Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Het ministerie voor Patat, Oliebollen en Gezondheid

Zoiets valt toch niet te rijmen, wat? Smerige bloedvaatdichtslibbers bevorderen en tegelijk de volksgezondheid verbeteren. Tegengestelde belangen, heet dat. Dat ligt niet lekker saampjes in bed. Maar in de Haagse politiek kan het kennelijk wel. Er is al een ministerie voor Asfalt en Milieu, en nu komt er dus een ministerie voor Economie en Klimaat bij.

Was het ministerie voor Asfalt en Milieu van Rutte-II een succes? Jazeker. Er ligt in ons land anno 2017 meer asfalt dan ooit. En het milieu ligt er tegelijk slechter bij dan ooit. Heeft u dit jaar nog een veldleeuwerik gezien? Of een grutto?

Dus met het groenste kabinet ooit krijgen we nu een minister die de economie op volle toeren moet laten draaien. Die economie is energieintensief. Dus moet de minister activiteiten bevorderen die het energieverbruik vergroten, zoals meer vliegen, meer transport, meer elektriciteit. Die energie komt nog steeds voor het overgrote leeuwendeel (94%) uit fossiele bronnen. Daar iets aan doen, dwz groener opwekken en energiebesparen, staat zo-zo en heel flexibel op de agenda.  Men zet in op CCS ( = het onder het tapijt vegen van de rotzooi) dat is bij voorbaat een kansloze ouwe-doos truc. Maatregelen die enigszins hout snijden zijn vooral te betalen door de burger en niet door de industrie.

En om het helemaal leuk te maken wordt de ministerspost opgevuld met de heer Wiebes, een volbloed belastingman wiens naam ik nog nooit in één adem heb horen noemen met milieu-of natuurzaken (behalve dat de staatssecretaris van Financiēn verantwoordelijk is voor het afschaffen van de saldering van zonnestroom omdat het hem te duur is). Financiën heeft lak aan groen, Financiën is er alleen voor de poen.

Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor woningisolatie. Ik hoorde ergens het woord ‘tochtstripjes’. Goed gevonden: kenmerkend voor het komende kabinet. Tochtstripjes terwijl 5 miljoen energieneutrale woningen nodig zijn. 20 euro per woning. Dat worden goedkope Chinese tochtstripjes.

Met andere woorden: weer vier jaar dralen, draaien, vooruitschuiven, de andere kant op kijken, lippendiensten, excuses en vooral intussen de grote fossiele energieboeren steunen.

Kom nou eens met iets eenvoudigs, bijvoorbeeld statiegeld op plastic flessen en aluminium blikjes. Zo simpel, zo effectief.

Een opperbeste herfstdag

14 oktober 2017 gaat de boeken in als een van de mooiste oktoberdagen in de geschiedenis van mijn zonnepaneeltjes. Ik moet in mijn archieven terug gaan tot 2011 en 2007 voor nóg betere half-oktoberdagen. Het plaatje is de registratie van de fotometer die sinds augustus braaf zijn werk doet. Deze meter meet de lichsterkte van het invallende zonlicht. Dat doet het instrumentje achter gewoon vensterglas en met een grijsfilter, dus de absolute waarden zijn afgezwakt door absorptie en reflectie van zonlicht door vensterglas en filter. Wat wél goed wordt weergegeven zijn de verhoudingen van de lichtsterkten over de daglengte. Piek werd bereikt om 13:08 met een instralingswaarde van 41 Watt zonneenergie per vierkante meter (28571 Lux). Met andere woorden, zelfs half oktober weet een zonnestroomsysteem er nog meer dan voldoende uit te persen. Collega’s met zonnepanelen zullen dit beamen.

Arduinohoekje: The BH1750 photometric light sensor: Arduino application

En weer op de schop . . . . (2)

Juichen? eerst maar eens het Regeerakkoord downloaden om aan de bron te kijken wat er nu precies staat over het omvormen van de salderingsregeling naar wat anders en mooiers

Er staat op bladzijde 28: “De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.”

Zoi’n zin kan men op vele manieren uitleggen, good, bad en ugly

Good: Ha, eindelijk van de ellendige fiscale component af. Minister Kamp beschouwde zonnepaneelbezitters als belastingontwijkers. Dat kan in ieder geval niet meer; er komt een nieuwe regeling. Hoe die regeling eruit ziet staat niet in het Regeerakkoord.

Bad: Op blz 58 staat dat er in 2020 213 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de nieuwe regeling, en in 2021 en erna  240 miljoen euro. Het geval wil dat met de populariteit van zonnestroom dat bedrag in 2020 verdeeld moet worden over een heleboel particulieren, dat het bedrag toeneemt in 2021, en dat het bedrag daarna gelijk blijft ook al vertienvoudigt het aantal zonnepanelen bij particulieren. dat betekent dus dat na 2021 Jan-de-particulier steeds minder krijgt omdat de spoeling dunner wordt.

