Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

CrowdNett

En plots lag er een reclame van Eneco in mijn e-mailbox via een berichtje van Natuur&Milieu. Over CrowdNett. Het woord wekte bij mij geen associatie met iets duurzaams. Even surfen dus. CrowdNett blijkt een regeling te zijn van Eneco waarbij laatstgenoemde gebruik maakt van een deel van de capaciteit van jouw thuisbatterij. Het gaat als volgt: via Eneco koop je een 13,5 kWh capaciteit Tesla PowerWall. Een thuisbatterij waarin je jouw teveel aan zonnestroom kan opslaan. Vandaag was bijvoorbeeld zo’n superdag met heel veel zon en harde koude wind waardoor de productie van de zonnepanelen af spatte. Dat zou allemaal de batterij in kunnen. Eneco gebruikt jouw batterij (en die van vele andere klanten – dat is de truc voor Eneco) om snel vermogen bij- of af te schakelen op het net. Eneco hoeft hiervoor niet zelf een kostbare batterij te kopen want dat doe jij! Als tegenprestatie betaalt Eneco jou gedurende 5 jaar een bedrag van 500 euro.

Dit lijkt mij een hele innovatieve aanpak van Eneco om Tesla PowerWalls in te zetten. Voor pioniers best aantrekkelijk. Eneco én de klant profiteren ervan. Alleen zit saldering in de weg. Die kan dus worden afgeschaft.

Eneco: CrowdNett

Een wijk wat….?

In het Leidsch Dagblad zaterdageditie van afgelopen zaterdag stond het berichtje ‘Een wijk per jaar milieuvriendelijker’. De gemeente Voorschoten wil wijk voor wijk verduurzamen. Juichend verkondigde B&W per brief dat men vorig jaar de wijk Adegeest succesvol had aangepakt en dat dit jaar een andere wijk aan de beurt is.

Prachtig nieuws, toch? Voorschoten heeft 14 wijken. De eerste wijk (Adegeest) is dus verduurzaamd, meer wijken to go. De nieuwbouwwijken (3) zijn al duurzaam. Blijven er 10 over. Van die tien zijn er met de natte vinger  (www.energielabelatlas.nl) maar 6 echte probleemwijken (inclusief Adegeest). In 2023 is men dus klaar en is heel Voorschoten verduurzaamd!  Champagne!

Toch?

Eens even goed dat krantenbericht lezen. Van de 700 aangeschreven huiseigenaren in Adegeest meldden zich 99 geïnteresseerden. Veertig huiseigenaren deden uiteindelijk mee en schaften zonnepanelen aan en/of namen isolatiemaatregelen. Woningbouwcorporaties deden niet mee want “deze leggen prioriteiten bij huizen buiten Voorschoten omdat die in een slechtere staat verkeren”.

Zo, dus als 40 huiseigenaren van 700 potentiële verduurzamers ( 6% ) wat zonnepaneeltjes aanschaffen of wat aan PURren is de hele wijk ineens duurzaam?

Zo ernstig is het nu ook weer niet. Als we kijken op www.energielabelatlas.nl zien we dat de helft van de woningen in Adegeest een D,C, of B energielabel heeft. Zouden die 40 huiseigenaren in een B label woning wonen of in een van de slechtere woningen? Als je in een E of F-label woning woont heb je meer aan goede woningisolatie dan aan zonnepanelen. Zonnepanelen zijn in mijn idee een end-of-the-pipe oplossing. In ieder geval is er iets gebeurd.

Duidelijk is dat deze actie van de gemeente, hoe sympathiek ook, en noodzakelijk om de mensen wakker te schudden en te helpen, slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Met 6% woningeigenaren per jaar die ‘iets’ aan hun woning doen duurt het minstens 100 : 6 = 15 jaar voordat Adegeest compleet verduurzaamd is. En de vraag is of die duurzaamheid label A betekent of label B/C. Wat is de ambitie daar bij B&W? En vermenigvuldigt men dat aantal jaren met het aantal problematische wijken (6 minus 1), en werken ze in Voorschoten wijk voor wijk af, dan zou het 75 jaar duren voordat héél de gemeente Voorschoten verduurzamd is tot het niveau van Adegeest anno 2018. Dat stelt mij bepaald niet gerust. Het tempo en de ambitie liggen gewoon te laag. Hetzelfde geldt voor mijn eigen stad, Leiden. Ik schat dat bij het huidige slakkentempo verduurzaming (pandje hier, pandje daar, laaghangend fruit eerst; eindeloze vergunningsprocedures) het minstens 500 jaar gaat duren voordat men een beetje duurzaam is.

