1 augustus 2014

Nummer twee door de duizend! Op 25 september 2013 ging OK4E omvormertje nummer 51624 sluipend "door de duizend", vandaag was het de beurt aan zijn collega, nummer 51557. Beide veteranen hebben een bewogen geschiedenis. Ze werden afgeleverd op 28 juni 2001 en gingen een weekje later het dak op. Het paneel van nummer 51624 had een gunstiger plekje en ving meer zon dan dat van 51557. Hierdoor liep de productie van eerstgenoemde sneller op. Bovendien ging afgelopen mei de connector van het paneel stuk waardoor nummer 51557 lijdzaam moest wachten op reparatie. Die kwam niet zo lang geleden. Als dank ging 51557 dus prompt door de 1.000 kWh barriëre heen.

Wat kan men met 1.000 kilowattuur doen? Indachtig de post van gisteren: 83 i-padjes een jaar lang poweren. Of een i-padje 83 jaar lang. Dat was niet de reden waarom ik indertijd deze panelen heb gekocht. I-padjes bestonden in 2001 nog niet! - zie bericht van 25 september 2013

 

Add a comment

31 juli 2014

Compensatiepaneeltje voor de i-pad? Al enige tijd loop ik met zo'n leuk i-padje rond om allerleid dingen te doen die men zoal met i-padjes doet. Appje hier, appje daar. Zo nu en dan gaat het ding een nachtje aan de lader. Maar hoeveel stroom verbruikt zo'n leuk tabletje? Hoe groot moet een zonnepaneel zijn om op jaarbasis zoveel op te wekken dat daarmee de verbruikte stroom van de i-pad te compenseren? Een kleine zoekactie levert op dat volgens het Electric Power Research Institute een i-pad die om de dag wordt opgeladen over een heel jaar ongeveer 12 kWh verbruikt. Met andere woorden, een zonnepaneeltje van 15 Wp zou genoeg zijn om dit voor elkaar te krijgen. Dat valt mee!

Gegevens: Electric Power Research Institute

Add a comment

29 juli 2014

Paneeltjes tegen sluipverbruik. Goed, u heeft al heel veel gedaan om sluipverbruik in huis tegen te gaan. Nu kunt u wel als een gekke Henkie 's avonds alle stekkers uit stopcontacten trekken en tussenschakelaars controleren, maar dat is op de lange diuur lastig, en bovendien, sommige dingen blijven 24 uur per dag stroom verbruiken. Doe eens 's avonds de lichten uit en kijk om u heen: allemaal indicator-ledjes. Brr.

U kunt het op een accoordje met uzelf gooien: net zoveel zonnepanelen aanschaffen als uw sluipverbruik. Dan compenseert u uw tekortkomingen met iets moois en groens. Hoeveel panelen heeft u nodig?

Stel dat u een gemiddeld stroomverbruik heeft (3.500 kWh per jaar) en een gemiddeld sluipverbruik (10%). In dat geval moet u 350 kWh per jaar compenseren. Hiervoor heeft u 440 Wp nodig, ofwel twee flinke zonnepanelen. Verbruikt u 20% dan moet u 4 zonnepanelen reserveren, bent u zuinig met 5% dan kunt u wegkomen met 1 zonnepaneel.

Het leuke is dat, als u eenmaal zonnepanelen heeft, en u wordt ineens zuinig, de verdiende kilowattuurtjes in uw eigen portemonnee terecht komen in plaats van in de kassa van het energiebedrijf.

Hoe weet u hoeveel sluipverbruik u heeft? Kijk, daar is de slimme meter goed voor. Of beter,  een stukje papier: noteer de meterstand voordat u naar bed gaat en als u opstaat, en vermenigvuldig het verschil met twee (langslaper) of drie (kortslaper) en daarna nog eens met 365.

Add a comment

28 juli 2014

Wellicht ten overvloede. Verschillende media berichten vandaag dat zonnepanelen dit jaar écht populair zijn bij particulieren in ons land. Zie het Dagblad voor wakkere Nederlanders.

