zonnepanelen.wouterlood.com

duurzaamheid achter de meter

Door in WordPress

Dat was even schrikken: mensen die mijn website bezochten kregen een vette roodgekleurde pagina voorgetoverd met het bericht dat Google c.s. mijn site identificeert als een attacker website. Blacklisted ! Er was al een week of twee een script actief dat om de een of andere duistere reden contact zocht met een geheimzinnige server. Foute boel.

Sinds vandaag opereert deze website niet meer onder Joomla maar onder WordPress, en wel de meest recente versie. Excuses voor het ongemak en de schrik, maar we gaan gewoon verder.

Er wordt nog gesleuteld aan de site, – menu’s, footers, widgets en zo voort. Houd de site in de gaten!

Wat betekent salderen volgens het NVDE voorstel? (2)

Waar gaat al dat geld heen? In het vorige blogbericht rekende ik uit dat de gemiddelde zonnestroombezitter met beperking van de saldering van teruggeleverde zonnestroom volgens het concept van de NVDE op z’n minst € 594 – 428,76 = € 165,24 per jaar minder beurt op z’n supergroene aan het net teruggeleverde zonnestroom.  En het kan nog veel erger als elektriciteit dynamisch en seizoensafhankelijk worden beprijsd.

Je vraagt je dus af: als iemand er pak-em-beet 165 euro per jaar bij in schiet, wie krijgt die 165 euri dan? Op dit moment zijn er 140.000 huiseigenaren/bewoners met zonnepanelen, dat zijn er in 2020 wellicht 250.000. Het gaat dus toch om een lieve 250.000 x 165 = € 41 miljoen per jaar. Antwoord: ik schat voor 90% naar de fiscus en voor 10% naar de energiebedrijven. De minister van financien ziet 35 miljoen per jaar binnenvloeien en de energiebedrijven 6 miljoen. Het was namelijk minister kamp die amar zeurde en zeurde om z’n gederfde belastingopbrengsten. Een vette sigaar uit de doos van de eigenaren van zonnepanelen. Moet je die dingen maar niet op je dak leggen en via de salderingsregeling belasting ontduiken!

Zouden die extra overheidsinkomsten besteed worden aan subsidies voor extra zonnepanelen, dan kan je er nog om lachen (als een boer met kiespijn, dat wel). Maar als er met dat geld meer asfalt wordt gestort om files mee te bestrijden, wat dan?

Wat betekent salderen volgens het NVDE voorstel ? (1)

Ik heb uit nieuwsgierigheid een ruwe berekening gemaakt wat het salderingsvoorstel “vernieuwde stimulering zonnepanelen” van de NVDE voor een zonnestroombezitter in spé zou kunnen betekenen. Hij moet dan wel een ‘slimme’ meter hebben die teruglevering registreert omdat de voorgestelde regeling een redelijke vergoeding voor kilowatturen bevat die aan het net zijn teruggeleverd. En dat laatste moet bemeterd worden,

salderen_volgens_nvde_voorstel

In de berekeningen heb ik twee belangrijke inschattingen moeten doen: 1. het aantal kilowatturen dat daadwerkelijk wordt teruggeleverd, 2. De hoogte van de terugleververgoeding. Wat het aantal kilowatturen teruglevering betreft: die is gedragsafhankelijk. Bij mij is het zo dat zelfs op een winterdag er overdag stroom kan worden teruggeleverd. Ik kan dat zien omdat mijn meter dan terugdraait. Mijn meter is een oude ferrarismeter en dat wil ik graag zo houden. Waarom, dat merkt u wel aan de berekening. De maandproductie van een 3 kWp systeem heb ik berekend aan de hand van het 10-jaarsgemiddelde van m’n eigen zonnstroomsysteem. 3 KWp omdat dat zo’n beetje is wat een gemiddelde woning kan hebben.

De hoeveelheid aan het net teruggeleverde kWh’s varieert omdat de elektriciteitsvraag omgekeerd seizoensafhankelijk is vergeleken met de zonnestroomopbrengst. En in de vakantiemaand juli kan in verband met de afwezigheid van de bewoners van het zonnestroompand de teruglevering heel hoog zijn. Vandaar de ‘highlighting’ van de maand juli in de tabel.

