Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Evelien is off grid

Al speurend op het internet naar duurzaamheid en energie-onafhankelijkehid kwam ik de blog tegen ‘Green Evelien‘ waarop een heleboel eco-inspiratie  is te vinden. Evelien woont in de Belgische Ardennen en heeft na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt: helemaal van het gas af en van het elektriciteitsnet af. Hoe ze dat gedaan heeft vindt u op haar blog.

website: Green Evelien – ecologische eenvoud

Warmtepomp zonder koudemiddel

Die koudemiddelen blijven me achtervolgen. Het huidige concept van een warmtepomp is: warmtebron buiten –  transportmedium rondpompen – warmteafgifte binnen. Het koudemiddel speelt in dit concept een cruciale rol. Maar er zijn goede redenen om het koudemiddel te wantrouwen. Kan het niet anders? Is het huidige warmtepompconcept in beton gegoten? Bestaat er een alternatief concept voor een warmtepomp?

Op blueheartenergy.com kwam ik zo’n concept tegen: de elektrisch aangedreven thermo-akoestische warmtepomp. Deze bevat het gas helium dat op een plek wordt gecomprimeerd en heet wordt (de bron) en op een andere plek expandeert en z’n warmte afgeeft (afgifte). Helium vervangt in dit concept het koudetransportmiddel. Ultrageluid fungeert als aandrijver. Bingo. Alleen: het apparaat is nog in ontwikkeling.

Overigens een Nederlandse ontwikkeling, in gang gezet bij ECN.

Neem een kijkje op www.blueheartenergy.com/technology/

zie ook wikipedia

Zonnepanelen beslist NIET rendabel

… kopte GeenStijl eergisteren (8 januari 2019). Nou, dat is natuurlijk interessant voor mij, dus ben ik maar eens gaan lezen. De kern van het ingewikkelde GeenStijl betoog is dat een zonnestroomsysteem bij een particulier er 23,7 jaar over doet om zichzelf terug te verdienen. En op dat moment is het systeem kapot of niets meer waard. En dan heb je nog mazzel ook!

23,7 jaar is tegenwoordig wel erg lang, en dus is iemand die zonnepanelen laat installeren dom, dommer of helemaal domst.

Die zit! En dat komt allemaal door die vermaledijde subsidies. Nu vraag je je af: “welke subsidies zijn er dan”? Teruggave van BTW als je zonnepanelen koopt is volgens de schrijver zo’n subsidie. Ook wordt salderen als een regelrechte subsidie gezien. Zonnepanelen op de evenaar, die zouden misschien rendabel zijn. De eindconclusie is “In Noord-Europa is het momenteel nog compleet onmogelijk om zonne-energie rendabel te krijgen.”

Bij dit soort berekeningen moet ik altijd grinniken. Het is maar wat je erin stopt. Ik heb ook wel eens berekeningen gezien waarin men aannam dat de elektriciteitsprijzen 5% op jaarbasis zouden stijgen, wel 15 jaar lang. Zonnepanelen zijn dan superrendabel. Omgekeerd, als je aanneemt dat elk jaar de omvormer moet worden vervangen, kan je beter helemaal geen zonnepanelen kopen.

Vervang in dit soort berekeningen het woord “zonnepaneel” door iets anders, bijvoorbeeld ‘auto’, ‘CV-ketel’, ‘vliegvakantie’, ‘zomerhuisje’, ‘zeilboot’. ‘computer’, ‘wasmachine’, ‘kinderen’, ‘poes’, of ‘oma’ en je krijgt dezelfde uitkomst. Allemaal never-ever rendabel

Als ik terugkijk op m’n eigen PV-systeem: dit draait dit jaar voor het 20e jaar. Ja, ze waren in 2000 godvergeten duur. Ja, er zijn behoorlijk wat subsidies gegeven en ik maak met plezier gebruik van de salderingsregeling, Ja, so what? Omdat mijn systeem is afgeschreven – het is anno 2019 compleet verouderd en dus geen eurocent meer waard – staat het nog steeds 365 dagen per jaar supergroene stroom te produceren. Van paneeldegradatie heb ik nog niets gemerkt. De productie vindt plaats zonder CO2 uitstoot, en is bovendien gratis. Het enige wat ik hoef te doen is regelmatig te kijken of de omvormers nog werken.

