Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Duwen tegen 400

Als u kijkt op de website www.co2now.org zit u dat de grafiek die de hoeveelheid CO2 in de aardatmosfeer aangeeft (gemeten op het Mona Laua Observatory, Hawaii) afgelopen juli 399 ppm bedroeg. We gaan dus door de 400 ppm heen, een sobere gedachte. En de grafiek loopt rustig en geluidloos steil door, who cares?