Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Hoe BENG-vriendelijk is de woning?

Per 1 januari 2020 worden de EPC normen voor gebouwen en woningen vervangen door BENG normen en daarbij behorende getallen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Over de BENG normen is de afgelopen jaren kennelijk veel nagedacht en gediscussieerd. De eindresultaten zijn onlangs gepubliceerd. BENG gaat uit van energiebehoefte van een gebouw uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Gas als maatstaf ligt er dus uit! Aan de slag, architecten en aannemers, op naar implementatie!

Er komen drie BENG getallen:

BENG-1 drukt de energiebehoefte uit van het gebouw: hoeveel kWh/m2/jaar om de boel warm/koel te houden?.

BENG-2 wordt de indicator voor primair fossiel energiegebruik: de optelsom van alle geconsumeerde energie voor warmte, koeling, tapwater en ventilatie. Installaties dus. Door het bouwwerk zelf opgewekte (duurzame) energie mag men aftrekken. Installateurs: op naar implementatie!

En dan BENG-3: het aandeel (percentage) hernieuwbare energie: deel de hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie door het totale energiegebruik. Dat totale energiegebruik is de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de (hernieuwbare) energie die men zelf opwekt.

Maar hoe zit dat met de bestaande bouw? Met weinig moeite en geheel schriftelijk via een internetloket kreeg mijn woning in 2016 een energie-A label, maar dat was vooral gebaseerd op ligging (rijtjeshuis), gebruikte isolatiematerialen, niet zozeer op vloeroppervlak maar wel weer op energiegebruik en energieopwekking  In feite is dat energielabel een vergelijkingslabel voor een bepaalde klasse woningen. In mijn geval vooroorlogse woningen. Ik voel me koning eenoog in een gemeente vol blinden. Een tamelijk waardeloos label want het huis slurpt naar min gevoel nog steeds energie. Het is een enorme uitdaging om een ’30 jaren woning energieneutraal te krijgen.

Bierviltjesberekening

BENG-1: (voor professionals komt software NTA8800 beschikbaar): mijn woning = 150 m2 bewoonbare oppervlak, we stoken 1.300 m3 gas per jaar, dat komt overeen met 13.000 kWh, ofwel een BENG-1  = energiebehoefte van 13.000 / 150 = 86 kWh /m2/jaar. Beter dan veel andere woningen in de wijk, maar naar mijn smaak nog veel en veel te hoog.

BENG-2: de 13.000 uit de vorige berekening + 3.000 kWh fossiel stroomgebruik (kort door de bocht: alles uit het openbare net is fossiel) minus 1.900 kWh lokale PV productie), geen warm tapwater want er is een zonneboiler en de rest van het warmwaterverbuik zit in die 13.000. Eindsom: 14.100 delen door 150 = 94 kWh/m2/jaar.

BENG-3:  Een lastige! Ik lever 50% van de opgewekte zonnestroom terug aan het net. Die stroom is weg want 1) in 2020 wordt de salderingsregeling afgeschaft en 2) in de winter is de stroom uit het stopcontact zo fossiel als de pest. Uitkomst::  950 : 14.100 = 7%,

Leuke en hartverwarmende getalletjes voor een woning oorspronkelijk (1935) gebouwd als gatenkaas, maar het kan en moet nog een stuk beter (meer zonnepanelen, warmtepomp, gas er uit).

meer weten: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)