Dit stukje is gechreven op zonnestroom. Dat kan de GeenStijler niet zeggen. Het geenStijl verhaal gaat dus richting broodje @@p

Stukje “Zonnepanelen NIET rendabel in Noord-Europa

Koudemiddelen, een mer à boire

In een traditionele warmtepomp wordt warmte van buiten naar binnen vervoerd met een stof die hardnekkig een koudemiddel wordt genoemd. Deze naamgeving dateert nog uit de tijd dat de hele warmtepompbranche in het teken stond van koel- en vriesruimten, koelkasten en airconditioning. Dat het voor het warmtetransportmiddel (want dat is het) niet uitmaakt of je warmte van binnen naar buiten of van buiten naar binnen transporteert, zat gewoon niet in het zakenmodel en dus niet in de grijze celletjes.

Ik ben opgevoed in de tijd dat er nog maar weinig koudemiddelen bestonden. Freon en ammoniak, dat was het wel zo’n beetje. Vandaag de dag zijn er veel meer. Een overzicht vindt u op de website infomil.

Met de huidige koudemiddelen is het nodige aan de hand. ‘Freon’ is een verzamelnaam voor allerlei chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) die men gebruikt (heeft) als drijfmiddel in spuitbussen en als koudemiddelen, stoffen met prozaische namen als R-12, R-13B1, R-22, R-410A, R-502, en R-503. Dit zijn stoffen die de ozonlaag afbreken en die wegens het verdrag van Montreal (1987) niet meer mogen worden toegepast. Het antwoord van de chemische industrie was de ontwikkeling van HFK’s (bijna dezelfde stoffen maar nu een waterstofatoom in plaats van een chlooratoom). Deze HFK’s breken de ozonlaag ook af maar alleen niet zo radicaal als CFK’s. De HFK’s vallen onder Europese F-gassenverordening. Een bekende HFK is R134a die in moderne auto-airco’s wordt gebruikt. Het is maar dat u het weet  Een andere maat dan de ozonlaagafbrekende capaciteit is het broeikaseffect vergeleken met CO2: de GWP (Global Warming potential).

In 2015 is in de EU een quotasysteem ingevoerd waarbij de hoeveelheid HFK’s  die in Europa mogen worden geproduceerd en geimporteerd elk jaar naar beneden gaat. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor men verwacht dat klimaatvriendelijke koudemiddelen beter kunnen concurreren met de HFK-achtigen en straks de HFK’s zullen vervangen. Voorbeelden van koudemiddelen met lage GWP zijn propaan en (het aloude) ammoniak.

Voor klassieke warmtepompen betekent deze EU regelgeving dat het onderhoud heel duur gaat worden als er HFK koudemiddel moet worden bijgevuld. Het zou zomaar kunnen dat een traditionele warmtepomp die ik vandaag aanschaf over tien jaar vervangen moet worden, eenvoudigweg omdat er dan geen koudemiddel meer voorhanden is voor dit type warmtepomp.

Dit is ook de reden dat ik, hoewel ik ooorspronkelijk in mijn onwetendheid als een dolleman de warmtepompmarkt ben opgestormd, toch even twijfel om snel zo’n ding aan te schaffen om van het gas af te gaan. Even op de rem trappen en jezelf goed oriënteren wil wel eens helpen. Intussen werk ik stug door aan het isoleren van de woning. Dat kan nooit kwaad.

Artikel over koudemiddelenprijzen

Eerste gadget van 2019?

Als je de zon uit je huis wil weren, waarom maak je er geen stroom van in plaats van de energie terug te kaatsen? Dat dachten een paar startups en bedachten de SolarGaps, zonwering die lijkt op Luxaflex jaloezieēn maar dan met lamellen van PV materiaal. Een interessante constructie, met een omvormer die eraan bengelt, draadjes en een stekker in het stopcontact. Volgens de website zouden SolarGaps 100 watt per vierkante meter kunnen produceren.

Wat denkt u ervan?  Slim of weggegooid geld?? U kunt de SolarGaps bewonderen op want.nl

vloerverwarmingspomp in 2018

De jaarwisseling is traditioneel het moment om jaarstatistieken bij te werken. Een ervan pik ik eruit: de vloerverwarmingspomp. Dit is een 60W pomp. Een pompschakelaar zorgt ervoor dat de pomp draait als het nodig is, en anders laat hij de pomp elk etmaal een minuutje of zo draaien om fit te blijven. De stekker van de pompschakelaar steekt in een Plugwise Circle die registreert wat het verbruik is.

Er zijn vijf maanden dat de pomp volop aan het werk is geweest: januari-februari-maart en een stukje april. Daarna ging hij in ruststand om in oktober weer wakker te worden toen het huidige stookseizoen begon.

