Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

CO2 reddende engel?

Een klein berichtje op de wire van Reuters geeft mij een ongemakkelijk gevoel. “Big oil, small U.S. towns see new reward in old production technique“. Hier zijn sluwe jongens aan het werk. Oude marginale oliebronnen in Texas worden opgepept door er onder hoge druk kooldioxidegas in te pompen. Hiermee loopt de recovery rate op van 10% naar iets van 30% en wellicht 60%. Dat betekent double whammy voor de fossiele energieboeren (CO2 afvangen van kolencentrales én hun oude goedkope, afgeschreven oliebronnen extra benutten voor heel veel winst). Als klap op de vuurpijl zit in Washington een president die niks liever doet dan dit soort activiteiten te ondersteunen. Er schijnt dus een wetje aan te komen om een lieve duit subsidie over deze bezigheden uit te sproeien. Triple whammy voor de Amerikaanse olie-CO2-kolenboeren! Ik kan me goed voorstellen dat onze eigen fossiele demissionaire minister-president saampjes zijn demissionaire minister van Economische Zaken zit te  watertanden om deze ontwikkeling ook in Groningen toe te passen:  kolencentrales massaal meer laten stoken, CO2 afvangen en in Groningse aardgasvelden pompen, meer aardgas produceren, minder aardbevingen. Financieel gewin. Te pesenteren als Groen en Milieuvriendelijk! Economisch feestvieren voor big business en intussen meer centrale macht voor politici en meer greep op burgers. Weg met dat enge decentrale gekeutel met zonnepaneeltjes en windmolentjes. Carbon to the Rescue!.

 • AEO

  Hoe zit dat nu met die CO²? Er is al geruime tijd veel ophef over CO², maar het valt mij op dat er maar weinig bekend is over de impact op ons milieu. Vaststaand feit is, dat de hoeveelheid CO² niet meer bedraagt dan 0,038% van onze atmosfeer, even snel omgerekend is dat 1:2631. Maar hoe kan zo’n geringe hoeveelheid dan toch het klimaat opwarmen? Daar zou ik graag een gedegen antwoord op willen hebben. Hoe zat het dan met de opvallend warme periode tijdens de Middeleeuwen? Er waren toen geen auto’s, geen vliegtuigen en er waren heel wat minder mensen. Met andere woorden, een opvallend warme periode, maar zonder de grootschalige CO² uitstoot. Het wordt inderdaad warmer op dit moment, maar we hebben door de eeuwen heen wel vaker variaties in ons klimaat gehad. Ik persoonlijk zou me toch vooral zorgen maken over de vervuilende fijnstof die bij het gebruik van kolen en diesel vrijkomen, en daarom blijf ik toch vooral voorstander van groene energie. Daarom zit ik verscholen onder 19 zonnepanelen, waarmee ik al weer een aantal jaren een neggie ben. Wie gaat me dan nu uitleggen, waarom CO² zo gevaarlijk is?

  • Jan Workum

   Ophef kun je het niet noemen. Reeds in de 19e eeuw is door wetenschapper Arrhenius in onderzoek naar de samenstelling van de atmosfeer op laboratoriumschaal aangetoond dat een verhoging van CO2 leidt tot meer vasthouden van warmte in de atmosfeer. In begin 20ste eeuw werd het verband gelegd met menselijke activiteiten, CO2 uitstoot en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Nu, in de 21ste eeuw zitten we midden in het proces waarin we de gevolgen om ons heen zien (80% ijsvolumesmelt noordpool in 40 jaar) Het komt wat populistisch over het aandeel CO2 in de atmosfeer te marginaliseren, misschien onbedoeld, maar feit is dat in 150 jaar het gehalte van dit goedje is verdubbeld van 200 naar actueel 410ppm. De eigenschappen van onze atmosfeer verandert hierdoor met opwarming als gevolg. Cynische modus aan: Ook niet dramatisch hoor, het zal hooguit een graad of 3-4 opwarmen deze eeuw, daarna mogelijk nog meer. Cynische modus uit. Klimaatschommelingen uit het verleden hebben bekende en andere oorzaken. Kunt u op googelen/wikipedia, maar het is een ander onderwerp dan de opwarming door menselijk handelen waar het nu om handelt. Er wordt hierover nogal vaak verwarring over gezaaid.

