1 september 2015

Start werkzaamheden vloerisolatie. Vanochtend om 08:00 was het dan zover. De aannemer reed voor met z'n wakkere manschappen om met veel vakmanschap en met een minimum aan herrie, stof en ellende de houten vloer uit de woonkamer te verwijderen. Compleet met [rotte] balken en al. Daarna waren de radiatoren van de oude centrale verwarmingsinstallatie aan de beurt. Onder de vloer kwam nog 5 meter loden waterleiding tevoorschijn. We schrokken ons een ongeluk. In het bouwjaar (1935) was het kennelijk alledaagse praktijk om de hoofdwaterleiding in de kruipruimte onder de huiskamervloer te leggen, met takken naar de WC, de standleiding en de keuken. Die hoofdwaterleiding was toch al jaren geleden vervangen door koper? Heel voorzichtig draaide de aannemer een van de wartels los. Niks. Droog en leeg. Jaren en  jaren niet meer in gebruik. Weg schrik en visioenen van vertraging, hak- en breekpartijen en torenhoge loodgietersrekeningen. De aannemer mag het lood hebben.

Vervolgens kwam de bouwmaterialenjongen die onze voortuin volgooide met piepschuimblokken. We kijken uit op een piepschuimlandschap. Dat gaat me wat worden! Wordt vervolgd.

Add a comment

29 augustus 2015

Petitie! De meningen in politiek Nederland zijn momenteel verdeeld over het wel of niet in hoger beroep gaan met betrekking tot het vonnis afgelopen 24 juni in de klimaatzaak die tegen de Staat der Nederlanden was aangekaart door Urgenda. In het kort: Nederland doet veel te weinig aan klimaatbeleid, de vermindering van CO2 uitstoot is immers een lachertje. Drie nieuwe kolencentrales erbij, stoken zich lens, en de minister van Economische Zaken vindt het zonde om de oude vieze stinkende kolencentrales uit te zetten. Bovendien treuzelde hij zich een ongeluk bij erkennen van de schade aangericht in Groningen door het gulzig uit de grond pompen van aardgas, wil hij als list meer gas uit de Noordzee én als het effe kan overal in het land naar schaliegas laten boren. En windmolens draaien op subsidie, zegt zijn baas. Redenen te over om dit bizarre fossiele beleid aan de kaak te stellen.

Voor de heren Haagse politicie ligt er een aardige spagaat in het verschiet: niet in hoger beroep gaan en zich daarmee een staatkundig precedent op de hals halen, of wel in beroep gaan en zich onsterfelijk belachelijk maken. Nou dat laatste zijn ze mijns insziens op energiegebied toch al met het toestaan van de bouw en opstarten van drie kolencentrales, dus ben ik bang dat ze het eerste zullen doen. Daar moet iets aan gebeuren!

 

Momenteel worden handtekeningen verzameld om de Haagse politici te vragen zich te bezinnen over het al dan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter in de  Urgenda-klimaatzaak. Het lijkt erop dat politiek Den Haag zich niet wenst te commiteren aan verregaande structurele maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.
Als u onderstaande links gebruikt kunt u ook uw handtekening onder de petitie zetten!


HOE MEER HOE BETER !
=================================================

https://www.klimaatpetitie.nl/

en/of

https://secure.avaaz.org/nl/dutch_do_not_appeal_national/?

Ikzelf heb intussen al getekend en een e-mail aan Diederik Samsom gestuurd om af te zien van hoger beroep.

Info over de klimaatzaak Urgenda: klik hier

Add a comment

29 augustus 2015

kWh-tjes loggen met een Arduino. De omvormer van een van mijn zonnepanelen levert zijn stroom via een kWh metertje gemonteerd op een DIN-rail. Dit soort metertjes heeft een ledje dat een flitsje levert (pulst) na elke wattuur die voorbij is gekomen. Op hetzelfde moment wordt de S0 poort (bussen 20 en 21) op het metertje gedurende 60 milliseconden gesloten. Als er vanuit een uitwendige bron spanning staat op de S0 poort en die poort wordt even gesloten, dan kan men het stroompje meten (in feite treedt er een 'event' op dat men meet; het stroompje is niet belangrijk, het spanninkje wel).

