Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Wasautomaat en omvormer op dezelfde groep? (1)

In een stukje in Trouw vertelt Vincent Dekker dat zijn zuster nu ook zonnepanelen heeft, maar dat de installateur geen aparte leidingl helemaal van de zolder naar de meterkast beneden heeft getrokken maar in plaats daarvan de wasautomaataansluiting op zolder deelt met de omvormer. Of dat veilig is.

De redenering lijkt zo eenvoudig: stroom uit zonnepanelen gaat meteen de wasautomaat is, klaar is Kees, geen overbelasting.

Dat is wel erg eenvoudig. Als de wasautomaat ’s nachts draait gaat het allemaal wel goed. Maar stel dat de wasautomaat overdag draait. Hij pakt dan pakweg 2000 Watt vermogen uit de groep. De omvormer pompt er 2000W in. Samen is dat 4000 watt. En dan staat er meestal nog een wasdroger naast. Een afzonderlijke groep mag maximaal ongeveer 3500W verwerken. Merkwaardig is dat in zo’n situatie beneden, in de meterkast, de meter stil staat terwijl boven de elektriciteitsdraden worden overbelast! Dat dit een levensgevaarlijke situatie kan opleveren is duidelijk. Als er brand uitbreekt dekt de verzekering de schade niet als men ontdekt dat er installatienormen ruim en opzettelijk zijn overschreden. Die normen zijn er namelijk niet voor niets. Verzekeringsmaatschappijen zijn geen liefdadigheidsinstellingen voor slordige klanten.

Gelukkig bestaat er een afdoende oplossing om de verleiding van verkeerde aansluiting te weerstaan. ABB heeft een veilige stroomverdeler op de markt gebracht die op zolder kan worden geplaatst en waarop de wasautomaat, wasdroger e.d. op zolder kunnen worden aangesloten,samen met een flinke omvormer. Dit apparaat vindt via deze link

naar aanleiding van het artikel over wasautomaat en omvormer van Vincent Dekker in Trouw