27 april 2015

Dag met een gouden randje. Toen ik rond 15:00 uur de temperatuur van de zonneboiler controleerde was die omhoog geschoten naar 83 graden. Veel hoger kan de temperatuur niet oplopen want dan treden allerlei veiligheidsmechanismen in werking. Vanochtend was het nog 20 graden in het voorraadvat.

Hier in Leiden scheen al vroeg in de ochtend een heldere zon in een schitterende strakblauwe hemel met een buitentemperatuur van 10 graden en met een heel licht briesje uit het noorden. Dit zijn de aller-allerbeste omstandigheden om in deze tijd van het jaar record-productie te hebben met zonne-installaties. Niet alleen de zonneboiler presteerde formidabel, ook de zonnepanelen geven vandaag weer een enorme duw omlaag aan de meter in de elektriciteitskast. Eind april - begin mei is de tijd van piek- en recordproductie, getuige de zonneboiler.

Add a comment

26 april 2015

Gemeente Heerlen wekt stroom op. Uit de massieve stromen geouwehoer en kretologie die dagelijks door Twitter, Facebook en [ook] Linkedin spoelen zijn vaak kleine pareltjes op te pikken. Men moet er op letten, maar ze zijn er wel degelijk. Een kleinoodje dat me opviel was een bericht over de gemeente Heerlen die zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis heeft.

Op de site Solarlog-web ziet u de productiestatistieken van grote systemen: op daken van landbouwschuren, kippenboeren, loonbedrijven, sporthallen en gemeentes. Ook de Amsterdamse waterleiding kwam ik tegen (Waternet, productie van PV panelen op de lokatie Weesperkarspel).

website Solarlog-portaal van New Energy Systems  (logt op dit moment 93 installaties).

 

P.S. de gemeente Heerlen organiseert op maandag 11 mei een gratis workshop zonne-energie voor woningeigenaren en huurders. Inschrijven via duwparkstad.nl

 

Add a comment

23 april 2015

Tesla kondigt accu aan voor opslag stroom thuis. Volgende week komt autofabrikant Tesla met mededelingen en misschien specificaties van een batterij die stroom voor een heel huis zal kunnen opslaan. Op nu.nl wordt in een bericht gezegd: "Met de technologie moet het mogelijk worden om stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen tijdelijk op te slaan. Ook zou de batterij kunnen worden opgeladen met goedkopere nachtstroom, om deze energie vervolgens overdag in te zetten. Dat moet huishoudens een kostenbesparing opleveren".

Dat wordt dus heel interessant voor zonnepaneelbezitters die in hun maag zitten met stroomoverschotten en die aarzelen om sportief te zijn en dat overschot helemaal gratis aan de minister van Economische Zaken te doneren.

bron: nu.nl

Add a comment

22 april 2015

10 aaneengesloten dagen pret. De maand april kan soms ongelooflijk goed uitvallen: veel zon, heldere droge lucht, koele al redeljik lange dagen zodat de zonnepanelen maximaal presteren. Dat gebeurde de afgelopen 10 dagen elke dag weer opnieuw. Zo'n streak van 10 maximumdagen achter elkaar komt niet zo vaak voor, vandaar dat ik enigszins trots dit logging-grafiekje presenteer.

Overigens was het vandaag hier in het westen uit met de pret. In het zuidoosten van het land was het beter. Een collega zonnestroombezitter in Arnhem meldde mij dat zijn elektriciteitsmeter met al dat zonnegeweld van de afgelopen weken door het voortdurend terugleveren door de nul was geschoten, dat wil zeggen het telwerk staat nu op 999999 kWh (of alweer lager). Kijkt u zelf maar op de website Zonnezaken (op de pagina "opbrengsten").

 

Add a comment

21 april 2015

Zonnepanelen als verse broodjes. In China is in het eerste kwartaal van 2015 een hoeveelheid van 5 GWp aan zonnepanelen geinstalleerd. Over het hele jaar denken de Chinezen liefst 17,8 Gwp aan zonnepanelen te installeren. Aan het eind van het jaar zullen ze in dit tempo Duitsland hebben ingehaald.

bericht op Bloomberg

Add a comment

19 april 2015

Doe het andersom. Het is historisch zo gegroeid dat grafieken van maandelijkse elektriciteitsconsumptie er steevast uitzien als series staafjes die omhoog wijzen. Prachtig, en leuk in de tijd dat meer altijd beter was en de bomen tot ver in de hemel plachten te groeien. Dat is allemaal veranderd, minder en duurzamer is tegenwoordig de wens en in het geval van zonnepanelen ook erg aantrekkelijk. Grafieken geven een beetje een psychologisch beeld van een situatie; ze zijn afhankelijk van de state of mind van de maker. De manier van weergeven van data in grafieken kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden die duurzaamheid benadrukken. Laat ik dit illustreren aan een praktijkvoorbeeld. Klant F van een energiebedrijf heeft zonnepanelen. Hij heeft geen slimme meter maar een gewone, automatisch salderende ferrarismeter. Hij levert netto terug in de maanden april tot en met september, namelijk 115 (apr), 140 (mei), 145 (jun), 150 (jul), 140 (aug) en 30 kWh (sep). De overige maanden wordt er netto van het net afgenomen: 275 kWh (jan), 190 (feb), 45 (mrt), 126 (ok), 262 (nov) en 345 kWh (dec). Bij elkaar staat bij klant F op de factuur een jaarverbruik van 250 kWh afgenomen stroom. Traditioneel geven we dat weer met het bovenste grafiekje. Gek genoeg wordt afname, dus verbruik als positief gezien, en terugleveren als negatief ! Ik heb om deze manier van denken te benadrukken het verbruik met de kleur groen aangegeven en teruglevering met rood.