In totaal werd 140,4 kilowattuur verpompt. Als er geen pompschakelaar was geweest, zoals bij oudere systemen nog zou voorkomen, had hij 24 x 60 x 365 = 526 kWh geconsumeerd. Een besparing dus van 526 minus 140 kWh, maakt 386 kWh ofwel 73%.

Ik heb al eerder berichten gepost over het vermeden stroomverbruik met een pompschakelaar: eentje op 3 december 2017, nog een op 4 mei 2018, en jawel, hij gaat ook wel eens in storing (8 november 2017) .

Een pompschakelaar is welbeschouwd een verdomd effectief besparingsinstrument. Enne… meten = weten!,

Op de meet

Een aardig berichtje op Oudjaarsdag. Een ploeg van Solar Groep Leiden vertrekt begin januari naar Gambia om technische assistentie te verlenen om bij een ziekenhuis de bestaande zonnestroominstallatie te voorzien van een nieuwe omvormer, de boel weer aan de gang te krijgen en uit te breiden met opslag en backup zodat de operatiekamer altijd en 100% betrouwbaar van stroom kan woerden voorzien. Pluim, Solar Groep Leiden en sponsors.

website: stroom voor Gambia – Solar Groep Leiden
bericht in De Leyenaar: Zonnepanelen naar kraamkamer Afrika

Geen BTW meer terug op zonnepanelen? (2)

Wyno Peeters is degene die het bericht over het mogelijke stoppen van de teruggave van BTW op zonnestroominstallaties geplaatst vóór 2015 op internet heeft geplaatst. Wyno is eigenaar/beheerder van www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl .

Wyno bericht het volgende (28 december 2018, 22:00):

De Belastingdienst weet precies hoe het in elkaar zit, maar ze mogen er niet op reageren, om geen slapende honden wakker te maken, uiterlijk maandagmiddag 16.00 uur moet je verzoek om BTW teruggave van oude jaren (2017 of ouder) binnen zijn, anders ben je te laat.

meer info op: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl .

========================================================

Hieronder het commentaar van Wyno op mijn vorige blogpost (28 decembe 2018r, 20:00)

Beste Floris

Ik zag je twitterbericht en je blog op de website zonnepanelen.wouterlood.com. Helaas is het geen fake news.

Als adviseur ben ik betrokken geweest bij de uitspraak van Hof Den Bosch van 6-7-2017, ehttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3070

en mij is natuurlijk ook de uitspraak van de Hoge Raad van 15-12-2017 bekend, in al deze uitspraken is de termijn van het terugvragen van BTW zonnepanelen volledig komen te vervallen.

De verwachting was dat er een stuk reparatie wetgeving zou komen, en dat is er ook gekomen  bij het Belastingplan 2019 wat op 18 december 2018 door de 1e Kamer is aangenomen. Over de consequentie van de reparatiewetgeving is geen publiciteit gegeven en is, zover ik kan inschatten, door niemand opgemerkt, ook niet door de politieke partijen, en ook niet door vereniging Eigen Huis, of Holland Solar dan wel andere partijen in de zonnepanelen wereld.

Waar gaat het om:

Bijgesloten het goedgekeurde Belastingplan 2019, ik geef je ook de link waar je het kunt vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/12/18/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2019

6.4. Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf
omzetbelasting
Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen
uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om
hiertoe alsnog te worden uitgenodigd. Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019
wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het
kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet
verzoeken.

Dit betekent dat het terugvragen van de BTW van zonnepanelen over 2017 en nog oudere jaren (onbeperkt terug in de tijd) voor particulieren slechts mogelijk is tot eind 2018, dan moet het BTW teruggave verzoek bij de Belastingdienst binnen zijn.

Het terugvragen van BTW van zonnepanelen over 2017 en oudere jaren is dan vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk.

Bovenstaande regeling geldt voor particulieren die voor het eerst een BTW-nummer aanvragen. Heb je al een BTW-nummer dan geldt de zgn. 5-jaars-termijn.

Bovenstaande is gecheckt met een vooraanstaande BTW specialist. Belastingdienst doet er nog geheimzinnig over.

De regeling van het terugvragen van de BTW van zonnepanelen komt dus niet te vervallen, maar er gaat daarvoor een  andere termijn gelden.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je mij ook bellen.