Die verduurzamingsactie in Adegeest vond plaats vóór de discussie ‘van-het-gas-af-gaan’ op gang kwam. Die discussie heeft pas ècht duidelijk gemaakt hoe onvoorstelbaar enorm en kapitaalintensief de opgave is. Gemeenten denken daar veel te luchtig over.

Voorschoten heeft het voordeel dat het een gemeente is met een relatief welvarende bevolking. Er zijn, afgaande op www.energielabelatlas.nl, eigenlijk maar 6 wijken waarin de E en F-energielabels overheersen. Voorschoten redt het wel, ook al moeten daar vele, vele tandjes erbij. Hoe het moet met steden met grote historische binnensteden zoals Leiden met luie politici en constant ruziënde gemeenteraden: Joost mag het weten. In ieder geval moet daar veel, veel meer werk worden verricht als in voorbeeldgemeente Voorschoten. In eerste instantie moet de politiek om. In  stadhuizen walmt de geur van onwetendheid. Men heeft daar geen flauw benul wat het betekent om een historische binnenstad duurzaam te krijgen, laat staan energie- en CO2 emissie neutraal. Of er wordt heel bewust om de gloeiend hete brij heengedanst. Apres nous, le déluge. Op het lijf geschreven voor politici.

Leidsch Dagblad, 12 mei 2018, (pagina 11) Een wijk per jaar milieuvriendelijker”

Sjoemelzonneparken

De cowboys rijden rond! Onduidelijk gesjoemel met grondaankopen om er door derde partijen zonneparken op te (laten) plaatsen, aldus het beschuldigende vingertje van NRC vandaag richting zonneparkreus PowerField. Wat is er aan de hand: volgens de krant kocht PowerField in 2015 met geld van beleggers grond aan om er zonneparken op te plaatsen. Wat de directie van PowerField niet zei was dat hijzelf de verkoper was van de grond en dat er bij de aankopen door PowerField enorme winsten werden gemaakt. De zonneparken worden gebouwd door buitenlandse firma’s, de beleggers dragen de (forse) risiico’s), en de directie van PowerField  lacht in zijn vuistje en strijkt miljoenen op. Verduurzameing anno 2018. Die hele grondhandel riekt. Goede journalistiek van NRC. Grondspeculanten, bah!

Nou ja, als je de site van PowerField bezoekt zie je op de homepage een leeg weiland met wat koetjes, en eronder zonnepanelen op het dak van een huis. Geen zonnepark te zien! Ik vind het voorbeeld van de zonnepanelen op eigen dak heel stimulerend om nog een paar zonnepaneeltjes op m’n eigen dak erbij te leggen.

NRC: Grondspeculatie verpakt als groene belegging

Eendengrafiek

Een merkwaardig fenomeen in deze tijd van het jaar: risico van overproductie aan elektriciteit. Twee weken geleden was het land nog in rep en roer omdat er even onderproductie van stroom dreigde. TenneT kocht in allerijl perpedure stroom bij om het hoogspanningsnet stabiel te houden. Dee wereld was te klein en het bschuldigende vingertje werd richting duurzame energieopwekking gestoken. De duurzamee jongens en meisjes hadden het gedaan. O,o,o !

