Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

En weer op de schop . . . . (2)

Juichen? eerst maar eens het Regeerakkoord downloaden om aan de bron te kijken wat er nu precies staat over het omvormen van de salderingsregeling naar wat anders en mooiers

Er staat op bladzijde 28: “De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.”

Zoi’n zin kan men op vele manieren uitleggen, good, bad en ugly

Good: Ha, eindelijk van de ellendige fiscale component af. Minister Kamp beschouwde zonnepaneelbezitters als belastingontwijkers. Dat kan in ieder geval niet meer; er komt een nieuwe regeling. Hoe die regeling eruit ziet staat niet in het Regeerakkoord.

Bad: Op blz 58 staat dat er in 2020 213 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de nieuwe regeling, en in 2021 en erna  240 miljoen euro. Het geval wil dat met de populariteit van zonnestroom dat bedrag in 2020 verdeeld moet worden over een heleboel particulieren, dat het bedrag toeneemt in 2021, en dat het bedrag daarna gelijk blijft ook al vertienvoudigt het aantal zonnepanelen bij particulieren. dat betekent dus dat na 2021 Jan-de-particulier steeds minder krijgt omdat de spoeling dunner wordt.

Ugly: Een deel van de zin op blz 28 is “De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.”. Deze fraaie deelzin zegt helemaal niets. Ik interpreteer: we hoeven minder geld in de terugleveringsregeling te stoppen want zonnestroom wordt toch goedkoper en goedkoper. Dat is allemaal goed en aardig, maar degene die in 2021 een PV systeem koopt zit gewoon 7 jaar op vaste kosten. Met nadere woorden: de politiek naait hier ons bij voorbaat een oor aan.

Bovendien staan er kryptische kosten op blz 63, Box-1 maatregelen, Vergroening burgers. Hierin worden negatieve bedrage uitgetrokken voor saldering. Met andere woorden: dit zijn inkomsten voor onze minister van Financien. Let op: in 2020 gaat het om 240 miljoen euro, en structureel om 648 miljoen. Voor de staatskas, dus en niet voor zonnestroom bij burgers. Met andere woorden: de burger gaat groen zien van de hoeveelheden euro’s die hij moet betalen.

Al met al zie ik bepaald geen geweldige stimulans voor duurzaamheid van dit kabinet in de zin van échte stimulering van zonnestroom bij burgers. Men geeft met de ene hand en pakt meer terug met de andere hand. Zoals gebruikelijk in de Haagse politiek: een vette sigaar uit eigen doos. Juichen? eh…… nee.

Het Regeerakkoord download u hier