   • AEO

    Beste Jan Workum,
    Ik had al eerder een antwoord opgesteld, maar dat blijkt verwijderd te zijn, misschien omdat ik er een paar links in had gezet. Ik probeer het bij deze nog maar eens, maar nu met een verwijzing naar een website, die je dan maar even via Google moet zoeken. Gebruik de zoekterm Mijn kijk op de invloed van CO² op het klimaat. Dan vind je een interessant artikel bij De Dagelijkse Standaard. Graag jouw mening hierover en vriendelijke groet.
    AEO

    • Jan Workum

     Beste AEO, De Dagelijkse Standaard is een ultrarechts platform waarmee, op het gebied van AGW, doelbewust desinformatie wordt verspreid door “deskundigen” in andere disciplines. Dat is geen mening maar een feit. Net zoiets als een Neerlandicus zich gaat uitspreken over nucleaire geneeskunde of een bouwkundige over plantenfysiologie. Voor objectieve en deskundige informatie is de site van een onderzoeksinstituut te raadplegen zoals het KNMI of een van de vele andere internationale onderzoeksorganisaties op het gebied van klimaatonderzoek. Het is overigens een kwestie van tijd dat figuren als bijvoorbeeld Hans Labohm, die publiceert op voornoemde site, voor het gerecht worden gedaagd voor het stelselmatig verspreiden van misleidende informatie en verdraaien van feiten met als doel de verduurzaming van onze samenleving te vertragen.

     • AEO

      Beste Jan Workum,
      Tot mijn verbazing zie ik nu mijn eerder verwijderde reactie hier nu toch staan, inclusief de links, en dan zie je dat exact hetzelfde artikel dus ook op een andere site staat. Blijft de vraag, hoe het dan kan, dat we in de Middeleeuwen een periode hadden, waarin het zelfs nog iets warmer was dan nu, terwijl er veel minder CO² werd uitgestoten. Dit feit sluit immers de bewering dat CO² ons klimaat op hol zou laten slaan immers uit. Of heb jij daar dan een goede verklaring voor? Hierbij blijf ik echter wel benadrukken, dat we onze energievoorziening moeten vergroenen, want onze energiebronnen gaan toch echt een keer opraken, en bovendien zie ik ons geld niet graag naar bedenkelijke regimes in het Midden Oosten verdwijnen!

     • Floris

      Hoi AEO. Soms, maar niet altijd, en op onvoorspelbare momenten, houdt DIsqus een reactie vast voor ‘approval’. Disqus stuurt dan een emailtje (dat soms prompt in mijn spambox terecht komt!) – dit gebeurde in jouw geval – groetjes, Floris

     • Jan Workum

      AEO: De onderzoekers hebben de natuurlijke variaties en invloeden vanzelfsprekend ook onderzocht en uitgefilterd. De huidige temperatuurstijging a.g.v. toename CO2 is begin 1900 al voorzien, het is dus geen toeval maar “gewoon” fysica vooraf beredeneerd. Je kunt de invloed van dat betrekkelijk kleine deel CO2 in de atmosfeer groot noemen, maar het is maar hoe je zaken kwantificeert. In een eerder antwoord noemde ik de temperatuurstijging cynisch “gering”, in absolute zin is dat misschien ook wel zo. De gevolgen voor onze beschaving zijn echter groot (een groot deel van de wereldbevolking woont in de kustgebieden -> zeespiegelstijging) De flora en fauna zal zich er wel op aanpassen. De temperatuurvariaties in de middeleeuwen (klimaatoptimum) en bijvoorbeeld “de kleine ijstijd” 1450-1850 AD waren regionale (Europa) en geen mondiale events.

 • Floris

  CO2 is (net als methaan, CH4) een broeikasgas. Dit houdt in dat het gas uitstraling van infrarood (zeg: warmte) vanaf de aarde afremt. Gevolg is dat de aardatmosfeer minder warmte kwijt kan het heelal in. Gevolg: temperatuurstijging in de atmosfeer. Wat de mensheid doet is extra CO2 in de atmosfeer pompen, en dan krijg je vanzelf als resultaat een versterkte trend opwaarts (zeg: opwarming) en verminderde trend neerwaarts (zeg: minder afkoleining) bovenop natruurlijke processen. COs is omhoog gegaan van pak em beet 350 ppm in 1960 naar 410 nu. Die trend moet gestopt worden, m.a.w. ophouden fossiele brandstoffen te stoken (en, tja, vlees eten!)..