Zo'n grafiekje spoort niet want het gaat er vanuit dat consumptie als iets positiefs wordt gezien en duurzaamheid als iets negatiefs. Dat is een maatschappelijk misverstand.  Het is een energieboerplaatje!

Dat het best anders kan ziet u in het onderste grafiekje waarin dezelfde getallen zijn gebruikt als in het bovenste plaatje.

 

In de nieuwe manier van presenteren wordt consumptie van stroom als negatief gezien (wat het overigens ook is vanuit het gezichtspunt van de consument, want het kost hem geld) en terugleveren van zonnestroom aan het net als iets positiefs. Ik heb het netto terugleveren daarom groen ingekleurd en de netto afname van stroom als rood. Kijk, dat ziet er gewoon veel sympathieker uit! Dit is een consumentenvriendelijk plaatje.

 

Het is erg aantrekkelijk om de hele elektriciteitsbalans van een huishouden te illustreren op de manier van het onderste plaatje. Zonnestroombezitters zijn bepaald geen consumptieslaven en onduurzame viezerikken, nietwaar? Terugleveren moet beloond worden, en dat moet ook tot uitdrukking komen in grafieken.

Add a comment

17 april 2015

Terugleveringsonzekerheid. Een hardnekkig terugkerend item is de onduidelijkheid of mensen met zonnepanelen geld terugkrijgen van hun energieleverancier, en zo ja, hoe veel. Valt daar iets verstandigs over te zeggen?

Stel u overweegt zonnepanelen aan te schaffen. Ga met een installateur praten. Er bestaan zoveel soorten en kwaliteiten zonnepanelen en plaatsingsomstandigheden dat alleen een expert kan berekenen hoeveel stroom een zonnestroomsysteem per jaar zal opwekken. En omdat zonneschijn in ons land in de categorie "wispelturige natuurverschijnselen" valt, kunt u never nooit een absoluut getal krijgen, altijd een schatting. Hier geldt namelijk: meten=weten. In de afgelopen 15 jaar dat ik zelf zonnestroompanelen heb en nauwkeurig bijhoud wat die dingen produceren constateerde ik schommelingen van plus en minus 15% ten opzichte van de gemiddelde jaarproductie. En dat gemiddelde is bij mij laag omdat mijn panelen niet de perfecte orientatie en helling hebben. Dus daarmee moet ik als individu het doen. Mijn oplossing is gewoon een paar paneeltjes erbij. Maar dat terzijde. Met andere woorden: de potentiële zonnepaneelbezitter is helemaal afhankelijk van wat de installateur hem vertelt.

Nu bestaan er optimistische installateurs (de meeste; overschatten want dat verkoopt goed), pessimistische (sommige; onderschatten) en correcte (evalueren technische zaken zoals zoninstralingsdiagrammen, orientatie van panelen, hellingshoek, beschaduwing, etcetera).

Naast productie is er ook consumptie: de eigenaar van de zonnestroompanelen gebruikt stroom van zijn panelen. Elk huishouden is verschillend als het aankomt op stroomverbruik. In het algemeen zijn zonnepaneelbezitters zich meer bewust van hun stroomverbruik dan mensen zonder panelen.

Uiteindelijk gaat overschot aan opgewekte zonnenstroom terug het net in. De afgelopen dagen waren bij mij perfecte overschotdagen. Na afloop van het boekingsjaar wordt de meterstand doorgegeven aan de energieleverancier en dan komt de onoverzichtelijkheid: de ene leverancier factureert veel terug voor het jaaroverschot terwijl de andere veel minder teruggeeft of helemaal niets. De wet schrijft een "redelijke terugleveringsvergoeding" voor. Energieleveranciers hebben zo hun eigen idee over wat "redelijk" is. Shoppen bij energieleveranciers, en duidelijkheid over terugleveringstarieven kan op dit punt een heleboel helpen.

 

naar aanleiding van een bericht op nu.nl

Add a comment

16 april 2015

Briljant idee nummer 2a van Paul Olierook. In een uithoek van het internet kwam ik de site  "Imaging the unknown" tegen, een heel eenvoudige site, gemaakt door Paul Olierook. Het alleraardigste van deze site is dat de pagina Ideeën 50 wel heel intrigerende ideetjes bevat. Idee nummer 2a, de digitale zonnewijzer die met ledjes aangeeft hoe laat het is, lijkt mij een prachtig project voor scholieren in de technische vakken of voor een hobbyist met een Arduinoboardje of een Raspberry. Of naar de winkel stappen en gewoon een klassieke zonnewijzer aanschaffen?