Een leuk incident dat maar weer eens laat zien hoe kritiek een goede balancering van het net is en hoe goed TenneT 99,99% van de tijd in dit opzicht is

Door de opkomst van windenergie en zonnestroom gaan we structureel precies de andere kant op: overproductie dreigt. Afgelopen week zagen we recordproductie op recordproductie van zonnestroom in ons land: er werd op een gegeven moment zelfs ruim 2 gigawatt geproduceerd. En in Duitsland het 15-voudige. Stel dat het ook nog eens hard waait én dat het een zon- of feestdag is: overschot, ook al zijn kolen- en gascentrales tot een minimum teruggeschroefd. TenneT zal in zo’n situatie proberen het stroomoverschot te exporteren. maar waar naartoe als alle buurlanden óók met een tijdelijke overproductie zitten?

De situatie dat er overdag overproductie aan zonnestroom dreigt is in 2012 beschreven in Californië als de ‘Duck Curve’: opgewekt elektrisch vermogen uitgezet tegen de uren van de dag. Normaal in Californië is er een vermogensdip in de middag en een vermogenspiek in de vooravond. Met name die middagdip dreigt om te slaan in een middagpiek zonder dat daar extra vraag tegenover staat. Gevolg: risico op overproductie in de middaguren neemt toe, en maatregelen zijn gewenst. Datzelfde risico dreigt in Europa ook op te lopen. De tijd van echt slimme netten en slimme apparaten komt rap dichterbij.

Duck Curve  zie Greentechmedia

2 GW zonnestroomvermogen realiteit

Nadat gisteren voor het eerst meer dan 2 GW aan zonnestroom in ons land werd geklokt deed Moeder Natuur het vandaag nog eens dunnetje over. Volgens www.energieopwek.nl was het gecombineerde vermogen van alle zonnepanelen in ons land rond het middaguur 2.121 MW, goed om een stad met 191.714 inwoners van stroom te voorzien. Op een totaal momentaan vermogen van duurzame opwekbronnen van 3.511 dus 2/3 deel (dankzij het windstille weer).

2 GW zonnestroom ! Wie had dat tien jaar geleden gedacht toen we al blij waren met 200 MW. Hoopvol, maar nog lang niet genoeg. 3 GW totaal duurzaam top opwekvermogen op 30 GW nationale vraag is eigenlijk een gotspe waarvoor men zich in Den Haag diep, maar dan ook diep moet schamen. Er is veel, veel meer nodig. Handen uit de mouwen!

bron: www.energieopwek.nl

Stroomverbruik vloerverwarmingspomp

In het winterstookseizoen hoor ik regelmatig het geruis van de pomp van de vloerverwarming. Op die pomp zit een pompschakelaar die het ding alleen laat draaien als het nodig is. Zonder die schakelaar zou de pomp (60W) bij constant draaien per jaar liefst 365 x 24 x 60 = 525,6 kWh consumeren.

Gelukkig bezit ik een mogelijkheid om de stroomconsumptie van elektrische apparaten in de gaten te houden: de Plugwise. Dit nuttige logsysteem heb ik vanaf 2008 en het is vele malen voor allerlei doeinden ingezet: van koelkast tot zonnepanelen en vloerverwarming.

Sinds de ingebruikstelling van de vloerverwarming (december 2015) wordt het stroomverbruik van de pomp bemeterd via een Plugwise tussenplug (zo’n ding wordt door de fabrikant een ‘circle’ genoemd). In de periode 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018 registreerde de Plugwise 138,07 kWh verbruik.

Als we de decimaaltjes even verwaarlozen heeft de pompschakelaar mij 387 kWh bespaard, ofwel driekwart van het stroomverbruik indien de pomp 24/7 zou hebben gewerkt. Ook financieel is de uitkomst aardig. Afgezien van mindere slijtage en dus een langere levensduur staat 387 kWh toch voor 387 x 0,22 = 85 euro. Die schakelaar kostte zelf 65 euro. Over terugverdienen gesproken !

