Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Speelgoed gevraagd

‘...Je kan niet het hele land volplempen met panelen en molens en er dan achter komen dat je nog steeds niet genoeg energie opwekt die geen CO2 uitstoot…...”, aldus de fractievoorzitter van de VVD, de heer Klaas Dijkhoff tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Dus moeten er kerncentrales komen. Liefst met subsidie.

Ziezo, dat ei is weer gelegd en we kunnen over tot de orde van de dag. Dat is de zoveelste keer dat het K-woord weer op tafel komt. Men blijft drammen, drammen, drammen, als een kleuter die zijn speelgoed niet krijgt. Nieuw is dat er een motie is ingediend namens een aantal partijen waarin minister Wiebes wordt gevraagd om de haalbaarheid van een kerncentrale te onderzoeken. Wiebes weet donders goed dat kernenergie in Europa verschrikkelijk duur is vergeleken met windenergie en zonne-energie. Kijk eens wat de Finnen, Fransen en Britten op hun hals hebben gehaald met hun mooie nieuwe kerncentrales: enorme kostenoverschrijdingen, enorme vertragingen, enorme lasten en risico’s voor de belastingbetaler. Zou Wiebes daar in trappen? En bovendien: kernenergie is niet CO2 vrij en is bovendien levensgevaarlijk. Wie betaalt de verzekeringspremie van zo’n installatie?

Grappig is ook dat Dijkhoff letterlijk zegt: “….. energie opwekt die geen CO2 uitstoot…“. Dus energie kan CO2 uitstoten of geen CO2 uitstoten? Einstein draait zich om in zijn graf! Omzetting van energie in CO2! Transmutatie-tovenarij van de geachte Dijkhoff. Weet Dijkhoff wel van de hoed en de rand? Zou hij het verschil weten tussen kilowatt en kilowattuur?

Algemene Beschouwingen 2020, Tweede Kamer zie videofragment van de Telegraaf