Add a comment

26 juli 2014

Tilt! Een zonnepaneel werkt het best als de zon er loodrecht bovenop schijnt. Omdat de zon elke dag een boogtraject door het hemelgewelf doorloopt, een boog die in de winter en stuk lager is dan in de zomer, moeten panelen eigenlijk op een tracker staan om de hele dag door maximaal te profiteren van de zon.  In ons land zijn trackers zeldzaam, want ze zijn duur en kwetsbaar. Men krijgt niet genoeg meeropbrengst met zo'n dure installatie.


Bestaat er dan een ideale, vaste invalshoek?


In de zomer komt de zon hoger dan in de winter. Als de zon niet schijnt krijgt een paneel diffuus zonlicht, en voor dat type zonlicht is de invalshoek anders dan voor direct zonlicht. We werken in Nederland dus met een 'polderhoek', een stand die door het hele jaar genomen zo ongeveer de beste stand is. Aanbevolen wordt: op het zuiden gericht en onder een hoek met de horizon van ongeveer 35 graden, mag een graadje meer of minder zijn. Typisch Nederlands.

In andere landen verschillen deze standen met die bij ons (afgeronde hoek met de horizon, de 'tilt' hoek): (gegevens naar berekeningen op www.solarpaneltilt.com/ (komt op iets andere getallen uit dan wij gewend zijn):Quito (Ecuador, evenaar): 0 graden (plat)
Caracas (Venezuela, 10 graden N): 9 graden
Cairo (Egypte, 30 graden N): 26 graden
Tokyo (Japan, 40 graden N): 30 graden
Madrid (Spanje, 40 graden N): 34 graden
Praag (Tsjechie, 50 graden NB): 41 graden

 

Overigens vindt u aardige beschouwingen over de tilthoek in Nederland op de websites Siderea en Vuurtooren.

Plaatje ingestuurd door Rob vanuit IJsland - 65 graden N) (hartelijk dank, Rob!)

Add a comment

24 juli 2014

Die Sonne speichernDenkend aan opslag van stroom ziet menigeen in gedachten rijen zware loodaccu's met dikke koperen kabels met elkaar verbonden. Geen prettige gedachte. Zwavelzuur in de kelder, nee dankuwel. Zou het anders kunnen? Met de snode plannen van de minister in gedachten die er in feite op neerkomen dat als het aan hem en zijn fossiele vriendjes ligt uw zonnestroom straks buitengewoon onaantrekkelijk wordt gemaakt, gaat mijn aandacht stilletjes uit naar stroomopslag. Die minister met z'n slimme meter kan me wat! Er zijn buitengewoon interessante ontwikkelingen gaande in een land dat mijlenver op ons voorligt op het gebied van zonnestroom, namelijk Duitsland. Wat dacht u van een autonome woning? Niet zomer-winter energieneutraal, maar dag in-dag-uit energieneutraal. Daarvoor is opslag nodig van zonnestroom. Een aantal grote Duitse elektrotechniekbedrijven houden zich serieus bezig met opslagsystemen. Kijkt u eens op de website "Die Sonne Speichern".

Add a comment

23 juli 2014

Zonnewokkels of wokkelzonnepanelen? Een wel heel unieke hybride vorm van duurzame energieopwekking is onlangs in Kingston, Jamaica geplaatst: een 25 kWp zonnestroomsysteem gecombineerd met een 50 kW windenergiesysteem dat bestaat uit 50 units met een voetafdruk van precies een zonnepaneel met daarop steeds een verticale-as miniwindmolen. Het geheel van voetplaat en verticale-asmachine wordt een SolarMill genoemd. Op Jamaica is stroom heel duur want alle fossiele energie moet er ingevoerd worden. Zon en wind zijn daarentegen gratis en schone grondstoffen, dus daarmee gaat het Jamaicaanse energiebedrijf nu aan de slag. Als de installatie 25 jaar probleemloos draait heeft men 2 miljoen US dollar bespaard op brandstofkosten.  Komt dat zien!

bron: pv-magazine.com

Add a comment

22 juli 2014

842 megawattpiek aan zonnestroomvermogen stond per 1 juli in ons land opgesteld, aldus gegevens van de Klimaatmonitor.  De Groene Courant houdt alles bij inclusief een fraaie landkaart van ons land waarin de hoeveelheid wattpiek per gemeente in fraaie kleuren wordt aangegeven. Mijn eigen gemeente (Leiden) komt er matig af (tussen 1000 en 2500 kWp). Hup, Leidenaars doe er eens wat aan!

