Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Doorschuiven gaat niet meer zonder meer

De heren politici in Den Haag proberen precies hetzelfde te doen als 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Er is een urgentie – toen heette het ‘milieu’, later is het etiket omgetioverd in ‘klimaat, maar het gaat in feite om hetzelfde: we verwoesten en verpesten onze leefomgeving in toenemende mate, o.a. door ongeremde en nog steeds stijgende uitstoot van CO2. Het water staat in feite aan onze lippen en toeh doet men in Den Haag (en trouwens ook op gemeentelijk niveau in mijn eigen gemeente, Leiden) niets beters dan wat schuifelen met de puntschoenen en opzij kijken. Klimaatakkoord? De heren rollen vechtend over het Binnenhof zodat Urgenda een rechtzaak moest beginnen (en 2x winnen) om de dames en heren tot de orde te roepen. En wat doet men: in cassatie gaan! Dat is tekenend voor de houding van Rutte c.s. En er gebeurt dus voorlopig weer niets totdat aan het eind een verwaterd akkoordje zal worden gepresenteerd alsof het gaat om een doorbraak, Dat de minister-president zegt “We hebben nog 11 jaar, da’s toch best veel!” is tekenend, De man zou eens over zijn schouder moeten kijken. 11 jaar geleden hadden we een juichend paars kabinet Balkenende-IV met een echte minister voor Milieu dat wel eventjes het klimaat zou redden. Wat gebeurde er: er werden vergunningen afgegeven voor kolencentrales. Gloednieuwe kolencentrales, daar heb je pas wat aan. Om de geitenwollensokken lobby te paaien werden er wat windmolentjes gebouwd want “windmolens draaien op subsidie”. Niet veel meer. Niks vooruitgang. Nederland is nog steeds bijna het vieste jonggteje van de Europese klas. Er bestaat nog steeds een moratorium op windmolens in Noord-Hollland.Zonneparken, dat is het enige waar vooruitgang in zit. En windturbine op zee, lekker verw eg uit het zicht.

Ik had ten tijde van Balkenende-IV al 8 jaar zonnepanelen. Nu dus 18 jaar. Ik denk dat die zonnepanelen makkelijk 2030 zullen halen. Het huidige kabinet-Rutte en haar opvolgers liggen intussen hopelooos  in de clinch. Komt er een minister voor Duurzame Energie? Die had er al 20 jaar moieten zijn! Wat we hebben is die geplaagde Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (hoe verzin je die combinatie!). Hij is er voor de grote jongens, de olie- en gasboeren, de grote uistoters en de luchtvaart die al belastingvrije kerosine verbrandend mag groeien en groeien.

Maar gelukkig is er hoop: 1. het aardgas is op, 2. de jeugd komt in opstand want hun toekomst staat op het spel. Van de zittende politici en de ouwetjes moeten we het niet hebben, die zitten warm op hun pluche stoeltjes gezellig CO2 uit te braken en de andere kant op te kijken.