1 maart 2015

De komende zonsverduistering op 20 maart aanstaande werpt zijn schaduw al vooruit. Het is niet zomaar een randje van de zon dat eraf gaat, nee er gaat om 84 procent van de zonneschijf die verduisterd gaat worden. En dat is zó veel dat het merkbaar schemerachtig gaat worden. Nu hoop ik vurig op een onbewolkte dag zodat ik precies kan meten hoe mijn zonnepaneeltjes reageren op dit natuurverschijnsel. Dat wordt pret!

In de media werd een voorzetje gegeven, namelijk men uitte bezorgdheid over de stabiliteit van de stroomvoorziening. Zonnepanelen zouden ineens geen stroom meer leveren. De teneur van het bericht was dat men in Nederland niet zoveel invloed van het gebeuren zal merken op de stroomvoorziening ("gelukkig hebben wij in Nederland zo vreselijk veel fossiele energieopwekking en relatief zo weinig zonnepanelen dat het bij ons wel zal loslopen"). Met name in Duitsland met zijn 35+ gigawatt zonnestroomvermogen is men bezorgd dat men een aardige dip in de stroomopwekking zal moeten compenseren door hulpvermogen. Zeker als de zon die dag lekker schijnt en er niet al teveel bewolking is.

Nu zal de consument er in Duitsland, net als bij ons, helemaal niets merken van het netjes reguleren en sturen van het elektriciteitsnet. Dat is namelijk dagelijkse kost voor de jongens en meisjes bij de netbeheerders. De zonsverduistering is een rustig, voorspelbaar en langzaam verlopend proces van productievermindering en -vermeerdering.  Dat is stukken minder problematisch dan het plotseling wegvallen van een complete centrale of het uitvallen van een hoogspanningslijn omdat er een helikopter tegenaan vliegt. Ach, de zon wil ook wel eens een dag niet schijnen, en ook waait het niet altijd even hard of regelmatig. Hernieuwbare elektriciteit is nu eenmaal wisselvallig. Met andere woorden: een leuke uitdaging voor de netbeheerder, saai voor de consument. Toch is het meemaken van een zonsverduistering voor mens en dier een spectaculaire gebeurtenis. Let op de vogeltjes, ze worden ineens akelig stil. Ik ga een paar goede filters voor mijn camera organiseren (de foto op het plaatje werd geschoten tijdens een vakantie, bij een eclips waarbij ik improvisorisch twee zonnebrillen voor elkaar voor de lens moest houden, heel knullig maar wel effectief).

Een website met gegevens over de komende zonsverduistering is www. zonsverduistering. nu

Add a comment

27 februari 2015

Delta openhartig tegen klant. Een bezoeker van mijn website stuurde me het volgende. Hij had geinformeerd bij zijn energieleverancier, Delta, hoe het zit met de slimme meter. Delta had namelijk op 27 januari j.l. een nogal kortaf bericht gestuurd dat zijn elektriciteitsmeter vervangen moest worden.  Daar zag klant de noodzaak niet van in.

Mail van de klant aan Delta:Naar aanleiding van uw mail d.d. 27 januari j.l. het volgende:

Wettelijk mag men de vervanging van de ferrarismeter weigeren en ik citeer uit de bijlage uit de brief van de minister:

“Consumenten zijn niet verplicht de meterstanden op afstand te laten uitlezen. Ook kunnen zij besluiten de slimme meter te weigeren. Dan blijven zij de meterstanden zelf doorgeven en ontvangen ze geen tweemaandelijkse verbruiksoverzichten”.

Citaat is onderdeel uit de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Overheidsidentificatienr:           00000001003214369000
Kenmerk:                                 TM/EM/11161945
Minister van EZ,LenI:                drs. M.J.M. Verhagen

Gaarne zou ik van u willen weten wat de werkelijke reden is om een slimme meter te moeten plaatsen. Zolang het voor mij niet duidelijk is weiger ik de slimme meter.

