alle blog-artikelen van 2010


31 december 2010. Afgelopen jaar warmste sinds mensenheugenis. Globaal weltverstaan, want wij in Noordwest Europa kregen aan het begin en het eind van 2010 de nodige kou voor onze kiezen. Elders was (en is) het warmer, droger, natter. Denk bijvoorbeeld aan de rampzalige zomer in Rusland. Sneeuw, ijzel en narigheid buiten onze voordeur zijn lokale en tijdelijke zaken. Waar het om gaat is de gemiddelde temperatuur op de hele aardbol over een heel jaar. Die vaststellen is bepaald geen sinecure, en dat doe je niet met de natte vinger maar met objectieve meetinstrumenten. meten = weten. Volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) lagen tussen januari en november 2010 de gemdiddelde temperaturen aan de oppervlakten van zee- en landmasssa's 0,69 graden Celsius boven het 20e-eeuwgemiddelde. Bron: NOAA


30 december 2010. Wachten of toeslaan? zou wel eens het grote dilemma van 2011 kunnen worden. We zien dat elektriciteit aan de ene kant goedkoper wordt terwijl de olieprijs stijgt en wellicht door de 100 dollar per vat gaat. Dat laatste betekent linksom of rechtsom dat elektriciteit op termijn duurder wordt. En omdat er zoveel kolencentrales worden gebouwd moeten de energieboeren straks met hun smerige grijze stroom tegen elkaar opboksen. De consument profiteert (zegt u maar "profijt van het Evil Empire") - totdat CO2 heffingen worden ingevoerd die door de energieboeren uiteraard dubbel en dwars doorberekend worden aan de particuliere klantjes. En dan hebben we nog energiebelasting. Het huidige rechts-liberale kabinet staat 100% aan de kant van het bedrijfsleven, dus van die kant kunnen de consumenten geen spatje steun verwachten. En bovendien is de overheid een starre monopolist die altijd geld tekort komt. Ziehier uw dilemma. Uw eigen stroom gaan opwekken in 2011? Zonnepanelen zijn in het afgelopen jaar spectaculair in prijs gedaald, en alles wijst erop dat die prijsdaling nog wel even doorgaat. De situatie lijkt in de verte op die op de aandelenbeurs. Nu aandeeltjes kopen en er straks warmpjes bijzitten of nog even wachten tot de aandeeltjes nog een pietsje goedkoper zijn? Iemand die 'in effecten doet' is vastbesloten om ooit iets te kopen. Timing is zijn grootste probleem. Als u toch al had besloten om 'in de zonnepanelen' te gaan, waarom dan niet ervoor zorgen dat u dit voorjaar die panelen op het dak hebt? U kunt dan een hele zomer relaxt genieten van uw eigen supergroene stroom, de energieboeren de energieboeren laten, geinteresseerd de olieprijzen volgen en intussen uw winst uittellen (of uw verlies, maar wat is verlies als er elke dag nieuwe duurzame kilowattuurtjes worden geproduceerd)? U hebt in ieder geval met uw zonnepanelen een rotsvaste elektriciteitsprijs. Ik wens u wijze beslissingen toe in 2011.


