijf verbruikt hoe lager de energiebelasting is. Hele grote energievreters genieten zelfs vrijstelling van energiebelasting. Milieuschade door CO2- en andere uitstoot, dan wel afval telt niet mee. Dat is bepaald geen stimulans om energie te besparen, laat staan zelf op te wekken. Waarom zou je bij een superlage grootverbruikers kilowattuurprijs dure zonnepanelen op je fabrieksdak leggen, zelfs met SDE+ subsidie? Dat de directeur van de NS zich op de wieken van een windmolen laat rondsleuren is ordinaire window dressing en bespaart helemaal niets aan energie. De NS wekt zelf geen elektriciteit voor haar treinbedrijf op. Natuurlijk niet want er is nauwelijks een fiscale stimulans. Het bedrijfsleven is geinteresseerd in kostenbesparing en in een groene uitstraling (en de NS heeft de handen al vol met het redelijk op tijd laten rijden van treinen).

Alle grote wind- en zonneparken worden gesubsidieerd met geld uit de ODE pot (de SDE+ subsidies) en wellicht een beetje uit reclamebudgetten. Dank u wel, consument. Diezelfde consument krijgt voor zijn pogingen tot CO2 uitstoot reductie helemaal niks, en op zijn hoogst een hondenfooi voor een isolatiemaatregel plus een snauw van de politici op Economische Zaken. Dat wekt nog meer wrevel.

E&Y nemen waar dat de particulier verdomd goed inziet dat elke bespaarde kilowattuur en kubieke meter gas hem een smak geld bespaart en dat men daarom energiebesparende maatregelen neemt. Als dit ook voor bedrijven zou gelden, zou de energietransitie een heel stuk rapper gaan dan het slakkentempo van het moment. Kunnen belastingmaatregelen daarbij helpen? E&Y denken van wel. Ze doen voorstellen voor een energiebelasting 2.0, zeg nieuwe stijl, waarbij de hoeveelheid CO2 uitstoot bij energieopwekkig maatgevend zou moeten zijn voor de hoogte van de belasting

Al met al is het &Y rapport een leuke eye opener en legt het de vinger op zwakke plekken van het huidige energiebelasting regime. Als zelfs Essent vindt dat daar verandering in moet komen, is er écht iets aan de hand.

U kunt het Ernst&Young rapport, “Energiebelasting 2.0:  de ideale impuls voor een rechtvaardige energietransitie” downloaden vanaf de Essent pagina

Een productief weekje

Dankzij het zelf in elkaar geknutselde Arduino loggertje dat braaf pulsjes telt uit de verzamel-kWh meter van m’n zonnepanelen kan ik na een week heftige zonneschijn lekker nagenieten door het maken van een verzamelgrafiekje. Het plaatje is van de afgelopen week, maandag 10 t/m zaterdag 17 juni. Het logging interval kan zelf worden gekjozen, in dit geval 5 minuten tussen elke wegschrijf-activiteit. Het zal bij zonnestroom-aficionados algemeen opgevallen zijn dat afgelopen week een topweek is geweest. De enige dag dat de productie ietwat inzakte was afgelopen vrijdag, met veel bewolking. Als er geen bovenwolken zijn dringt de juni-zon vrij gemakkelijk door de lage bewolking heen en zorgt voor genoeg productie om er een lekker neggie-dag van te maken. Overigens is de stand van de meter in de meterkast zodanig dat juni 2017 op de nominatie staat een vette neggie-maand te worden. 2017 is hard op weg een bovenmodaal zonneschijnjaar te worden.

Ameland energieneutraal?

De gemeente Ameland heeft afgelopen week samen met een aantal partners een energieplan voor het eiland gepresenteerd waarin men streeft naar renergieneutraliteit. In het kader van die plannen wordt o.a. gekeken of de reserve elektriciteitskabel die het eiland verbindt met de wal gebruikt kan worden om overschot elektriciteit naar het vasteland  te exporteren.

