Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Enorme wereldwijde groei PV voorspeld

IRENA (het Internationale Hernieuwbare Energie Agentschap) heeft een analyse gepubliceerd over bestaande zonnestroom met daaraan gekoppeld marktvooruitzichten en een prognose voor 2050. In 2018 stond er wereldwijd 480 GWp aan zonnestroom installaties opgesteld. In 2050 zal het opgestelde vermogen naar verwachting zijn opgelopen tot 8.000 GWp (8 Terawattpiek) ofwel 1/4 van de benodigde capaciteit voor elektriciteitsopwekking wereldwijd.

Dat is pas een zonnig bericht! IRENA voorspellingen zijn altijd aan de voorzichtige kant geweest.

Bron: Smart Energy