9 december 2010. Fossiel = duurzaam. Met de regelmaat van de klok wordt de consument door de een of andere zoetgevooisde spindoctor met een sappig kneedbaar verhaaltje een oor aangenaaid. Ook nu weer, en het lijkt er sterk op dat het 'aannaai'-tempo sinds het aantreden van het nieuwe kabinet met sprongen is verhoogd. Maar dit laatste terzijde. Op de website van Trouw prijkte gisteren het stukje "centrale als achtervang", waarin zo'n spindoctor, nota bene lid van de Raad van Bestuur van de energieboer Eneco beweert dat het bouwen van een grote fossiel gestookte centrale op de Maasvlakte de nationale duurzaamheid bevordert. Nu is het woord 'duurzaamheid' al helemaal uitgewoond, en in het artikel komen de woorden 'milieu', 'hernieuwbare energie' en 'CO2-reductie' dan ook niet voor. Wel juicht de spindoctor hoe schoon de centrale is, hoe efficient en hoe fijn men de centrale uit kan zetten als de wind hard door de bladen van Eneco's windturbines blaast. En wij moeten dat allemaal voor zoete koek slikken? Ik vind een gasgestookte centrale beter dan een kolengestookte, maar het blijft een keuze waar de duivel plezier in zou hebben (hetzelfde 'duurzame' argument als Delta voor haar kerncentraleplannen gebruikt - het enige verschil is dat je de output van een gascentrale redelijk snel kan bijsturen als de wind buiten opsteekt en die van een kerncentrale niet). Let op: straks wordt zelfs een kerncentrale nog als 'duurzaam' aan de consument verkocht. En die slikt dat wel. Door te investeren in een gasgestookte centrale duwt Eneco de transitie naar duurzaam gewoon verder voor zich uit, zich in koor met andere energieboeren beroepend op economische motieven. Men zou er beter aan doen om regelrecht in windenergie, biovergisting of biomassa centrales te investeren. Of in zonne-energie. Maar dat mag al jarenlang niet van onze ministers van Economische Zaken en hun Haagse politieke achterban. Dus juicht de spindoctor nogmaals: "We hebben nu al 800 mensen hiervoor rondlopen die samen zo’n 100 miljoen omzet draaien. Kijk, dát is jargon dat het huidige kabinet begrijpt. Geld verdienen, omzet draaien, euri's genereren, vooral véél. Dáár gaat het om, en om niets anders. Verder citeer ik hier mevrouw Victoria Koblenko, columniste in dezelfde krant, "Het web van producenten, leveranciers, netbeheerders is voor een particulier een niet te behappen kluif." Juist, Victoria, jij snapt het, wij zijn lemmingen.


27 december 2010. Chinese regering wil 1 GWp per jaar zonnestroom vanaf 2012. De autoriteiten in China hebben een nieuwe ondersteuningsregeling aangekondigd voor zonnestroom. In 2020 wil men 20 GWp aan zonnepanelen hebben staan. Hiervoor zou per jaar vanaf 2012 ten minste 1.000 MW worden geplaatst. Er zijn 13 speciale gebieden aangewezen waar veel panelen kunnen komen te staan. Of de Chinezen kunnen rekenen is niet zo duidelijk, want 10 jaar 1 GWp is nog altijd 10 GWp en geen 20. bron: reve


26 december 2010. Willem is weer wakker hoewel de paneeltjes het maar moeilijk hebben. Afgelopen week heeft het totale systeem (2.980Wp) door alle sneeuwbedekking maar 1,1 kWh bij elkaar gesprokkeld (laagterecord). Nu gaat het beter. Het zonnetje schijnt (12:00, 26 december 2010), veel sneeuw is weggedooid en het afgegeven vermogen is liefst 350W. Opmerkelijk is dat de zonneboiler afgelopen week kans heeft gezien om ondanks alle sneeuw toch nog 2 kWh omgevingsenergie mee te pakken. Ik zie drie oorzaken: 1) de enorme omzetefficiency van een zonnecollector (ca 80%) vergeleken met m'n zonnestroompanelen (14%), 2) een zonnecollector heeft veel minder last van gedeeltelijke bedekking dan zonnestroompanelen, 3) omdat het aangevoerde water van het vooraadvat zo laag is (ca 10 graden) werkt de warmteuitwisselaar in het voorradvat maximaal.

Het pak sneeuw van de afgelopen weken en de daaropvolgende tiendaagse 'zonnestroomstilte' van m'n panelen zijn werkelijk uniek in de tienjarige geschiedenis van het zonnepaneelgebeuren. Pas vandaag, met een heerlijk zonnetje boven Leiden, proberen de panelen zichzelf langzaam maar zeker van sneeuw te ontdoen. De eerste wattuurtjes sijpelen intussen samen met dooriwater naar binnen, maar het wordt pas echt goed zodra de panelen volledig sneeuwvrij zijn. Ook al is maar een klein hoekje met sneeuw of een ijskorst bedekt, dat heeft catastrofale gevolgen voor het totale opgewekte vermogen. De panelen moeten zichzelf helemaal 'schoonbranden' voordat ze weer hun volledige productie leveren.Zelf het schuine dak op gaan om de panelen te helpen staat met alle sneeuw en ijs in de dakgoot gelijk aan een zelfmoordpoging, en dat voor een paar wattuurtjes? Mooi niet! Laat maar schoonbranden. Wat zou u doen als u exploitant was van een grote commerciële zonnestroomfarm in Duitsland waar elke kilowattuur wel degelijk meetelt? (Willem Word Wakker op YouTube)


22 december 2010. Wat gaat aardolie doen in 2011? Als u regelmatig de olieprijs in de gaten houdt, heeft u gemerkt dat die langzaam maar zeker aan het stijgen is. Olieboeren doen de afgelopen maanden goede zaken. Vandaag stootte de prijs door de grens van 90 dollar per vat heen, de tweede maal dit najaar. Dat kan komen door het uitzonderlijk koude weer in Noordwest Europa en in delen van de Verenigde Staten, maar het kan ook verband houden met de verbetering van de wereldeconomie en daarmee toegenomen vraag naar olie in bijvoorbeeld China. Het is in het verleden vaker gebeurd dat energieprijzen stegen bij een winterse koudegolf en vervolgens weer daalden zodra beter weer zich aandiende. Als de wereldeconomie blijft aantrekken dan zouden de energie- en grondstofprijzen in 2011 wel eens kunnen doorgaan met flink stijgen. En aangezien al dat geld onttrokken wordt uit de westerse economieën en verdwijnt in de richting van het Midden-Oosten, drukt dat de bestedingen bij ons. En dan is er natuurlijk ook peak oil. Daar is al genoeg voor gewaarschuwd en wie weet zitten we daar al middenin. Let dus op de ontwikkeling van het energieprijsniveau.


21 december 2010. Greenchoice doet geheimzinnig. Ik kreeg een e-mailtje van mijn energieleverancier Greenchoice met de titel "wat u in 2011 van Greenchoice mag verwachten".De e-mail begint meteen met het intrigerende: "2011 het jaar van de zon - In 2011 maakt Greenchoice ook zonne-energie massaal bereikbaar. Hou dus de mailbox nauwlettend in de gaten". Goed idee, Greenchoice, dat gaan we dus doen.


21 december 2010. Ministerie van Economische Zaken klotst vrolijk voort. Op de voorpagina van de NRC-Handelsblad van vandaag prijkte met grote kop het bericht dat het minister Verhagen (EZ) van Nederland een "topland' wil maken op het gebied van duurzame technologie: windenergie op zee, zonnepanelen en vervanging van olie als grondstof door plantaardig materiaal. Mijn mond viel open van verbazing. EZ plotseling als kampioen duurzaamheid? Na zowat alles weggeschapt te hebben dat naar duurzaam rook? Men kiest in het frisse nieuwe beleid voor die terreinen waarop Nederland al een koppositie inneemt? Dan vraag je je af welke terreinen dat dan wel mogen zijn. Windenergie is al lang geleden afgeserveerd; alle Nederlandse windmolenbouwes die er waren zijn allemaal failliet gegaan dank zij het beleid van hetzelfde EZ. Zonne-energie? Welke fabrikant haalt het in z'n bolle hoofd om in ons land te investeren waar willekeur al net zo lang troef is als zonne-energie oud is. Bundelen van wetenschappelijk onderzoek nu men het ECN uitdunt? Waar haalt men bij EZ de brutaliteit vandaan? En de minister een expert op het gebied van duurzaamheid? Nou dan moet u het interview op Brandpunt eens aandachtig op dit punt bekijken.