bron: De Groene Courant

Add a comment

20 juli 2014

Herplaatsing van het gastblog van 11 juli j.l. - Door een glitch in het content management systeem was de gastblog van Aldina van Greenem.nl plotseling verdwenen. Op de parallelsite (pv.coolbook.nl) staat de gastblog nog wel op 11 juli. Daarom plaat ik deze blog hier nogmaals. Let wel: u moet deze blog beschouwen als  een advertorial, maar desalniettemin, Aldina heeft mijn sympathie, en hetzelfde geldt voor haar dappere firmaatje.


 

Zonnepanelen voor Jan Modaal - gastblog, verzorgd door Aldina.

 

Jan Modaal met zijn doorsnee inkomen kan vandaag de dag zonder al te veel moeite ook die mooie energieopwekkende panelen op zijn dak plaatsen. Zonnepanelen worden steeds toegankelijker en betaalbaarder voor een doorsnee huishouden. Vooral de prijsverlagingen van zonnepanelen in de afgelopen drie jaar hebben hieraan bijgedragen.


Maar wat maakt zonnepanelen eigenlijk zo aantrekkelijk? We weten allemaal dat zonnepanelen zonlicht in elektriciteit omzetten en dat het een milieuvriendelijke manier van stroom opwekken is, maar er is iets wat nog veel belangrijker is, namelijk: “Wat gaat het kosten en wat levert het op?”.


Laten we zeggen dat familie Dijk besloten heeft 11 zonnepanelen (van 250 Wp per paneel) aan te schaffen. Hun dak is ongeveer 38m2 en is op het zuidoosten gericht. Ze verbruiken jaarlijks 3.000 kWh en willen nu overstappen naar groene stroom.


De investering zal tussen de 4.150 tot 5.300 euro bedragen en dat is dan inclusief aanschaf, installatie en alle benodigde werkzaamheden. De zonnepanelen zouden onder perfecte omstandigheden 2.750 kWh per jaar opleveren, maar aangezien Nederland niet de optimale weersomstandigheden heeft wordt er een correctie toegepast en nu leveren ze 2.186 kWh op. De elektriciteitsprijs per kWh bedraagt €0.24, waardoor familie Dijk in het eerste jaar 525 euro op de energierekening bespaart. Het rendement in het eerste jaar is dan 11%. De omvormer zal door familie Dijk in jaar 13 ongeveer vervangen moeten worden. De verwachtte levensduur van het systeem is 25 jaar en over de loop van deze levensduur zou dit systeem familie Dijk zelfs 15.000 euro netto opleveren.
Daarnaast kan familie Dijk de betaalde BTW terugvorderen. Voor een standaard systeem kan een teruggave tot ruim 1.000 euro oplopen!


Over de gastblogster: Aldina is werkzaam bij Greenem.nl. Deze website is opgericht in 2010, en heeft inmiddels vele tienduizenden consumenten geholpen bij het verduurzamen van hun leven. Een van de tools om dit mee te doen is de dakscanl. Hiermee zie je binnen twee minuten hoeveel zonnepanelen er op je dak zouden passen.

 

Add a comment

19 juli 2014

Superdag! Niet alleen bij ons is het zó zonnig en heet dat een van mijn omvormers aan warmtestuwing lijdt, maar ook elders in Europa is het superzomerweer.

Op zo'n moment kijk ik altjd met plezier even op de website van SMA-Duitsland, de fabrikant van de Sunny Boy omvormers. Daar werd vandaag om 13:00 uur naar schatting liefst 25,5 gigawatt zonnestroomvermogen opgewekt (top werd behaald rond 13:30 met 25,9 GW). De hoeveelheid stroom die met dit vermogen wordt geproduceerd is evenveel als die van pak-em-beet vijftig kerncentrales van het Borssele type. Supergroen uiteraard, zonder emissies, fijnstof, NOx, zure regen, en zonder giftige langlevende radioactiviteit.

 

Goed spul, die zonnestroom ! zie SMA website

Add a comment