Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Energiemanager vergelijkingssite

Als u door deze website bladert komt u onder ‘links’ een verwijzing tegen naar de voortreffelijke pagina Thuis energiegebruik meten die door Olav Buunen met grote regelmaat en precisie wordt bijgehouden. Dat laatste is nodig want er melden zich voortdurend nieuwkomers op de markt met een (wellicht) interessant product. Waar het om gaat is het kaf te scheiden van het koren, en dat is niet gemakkelijk. Olav’s pagina is neutraal: hij geeft geen adviezen; een keuze moet u zelf maken. Laat er nu een vergelijkingswebsite bestaan waar energieverbruiksmanagers worden vergeleken! Dit is een site onderhouden door MilieuCentraal, en die heeft weinig commerciēle belangen. Vandaar dat ik deze vergelijkingssite onder de aandacht breng.

Of energiemanagers energie helpen besparen? Ze zijn indertijd door minister Wiebes de hemel in geprezen als de stimulans voor energiebesparing, maar ik heb daar zo mijn eigen gedachten over. Mijn eigen BeeClear verschaft nuttige informatie, leuk om naar te kijken, maar besparen doet deze energiemanager niet, dat besparen moet ik zelf doen.

websites:

Thuis energiegebruik meten  – door Olav Buunen

Vergelijkingssite energieverbruiksmanagers  – door MilieuCentraal