Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Geen BTW meer terug op zonnepanelen? (2)

Wyno Peeters is degene die het bericht over het mogelijke stoppen van de teruggave van BTW op zonnestroominstallaties geplaatst vóór 2015 op internet heeft geplaatst. Wyno is eigenaar/beheerder van www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl .

Wyno bericht het volgende (28 december 2018, 22:00):

De Belastingdienst weet precies hoe het in elkaar zit, maar ze mogen er niet op reageren, om geen slapende honden wakker te maken, uiterlijk maandagmiddag 16.00 uur moet je verzoek om BTW teruggave van oude jaren (2017 of ouder) binnen zijn, anders ben je te laat.

meer info op: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl .

========================================================

Hieronder het commentaar van Wyno op mijn vorige blogpost (28 decembe 2018r, 20:00)

Beste Floris

Ik zag je twitterbericht en je blog op de website zonnepanelen.wouterlood.com. Helaas is het geen fake news.

Als adviseur ben ik betrokken geweest bij de uitspraak van Hof Den Bosch van 6-7-2017, ehttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3070

en mij is natuurlijk ook de uitspraak van de Hoge Raad van 15-12-2017 bekend, in al deze uitspraken is de termijn van het terugvragen van BTW zonnepanelen volledig komen te vervallen.

De verwachting was dat er een stuk reparatie wetgeving zou komen, en dat is er ook gekomen  bij het Belastingplan 2019 wat op 18 december 2018 door de 1e Kamer is aangenomen. Over de consequentie van de reparatiewetgeving is geen publiciteit gegeven en is, zover ik kan inschatten, door niemand opgemerkt, ook niet door de politieke partijen, en ook niet door vereniging Eigen Huis, of Holland Solar dan wel andere partijen in de zonnepanelen wereld.

Waar gaat het om:

Bijgesloten het goedgekeurde Belastingplan 2019, ik geef je ook de link waar je het kunt vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/12/18/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2019

6.4. Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf
omzetbelasting
Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen
uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om
hiertoe alsnog te worden uitgenodigd. Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019
wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het
kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet
verzoeken.

Dit betekent dat het terugvragen van de BTW van zonnepanelen over 2017 en nog oudere jaren (onbeperkt terug in de tijd) voor particulieren slechts mogelijk is tot eind 2018, dan moet het BTW teruggave verzoek bij de Belastingdienst binnen zijn.

Het terugvragen van BTW van zonnepanelen over 2017 en oudere jaren is dan vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk.

Bovenstaande regeling geldt voor particulieren die voor het eerst een BTW-nummer aanvragen. Heb je al een BTW-nummer dan geldt de zgn. 5-jaars-termijn.

Bovenstaande is gecheckt met een vooraanstaande BTW specialist. Belastingdienst doet er nog geheimzinnig over.

De regeling van het terugvragen van de BTW van zonnepanelen komt dus niet te vervallen, maar er gaat daarvoor een  andere termijn gelden.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je mij ook bellen.

Wyno Peeters – www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl