Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Controversieel? Reken maar!

Ik las vanochtend ergens dat er kamerleden zijn die het voorstel van Wiebes om de salderingsregeling af te schaffen controversieel willen verklaren. Als dat gebeurt dan kan het demissionaire kabinet er niets meer mee doen en moeten we wachten op een volgend kabinet.

Nu is dat voorstel, dat kennelijk ergens in de Tweede Kamer ligt te slingeren, naar mijn idee sowieso 100% controversieel. Ten eerste: De salderingsregeling zoals die is, is eenvoudig. Stroom die je teruglevert verreken je met stroom die je verbruikt. Punt en uit. Eenvoudiger kan niet. daar komt geen ambtenaar aan te pas. Ten tweede: de salderingsregeling is begrijpelijk. De voorgestelde overgangsregeling wordt administratief weer een wondertje van complexiteit. En we hebben onze buik echt helemaal vol van complexe regelingen. Er is vorige week een kabinet gevallen over zo’n verschrikkelijk opgetuigde regeling! Ten derde benadeelt het afschaffen van de salderingsregeling met name bezitters van warmtepompen die in de zomer zonnestroom ‘opsparen’ voor de winter als de warmtepomp aan moet. Zonder salderinsgregeling is een warmtepomp voor een particulier niet attractief. Ten vierde bevordert het voorstel van Wiebes bepaald niet de animo van particulieren om zonnepanelen op eigen woning te plaatsen. Waarom zou je dat doen als Wiebes je duur opgewekte zonnestroom gewoon inpikt, want zo voelt dat. Want, en dat is punt vijf: het afschaffen van de salderingsregeling is alleen maar in gang gezet omdat de belasting op elektriciteit voor particulieren zo ongelooflijk veel voor de schatkist oplevert dat de minister van Financien het stukje salderen wil inpikken, klimaat of geen klimaat. Een puur fiscaal argument dus, geen milieu- of klimaatargument.

Dus: de salderingsregeling zoals die is, deugt. Afschaffen ervan is gewoon niet aan de orde zolang Nederland nog zo verschrikkelijk weinig aan duurzame energieopwekking doet. Vergis u niet: we staan helemaal acheraan in het rijtje van EU landen als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. En van de EU moeten we nog veel harder aan de kar trekken dan we nu doen. Dan is het zeker controversieel om überhaupt aan afschaffing van de salderingsregeling te denken.