 

Nu zit ik al enige tijd creatief te zijn met een Arduino-boardje. Die dingen kunnen wonderlijk veel. De  vraag was dus: kan ik met mijn Arduino-tje pulsen tellen van de S0 poort? En inderdaad, met een scriptje ('sketch') dat ik vond op de arduino website en na aanpassing daarvan voor weergave op een lcd-display (foto) lukt het heel aardig om pulsen te tellen en zodoende kilowatturen te loggen. Elke 1.000 pulsjes levert een geregistreerde zonnestroom-kilowattuur op. Stroomverbruik: niet meetbaar. Bij dit experiment werd de Arduino en het lcd-schermpje gevoed vanuit een 5V power bank.

www.arduino.cc

Add a comment

27 augustus 2015

Lichtpuntje Ameland. Eneco maakte vandaag bekend dat de bouw van het zonnestroompark Ameland dit najaar van start gaat. Volgend voorjaar moet het park klaar zijn: 23.000 zonnepanelen. Na alle pikzwarte berichten over viezerikken die hun kolencentrales van de minister van Economische Zaken tot de laatste roetwolk mogen uitbaten toch een sprankje hoop in de lucht.

bron: de Beurs

Add a comment

27 augustus 2015

Om moedeloos van te worden. Vandaag werd bekend dat kolencentrales in ons land heel lucratief zijn. Zó lucratief dat er nog nooit zoveel kolen in de fik zijn gestoken als dit jaar en dat de gerelateerde CO2 uitstoot 2,6& hoger ligt dan vorig jaar. Proost! Alle landen om ons heen doen hun best om CO2 uitstoot naar benmden te krijgen. En wat doen de energieboeren inm Nederland: juist: opstoken die kolencentrales. Waarom? Omdat het beleid van onze regering zodanig is dat kolencentrales volop kans krijgen om geld voor hun baasjes te verdienen: een lauw Nationaal Energieakkoord, geen kolenbelasting voor nieuwe centrales, lage steenkoolprijzen, CO2 uitstootrechten minimaal. Het journaal op tv liet fraaie beelden zien van de twee kolenverbrandende EOn centrales op de Maasvlakte. En een glunderende minister van Economische Zaken die beweert dat het met die nieuwe centrales "allemaal niet zo erg was". Zijn baas roept dat windmolens op subsidie draaien. Wat een verpletterende visie! Wat een beleid!

bron: Volkskrant

Add a comment

25 augustus 2015

Aardgas kunnen we missen als kiespijn. Vandaag verscheen in de NRC in de rubriek "Factcheck" een waar-of-niet-waar analyse van een uitspraak van NRC columnist Christiaan Weijts "Als op elk Nederlands dak een zonnepaneel zou staan, hadden we geen gas meer nodig". De eindconclusie van de analyse (aantal daken maal 1 zonnepaneel = te weinig om te compenseren voor gasconsumptie" was natuurlijk een inkoppertje, want iedereen met een beetje gezond verstand voelt aan dat 1 zonnepaneel per dak niet genoeg is. De conclusie in de NRC was daarom duidelijk: onwaar. Waarom anders zouden mensen zoals ik een hele sliert zonnepanelen op hun dak hebben als ééntje voldoende zou zijn?

Aardig in de NRC analyse zijn de berekeningen. De redactie kwam uit op 433.925.448 zonnepanelen van 250 Wp die nodig zouden zijn om de warmtevraag te dekken. Tegelijk is er genoeg Nederlands dak om 776.110.548 panelen te huisvesten. Dat zijn leuke getallen, maar per saldo kwam de som uit op 44 panelen van 250 Wp gemiddeld per dak.

Het stuk ging niet in op het gegeven dat zonnepanelen in eerste instantie zijn bedoeld om de elektriciteitsvraag te dekken en niet de warmtevraag. Bovendien was de aanname dat men de opgewekte stroom meteen en uitsluitend zou aanwenden voor verwarming, alsof het superefficiënt is om met een straalkacheltje een ongeïsoleerde woning te gaan warmstoken met zonnestroom.

Niet dus.