Hoogachtend, naam van klantAntwoord van Delta (26 februari, dus gisteren - en na de uitzending van VARA-Kassa):

Geachte naam van klant,

Wanneer u tevreden bent over uw huidige elektriciteitsmeter hoeft u niets te doen. Onze mail is puur informatief en geen promotiepraatje voor de slimme meter. Het is een constatering dat uw huidige elektriciteitsmeter geen teruglevering kan registreren.

U heeft absoluut het recht de slimme meter te weigeren en de Ferrarismeter is ook zeker geschikt voor uw productie installatie. Feit blijft dat sinds 2015 landelijk de grootschalige aanbieding van de slimme meter is gestart en wanneer uw regio aan de beurt is, zal deze slimme meter dan ook opnieuw worden aangeboden.

Met vriendelijke groet, naam van Deltamedewerker

Klant & Markt I Medewerker Back Office I DELTA Netwerkgroep
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DELTA Netwerkbedrijf B.V. I KvK Middelburg 22042932 I www.dnwb.nl
DELTA Infra B.V. I KvK Middelburg 22052034 I www.dnwg.nl

 

Add a comment

24 februari 2015

De slimme meter, een onvervalst Trojaans paard (2). De commentaren op het vorige blog zijn van dien aard dat ik voel dat het nodig is aan te geven dat de slimme meter eens en vooral is bedacht vanuit een economisch gezichtspunt.

De volgende opsomming van de eisen waaraan een slimme meter moet voldoen is afkomstig uit de studie van W.T. Deloitte uit 2006 “ Slimme meters, Ontwikkeling van een marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt.” Ik heb het onderstaande lijstje overgenomen uit de Masterproef van Mathias Coppens en Nico Steenackers (Universiteit Gent). U kunt deze proeve downloaden om zelf te lezen hoe slimme bemetering de economie kan aanjagen en voor wie de slimme meter het meeste voordeel biedt. De hoofdpunten zijn:

Basisfuncties die van economisch belang zijn

Bidirectionele communicatie en meetregisters:
----- meting van elektriciteitsafname en -injectie en gasafname
----- periodiek en op aanvraag doorsturen van de meterstand

Informatie in verband met energieverbruik opslaan en elektronisch raadpleegbaar
----- Meterstanden en/of consumptieprofiel
----- Powerquality: kwaliteit van sinusvormige wisselspanning
----- Spanningsniveau: afwijking van netspanning 220V

Prepaid functie zodat slimme meter ook als budgetmeter functioneert

Fraudedetectie

Elektriciteit en gasmeters begrenzen, afschakelen of inschakelen van op afstand

Firmware upgraden en programmeren van op afstand

Tariefperiodes:
----Tarieven van op afstand aanpassen
---- Registreren van verbruik per tarief

 

Mijns insziens is het redelijk overbodig om te zeggen dat er een paar zeer privacygevoelige puntjes in het lijstje staan. En als daarbovenop de beveiliging niet deugt en als klap op de vuurpijl een inhalige overheid alleen maar aan zijn eigen inkomsten of aan fraudebestrijding denkt en verder geen reet om duurzame energie geeft (Nederland staat op duurzaam gebied helemaal achteraan in Europa, nog net voor Malta en Luxemburg - weet u nog: windmolens draaien op subsidie), denk ik zo het mijne over de slimme meter. Een van de commentaren op het vorige blog argumenteert dat een slimme meter noodzakelijk is om kolencentrales weg te concurreren. Wat dacht u van kolencentrales gewoon wegreguleren in plaats van weg te duiken door duurzame energie te willen bekostigen door extra lasten op de particulier die nu al het verre veelvoud aan energiebelasting betaalt vergeleken met grootverbruikers.

Add a comment

22 februari 2015

De slimme meter, een onvervalst Trojaans paard  (1). Er wordt gebeld en er wordt u een attractief blinkend ding aangeboden. Gratis. Dat laat u toch niet gaan? In Troje sloopte men zelfs de stadsmuren voor het cadeautje. Ook toen al zo-zo Grieken. Toen het onweerstaanbare stuk blingbling eenmaal binnen was kwamen de problemen. Zo gaat het ook met ook de slimme meter. Op zich is een slimme meter een nuttig aan te wenden apparaat dat er attractief uitziet en dat met listige argumenten wordt aangeprezen of anders met enige overredingskracht binnen uw muren een plekje wordt toebedacht. Voordeel is dat u met een Raspberry of Arduino de P1 poort kunt uitlezen en zo kunt genieten van uw gegevens binnen de veilige muren van uw huis. De dagelijkse logging data komt dan niet het huis uit. Bent u niet handig met computers, schaf dan een FP4All logger aan. Betrouwbaar spul, en beter nog, zo'n logger werkt perfect en u kunt zelf kiezen of u de data in huis houdt of de wijde wereld in stuurt.

