Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Balanceren met jouw auto

Tennet heeft bekend gemaakt dat het platform gereed is waarmee men kan inhaken op het groeiende aantal elektrisch auto’s. Net als hun fossiele broertjes staan deze gewoon 99% van de tijd netjes geparkeerd niks te doen. Dat is zonde. In plaats van enorme batterijparken te bouwen voor net-balancering zoals dat hier en daar gebeurt, of een gascentrale stand-by houden, kan je net zo goed de crowd en de cloud in, ofwel via laadpalen, een blockchain techniek en een [echte] slimme meter de accu’s benutten in miljoenen auto’s die toch stil staan. Of de accu’s van huishoudens benutten die zonnestroom erin opslaan. Tegen een kleine vergoeding. Ik heb begrepen dat de technieken niet werken met de huidige slimme meter en dat de software in auto’s ook een update behoeft. Ook moeten er [uiteraard] thuisbatterijen zijn met uitwisselings-software om met het hele proces mee te doen.

Een en ander komt op een moment dat het aantal e-auto’s sterk groeit en belangstelling voor accu-opslag van zelfopgewekte (zonne)stroom ontwaakt.

De timing van het persbericht is perfect: op een moment dat we weten dat Wiebes de salderingsregeling om zeep heeft geholpen. Nu kan onze minister Wiebes weer een nieuw heffinkje  gaan bedenken om e-automobilisten en zelfopwekkers het leven mee zuur te maken.

bron: bericht NOS