Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Goed nieuws voor de consument?

We weten dat er een klimaatcrisis is. We moeten ons uit de naad werken om uitstoot van CO2  te beperken en liefst te voorkomen. Een van de mechanismen om dit te doen is minder fossiel opgewekte energie te verbruiken. Je mag van een overheid met visie verwachten dat men CO2 consuminderen aantrekkelijke maakt, bijvoorbeeld door energie duurder te maken en tegelijk door het zelf opwekkken van (hernieuwbare) energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een zonneboiler, te bevorderen. Helaas, pindakaas: niets van dit alles, geen spoortje van visie. En zo gaat het al 40 jaar lang! In de lange reeks van anti-maatregelen wilde Wiebes onze zonnepanelen afpakken door de salderingsregeling af te schaffen, en zijn collega Wopke friemelt met belastingschuifjes waardoor elektriciteit goedkoper wordt. Gas wordt ietsje duurder. Dat werkt: we zetten de kamerthermostaat een half graadje lager. Tot mijn verbazing wordt de energierekening voor Jan-de-Modale Consument ongeveer 60 euro op jaarbasis lager. Cadeautje van Wopke. Stimulus om zuiniger met energie om te gaan: een signaal van -60 euro. Vreemde tijden. Is 2021 soms een verkiezingsjaar?

aanleiding van dit bericht: CBS publicatie ‘Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing’