Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Boven par, par of onder par?

Tijd om de balans voor het afgelopen jaar op te maken. Was 2017 nou zo’n rotjaar voor zonnestroomproductie of valt het wel mee? Gevoelsmatig valt het tegen, en ook vriendjes die ik raadpleeg roepen “bah!”.

Is dat gevoel op z’n plaats? Laten we de spreadsheet met de jaarproductiegetallen van m’n oorspronkelijke setje van 6 zonnepaneeltjes (elk 95 Wp) eens opentrekken. Die paneeltjes liggen al bijna 18 jaar op dezelfde plek te bakken in het zonnetje. Sinds 2001 heb ik jaarcijfers. De productie voor 2017 komt uit op ongeveer 425 kWh. Dat is beneden par, want het gemiddelde over de periode 2001-2016 is 429 kWh. Minder dan 1% onder het gemiddelde. Vergeleken met dat gemiddelde valt de productie van afgelopen jaar niet vreselijk tegen. Er zijn slechtere jaren geweest, bijvoorbeeld 2004 met slechts 395 kWh (minus 8%). Uitschieter in positieve zin was en blijft 2003 met liefst 14% meerproductie dan gemiddeld (491 kWh). Reden denk ik dat we een slecht gevoel hebben over 2017 is dat 2016 een erg goed jaar was (457 kWh). Dan valt het gemiddelde tegen, en iets onder het gemiddelde geeft een naar gevoel. Toch is dat niet nodig. 2017 had gewoon een lekkere zomer maar een somber najaar. En we zien wel wat 2018 brengt. Liefst boven par!