Ugly: Een deel van de zin op blz 28 is “De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.”. Deze fraaie deelzin zegt helemaal niets. Ik interpreteer: we hoeven minder geld in de terugleveringsregeling te stoppen want zonnestroom wordt toch goedkoper en goedkoper. Dat is allemaal goed en aardig, maar degene die in 2021 een PV systeem koopt zit gewoon 7 jaar op vaste kosten. Met nadere woorden: de politiek naait hier ons bij voorbaat een oor aan.

Bovendien staan er kryptische kosten op blz 63, Box-1 maatregelen, Vergroening burgers. Hierin worden negatieve bedrage uitgetrokken voor saldering. Met andere woorden: dit zijn inkomsten voor onze minister van Financien. Let op: in 2020 gaat het om 240 miljoen euro, en structureel om 648 miljoen. Voor de staatskas, dus en niet voor zonnestroom bij burgers. Met andere woorden: de burger gaat groen zien van de hoeveelheden euro’s die hij moet betalen.

Al met al zie ik bepaald geen geweldige stimulans voor duurzaamheid van dit kabinet in de zin van échte stimulering van zonnestroom bij burgers. Men geeft met de ene hand en pakt meer terug met de andere hand. Zoals gebruikelijk in de Haagse politiek: een vette sigaar uit eigen doos. Juichen? eh…… nee.

Het Regeerakkoord download u hier

En weer op de schop . . . . (1)

De minister van Economische Zaken had afgelopen zomer aangekondigd dat de salderingsregeling tot 2023 zou bliven bestaan (uiteraard met een aantal slagen om de arm, maar daar ben je politicus voor). Vijf jaar broodnodige rust in de tent? Nee hoor. In het regeerakkoord staat doodleuk dat al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling zal worden ingevoerd. Er wordt hardop geedacht aan een terugleversubsidie voor zonnestroom (uiteraard met een aantal slagen om de arm). En dat voordat ieder huishouden een slimme meter door de strot geduwd heeft gekregen!  De branchevereniging Holland Solar juicht over dit voornemen, onder het motto “investeringszekerheid”. Juicht u mee of juicht u te vroeg?

Bericht Holland Solar

Arme Finnen en Fransen

De Finnen moeten nog eens 5 maanden langer wachten voordat ze mogen gaan genieten van atoomstroom uit de Olkiluoto-3 kerncentrale.  Olkiluoto-3 is een 1.600 MW EPR reactor gebouwd en gefinancierd door Areva (Frankrijk). Bouwkosten waren geraamd op 3 miljard euro, en dit was een vaste prijs voor de Finnen. Kostenoverschrijdingen zouden worden gedragen door Areva. Die kosten zijn inmiddels opgelopen tot 8,5 miljard, Het failliete Areva is verkocht aan Electricité de France, en de Franse belastingbetaler c.q. stroomconsument draait op voor de rampzalige financiele, bouwkundige en organisatorische puinhoop.

De centrale had operationeel moeten zijn in 2010. De optimisten! Men verwacht nu op z’n vroegst in mei 2019 stroom aan het net te kunnen gaan leveren. Tijdsoverschrijding is dus 9 jaar. In die periode had men met 8,5 miljard minus 3 miljard = 5,5 miljard, dus met gratis Frans belastinggeld, een nogal complete hernieuwbare stroomvoorziening kunnen opzetten. Nu gaan de Finnen betalen, betalen, betalen en betalen, tot ze aan het eind komen te zitten met een ladeing zeer langdurig hoogst risicovol radioactief afval. Arme Finnen, nu en in de komende generaties. Dankzij megalomane energieboeren met hun rampzalige plannen. Lust u nog een jodiumpil?

Bericht op Bloomberg – voor geschiedenis: wikipedia: Olkiluoto Nuclear Power Plant

World Solar Challenge 2017 van start

De eerste kilometers Stuart Highway zitten er alweer op voor de teams die deelnemen aan de World Solar Challenge 2017. Het team van de TU Delft met hun Nuna ligt na de eerste dag voorop in de wedstrijdklasse. Het team TH Eindhoven met hun Stella Vie staat op de eerste plaats in de Cruiser klasse. Het leuke deze keer is dat er in de Nederlandse media heel veel aandacht wordt besteed aan de race.

De  standen zijn live te volgen op de website van de organisatie, www.solarchallenge.org

