Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Een prachtig dipje

De razende storm van vanochtend werd keurig geregistreed door mijn Arduino-barometer als een pittig dipje in de luchtdruk die zijn bodem bereikte rond 8 uur vanochtend en die tegen 15:00 uur vrijwel compleet was opgevuld.

Hoewel Leiden middenin de code-rood gevarenzone lag is er bij mij in de buurt geen waarneembare schade. Wat afgebroken takken en dat was het dan. Mijn zonnepaneeltjes kregen zelfs in de middag nog wat zon, zodat deze gedenkwaardige dag werd afgesloten met een bescheiden zonnestroomproductie. Wat  een spektakel!.

Wat voor warmtepompsysteem?

Vandaag kwam de installateur op bezoek voor een verkennend gesprek. Onderwerp: van het gas af. Mijn kernvraag: hoeveel heb ik nodig aan warmtepompcapaciteit om mijn woning warm te houden in een gemiddelde winter, met als randvoorwaarde dat we radicaal van het gas af gaan. We kwamen uit op een totaalpakket waarbij primair staat de urgentie om de warmtevraag [nog meer] terug te dringen en om tegelijk de zonnestroomproductie op te voeren. Dat vereist een totaalstrategie: op de eerste verdieping alle kozijnen vervangen door kunstof kozijnen met superisolerend glas, alle zonnepanelen aan de voorzijde van de woning, inclusief de 6 oude Shell 95Wp paneeltjes, vervangen door nieuwe monokristallijne panelen met het hoogst redelijk haalbare rendement, de zonneboiler en de bestaande cv installatie verwijderen, een bron boren in de tuin en het installeren en aansluiten van een warmtepomp en een elektrische warmwatervoorziening. Dat laatste zou ook een aparte warmtepompboiler kunnen worden die warmte onttrekt aan ventilatielucht.

De installateur en ik gaan afzonderlijk calculeren. Dit gaat een kapitaal kosten. Gelukkig is geld lenen niet duur. Maar kosten en (termijn) baten moeten wel met elkaar in evenwicht zijn. Dat vergt rekenwerk. Bijvoorbeeld: hoeveel wordt zo’n woning méér waard als ze energieneutraal is.

So far so good. Maar is het  op dit moment  in de gemeente Leiden ūberhaupt haalbaar om een 30-jaren woning in een beschermd stadsgezicht energieneutraal te krijgen? De gemeente Leiden is een soort Januskop die ‘Ja’ knikt en tegelijk ‘Nee’ roept. ‘Ja’ staat voor duurzaamheid en verduurzaming. De nota’s van jonge enthousiaste ambtenaren vliegen om je oren: verduurzaming, warmtevisie, van het gas af campagnes. Dat is het beleid. Maar ja, met beleidsnota’s en prachtige brochures stook je je huis niet warm. Praktisch ligt het compleet anders. Men moet een omgevingsvergunning aanvragen. Mensen die zonnepanelen op het dak willen leggen van hun beschermd-stadsgezicht woning en die panelen zijn zichtbaar vanaf de openbare ruimte krijgen een keihard ‘nee’ voor de kiezen. Ik ken drie voorbeelden hiervan in mijn woonwijk. Bouwkundige aanpassingen zoals zonnepanelen vervangen en/of kunststof superisolerende kozijnen aanbrengen in plaats van de rammelende en lekke, maar wel o, zo authentieke grenenhouten kozijntjes hebben een hele zware dobber aan de gemeentelijke welstandscommissie en aan Erfgoed Leiden. Beide instanties roepen sowieso ‘Nee’ en verschuilen zich achter landelijke regelingen met betrekking tot monumenten en Rijksbeschermde Stadsgezichten. En ambtenaren moeten gewoon doen wat de wet voorschrijft. Punt. Arme enthousiaste Leidse ambtenaren.

Met andere woorden: heeft het zin om enorme inspanningen op te brengen om mijn stulpje energieneutraal te maken en van het gas af te halen, of kan ik het best geduldig wachten totdat er mensen in Den Haag aan het politieke roer komen die niet krampachtig vasthouden aan fossiel ingebakken gewoonten en die écht duurzaam denken. Vergis u niet: het kostte ruim 40 jaar voordat windenergie in Den Haag volledig geaccepteerd werd (en nog verdenk ik Rutte ervan dat hij diep in zijn hart nog steeds vindt dat windmolens louter op subsidie draaien). Verder is Wiebes van plan om door vervroegd (2020) afschaffen van de salderingsregeling het leven van particulieren met veel zonnepanelen zuur te maken. Geduld is een goede zaak. Verder moet u ook niet vergeten dat er een boete van 600 euro staat op van het gas af gaan (in de vorm van afsluitkosten van de netbeheerder).