Wyno Peeters – www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Geen BTW meer terug op zonnepanelen? (1)

Een verontrustend bericht passeerde gisteren op het forum van Enexis over zelf energie opwekken, namelijk dat particuliere eigenaren van zonnepanelen aangeschaft voor eigen gebruik vóór 2018 per 1 januari 2019 geen BTW meer kunnen terugvragen. Mensen die in 2018 panelen hebben gekocht kunnen tot 1 juni 2019 via de Belastingdienst de BTW over de panelen terug krijgen. Dat zou dan botte pech zijn voor die lieden die nog niet wisten dat je ūberhaupt de BTW op je oude panelen kan terugvorderen, en lieden die het wél wisten maar die door allerleid oorzaken de rompslomp en het gedoe voor zich uit hebben geschoven.

Even dit: particulieren die in 2019 zonnepanelen kopen kunnen de BTW  gewoon blijven terugvragen. Dat is geen probleem. Het werkelijke probeem is met jaren ervoor. In het belastingplan 2019 dat in de Tweede Kamer in hoofdlijnen is aangenomen staan bepalingen die, als je ze letterlijk neemt, er op uit kunnen draaien dat mensen die voor 2018 zonnepanelen hebben gekocht niet meer de BTW daarover kunnen terugvorderen.

Dus heb ik vanmorgen de Belastingdienst opgebeld met de vraag of particulieren na 1 januari a.s. recht bliven hebben op teruggave van BTW over hun dure panelen. De belastingmedewerker vertelde mij dat eigenaren van oudere pv installaties volgens de letter van de belastingwet inderdaad geen recht meer zouden hebben op BTW teruggave. Echter, de Belastingdienst neemt tot nader order gewoon aanvragen in behandeling. Een soort coulance totdat er complete duidelijkheid is over de implementatie van het Belastingplan op het punt van zonnepanelen-BTW. Maar u bent gewaarschuwd: het kan ineens afgelopen zijn. Als u tot de ‘doelgroep’ behoort: u heeft zonnepanelen en u hebt ze gekocht voor 2015, en u wilt graag BTW terugvragen, ga dan als de wiedeweerga tot actie over.

Zie ook www.btwterugvragenzonnepanelen.nl/ let op: dit is een commerciële site.

Inductie-cv

Aan de kandidatenlijst van mogelijke vervangers van woningverwarming als we van het gas af gaan/moeten kunnen we er weer een toevoegen: de inductie-cv ketel. Een uitvinder uit Brabant kwam op het idee om de gasbrander uit de cv ketel te slopen en er een elektrisch element (een ‘reactor’) voor in de plaats te zetten. Zo te zien aan de spaarzame informatie gaat het om elektrische verhitting in de cv-ketel door middel van een op het inductieprincipe gebaseerde constructie. Dat klinkt best aantrekkelijk, want er hoeft niet gehakt en gebroken te worden, alleen de ketel vervangen, aldus de website. Er zijn ook geen bewegende delen. Dat scheelt op de post ‘onderhoud’.

Nu is dat wel een beetje kort door de bocht. Een cv ketel trekt wel een paar kilowatt vermogen. Stel dat een cv ketel op een rustige winterdag 10 kubieke meter aardgas verstookt. Dat aardgas heeft een energieinhoud van ongeveer 100 kWh. Die energie moet ergens vandaan komen, en dat betekent dus nogal wat belasting voor het stopcontact, bijvoorbeeld 20 uur 5 kW vermogen en dan hebben we het nog niet eens over het piekvermogen. Die inductie-cv ketel moet dus een krachtstroomaansluiting hebben. Bovendien is elektriciteit ongeveer 3x zo duur als aardgas. We rekenen even niet mee de effciency van de kolencentrale (40%). Ook al komt alle stroom van echte windmolens af, dan nog is het een erg dure grap om cv water warm te stoken met elektriciteit. In feite komt dit neer op hetzelfde als het huis verwarmen met straalkacheltjes, alleen comfortabeler.

Dus: in mijn optiek is de beste optie van het moment eerst de woningschil zo goed mogelijk isoleren. Het motto: hoe meer isolatie hoe minder warmte er verloren gaat en hoe minder warmte er dus aangevoerd hoeft te worden. Vervolgens denk ik aan een warmtepomp, want de warmte hoef je dan niet op te wekken, alleen te verzamelen en te transporteren. Maar de techniek achter die warmtepomp kan heel verschillend zijn en is ongelooflijk in beweging. We zullen nog heel wat ontwikkelingen zien in de komende jaren.

Het idee van de inductie-cv ketel is leuk, maar ik plaats het toch in dezelfde categorie briljante ideëen als de beroemde ‘toverketel’ (micro-warmtekracht).

website: IT-Green.nl