20 december 2010. Dan zet je gewoon nog meer windturbines neer. Windenergie kreeg [weer eens] een lekkere trap na van Brandpunt. Een sarcastische toon, windenergie = subsidie, de bekende argumenten contra: boer verdient lekkere boterham (op kosten van de klant, uiteraard) en lekker breed uitgemeten. IJzeren gordijn om Urk, lasten, slapeloosheid. Interview met de heer Kouffeld van de pro-atoomlobby die weer eens prachtige leuterpraat verkondigde. Allemaal subsidie, subsidie, subsidie. Een van de leukste dingen vond ik het interview met de minister van Economische Zaken. Een regelrechte onbenul op windnergiegebied. Super. Als blogger heb ik het genoegen mijn eigen even kromme oplossing te kunnen ventileren: Als iedereen nou investeert in windmolens, zou dan niet iedereen rijk worden van de subsidie op zijn eigen windstroom? Dus: rijk worden kan je van de wind. Nu nog één stapje verder naar zonnepanelen, haha! Bron: Brandpunt - pure windhandel.


19 december 2010. Bedenkelijk record. Nog nooit in de 10 jaar dat ik zonnepanelen heb is de productie 4 achtereenvolgende dagen lang nul-komma-nul geweest. Nu wel, en er ligt zo verschrikkelijk veel sneeuw en het vriest zo hard dat het erop gaat lijken dat dit "het record van de eeuw" gaat worden, ook al is de eeuw nog zo jong. We zijn voorlopig tot nul gereduceerd. Tegen de natuur kan je niet op. Gelukkig is het bijna de 21e december. Daarna wordt alles vanzelf weer beter. Let maar op.


17 december 2010. Pikzwart advies aan het Europese Hof van Justitie over kolenstroom. De Nederlandse overheid had geen milieuvergunningen mogen afgeven voor drie kolengestookte elektriciteitscentrales (Eemshaven en Rotterdam). Aldus het advies vanuit het Europese Hof van Justitie. Reden is dat de Europese normen voor de luchtkwaliteit niet worden gehaald als deze centrales in gebruik worden genomen.

Dit advies is uitgebracht door de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft dit advies uitgebracht. Het hof neemt zo'n advies meestal over. Tegen het verlenen van de vergunningen was bezwaar gemaakt door onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu. De Raad van State vroeg daarop om een uitspraak van het hof in Luxemburg. Bron: NOS


16 december 2010. Actie in Amsterdam-Zuid met de opmerkelijke en originele naam 'Wij krijgen Kippen". Het is een initiatief van De Nieuwe Nuts. Men wil in het stadsdeel Amsterdam-Zuid 50 zonnestroomsystemen realiseren, bij particulieren, bedrijven en non-profitinstellingen. Woont u in Amsterdam en hebt u belangstelling? Informatie op www.wijkrijgenkippen.nl. Filmpje op Zandenzink.
14 december 2010. Plugwise met 10% korting. Ik heb zelf een Plugwise systeem waarmee ik allerlei stroomverbruikers in de gaten houd en waarmee ik de opbrengst van m'n zonnepanelen log en elke maand exporteer naar een spreadsheet. Vandaag kwam ik erachter dat u via de website gaslicht.com op een voordeelpagina van Plugwise kunt komen waarop met een videootje wordt uitgelegd hoe de Plugwise werkt en wat u ermee bespaart. Ik ben geen fan van de gaslicht.com boys omdat ze geen zonnepanelen aanbevelen, maar ze bieden 10% korting en dat is gezien de prijs van het spul mooi meegenomen. U komt hier op de bewuste website.


13 december 2010. 3.040 Wp zonnestroom in Schinnen.

Beste Floris, hierbij een foto van onze nieuwe PV-installatie die op 17 november j.l. in gebruik kwam. Lang gespaard, geen subsidie en gelukkig een terugdraaiende ferrarismeter in de meterkast. Tot nu toe een opbrengst van 31,4 kWh, ondanks de donkere dagen voor Kerst en regelmatige een laag sneeuw op de panelen.

Het systeem is als volgt: 16 x WXS190S en een SMA Sunny Boy SB3000TL-20. Bevestiging met Schletter materiaal en gekocht bij Solarmodules.nl. Keurig geleverd en gemonteerd voor: € 8.600,- voor 3.040Wp en de plaatsing kostte €1.375,-

Samen met de zonneboiler, de spouwmuur-isolatie, de leiding-isolatie, de tochtwering, het dubbel HR++ glas op de 1e verdieping en de achterpui, de nieuwe radiatoren en de HR ketel is ons jaargasverbruik bij de aankoop in 2005 gedaald van 3.762 M3 naar 1.620 m3 in het afgelopen jaar.

