Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Ameland energieneutraal?

De gemeente Ameland heeft afgelopen week samen met een aantal partners een energieplan voor het eiland gepresenteerd waarin men streeft naar renergieneutraliteit. In het kader van die plannen wordt o.a. gekeken of de reserve elektriciteitskabel die het eiland verbindt met de wal gebruikt kan worden om overschot elektriciteit naar het vasteland  te exporteren.

Opmerkelijk is dat de NAM ook in de plannen participeert. NAM staat voor Nederlandse Aardolie Maartschappij, niet bepaald een duurzame naam. NAM juicht in een persbericht (een kopie overigens van het persbericht van de gemeente Ameland) “Zo wil NAM de productielocaties voor de kust en op Ameland elektrificeren om het productieproces te verduurzamen‘. De barsten verschijnen spontaan in mijn klomp, want ik lees hier dat een fossiele olieboer gas en olie gaat oppompen met elektriciteit gewonnen  uit hernieuwbare bronnen. Wat is dat voor fossiele krompraat? Spinniewin! Niks gas en olie boren/produceren voor de kust of op Ameland. Dat eiland en de Waddenzee hebben het al moeilijk genoeg. NAM duurzaam? Gas oppompen. Aardschokken en bodemdaling veroorzaken, CO2 uitstoten, giftig afvalwater in de bodem in Twente pompen! NAM duurzaam? Me hoela. Contradictio in terminis.

Persbericht gemeente Ameland “Innovatief energienet voor verdere verduurzaming Ameland

Persbericht NAM “Innovatief energienet voor verdere verduurzaming Ameland