Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

China: 24 Gigawattpiek PV erbij in eerste helft 2017

De Chinezen blijven reuzenschreden maken met het installeren van zonnestroom.  De China PV Industry Association (CPIA) publiceerde onlangs een rapport waarin wordt gemeld dat er in het eerste halfjaar van 2017 een hoeveelheid zonnepanelen is geïnstalleerd van liefst 24.400 megawattpiek, ofwel 24,4 GWp. Hiervan zou 17,3 GWp hebben bestaan uit grootschalige zonneparken en 7,1 GWp aan ‘distributed solar’ (op daken van gebouwen e.d.). Men is hard op weg in het land van de pandaberen om het record van 2016 te overtreffen (toen werd er in het hele jaar 34,2 GWp gerealiseerd. Let op: 24,4 GWp aan zonnepanelen produceert op jaarbasis (load factor gesteld 10%) ruwweg evenveel stroom als 6 kerncentrales van het Borssele type (load factor gesteld 90%). Met andere woorden, ondanks het gegeven dat China een van de weinige landen ter wereld is waar nog kerncentrales worden gebouwd, de bouw van dat soort centrales op een laag pitje staat vergeleken met de enorme expansie van zonnestroom.

bron: CleanTechnica

totaal in China geinstalleerd (eind 2017): kernenergie: 33,6 GWe, zonne-energie: 77 GWe, windenergie 149 GWe, kolenstroom 1054 GWe, hydro 332 GWe (bron: world-nuclear.org) – er staan nogal wat windturbines en zonneparken te draaien voor Jan-met-de-kleine-achternaam vanwege capaciteitsproblemen van het hoogspanningsnetwerk)

load factoren voor diverse vormen van energieopwekking: wikipedia