Ons huis staat volkomen vrij, omsloten door weilanden en gebouwd in 1920. Het volgende project is om iets te gaan doen met regenwater, daar hebben we hier genoeg van. Ik denk aan het verbruik van wasmachine en toiletten. Niet duur, wel veel werk. Maar daar heb je een hobby voor.

Mag onze foto op jouw site geplaatst worden? Met vriendelijke groet - Hub en Monique uit Schinnen.


13 december 2010. Bedrijfsleven neemt initiatief over van politiek Den Haag. Ik las in De Pers dat de firma Fujifilm volgend jaar vijf windmolens op het terrein van de fabriek in Tilburg gaat bouwen. De producent van fotopapier en offsetplaten gaat de opgewekte stroom volledig zelf afnemen, maakten Fujifilm en energiebedrijf Eneco maandag bekend.

Drie van de vijf windturbines worden inclusief wiek 140 meter hoog. De twee andere windmolens worden vijftien meter kleiner omdat ze op een aanvliegroute van vliegbasis Gilze-Rijen liggen. In totaal zijn de vijf windmolens goed voor tien megawatt, ongeveer 20 procent van het jaarlijkse energieverbruik van Fujifilm in Tilburg en vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer zesduizend huishoudens. Het is het eerste windmolenpark binnen de grenzen van de gemeente Tilburg.


12 december 2010. Gemengde reacties in Trouw op het blog van Vincent Dekker, 'Eindelijk! Commerciële zonnestroom" Ik surf graag naar de website van het dagblad Trouw. Gisteren stond op daar het stukje 'Eindelijk! Commerciële zonnestroom" waarin Vincent hetzelfde rekensommetje maakt dat ook ik vaak maak. Het leuke bij Trouw is dat men kan reageren. Terwijl ik eigenlijk juichende reacties verwachtte lees ik tot mijn verbazing heel wat negatieve reacties, zure reacties en een paar lichtpuntjes. Leven in Nederland bovenmodaal veel zuurpruimen? Laten we wel zijn. Dat er geen directe subsidie op zonnepanelen is, is niet zo erg. Dat komt niet zozeer door de lage (gesubsidieerde (!) kale fossiel-opgewekte elektriciteitsprijs, maar door de gestadig dalende zonnepaneelprijzen samen met de gestadig stijgende heffingen en belastingen die elektriciteit voor de kleinverbruiker steeds duurder maakt. Hoe duurder hoe beter voor zonnestroom! Een van reacties beschuldigde zonnestroom van indirecte subsidie door belastingvermijding, zoiets als iemand die een klein zuinig autootje koopt en dus geen BPM en wegenbelasting betaalt, verdacht kan worden van belastingontduiking (!). De schrijver raakt een zenuw, maar wel met een heel kromme naald. Door de twee genoemde ontwikkelingen zijn zonnepanelen op dit moment zeer aantrekkelijk voor het kleinbedrijf en zelfstandige professionals (investeringsaftrek, versnelde afschrijving), en aantrekkelijk voor particulieren met een eigen huis die geld hebben dat ze óf op een spaarrekening kunnen zetten óf investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, én die een flinke investeringshorizon hebben. Als men investeert in zonnepanelen vermijdt men de pure elektriciteitskosten, maar wat veel belangrijker is, driedubbele belasting namelijk de gestapelde heffingen/BTW op elektrictiteit en 1,2% vermogensaanwasbelasting op spaargeld. Door deze bizarre fiscaal-economische situatie zijn zonnepanelen op dit moment verworden tot ondemocratische en elitaire investeringsspeeltjes met leuk resultaat. Commerciële zonnestroom is in ons land onmogelijk door het volstrekte gemis aan level playing field dat willens en wetens in stand wordt gehouden door het ministerie van Economische Zaken. En mensen die zonnepanelen kopen vanwege het milieu, zoals in 1999 en 2000? Diepe stilte. Ik miste in het stukje in Trouw de woordjes 'milieu', 'klimaat' en CO2 reducte. De tijden zijn veranderd. Dankzij het gure milieuklimaat van de kabinetten-Balkenende met als klap op de vuurpijl het huidige kabinetsbeleid.