De tegenstelling: enthousiasme over verduurzaming: Leiden GaGoed  tegenover angstvallig behoud: Erfgoed Leiden

Hee, WTI en Brent stijgen stiekem – en hard

Zo nu en dan kijk ik wat de prijs van een vat olie doet. Door overaanbod en tegenvallende vraag was de olieprijs eind 2014 ingestort waardoor er een enorme afname optrad van exploratieinspanningen. Olie, en zeker schalieolie, is een rare grondstof. Omdat de opbrengst van een oliebron door drukafname elk jaar zo’n 5% daalt (en bij een schaliebron 15%) moeten olieboeren voortdurend als gekken blijven zoeken, zoeken naar nieuwe bronnen. En dat hebben ze een paar jaar mondjesmaat gedaan vanwege kostenargumenten. Nou ja, dan haalt de vraag de productie in, nog afgezien van peak-oil. Het is een pure economische play van het kwaadaardigste soort kapitalisme dat u kunt bedenken. Dat inhalen is kennelijk aan het gebeuren, en intussen zitten ook nog eens allerlei spelers voor eigen gewin aan hun oliekraantje te draaien. Het gevolg ziet u op het grafiekje: prijsstijging. Dat gaan we merken in de vorm van duurdere producten die op aardolie zijn gebaseerd. Ik zie sommige kranten weer gaan schreeuwen dat de benzine zo duur aan het worden is en dat Den Haag “er iets aan moet doen”. Er zal weer geroepen worden om het Kwartje van Kok terug te geven aan Jan-de-automobilist. Ik zou zeggen: eigen schuld dikke bult. We moeten al lang van fossiele brandstoffen af, en gauw ook, maar we zijn lui door een geringe prijsprikkel. Als automobilist zou ik extra alert uitkijken naar een goede en betrouwbare elektrische auto. Die zijn er, en er komen er dit jaar nog veel meer bij. Intussen veel meer windmolens plaatsen en die verdomde kolencentrales sluiten.

8 januari 2018: fraaie zonnedag

Zo’n winterse dag met strakblauwe hemel, fris zonnetje en een droge, schone en heldere lucht is toch wel ideaal voor zonnepanelen.Natuurlijk, zomerse toestanden zijn stukken beter, maar we leven nu eenmaal op 52 graden Noorderbreedte en dan heb je te maken met winterse dagen met lage zonnestanden en lage productie van zonnepanelen.

Het plaatje is de registratie, gisteren van mijn zelfgebouwde pulsmeter/logger. Dit apparaatje telt pulsjes van de verzamel-kWh meter van m’n 17 jaar oude zonnepanelen en schrijft de stand van de teller elke 5 minuten weg op een geheugenkaartje. Primitief maar zoals u ziet, het werkt. Rond het middaguur werden er ongeveer 80 pulsjes per 5 minuten gemeten. Een pulsje staat voor 0,5 Wh geproduceerde zonnestroom. 80 pulsjes per 5 minuten komt dus overeen met 80 x 0,5 x 12 = 480 watturen per uur. Inderdaad stond er ook op een gegeven moment 500 W op de display van de vermogensmeter. Niet gek na een lange sombere winterperiode. Nog betere dagen liggen in het verschiet.

Dubbel glas vanaf 2020 in Vlaanderen verplicht

In Vlaanderen gaat in 2020 een dubbelglasverplichting gelden voor woningen. Over de kwaliteit van het dubbele glas wordt niet gerept. Het niet voldoen aan de eis levert strafpunten op. De uiteindelijke consequentie van (te) veel strafpunten is het ‘ongeschikt’ verklaard geraken van de woning. (‘onbewoonbaar’?),

Ik ben benieuwd naar de handhaving. Gaat een inspecteur met een laddertje achterom om de ramen van de slaapkamer te controleren? Hoe doen ze dat in Vlaanderen? Wisseling van bewoners, b.v bij verkoop of veranderen van huurder lijkt mij een geschikt moment voor inspectie.

bron: WonenVlaanderen

En al meteen een stukje gejat . . .

Nog geen week na het feestelijk openen van de Solar Road in Shandong, China, ontdekte men dat er een stukje uit de weg was verdwenen, aldus een bericht op Yahoo

Solar Road in China

Bij de stad Jinan in de provincie Shandong, China, is een met PV materiaal bekleed stuk snelweg geopend met een lengte van 1 kilometer. Op de foto bij het persbericht van Xinhua lijkt het wegdek sterk op het materiaal van het PV-fietspad dat bij ons in Krommenie ligt. Wij een fietspad van 50 meter, in de Volksrepubliek meteen een stuk snelweg van een kilometer. Ze timmeren daar aardig aan de weg terwijl wij in ons landje o, zo heerlijk en voorzichtig aankeutelen met fietspaadjes. Maar goed, er ligt daar 5.875 vierkante meter PV wegdek te kreunen onder zwaar verkeer en dat is een uitstekende test case. Op de persfoto ziet men ook snelwegverlichting uitgerust met zonnepanelen. Opvallend zijn de enorme hoeveelheden vuilnis naast de weg. Die Chinezen gaan raar om met het milieu, maar ze pakken het met PV wel groots aan. Voor het Nederlandse consortium SolaRoad betekent dit extra concurrentie.

Links: Zonneweg in China   —  zonnefietspad in Krommenie van SolaRoad

Boven par, par of onder par?

Tijd om de balans voor het afgelopen jaar op te maken. Was 2017 nou zo’n rotjaar voor zonnestroomproductie of valt het wel mee? Gevoelsmatig valt het tegen, en ook vriendjes die ik raadpleeg roepen “bah!”.

Is dat gevoel op z’n plaats? Laten we de spreadsheet met de jaarproductiegetallen van m’n oorspronkelijke setje van 6 zonnepaneeltjes (elk 95 Wp) eens opentrekken. Die paneeltjes liggen al bijna 18 jaar op dezelfde plek te bakken in het zonnetje. Sinds 2001 heb ik jaarcijfers. De productie voor 2017 komt uit op ongeveer 425 kWh. Dat is beneden par, want het gemiddelde over de periode 2001-2016 is 429 kWh. Minder dan 1% onder het gemiddelde. Vergeleken met dat gemiddelde valt de productie van afgelopen jaar niet vreselijk tegen. Er zijn slechtere jaren geweest, bijvoorbeeld 2004 met slechts 395 kWh (minus 8%). Uitschieter in positieve zin was en blijft 2003 met liefst 14% meerproductie dan gemiddeld (491 kWh). Reden denk ik dat we een slecht gevoel hebben over 2017 is dat 2016 een erg goed jaar was (457 kWh). Dan valt het gemiddelde tegen, en iets onder het gemiddelde geeft een naar gevoel. Toch is dat niet nodig. 2017 had gewoon een lekkere zomer maar een somber najaar. En we zien wel wat 2018 brengt. Liefst boven par!

Meter draait terug!

Een week na de zonnewende is het vandaag eindelijk weer volop actie en draait de elektriciteitsmeter weer vrolijk terug. Dat is toch ongelooflijk zo midden in de winter! Men zou haast denken “zoals het hoort”. En het leuke is dat het vanaf vorige week weer opwaarts gaat met de productie van zonnestroom. langzaam maar zeker. Ondanks dat over niet al te lange tijd de salderingsregeling wordt afgeschaft en de burger zijn teruggeleverde stroom achterna kan fluiten heeft zo’n terugdraaiende meter iets toverachtigs. Daar doet geen minister wat aan.

BTW terugvragen op zonnepanelen gekocht voor 20 juni 2013 (2)

In aanvulling op het bericht van gisteren dit (gevonden op zonnepanelen.net, de website van Marcel Blauw):

De inhoudelijke informatie
Door het Hof Den Bosch (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3075) is op 6 juli 2017 bepaald dat wanneer iemand uit andere hoofde als ondernemer voor de BTW wordt aangemerkt, iemand met zonnepanelen ook als ondernemer voor de BTW dient te worden aangemerkt. Deze termijn is 5 jaar na het einde van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Hiermee was een teruggave echter nog niet verzekerd. Op 15 december 2017 is een arrest door de Hoge Raad (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:3127) gewezen waaruit blijkt dat de BTW teruggave alsnog verleend dient te worden indien de aangifte binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn is ingediend. Door de combinatie van deze twee uitspraken is BTW teruggave over 2012 en 2013 alsnog mogelijk.

Uit overleg met de Belastingdienst blijkt dat een verzoek om BTW teruggave uit 2012 in behandeling wordt genomen wanneer de aanmelding als BTW ondernemer uiterlijk dit jaar bij de Belastingdienst is binnengekomen. Dat betekent dat het verzoek uiterlijk op vrijdag 29 december 2017 bij de Belastingdienst moet zijn binnengekomen.

Voor de situatie dat zonnepanelen tussen 1 januari 2013 en 20 juni 2013 zijn gekocht kan de BTW nog in 2018 teruggevraagd worden.