Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

En toen ging het zonnetje schijnen

Na een paar daagjes sombergrauw weer trokken de wolken vandaag aan het eind van de ochtend weg en werd een strakblauwe hemel zichtbaar met een pittig najaarszonnetje. Aan het eind van de dag maakte ik de balans op. In het plaatje ziet u bovenin de data die zijn binnengekomen van de fotometer die ik al een tijdje laat registreren hoeveel watt per vierkante meter er aan zonlicht binnenstraalt. Voor de liefhebbers: de sensor van de fotometer is een BH1750 die wordt uitgelezen met een ESP8266 NodeMcu. De data zijn bewerkt en geplot in een Matlab applicatie. De onderste grafiek is een plot verkregen via Plugwise Home Start van de uurproductie van mijn zonnepanelen. De Plugwise sensor zit in de tussenstekker (Plugwise noemt deze dingen ‘Circles’) tussen de  omvormertjes en het stopcontact (er zijn meerdere micro-omvormers)

Heel goed zichtbaar is dat de zonneschijn registratie vooruitloopt op de zonnestroom productie. Immers: de fotometer geeft de actuele instraling weer terwijl de Plugwise na afloop van elk uur aangeeft hoeveel zonnestroom er in dat uur is geproduceerd. Fotometer en Plugwise vullen elkaar dus aardig aan, maar zijn twee heel verschillende dingen.

U ziet ook dat de horizontale as de tijd weergeeft. De verticale assen zijn opgerekt om vergelijkbare plaatjes te krijgen. Ik heb er geen waarden naast gezet, want zoveel opobrengst was er ook weer niet, wat luttele kilowattuurtjes. Het is immers eind november!