11 december 2010. Hooggeleerde heren, mag ik meetekenen alstublieft? Een groot aantal hoogleraren heeft een open brief gestuurd aan energiebedrijven, het parlement en aan de regering. Ze roepen op geen nieuwe kolencentrales te bouwen:

Energiebedrijven, keer terug nu het nog kan
Door de aanleg van vijf kolencentrales kiezen overheid en energiebedrijven voor een extra CO2-uitstoot, zoveel als negen miljoen auto’s. Kolen en andere fossiele brandstoffen zijn niet de keus van de toekomst. Het wordt tijd de keus te maken voor een nieuwe economie rondom duurzame energie. Als Nederland zich nu vastlegt op kolencentrales, raken we uiteindelijk achterop. Wetenschappers roepen de bedrijven (E.ON, Essent, Electrabel, NUON en C.GEN) en de aandeelhouders op hun plannen voor kolencentrales te stoppen. Als de politiek passende maatregelen neemt, kunnen we echt omschakelen naar duurzame economie.
Steenkolen zijn de meest vervuilende brandstof om energie uit op te wekken en dragen het meeste bij aan klimaatverandering. Nederland wordt de vieze man van Europa door te kiezen voor vervuilende kolencentrales. Terwijl de maatschappij en de wetenschap het steeds meer eens zijn over de risico’s van klimaatverandering en de noodzaak deze te voorkomen, komt ons land met deze extra steenkolencentrales klem te zitten in vervuilende energieopwekking.