De wijde wereld, ofwel the Cloud. Daar gaan de data van de slimme meter om de zoveel tijd naartoe. Daar staan de energieleveranciers verlekkerd te wachten op uw data omdat ze hun stroomproductie veel beter dan vroeger op de vraag kunnen afstemmen. Hoe weten ze dat? Omdat ze uw data kunnen analyseren en daarmee de vraag kunnen voorspellen. Klanten zijn dus voorspelbare factoren. Men kan de meteropnemer ontslaan en men kan u extra (betaalde) diensten aanbieden. Daar krijgt de klant niets voor terug, ook al wordt gebruik gemnaakt van nota ben zijn eigen data. En de energiebedrijven gaan slordig met uw privacy om. En in de cloud zitten ook de snelle entrepreneurs, de jongens die uw data prachtig linksom of rechtsom weten te onderscheppen zodat ze heel gericht hun commerciële boodschapjes bij u kwijt kunnen. En uiteraard leven er in de wijde wereld ook hackers, criminelen, spionnen, geheime diensten, voyeurs en ander gespuis. Ze hebben het allemaal op uw data gemunt.

Last but not least is er de minister van Economische Zaken. Die heeft het vooral gemunt op zonnepaneelbezitters. Dat zijn volgens hem ordinaire belastingontduikers die moeten worden aangepakt. Want vergis u niet: stroom en gas = belastinginkomsten. Isoleert iemand zijn huis of koopt hij zonnepanelen dan gaat hij minder consumeren, lees minder belasting betalen. De minister kan die voor hem zeer ongewenste bijwerking van duurzaamheid voorkomen door over een paar jaar, zodra iederen een Trojaans  paard in huis heeft (pardon, slimme meter), dynamische tarieven toe te staan. Die zullen nooit niet in het voordeel van de klant met zonnepanelen zijn. Wedden?

Gelukkig mag u de slimme meter weigeren.

naar aanleiding van VARA-Kassa, 21 februari

P1 bemetering en logging met mogelijkheid data binnenshuis te houden: FP4All

Add a comment

21 februari 2015

Slimme meter in VARA's Kassa - daar kom ik morgen op terug.

Uitzending gemist ? Ga naar deze site, geniet en trek uw conclusies.

Add a comment

21 februari 2015

Winter waardeloos? Er zijn mensen die schouderophalen dat zonnepanelen in de winter niks opbregen. Eigenaren van zonnepanelen die regelmatig vastleggen wat hun paneeltjes "doen" weten dat er in de winter best wordt gepresteerd, zeker op een dag als vandaag als er zo nu en dan een fel zonnetje van achter de wolken tevoorschijn piept.

Even de database geraadpleegd: de oorspronkelijke 6 paneeltjes (bij elkaar 675 Wp) produceerden tussen 21 oktober van het vorige jaar en 21 februari, dus vandaag, 55 kWh. Tussen 21 februari 2014 en 21 oktober 2014 werd 377  kWh geproduceerd. De vier "lage" maanden zijn dus goed voor ongeveer 15% van de jaarproductie. Niet niks en best wel significant, maar geef me toch maar de lente die nu echt in het vooruitzicht is.