Internet of Things

In oktober koelt het huis op een gegeven moment zo ver af dat de verwarming aanslaat. Vroeger was dat niet zo’n probleem, want ik had een handbediende thermostaat. Hup, omhoog en hup, omlaag. Met de komst van een programmeerbare thermostaat en lage-temperatuur vloerverwarming in een zeer goed warmtegeisoleerde woning vraag ik me regelmatig af of de verwarming aan staat of niet. Daar heb ik sinds kort een bijdetijdse oplossing voor. Op een cv-aanvoerleiding heb ik een temperatuursensor geplakt. Deze sensor is verbonden met een NodeMCU ESP8266 microcontroller die elke minuut via wifi de temperatuur doorseint naar m’n router en van daar af naar een server van ThingSpeak (een service van MatLab). Op ThingSpeak heb ik een (gratis) accountje. De temperatuurdata worden keurig opgeslagen op de ThingSpeak server, en via de browser op mijn smartphone krijg ik het logplaatje te zien. Verder kan ik de data downloaden en importeren in een spreadsheet. Dat is toch grappig, wat? Kosten: NodeMCU = euro 8, -, DS18B20 sensor = 2 euro, en de wifi staat permanent aan. Stroomverbruik van een NodeMCU: verwaarloosbaar. Ik kan dus overal ter wereld even inloggen om te kijken of de cv draait. Meestal is dat overigens gewoon vanuit m’n luie stoel. Binnen afzienbare tijd zet ik een stukje over deze wonderlijke technologie in het Arduinohoekje.

WSP NodeMCU op TinyTronics

Pandora en Medusa komen eraan

De firma Energyra heeft aangekondigd dat men in Zaandam zonnepanelen wil gaan maken. De procedures om te kunnen gaan produceren zouden bijna rond zijn. De panelen (2 typen: polykristallijn; ‘Pandora’ en monokristallijn; ‘Medusa’) gaan er heel fraai uitzien want ze zijn belegd met 60 geometrisch fraaie zonnecellen. De geometrie van deze cellen is uniek vanwege de contacten aan de achterkant (BOS; back contact). Juist omdat alle contacten aan de achterzijde zitten is voor op het paneel alle ruimte beschikbaar voor zonnecellen en is hierom het paneelrendement erg hoog (men claimt 18,5% voor Pandora en 19,5% voor Medusa). Panelen zullen standaard afmetingen hebben. Vermogens variëren van maximaal 280 Wattpiek (Pandora) tot maximaal 310 Wp (Medusa). Puur Nederlandse producten (nou ja, de halffabrikaten komen uit het buitenland) die volautomatisch met hoge precisie in elkaar zullen worden gezet.

Het gaat dus om kwalitatief zeer veelbelovende producten van eigen bodem. De productie van het eerste jaar (2018; 100 MWp) is al deels verkocht.

www.energyra.com

Sjoemelstroomseizoen

In otober begint het wieltje in mijn goede oude elektriciteitsmeter steeds meer de verkeerde kant op te draaien, dwz import. Jaja, ik koester met vreugde en toewijding mijn glimmende oude ferrarismeter. In het voorjaar en de zomer draait de meter overwegend de goede kant op: export. Dank zij de zonnepanelen. De teruggeleverde stroom verrijkt het net met zijn supergroene afkomst. Maar wat krijg ik ’s avonds en in de winter terug? Ook al ben je klant van de meest groene elektriciteitsleverancier, de stroom die binnen komt is nu eenmaal een bruingroene soep van kolenstroom, atoomstroom, windstroom, import waterkracht, biomassastroom, wind-op-zeestroom, vergistingstroom en wellicht zelfs uiterst vieze bruinkoolstroom uit Duitsland. Wat ik zou willen is 100% binnen de grenzen van ons land opgewekte groene stroom. Maar die is er niet. Er wordt in Nederland maar 8% van stroom  duurzaam opgewekt en alle andere als “groen’ gepresenteerde stroom heeft een bruin, zwart, rood of wat voor goor kleurtje dan ook. Dat komt doordat deze stroom is gedekt door aangekochte buitenlandse GvO’s (Garantie van Oorsprong). In Noorwegen komt men om in GvO’s en die kan men prettig verkopen aan Nederlandse energieleveranciers die hiermee hun zwarte of bruine stroom kunnen afdelkken met een mooi groen GvO. Of consumenten bedonderd worden? Jazeker!

Brr. rotzooi uit m’n stopcontact, liefst zo min mogelijk. De verleiding groeit om er zonnepaneeltjes bij te plaatsen en om aan accu’s te gaan denken. Of misschien de 17 jaar oude Shell zonnepanelen vervangen door twee keer zo efficiente moderne panelen? Zonnestroom is zo heerlijk schaalbaar. Maar eerst: kijken hoe we via de Trias Energetica de vraag kunnen drukken.

Lijst van sjoemelstroom leveranciers van WISE

Zijn we de Trias vergeten?

Het valt mij op dat ik nauwlijks nog iets lees/hoor over de Trias Energetica.  Wat is dit ook weer een begrip?

  • Beperk het energieverbruik.
  • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen,
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien;

Men zou dus moeten isoleren, isoleren en nog eens isoleren (woning verwarming = 1/2 van jouw energieverbruik – autootje rijden = 1/4 en verlichting, apparaten, koken de resterende 1/4).

De afgelopen jaren ligt bij heel veel mensen de nadruk op sexy zonnepanelen waarmee je de buurman zo goed kan laten zien hoe klimaatbewust je bent (en hoe verspillend dus de buurman), maar in feite izijn zonnepanelen een end-of-the-pipe maatregel die men pas zou moeten toepassen aan hetb eind van de rit die begint met energiebesparen..