Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Groene (windenergie) leveranciers prijsopdrijvers of radeloze paniekers?

Wat mij in deze unieke panieksituatie van dagelijks hogere prijzen voor energiecontracten opvalt is dat energieleveranciers die pure eigen windenergie uitventen naast ultradure gastarieven óók bizar hoge stroomprijzen hanteren. Neem Greenchoice: vandaag kost stroom in een nieuw af te sluiten eenjaarscontract liefst 52 cent hoogtarief en 40 cent daltarief per kilowattuur. Dit is dubbel ongeloofwaardig want waarom zou windenergie uit een en dezelfde windturbine ’s nachts goedkoper zijn dan overdag?  En de grondstof (wind) blijft even duur als vorig jaar. Daar wordt dus bakken op verdiend! Of verhandelt Greenchoice soms grijze stroom? Of moeten ze zo duur gas inkopen dat men besloten heeft om het geld in hemelsnaam weg te slepen bij “de elektriciteit”? Kijk, dat gas bij Greenchoice en andere groene leveranciers peperduur is kan ik me nog wel voorstellen. maar elektriciteit? Dit zijn toch windboeren die niets met fossiele opwekking te maken willen hebben? Of zijn ze soms bang dat plotseling iedereen massaal een contract op relatief goedkope windstroom wil afsluiten? Prijsopdrijving van elektriciteit lijkt mij alleen te kunnen als er pure paniek heerst op het hoofdkantoor van de leverancier: directeuren die radeloos door de gangen rennen!

Ik ben toch eens even naar mijn eigen zonnepaneeltjes gaan kijken of de zonnestroom die daar uit komt ineens veel duurder is geworden. Niet veel bijzonders te zien. Produceren, makkers!