Dan de terugleververgoeding. Die moet ‘redelijk’ zijn. Maar wat is redelijk? Laten we eens naar het buitenland kijken. Mijn correspondent in Australië heeft zonnepanelen. Zijn huis heeft een slimme meter die teruglevering keurig registreert. Er is daar geen salderingsregeling, en hij krijgt per teruggeleverde kilowattuur keurig 6 cent uitgekeerd door het energiebedrijf. Dat bedrag heb ik in de berekening meegenomen. Ik kom dan uit op de volgende tabel.

Wat valt op: in de huidige regeling (die tot 2020 blijft gelden), is de elektriciteitsrekening van de zonnestroomproducent/eigenaar elk jaar € 594,- lager dankzij de stroom uit zijn zonnepanelen. Voor elke geproduceerde kilowattuur, of die teruggeleverd wordt of niet, ‘vangt’ de PV-man 22 eurocent, dwz de volle kilowattuurprijs. Bij een systeemprijs van € 1,50 per wattpiek is de break-eventijd van zijn systeem 7½, jaar.

Nu het voorstel van de NVDE. Voor teruggeleverde kilowatturen wordt een ‘redelijke’ vergoeding van 6 cent betaald. In mijn berekening is de jaarlijkse elektriciteitsrekening € 428,76 lager. Dat scheelt eventjes € 170 in het nadeel van de PV-bezitter met volledige saldering. De break-eventijd wordt in de het NVDE voorstel bij dezelfde systeemkosten 10½ jaar.

Aan wie komt het verschil van jaarlijks € 170 toe? De fiscus! Het verschil tussen de 6 cent vergoeding straks en de 22 cent in 2017 is energiebelasting en allerlei heffingen en BTW. U begrijpt dat de minister van Economische Zaken wildenthousiast zal worden van dit NVDE voorstel. Iemand die overweegt om zonnepanelen aan te schaffen zal achter z’n oren krabben. Er gaat van dit voorstel geen verhoogde  stimulans uit voor zonnestroom. Integendeel. De volgende stap (van de energiebedrijven) zal zijn een seizoensafhankelijke terugleververgoeding. Immers: in de zomer is stroom spotgoedkoop dankzij het enorme aanbod van zonnestroom. In de winter is het andersom: dan is stroom duur vanwege het gebrek aan zonnestroom (er is in de winter wel meer aanbod van windstroom). Daarna komt wellicht invoering een dynamisch uurtarief. Klanten zijn ervoor om stevig aan te verdienen, wat? Een energieleverancier is  geen liefdadigheidsinstelling.

Kortom, dit NVDE voorstel is bepaald geen verbetering van de situatie voor particulieren vergeleken met de salderingsgregeling anno 2017.

Wat collega PolderPV twitterde, en daar ben ik het volkomen mee eens: zou het VVDE voorstel worden omgezet in een wettelijke regeling, dan moeten alle oude ferrarismeters verplicht worden ingeleverd want die werken 100% in het voordeeel van zonnestroombezitters: anoniem, automatisch en privacy-safe, én ze leveren straks wellicht € 170 per jaar op omdat ze teruglevering niet registreren. Leve de krasse knarren!

Overigens: advies aan wie zonnepanelen overweegt: onmiddellijk aanschaffen, want de huidige regeling is duidelijk zo gek nog niet en in ieder geval beter dan welk voorstel dan ook voor > 2020 van NDVE of de minister van Economische Zaken.