Opmerkelijk is dat de NAM ook in de plannen participeert. NAM staat voor Nederlandse Aardolie Maartschappij, niet bepaald een duurzame naam. NAM juicht in een persbericht (een kopie overigens van het persbericht van de gemeente Ameland) “Zo wil NAM de productielocaties voor de kust en op Ameland elektrificeren om het productieproces te verduurzamen‘. De barsten verschijnen spontaan in mijn klomp, want ik lees hier dat een fossiele olieboer gas en olie gaat oppompen met elektriciteit gewonnen  uit hernieuwbare bronnen. Wat is dat voor fossiele krompraat? Spinniewin! Niks gas en olie boren/produceren voor de kust of op Ameland. Dat eiland en de Waddenzee hebben het al moeilijk genoeg. NAM duurzaam? Gas oppompen. Aardschokken en bodemdaling veroorzaken, CO2 uitstoten, giftig afvalwater in de bodem in Twente pompen! NAM duurzaam? Me hoela. Contradictio in terminis.

Persbericht gemeente Ameland “Innovatief energienet voor verdere verduurzaming Ameland

Persbericht NAM “Innovatief energienet voor verdere verduurzaming Ameland

Je moet ervoor naar South Carolina

Een grappig duurzaam(?) aandoend apparaat dat ik tegenkwam op Internet is de Rocket Dome. Zo te zien om in de tuin te zetten en dan genieten maar. je moet erw el naar South Carolina voor, want daar worden ze gratis geleverd.

RocketDomeSolar

Opmars van zonnestroom in de USA

Terwijl er in het Witte Huis een president zit die het liefst zwarte handen heeft van het kolenstof denken de overige Amerikanen toch iets genuanceerder over duurzaamheid. CNBC Sustainable Energy gaf een persbericht uit waarin staat dat in het eerste kwartaal van dit jaar in de de USA liefst 2 GWp aan zonnestroom is bijgeplaatst. Hiermee is het totaal in dat land gestegen tot 44,7 GWp, genoeg om op jaarbasis 8 miljoen Amerikaanse huishoudens elektrisch aan te drijven. En het Amerikaanse zonnestroomsucces dendert voort. Men verwacht dat over vijf jaar het geaccumuleerde vermogen is verdrievoudigd. Reden waarom het zo snel gaat zijn de prijzen. Voor industriële stroomopwekking is de installatieprijs gezakt tot onder 1 US dollar per Wattpiek. De levelized cost (LCOE) van zonnestroom is in de uSA in de afgelopen 5 jaren spectaculairdegaald en zou zich nu onder het niveau van steenkool bevinden (wikipedia)

bron persbericht: CNBC 

CO2 reddende engel?

Een klein berichtje op de wire van Reuters geeft mij een ongemakkelijk gevoel. “Big oil, small U.S. towns see new reward in old production technique“. Hier zijn sluwe jongens aan het werk. Oude marginale oliebronnen in Texas worden opgepept door er onder hoge druk kooldioxidegas in te pompen. Hiermee loopt de recovery rate op van 10% naar iets van 30% en wellicht 60%. Dat betekent double whammy voor de fossiele energieboeren (CO2 afvangen van kolencentrales én hun oude goedkope, afgeschreven oliebronnen extra benutten voor heel veel winst). Als klap op de vuurpijl zit in Washington een president die niks liever doet dan dit soort activiteiten te ondersteunen. Er schijnt dus een wetje aan te komen om een lieve duit subsidie over deze bezigheden uit te sproeien. Triple whammy voor de Amerikaanse olie-CO2-kolenboeren! Ik kan me goed voorstellen dat onze eigen fossiele demissionaire minister-president saampjes zijn demissionaire minister van Economische Zaken zit te  watertanden om deze ontwikkeling ook in Groningen toe te passen:  kolencentrales massaal meer laten stoken, CO2 afvangen en in Groningse aardgasvelden pompen, meer aardgas produceren, minder aardbevingen. Financieel gewin. Te pesenteren als Groen en Milieuvriendelijk! Economisch feestvieren voor big business en intussen meer centrale macht voor politici en meer greep op burgers. Weg met dat enge decentrale gekeutel met zonnepaneeltjes en windmolentjes. Carbon to the Rescue!.