zie ook bericht op 3 december 2017

Zweedse koning wordt zonnekoning

Op Koningsdag viel mijn oog op een heel aardg bericht, ditmaal ut Zweden. Op het dak van het statige Koninklijke Paleis in Stockholm worden zonnepanelen geplaatst. Dat paleis is rond 1800 gebouwd en kan dus gekenmerkt worden als “monument”. Monumentaal is het zeker. Dus: de konng van Zweden laat zonnepanelen plaatsen op zijn eigen monumentale paleis. 600 stuks nog wel en goed voor 100% van de elektriciteitsbehoefte van het pand en zijn bewoners. Die zit! Kan dat bij ons ook? Wij hebben hier toch ook zo’n miieubewuste monarch? Tja, dat kan wel zo zijn, maar zijn entourage bestaat uit houten klazen die leven in een prehistorisch tijdperk. Ik heb ooit (10 jaar geleden) eens een brief gescheven aan de koningin met de suggestie om haar optrekje aan het Noordeinde in Den Haag te voorzien van een paar goed zichtbare zonnepaneeltjes, om als vorstin het goede voorbeeld te geven aan haar onderdanen. Hoon en afkeuring vielen me ten deel. Een of andere adellijke adjudant had mijn brief onderschept. De functionaris vond het ronduit bespotteijk dat de Majesteit iets met zonnestroom kon doen. En een zonnepaneel op een monument! Affreus!

Moet je Zweden zien Nu!!

bericht op www.solarmagazine

De week van de zonneboiler en de logees

Afgelopen week logeerden er een paar mensen bij ons. Zo’n logeerpartij gaat natuurlijk gepaard met een aantal extra douchebeurten, zeker als men een dag met het mooie weer in een hete binnenstad heeft rondgesjouwd. Lekker lang douchen en je bent weer helemaal schoon en fit.

Dankzij het voortreffelijke weer heeft de zonneboiler het warmwatervebruik met de toegenomen belasting van enkele logees keurig bijgehouden. Er werd afgelopen week precies 35 kWh aan warmte door de zonneboiler afgeleverd (tegen normaal 10-13 kWh). Er is afgelopen week geen kuubje extra gas geconsumeerd door de cv ketel voor naverwarming.

De getallen benadrukken dat een zonneboiler ideaal is voor gezinnen die veel  warm water verbruiken. De warmtemeter die op mijn zonneboiler zit (fabrikaat Picocal) meet eigenlijk alleen het verbruik aan kWh omdat deze meter aan de verbruikerskant zit van de zonneboiler en niet aan de productiekant. Het plaatje bij dit bericht is de display die de temperatuur weergeeft van het water in het voorraadvat. Top!

 

28 GW in Duitsland, 1.870 MW in Nederland

Voorjaar 2018 levert spectaculaire productiegetallen op qua zonnestroom. Rond het middaguur werd in ons land vandaag 1.870 MW aan productievermogen geklokt (zie website energieopwek.nl). Dat is heel veel, namelijk 3 keer de productie van de kerncentrale bij Borssele. Die kan dus zonder problemen dicht. In Duitsland waar men veel langer en veel slimmer zonnestroom stimuleert is de productie in dit voorkjaar werkelijk gigantisch: rond het middaguur vandaag liefst 28 gigawatt vermogen uit zoninstraliing (28.000 MW = 15 x zo veel als in ons land), ofwel het equivalent van 56 ‘Borssele’ kerncentrales. Bij de huidige boom in ons land op het gebied van nieuwe zonneparken zie ik de records de komende tijd alleen maar oplopen. Zonnestroom is fantastisch!

Productie zonnestroom in Duitsland: SMA

Productie zonnestroom in Nederland: Energieopwek

Excuuspanelen

Om aan de EPC energienorm te voldoen waaraan nieuwbouwwoningen worden getoetst, schijnen bouwers met enige regelmaat een paar zonnepaneeltjes op het dak neer te leggen van hun op te leveren nieuwbouwwoninkjes. Niet al te veel, wan us bin zûnig. De bedoeling zou namelijk helemaal niet zijn om de bewoners blij te maken om of extra groen te doen, alleen maar om punten te verdienden om de EPC binnen de normen te houden. Zonnepanelen scoren op dat gebied goed, triple vensterglas veel minder goed. Vandaar een of twee zonnepaneeltjes op het dak en verder wat goedkoper dubbel vensterglas Aldus RTL Nieuws.