NVDE denkt na over salderen na 2020

Bij het salderen van zonnestroom wordt teruggeleverde stroom weggestreept tegen stroom die men aankoopt van het energiebedrijf. Een prachtige regeling, en een enorme stimulans voor de verspreiding van zonnestroom bij particulieren. Maar eigenlijk zit er iets scheef aan de regeling en dat is de belastingcomponent op elektriciteit. De belasting op stroom voor consumenten is enorm. Overigens is die belasting oorspronkelijk bedoeld om mensen aan te sporen op elektriciteit te besparen en om het aanschaffen van zonnepanelen voor particulieren rendabel te maken. In feite is de salderingsregeling een flat tax regeling: iedereen met zonnepanelen profiteert ervan. Op twee personen na, namelijk de ministers van Financiën en Economische Zaken. Laatstgenoemde is de woordvoerder voor eerstgenoemde. Beide heren zit het dwars dat mensen die hun eigen supergroene stroom opwekken met hun eigen panelen hierover geen belasting betalen. Zonnestroom-mensen zijn in hun ogen ordinaire belastingontwijkers. Er moet dus een andere regeling komen, na 2020 want tot zo lang houdt een meerderheid in de Tweede Kamer de deur dicht voor krassse maatregelen van beide gierige bewindslieden. Een ‘Trumpiaanse’ maatregel zou zijn het per decreet afschaffen van die  vermaledijde linkse salderings regeling (ik hoop van harte dat minister Kamp geen stille fan is van Donald Trump).

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) heeft lang zitten nadenken en komt nu met een voorstel waarvan ik het idee heb dat men tracht de kool en de geit te sparen. Samengevat: PV-bezitters krijgen vanaf 2020 een vergoeding voor de energie die ze aan het net leveren. Die vergoeding is zo hoog dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die je direct zelf gebruikt, betaal je uiteraard geen belasting. Zo zorgt het NVDE voorstel voor een fluwelen overgang zonder schokeffecten bij consumenten of in de markt. Door de dalende prijzen en grotere opbrengst van panelen kan die vergoeding geleidelijk omlaag en blijven de kosten voor de schatkist proportioneel.

bron: bericht op website NVDE

(nagekomen commentaar van mij: en wie mag die ‘vergoeding’ dan wel uitkeren? Het energiebedrijf? Ze zien je al aankomen. De minister van Economische Zaken ? Die is er alleen voor het Grote Bedrijfsleven. De minister van Financien? Dan zijn we terug bij af: een belastingmaatregel).

Over warmteproductie gesproken

zonneboiler_feb_2017Na een koude, grauwe week brak de zon door. En hoe! Gisterenochtend gaf de display op het voorraadvat van de zonneboiler 11 graden aan, ongeveer de temperatuur van het water zoals dat door het waterleidingbedrijf wordt aangeleverd. De hele dag scheen de zon uitbundig en fel, met als gevolg dat de temperatuur tegen de avond was opgelopen naar 60 graden. Dat is een enorme prestatie. Het vooraadvat bevat 90 liter water dat dus 49 graden in temperatuur was gestegen. Even rekenen: 90 kilogram water x 49 graden x soortelijke warmte (4,2) = 18.522 kJ. Even omrekenen naar kilowattuurtjes: 18.522 x 2.8 x 10-4 = 5,145 kWh. Er is dus op 1 dag door de zonnecollector zó veel zonne-energie geoogst dat er ruim 5 kilowattuur is opgeslagen. Ik sta er steeds weer verbaasd van hoe efficient een zonneboiler in de winter kan zijn.

Ik reken 1 kilowattuur per douchebeurt (niet te lang douchen s.v.p.!) dus er zijn in één dag 5 douchebeurten met gratis CO2 vrije, supergroene warmte aan de vooraad toegevoegd.

Zon op de kaart Amsterdam

Wilt u weten waar in Amsterdam op daken zonnepanelen liggen: raadpleeg Zon op de kaart van de gemeente Amsterdam. Een heel nuttige site voor geografen en PV-geïnteresseerden. Men maakt onderscheid tussen particulieren, VVE’s, bedrijfspanden, scholen, gemeentelijk vastgoed en overige panden. Amsterdammers kunnen/mogen zelf hun eigen locatie met panelen toevoegen.

website: zonopdekaart.Amsterdam

PV paneelgletsjer

pvpaneelgletsjerNa de sneeuwval van gisteren en vannacht lag er een dikke laag sneeuw op de zonnepanelen. Ik schat een centimeter of tien. De buitentemperatuur ligt op zo’n 1,5 graden boven het vriepunt. Sneeuw smelt dan langzaam, water zakt naar beneden en vormt een smerend laagje waardoor een beetje helling en een gladde ondergrond voldoende is om de hele sneeuwplaat aan het schuiven te krijgen. Iets dergelijks gebeurt in het groot met de gletsjers op Groenland en de ijsvlakten op Antarctica. Het beweegt naar het laagste punt. Zo ook met de sneeuw op zonnepanelen. Hier een fraai plaatje van een schuivende sneeuwplaat op m’n  zonnepanelen. Twee minuten na het schieten van het plaatje brak de ijsplaat af en heb ik alle sneeuw van de panelen weggeschoven. De productie ging meteen van nul naar 100 Watt. We weten van de wintersport dat er veel weerkaatsing is van zonlicht op sneeuw. Ook in ons land !

