Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Soepele gemeentespagaat

B&W van de gemeente Leiden zitten in hun maag met een prachtige historische binnenstad met daaromheen vooroorlogse bouw van het type dat tegenwoordig in nieuwbouwwijken heftig wordt retro-gekopieerd. Die binnenstad en woonwijken eromheen zijn allemaal óf Rijksmonument, óf stedelijk monument óf beschermd stadsgezicht. In alle drie gebieden zijn zonnepanelen taboe. Haal het in je hoofd om een zonepaneel aan de straatkant van je woning te monteren en morgen hangt er een ambtenaar aan de deurbel: de gevreesde handhaver.  Gevolg: niemand verroert zich, het is wel goed zo. Het aantal zonnepanelen in Leiden ligt daardoor ver onder het landelijke gemiddelde. De kaart die NRC vanochtend publiceerde op haar website is wat Leiden betreft fake, want ze laat complete monumentale woonblokken zien waar zonnepanelen zouden liggen, en die liggen er echt niet. Mijn zonnepanelen zijn een eiland van onrust in een rimpelloze vijver. Ook ik mag van de gemeente niets [meer] doen. Niet eens vervangen.

Nu moet de gemeente van de Rijksoverheid duurzaamheid sterk gaan bevorderen, en de verantwoordelijke wethouders willen best meedoen. Ik meen zelfs een vonkje van enthousiasme te bespeuren. Wat is nu het revolutionaire voorstel van de wethouder: we gaan de heilige welstandsregels versoepelen. VERSOEPELEN – alsof je vloekt in de kerk van authenthiciteitsaanbidders. Dat is ongehoord in de Sleutelstad! We zijn benieuwd.

Op de website van de gemeente is een pagina waar men kan inspreken. U vindt daar het stuk “zonnepanelen in beschermd stadsgezicht”. Met een kaart. Een representatief  stukje van die kaart (mijn eigen wijk) ziet u op het bijgaande plaatje.

De huidige regels zijn: aan de straatzijde mag helemaal niks, aan de tuinzijde zijn zonnepanelen vergunningsplichtig; als ook maar een hoekje of randje van de geplande zonnepanelen vanaf de straat zichtbaar zijn wordt vergunning geweigerd.

De regels in het VERSOEPELDE voorstel zijn: in zone 1 (oranje) mag niks, in zone 3 (groen) mogen zonnepanelen  vergunningsloos worden geplaatst. Als je inzoomt op de kaart zie je dat alle woningen een naar de straat gekeerd dakvlak hebben waar niks  mag (de huizen hebben bijna allemaal zadeldaken) en een van de straat afgekeerd dakvlak waar alles mag. Mijn huis is ook zo’n huis. Ik mag dus straks voor de helft niks en ik mag straks voor de helft alles!

Nu is het zo dat de wijk noord-zuid (A) lopende straten en oost-west (B) lopende straten heeft. De A woningen hebben in de ochtend op het ene dakvlak zon en in de middag op het andere. Zij kunnen dus zonnepanelen op het vergunningsvrije dakvlak leggen en ze hebben 50% productie. In B-straten ligt het anders. Woningen aan de noordkant van deze straten mogen alleen zonnepanelen leggen op het dakvlak dat van de zon af is gekeerd. Daar kopen de bewoners helemaal niets voor. De overburen zijn daarentegen spekkopers want zij mogen vergunningsvrij zonnepanelen leggen op het naar de zon gerichte dakvlak. Proost! Scheve ogen, boze ‘noorderlingen’ die razend naar de rechter stappen vanwege veronderstelde rechtsongelijkheid.

De gemeente schiet met de  VERSOEPELDE  regels naast het doel. Het is gewoon een bestendiging van de bestaande regels. ‘Noorderlingen’ waren al boos en blijven boos.

Mijn voorstel is: verander alles wat op de kaart groen is, in blauw (zone 2). Voor zone 2 geldt in de VERSOEPELDE  regels: vergunningsplichtig; panelen toegestaan indien ze voldoen aan een aantal eisen (rustig dakbeeld, donkere  panelen in donkere frames, aaneengesloten, liefst per bouwblok allemaal dezelfde oriëntatie. Dat lijkt mij beter dan de voorgestelde spagaat die niets aan de bestaande toestand verandert. Bovendien krijgen in mijn voorstel ambtenaren straks weer werk, en dat is iets waar ambtenaren altijd wel oor naar hebben (haha – volg deze link).

Gemeente Leiden: pagina Inspraak

NRC pagina “Waar liggen zonnepanelen in Nederland” (achter paywall)