Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Halen we 2020?

In alle voortvarendheid wil minister Wiebes de salderingsregeling voor zonnestroom per 1 januari 2020 afschaffen en vervangen door een wat hij noemt terugleversubsidie. Gaat dat zomaar eventjes? Om te beginnen wil hij dat iedereen met zonnepanelen op 1 januari 2020 verplicht een slimme meter heeft. Daarvoor is een wetswijziging nodig plus uitrol. Omdat privacy in het geding is en de Tweede en Eerste Kamer daar hun zegje over moeten doen, wordt dat kort dag. En wat als een van beide gremia de minister terug naar de tekentafel stuurt? Verder is er nog zoiets als implementatie. Moeten mensen met zonnepanelen, vooral de bestaande systemen, allemaal aantonen hoeveel wattpiek er op het dak ligt? Of ga je anders de bak in? En moet je aangeven wat er feitelijk voor de meter en achter de meter van die zonnestroom wordt gebruikt? Wie administreert dat allemaal en wie verifieert dat? Worden alle gegevens in het bestaande maar incomplete want niet verplichte PIR register gewoon op straat gesmeten? Was er niet zoiets als een AVG? Wie gaat de subsidie uitdelen en wanneer? Hoe wordt dat geregistreerd en hoe tuig je zo’n systeem netjes op en voer je het uit? Hoe veilig en fraude-ongevoelig is het allemaal? Wie behandelt klachten en meldingen van fouten? Wie arbitreert als men het niet eens is met een beslissing over subsidie?

Energie-Nederland, de koepelorganisatie van energiebedrijven, ziet de bui al hangen. Ze vrezen dat zij (gratis uiteraard, want meneer Wiebes is van de gierige, of anders moeten de zonnestroombezitters zelf betalen voor de uitvoering van een regeling die ze niet nodig hebben omdat er al een zeer goede, eenvoudige en doeltreffend systeem bestaat, namelijk het huidige salderingsssyteem). Krijgen zonnepaneelbezitters straks een post op de energierekening vanwege uitvoeringskosten (plus BTW) van een krankzinnige, ongewenste en elk jaar variērende regeling? Wordt er straks gegoocheld met prive-informatie van klanten tussen netbeheerders en energieleveranciers?  Wie controleert de energieleveranciers? Hoe zit het met een overgangsregeling?

bericht op Solar Magazine (25 juni 2018)