Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Concurrent voor de traditionele zonneboiler

Een zonneboiler is in principe een prachtig apparaat.  Energie uit zonlicht wordt op uiterst efficiente wijze omgezet in warmte die op zijn beurt wordt opgeslagen als warm water in een goed geisoleerd voorraadvat. Eenvoudig, en men bespaart er een hoop gas mee. Bij mijn eigen installatie (2003) is de ervaring een aardgasequivalent besparing van 150 kubieke meter per jaar.

Dat tikt aan.

Echter, een zonneboilerinstallatie vereist in ons klimaat nogal wat investering in collector, circulatiepomp, voorraadvat, en meet-en regeltechniek. En een zonneboiler verbruikt stroom. Omdat er nogal wat koper in een zoneboilerinstallatie is verwerkt, is zo’n installatie tamelijk duur, met prijzen die eerder toenenemen dan afnemen. En de opbrengst van een zonneboiler is in principe contracyclisch: veel heet water in de zomer en weinig in de winter. Was het maar andersom!  Daartegenover worden zonnepanelen steeds goedkoper waarbij het eind niet in zicht is. Ook zonnestroom piekt in de zomer, maar het is met name de salderingsregeling die het boekhoudkundig mogelijk maakt om de extra in de zomer verdiende stroom in de winter te consumeren. Bovendien kan elektriciteit voor veel meer zaken worden ingezet dan heet water. En heet water kan men niet terugleveren.

Er komt een serieuze concurent aan voor de traditionele zonneboiler: de slimme elektrische boiler. Volta Limburg en Essent zijn onlangs een pilot gestart bij 50 huishoudens in LImburg. In deze huishoudens komt een elektrische boiler. So far so good. Het slimme is dat de boiler bij voorkeur water verwarmt als er op het net een overschot aan wind- of zonnestroom is. Dit is mogelijk door slimme software in de elektronische hersentjes van de boiler die bovendien zelflerend zou zijn.

Het zou in de toekomst best eens heel aantrekkelijk kunnen worden om een slimme boiler in huis te nemen in plaats van een traditionele zonneboiler. De ruimte op het dak die door de collector zou worden ingenomen kan worden gebruikt voor [extra] zonnepaneeltjes. Een elektrische boiler is constructief een stuk eenvoudiger dan een traditionele zonneboiler en dat scheelt onderhoud.

bron: Persbericht van Essent