"Imaging the unknown", website van Paul Olierook

(het plaatje is een foto van de zonnewijzer op de gevel van de Meelfabriek, Leiden).

Add a comment

13 april 2015

Bill, Pionier. Gisteren probeerde ik in de mistige toekomst te kijken op het gebied van opslag van zonnestroom en het zoveel mogelijk ontkomen aan het elektriciteitsnet. Laten we zeggen netstroom als verzekering tegen donkere, zonloze winterdagen. Dat voorspellen is een riskante zaak, want de dingen gaan vaak heel anders dan dat we ons kunnen voorstellen.

Kijken we om ons heen in de wijde wereld en we zien, ja waarempel, iemand die langs ongeveer soortgelijke denklijnen zoveel mogelijk gridonafhankelijk is geworden. Een pionier, Bill Powers uit San Diego, Californië. Bill wilde van het net af vanwege de voortdurende tariefsverhogingen van zijn electriciteitsleverancier, PG&E. Overigens moet PG&E voortdurend de tarieven omhoog gooien omdat meer en meer Californiërs zonnepanelen aanschaffen en lustig terugleveren terwijl PG&E geen capaciteitstarief heeft. Dat betekent dat de kosten van het netwerk die normaal in de kWh prijjzen zit verdisconteerd, steeds zwaarder gaan wegen in de stroomprijs. Men betaalt in Californiê 18 dollarcent per kWh, en dat is 10 cent meer dan 15 jaar geleden. Bill pisnijdig, en omdat Bill elektrotechnisch ingenieur is besloot hij zoveel mogelijk afstand te nemen van de in zijn ogen inhalige PG&E. Enfin leest u zelf maar: zonnepanelen, accu's, elektrische auto, meet-en regelsystemen, zelf gebouwd. Toekomstmuziek bestaat dus al. Petje af voor Bill.

Bron: San Diego City Beat

Add a comment

12 april 2015

Aan het net alleen als je het net nodig hebt. Stelt u zich voor: het is 2020, op het regeringspluche zit het kabinet Kamp-1. De minister-president besluit de door hem zo gehate saldering van zonnestroom af te schaffen. Hij wil gederfde belastingcenten terug. Omdat tegen die tijd iedereen een slimme meter heeft wordt tegelijk dynamische beprijzing van netstroom en teruggeleverde stroom ingevoerd: overdag en in de zomer is netstroom goedkoop en krijgt men dus niks terug voor teruggeleverde zonnestroom, 's nachts en in de winter is netstroom duur en krijgt men heel veel voor teruggeleverde stroom (maar ja, dan schijnt de zon niet, zodat alleen mensen met een micro-wkk profiteren). Zonnepaneelbezitters worden niet gecompenseerd, want daar is geen geld voor. Boem! Daar zitten de zonnestroombezitters die met mooie argumenten van "snel terugverdienen" zijn overgehaald om deze vorm van verduurzaming te kiezen. Is dat erg? Int minister-president Kamp de zonnestroombelastingcentjes zonder problemen? Business as usual en vette bonussen voor de directies van de energieboerbedrijven?

Het zou wel eens anders kunnen lopen.

Spelbreker voor Kamp is de ontwikkeling van opslag van stroom, dwz. accutechnologie. Die gaat op dit moment razendsnel. Met een hybride zonnestroom-accusysteem, al dan niet gecombineerd met een elektrische auto zal men overdag tijdens de goedkope uren stroom kunnen oogsten en opslaan in het accusysteem. De batterij van de auto wordt overdag gratis bij de baas opgeladen met 's baas' overschot aan zonnestroom (vastgelegd in de CAO-2020). De stroom die men thuis nodig heeft haalt men 's winters uit het net en voor een deel uit de autobatterij, en 's zomers wellicht ook uit de zonnepanelen, want er is toch plenty energie van de zon in dat gedeelte van het jaar. Met slimme electronica gekoppeld aan de (volgende generatie van) intelligente elektriciteitsmeters kan een microprocessor precies en volautomatisch bepalen wanneer het economisch wordt om stroom af te nemen van het net of om stroom terug te leveren. De capaciteit van de accu's zal bepalend worden voor de mate van onafhankelijkheid, de hoeveelheid interactie met het net en de lengte van het seizoen waarin het net zo weinig mogelijk wordt gebruikt, namelijk alleen als backup voor lange periodes met beroerd weer. We leven ten slotte in het Hollandse klimaat. Zonnestroom gaat hierom nog veel meer dan nu spannend worden en een zaak zijn van van meten, weten, rekenen en beslissen. Wie weet trekken we in 2020 een lange neus naar Kamp.

Add a comment