Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

BTW terugvragen op zonnepanelen gekocht voor 20 juni 2013 (2)

In aanvulling op het bericht van gisteren dit (gevonden op zonnepanelen.net, de website van Marcel Blauw):

De inhoudelijke informatie
Door het Hof Den Bosch (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3075) is op 6 juli 2017 bepaald dat wanneer iemand uit andere hoofde als ondernemer voor de BTW wordt aangemerkt, iemand met zonnepanelen ook als ondernemer voor de BTW dient te worden aangemerkt. Deze termijn is 5 jaar na het einde van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Hiermee was een teruggave echter nog niet verzekerd. Op 15 december 2017 is een arrest door de Hoge Raad (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:3127) gewezen waaruit blijkt dat de BTW teruggave alsnog verleend dient te worden indien de aangifte binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn is ingediend. Door de combinatie van deze twee uitspraken is BTW teruggave over 2012 en 2013 alsnog mogelijk.

Uit overleg met de Belastingdienst blijkt dat een verzoek om BTW teruggave uit 2012 in behandeling wordt genomen wanneer de aanmelding als BTW ondernemer uiterlijk dit jaar bij de Belastingdienst is binnengekomen. Dat betekent dat het verzoek uiterlijk op vrijdag 29 december 2017 bij de Belastingdienst moet zijn binnengekomen.

Voor de situatie dat zonnepanelen tussen 1 januari 2013 en 20 juni 2013 zijn gekocht kan de BTW nog in 2018 teruggevraagd worden.