Warmetruiendag 2017 – een confrontatie met Moeder Natuur

warmetruiendag_brrrWas het bij vorige gelegenheden van de Warme Truiendag lekker weer, voorjaarsachtig, zo niet dit jaar. Een dunne snijdende oostenwind onder een grauw wolkendek voelt heel onaangenaam aan. Buiten vriest het 0.8 graden, en er ligt een sluier sneeuw. Met de kamerthermostaat lager is het gewoon niet lekker, boven op zolder in mijn studeerhokje. 16,7 graden! Ondanks robuuste zolderisolatie zorgt de kille aanhoudende wind voor behoorlijk warmteverlies. Normaal gesproken is de reactie op te lage comforttemperatuur het simpeltjes opdraaien van de centrale verwarming. Niet vandaag dus, want we zijn solidair met honderdduizend Nederlandsers die meedoen met Warme Truiendag. Morgen gaat de thermostaat weer terug naar wat ik normaal en acceptabel vind (19 graden). Overigens is het in de woonkamer zeer behaaglijk omdat de vloerverwarming bij dit type weer op z’n best presteert.  Op zolder dus pantoffels aan en in de woonkamer op blote voeten ! En dat met de kamerthermostaat laag.

Opgelet: morgen is het warme-truiendag

Zet de kamerthermostaat 1 graadje lager en help mee CO2 uitstoot te verminderen.

zie https://www.warmetruiendag.nl/

Behoed u voor stadswarmte

Via een twitterbericht kwam ik terecht op de site Bloomberg.com waar een verhaal stond over energiearmoede in Oekraïne. Wat wil het geval: In de roemruchte Sovjet-tijd bestond woningbouw veelal uit het snel uit de grond stampen van enorme flatgebouwen. In ons land kennen we ook wel van dat soort wijken. Het Kanaleneiland in Utrecht lijkt er een beetje op. Verwarming gebeurde langs typische Sovjet-stijl: een centrale stadswarmtefabriek die via grote buizen heet water naar de flatgebouwen brengt. Warmteisolatie van de flatgebouwen: nul komma nul. Efficiency van de stadverwarming: nada komma nada. Oplossing: enorme radiatoren in de woningen, open de kraan. Werd het te warm in huis: raam open. Ik heb zo’n situatie meegemaakt bij mijn vroegere werkgevers: als ik ’s ochtends in mijn kantoortje binnenkwam, hartje winter: raam wijd open om die afschuwelijke warmte kwijt te raken – het energiecentrum werd gerund door een ex-machinist uit de Grote Vaart die alleen maar kon rekenen met megawatts. Klachten gingen radicaal de prullenbak in. Gebouwen werden niet bemeterd.

Enfin, de enorme verspilling van energie werd in Oekraïne jarenlang gesubsidieerd door de staat. Totdat na de revolutie van 2014 de staat in feite failliet was en onder curatele kwam van het IMF. Wég subsidies, marktconforme prijzen voor energie, warmterekeningen van flatbewoners de stratosfeer in. Een voorbeeld wordt aangehaald van een chirurg die 118 dollar per maand verdient en die in een standaardflatje woont (430 square feet ofwel 40 vierkante meter) met een energierekening van 92 dollar per maand (de verhuurder betaalt hiervan de helft). Dát is pas energiearmoede. Oekraïnse huurders van flatjes kunnen weinig anders doen deze winter dan de hele dag rondlopen met dikke truien en een winterjack.

Leve stadsverwarming en daarmee je lot in andermans handen leggen.

Bloomberg.com: Ukraine is Fighting its Own Cold War