Waar het uiteindelijk om draait is de energiebehoefte per woning. Laten we voor het gemak "woning" gelijkstellen met "aansluiting", of "huishouden" (ook ik ontkom niet aan allerlei aannames). Die energiebehoefte bestaat uit: 1) warmte voor verwarming, 2)  elektriciteit, 3) warm tapwater. Een huishouden verbruikt gemiddeld 1.600 kuub gas per jaar en 3.500 kWh aan elektriciteit. Aangezien het hier om Joules gaat kan alle energiebehoefte zonder meer worden gedekt met elektriciteit als energiedrager. Het is mij dus klip en klaar dat we dat aardgas kunnen missen als kiespijn. Waarom hebben we dat aardgas dan? Omdat aardgas-Joules zo ultragoedkoop waren en nog steeds goedkoper zijn vergeleken met elektriciteit-Joules. Gasloos maken van bewoond Nederland is kostbaar, maar het kan, als de wil bestaat en zeker als men een warmtepomp gebruikt in plaats van het primitieve verbranden van gas. Warmte hoef je niet te maken, die is er al! Je hoeft het alleen maar binnen te halen. Met een warmtepomp. Volgens de Trias Energetica moeten we in de eerste plaats onze woningen isoleren, isoleren en isoleren. Daarna moeten we duurzaam opwekken en warmtepompen gebruiken. En als het niet anders kan in godsnaam maar importeren uit Noorwegen, of eventjes fossiel doen. Maar dat is dan wel een heel klein beetje. Als men de energievraag per huishouden halveert door alle daarvoor in aamerking komende woningen (B-label of slechter) met prioriteit te isoleren, is het zeer wel mogelijk om met 22 panelen per woning de hele tent te verwarmen en te verlichten. En heet water komt bij mij overigens de helft van het jaar uit de zonneboiler. Waarom wordt er nooit reclame voor dit soort nuttige apparatuur gemaakt?

gasverbruik: www.vtwonen.nl

Add a comment

22 augustus 2015

Tre stagioni; geen quattro. In onze streken plegen we vier duidelijke jaargetijden te onderscheiden. Degenen die met hun zonnepanelen kostelijke supergroene zonnestroom oogsten weten dat de zon in de zomer heel veel en lang schijnt en in de winter weinig en kort. De natuurlijke neiging bestaat hierom om het zonnestroomjaar in twee te delen: een helft van het jaar overvloed (lente + zomer) en de overige helft tanden bijten & handen wringen (herfst + winter). Maar de overgang van rijk naar arm is niet als tussen Himmelhoch jauchzend en zum Toden betrübt zoals bij iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het is allemaal veel subtieler.

Laten we eens kijken naar de overgangsperioden. Ik heb uit de database gelicht de productie van mijn oorspronkelijke Sunpower paneeltjes (6x95 Wp) gemiddeld over de laatste 5 jaar. De data 21 juni (midzomer) en 21 december (midwinter) zijn de scharnierpunten. De periode HOT, oftewel de periode van 4 maanden tussen 21 april en 21 augustus, met 21 juni als spilpunt, levert constant 54% van de jaarproductie. De periode "NADA", ofwel tussen 21 oktober en 21 februari, levert slechts 15% van de jaarproductie. De periode "ZO-ZO", de gezamenlijke overgangsperioden 21 februari - 21 april / 21 augustus - 21 oktober, is toch nog goed voor 31% van de jaarproductie.

Bij iedereen met zonnepanelen zullen de getallen niet veel afwijken van die bij mij. Ik kan mij dus heel goed een jaarindeling voorstellen in drie seizoenen van ieder 4 maanden: HOT, ZO-ZO en NADA. Ik zie in verband hiermee de komende tijd optimistisch tegemoet.

Add a comment

18 augustus 2015

Bent u ook een van de 279.347 fijn geregistreerden? De schimmige organisatie van netbeheerders genaamd Netbeheer Nederland heeft onlangs uitgerekend dat op hun computers 279.347 huishoudens in ons land zijn geregistreerd waar decentraal zonnestroom in het net wordt geinjecteerd. Bij elkaar zou het om 1.045 MWp aan zonnestroomvermogen gaan. Er bestaan vast ook ongeregistreerde opwekkers, want er is namelijk geen enkele reden waarom men zich zou registreren.

Heeft u een zonnestroominstallatie dan wordt u verzocht zich te registreren bij www.energieleveren.nl. Verplicht is dat niet, al doen netbeheerders nog zo opgewonden.

Eerlijk gezegd weet ik niet of ik mezelf heb geregistreerd bij www.energieleveren.nl, want dat heb ik (op mijn beurt) niet zelf ergens geregistreerd. Dom, dom, dom. Tot mijn verbazing is er geen mogelijkheid om even te controleren of men wel of niet geregistreerd is. Bijregistreren of registratie bijwerken omdat men een aantal zonnepanelen erbij heeft gekocht, is ook niet mogelijk. Men kan alleen aanmelden of afmelden. Heel knullig. Men kan op www.energieleveren overigens heel leuk andermans EAN aansluitcodes zien. Even een postcoidetje invullen en wat googelen en hup: daar zijn de gegeventjes. Met heel simpel knutselwerk is andermans installatie aan te melden en af te melden. Buitengewoon knullig. Hoe men bij www.energielevere.nl met privacy van registreerders omspringt is mij een raadsel.