Add a comment

20 februari 2015

Factchecker Energieakkoord gelanceerd. De SER publiceert sinds kort op de website www.energieakkoordser.nl een zogenoemde Factchecker Energieakkoord. Afgezien van dat de naam taalkundig op mij over komt als een vreselijk klinkende anglicistische samentrekking, is het aardig om te zien hoe de SER zichzelf in een vraag-en-antwoordspel ziet op punten van het Energieakkoord. Het akkoord werd alweer twee jaar geleden afgesloten, en het is slechts vier jaar-en-nog-wat-maanden te gaan naar 2020. Het tempo moet met kilometers omhoog, anders gaan we onder water. Daar probeert men wat aan te doen, met name de borgcommissie onder leiding van de wakkere Ed Nijpels.

website: www.energieakkoordser.nl

Add a comment

18 februari 2014

Meer laadpalen dan benzinestations. Met de gestadige groei van het aantal elektrische auto's neemt ook het aantal laadpalen toe. Er komt in elk land een heuglijk moment dat er zoveel laadpalen zijn dat benzinepompen in de minderheid komen. Dat omslagpunt is thans gepasseerd in Japan, althans zo claimt men op de website Clean Technica. In Japan zijn nu 40.000 laadstations voor elektrische auto's, een getal inclusief particuliere oplaadpunten "aan huis". De vergelijking is niet helemaal eerlijk omdat men individuele laadpalen vergelijkt met benzinestations, en ik ken geen benzinestations met maar één pomp. In Japan zal het niet anders zijn. Maar ondanks dat is men in het land van de rijzende zon een historische grens gepasseeerd die het fossiele verleden scheidt van de duurzame toekomst. Nissan maakte bekend dat het wereldwijd 160.000 Leafs heeft verkocht, dus elektrisch gereden wordt er ook. Nu die oplaadpunten nog 100% met groene elektriciteit voeden.

bron: bericht op Clean Technica

Add a comment

17 februari 2014

Centralistische decentrale energievoorziening. Eind 2014 stond in China liefst 28 GWp aan zonnepanelen opgesteld, het merendeel in door de overheid geplande zonnestroomparken (23 GWp) en de overige wattpiekjes op daken van woningen en gebouwen. De overheid heeft in dat land heel duidelijk een zware hand in het stimuleren van zonner-energie, de burger doet er weinig aan (en toe). Of dat leuk is mag u zelf beoordelen. In duurzaam opzicht een zeer succesvol model overigens (in 2014 werd er 10 GWp toegevoegd aan het arsenaal; dit jaar moet er nog eens 15 GWp bij komen). Maar de burger staat buitenspel. Hoe omgekeerd gaat het bij ons: hier steken de burgers hun handen uit de mouwen en plaatsen ze massaal zonnepanelen. De centrale overheid bij ons zit liever te piekeren over potentieel gemiste belastinginkomsten dan over het benutten van kansen in duurzaamheid. In Nederland staat 1 GWp aan zonnepanelen, vooral bij particulieren en in toenemde mate bij agrariers en bedrijven. Als percentage van het stroomopwekkingsvermogen is in China de bijdrage van zonnestroom 2%, in Nederland mogen we blij zijn als we 1% zouden halen. Welk land loopt hier voorop in duurzame energie?

bron: bericht website Reuters China Solar capacilty rises 60% to 28 GW in 2014

Add a comment

15 februari 2015

Verraden door het krankzinnige energieverbruik. Bijgaande foto kwam ik tegen op de website Newser waarop een bericht stond over een opgerolde wietkwekerij in Nederland, in de buurt van Haarlem. De foto is afkomstig van een Twitterbericht van de politie te Haarlem. De agenten besloten een kijkje te nemen omdat alle sneeuw van het dak was weggesmolten terwijl het bij de buren netjes bleef liggen. Wat voor energielabel zouden deze huizen hebben? Ik schat een bouwperiode jaren '90 met een C label. Als je als wietkweker al je warmtelampen op zolder installeert en je geen zorgen maakt over dakisolatie, dan loop je toch lelijk tegen de lamp!

Dus: tip voor hennepkwekers-in-spé: let op het energielabel van je illegale optrekje. Er bestaan écht slimme politieagenten!

Zelfs het CDA besteedde aandacht aan deze illegale hennepkwekerij. Men maakt zich bij deze politieke partij echter alleen druk over de illegale stroomaftap. Typisch CDA.

bronnen: Newser en CDA-Haarlem - foto politie Haarlem

Add a comment
Instant print Camera
Sbobet
Sbobet