Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Experimenten in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn experimenten gestart waarbij eigen opgewekte zonnestroom wordt opgeslagen voor later eigen gebruik. Rijssenhout heeft de primeur met een buurtbatterij. De netbeheerder (Liander), de energieleverancier Tegenstroom, en de firma Lyv Smart Living hebben hiervoor krachten en expertise gebundeld. Elders in Haarlemmermeer experimenteert hetzelfde consortium met zogenaamde thuisbatterijen.

Hoe het werkt: er moet een slimme meter zijn geinstalleerd en, uiteraard, zonnepanelen. Lyv Smart Living plaatst In de meterkast er een paar kastjes bij voor de bemetering.  In de huiskamer komt een leuke display. Door eerst de beschikbare, duurzame energie van de eigen zonnepanelen en daarna die van anderen uit de buurt te gebruiken, is de hoeveelheid stroom die een woonwijk nodig heeft een stuk minder dan in de standaardsituatie. In de zomer kan een complete woonwijk met veel woningen met zonnepanelen zelfs overdag een stroomoverschot krijgen. Liander meet waarschijnlijk zaken zoals hoe groot de capaciteit van een thuis- of buurtbatterij zou moeten zijn, en in het geval van de buurtbatterij het optimale aantal woningen per batterij eenheid. Heel nuttige en leerzame experimenten, dunkt mij ! Slimme nettten hebben toekomst.

Lees meer over de buurtbatterij op Duurzaam Actueel

Wilt u als Haarlemmermeerder aanhaken aan het thuisbatterij experiment? Op de website van Meerwind vindt u een oproep.

Lees ook het bericht over de thuisbatterij  op de website van Tegenstroom

en voor de volledigheid: persberichten van LYV Smart Living

 • AEO

  Een buurtbatterij is een mooi initiatief, maar ik vraag me wel af hoeveel verliezen er zijn bij het laden en ontladen van zulke batterijen. Aan de andere kant kan zonnestroom juist weer de transport verliezen verminderen, omdat de energie in de directe omgeving verbruikt wordt.

  • Bram PV

   Ach, we accepteren al decennia lang een rendement van ca. 40% bij de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen. Dan moet deze accu op- en ontlaadinstallatie wel erg beroerd zijn, willen we hem slecht vinden.
   Met de moderne accu’s en vermogenselektronica denk ik dat 80% wel haalbaar zou moeten zijn voor korte termijnopslag.