Bericht in Groene Courant -- fijn registreren bij www.energieleveren.nl

Add a comment

15 augustus 2015

Leiden bezit 2.441 kWp zonnestroompanelen. Tussen 2011 en 2015 is volgens een door de Groene Courant verstrekt document het geÏnstalleerde vermogen aan zonnepanelen in mijn woonplaats toegenomen van 245 kWp naar 2.441 kWp. Stel dat alle panelen op Leidse daken 250 Wp panelen zouden zijn, dan lagen er vier jaar geleden 980 panelen en tegenwoordig bijna 10.000. Plaatst men 6 panelen per dak, dan kan men met een voorraadje van die 10.000 panelen 1.627 woningdaken bekleden. De woningvoorraad in Leiden schommelt rond de 52.000, en dat zijn natuurlijk lang niet allemaal huisje-boompje-beestje woningen. Monumentale gebouwen, kantoren, winkels en flatgebouwen genoeg in mijn mooie stad. En ook de nodige woonboten. Maar goed: 1.627 op 52.000 woningen is een schamele 3%.

 

Een ander document verstrekt door de Groene Courant geeft het aantal huishoudens weer dat zonnepanelen bezit. In Leiden nam volgens dat document het aantal zonne-huishoudens in de periode 2011-2015 toe van 148 tot 630. Dit betekent 3.800 Wp per gelukkige huiseigenaar (als alle zonnepanelen bij huishoudens zouden liggen). Het aantal woningen in Leiden is 52.000, dus het percentage Leidse woningen met zonnepanelen zou ruim 1 % zijn. Groei in de afgelopen jaren van het aantal huishoudens met zonnepanelen was 4% Nu heeft de gemeente Leiden de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Met een groeipercentage van 4% zijn in het jaar 2069 alle 52.000 woningen van zonnepanelen voorzien. De ogen van de dappere gemeentelijke instanties zijn dus op dit moment groter dan de maag als u het mij  vraagt. Daar komt bij dat men tegelijk het uiterst ongelukkige besluit heeft genomen om de helft van de stad tot beschermd stadsgezicht uit te roepen. Dat beperkt de mogelijkheden tot plaatsen van zonnepanelen enorm. In ieder geval is er buiten dat diep bevroren stadsgezicht ruimte genoeg om héél veel te doen, en zeker om méér te doen. B&W, gemeenteraad, burgers: de beuk erin!

En niet alleen in Leiden.

document: zonnestroomvermogen per gemeente

document: aantal huishoudens met zonnepanelen

woningvoorraad Leiden: www.leidenincijfers.nl

Add a comment

13 augustus 2015

Handig, zo'n extra stopcontact. Een van de tekortkomingen van mijn woning is een schreeuwend gebrek aan stopcontacten. In het bouwjaar 1935 kreeg men in elke kamer het luxe aantal van 1 wandcontactdoos. Eentje in de huiskamer, eentje in de keuken, eentje per slaapkamer (als je geluk had), en eentje op zolder. Voor de zonnepanelen in 2000 was dat niet genoeg, daar moest een compleet nieuwe groep voor komen. Op zolder heb ik nu iets van 10 stopcontacten

Zo is het ook op zee. Om Duitse windparken op zee te kunnen bedienen plaatst TenneT op dit moment stopcontacten in de Noordzee. En voorwaar geen kleintjes! Het gaat om substations van ieder 700 MW. TenneT heeft zojuist het negende stopcontact geplaatst, genaamd DolWin beta (2). Dat allemaal in opdracht van de Duitse regering. Wat voert TenneT eigenlijk uit in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee? Ik krijg uit de media eerder het idee dat onze minister van Economische Zaken veel meer is geinteresseerd in gaswinning op de Noordzee dan in het aanleggen van windparken en dito stopcontacten.

bron plaatsing DolWin beta: Transport online

zie ook: website van Tennet (Duits)

bron belangstelling minister Kamp voor gaswinning: nu.nl

Add a comment
Discount Scooter Batteries
BMC Racing Team Fietsshirts