Kolencentrales verdringen de duurzame energieopties uit de markt omdat kolencentrales niet flexibel zijn, waardoor de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening ernstige vertraging oploopt. Kolencentrales gaan minstens dertig jaar mee. Dat betekent dat ons land zich vastlegt op een technologie waarvan we nu al weten dat die in de toekomst achterhaald zal zijn en waarmee we nog decennia lang zitten opgescheept. Voor de Nederlandse stroomvoorziening zijn de kolencentrales niet nodig: de stroom zal grotendeels worden geëxporteerd.
De noodzaak van verandering wordt steeds duidelijker zichtbaar. Nu al zorgt klimaatverandering volgens het Global Humanitarian Forum voor 125 miljard dollar aan schade per jaar. Zij voorspellen dat door hittegolven, overstromingen, stormen en bosbranden in 2030 mogelijk een half miljoen slachtoffers per jaar zullen vallen. Terwijl de rijke landen de klimaatcrisis hebben veroorzaakt, vallen bijna alle slachtoffers in ontwikkelingslanden, omdat mensen daar veel kwetsbaarder zijn.
Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moeten de industrielanden hun gezamenlijke emissies in 2020 met 25 tot 40 procent hebben teruggebracht. Ons land gaat wat betreft het belangrijkste broeikasgas, CO2, echter volstrekt de andere kant op. De totale CO2-uitstoot in Nederland is sinds 1990 toegenomen van 159 miljoen ton tot 170 miljoen ton vorig jaar. De feitelijke CO2-uitstoot van de energiesector in Nederland in dezelfde periode toegenomen van 42 miljoen ton naar 52 miljoen ton. Dat is een toename van 24 procent! Het kan anders.
Het is mogelijk om onze stroomvoorziening in 2050 volledig te laten draaien op duurzame energie. Door een innovatief klimaatbeleid kunnen we veel besparen op de toekomstige energierekening. Als we vasthouden aan fossiele brandstoffen zullen onze energiekosten de komende decennia aanzienlijk stijgen door toenemende schaarste en dus hogere prijzen. Over vijftien jaar zou een groot deel van de woonlasten uit energiekosten kunnen bestaan: dit treft vooral de minder draagkrachtigen in de samenleving. Naast een economisch- en milieuprobleem zijn brandstofkosten ook een sociaal probleem.
Een investering in duurzame energieopwekking betekent op de korte termijn kosten, maar zorgt op de langere termijn voor minder afhankelijkheid en de kosten van duurzame energie zullen sterk afnemen als de technologie verder wordt ontwikkeld. Investeren in duurzame energie is voordelig in zowel macro-economisch als bedrijfseconomisch opzicht. De burger gaat er op den duur op vooruit.
Met een voortvarend klimaatbeleid kunnen Nederland en de Europese Unie zich ontwikkelen tot innovatieve voorlopers. Klimaatbeleid levert niet alleen kosten, maar ook baten. Denemarken wekt 25 procent van haar elektriciteit op met windparken en exporteert de kennis wereldwijd. In China werken nu al 600 duizend mensen in de zonne-energiesector en in Duitsland heeft het stimuleren van duurzame energie meer dan 340 duizend nieuwe banen gecreëerd.
Een keuze voor duurzaamheid levert kansen voor nieuwe sectoren.
Kerncentrales zijn met de huidige kennis geen onderdeel van duurzame energie. Kernenergie verdringt duurzame energie en levert levensgevaarlijk afval op, voor duizenden jaren, waarvoor nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarnaast spelen er in de keten van uraniumwinning veel problemen rond gezondheid van omwonenden en mijnarbeiders en milieuvervuiling.
Als de overheid daadwerkelijk kiest voor het principe van ‘de vervuiler betaalt’, betalen energiebedrijven voor de kosten van vervuiling en klimaatverandering. Het is nu omgekeerd: de overheid subsidieert fossiele energieopwekking door energiebedrijven vrij te stellen van belasting. Ook kernenergie krijgt steun door garantstellingen van de overheid. Duurzame energie ondervindt hier hinder van. Een gelijk speelveld kan worden bereikt door de belastingheffing geleidelijk te verschuiven van belasting op inkomen naar belasting op verbruik van vervuilende brandstoffen.
Binnen Europa kan een bodemprijs worden afgesproken voor te veilen emissierechten zodat bedrijven duidelijkheid hebben over de toekomstige prijs van CO2. De Nederlandse overheid moet dan niet afspreken met de energie-intensieve industrie om de kosten van emissierechten te betalen. In plaats daarvan kan binnen Nederland energiebesparing gestimuleerd worden door aan grootverbruikers het gewone stroomtarief te rekenen en niet een verlaagd tarief.
Met scherpe normen aan hoeveel CO2 apparaten, auto’s en woningen mogen uitstoten, kan nog een grote slag worden gemaakt. Als ook de energiebedrijven duidelijkheid krijgen over de toekomstige normen en kosten van emissies, zal duidelijk zijn dat de bouw van kolencentrales niet winstgevend is. Door met de bouw van kolencentrales te beginnen maakt Nederland zich bijzonder kwetsbaar voor toekomstig klimaatbeleid.
Om onze stroomvoorziening in 2050 te laten draaien op duurzame energie moeten we nu de juiste keuzes maken. Energiebedrijven en overheid, neem uw verantwoordelijkheid. Kies voor de toekomst en niet voor oplossingen uit een vorig tijdperk.

Prof. dr. Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieu-economie, Tilburg Universiteit
Prof. dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar duurzaamheid, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Esther Mirjam Sent, hoogleraar Economie, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Frans Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken Sociale Wetenschappen, Universiteit Groningen,
Prof. dr. ir. Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid, Wageningen Universiteit
Prof.dr. Johan Schot, hoogleraar Geschiedenis der Techniek, Technische Universiteit Eindhoven
Prof. dr. John Grin, hoogleraar beleidswetenschap, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Kees Hummelen, hoogleraar Chemie, Universiteit van Groningen
Prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. Paquita Pérez, decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland
Prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering Wageningen Universiteit/VU Amsterdam
Prof. dr. Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid Radboud Universiteit Nijmegen
Prof dr. Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Maastricht
Prof. dr. Rene Kemp, hoogleraar Innovatie en Duurzame Ontwikkeling ICIS, Universiteit Maastricht
Prof. dr. Wubbo Ockels, hoogleraar Duurzame Technologie, Technische Universiteit Delft

en nu dus ook ondergetekende, uw webmaster en overtuigd praktijk-zonnestroom-fan.


11 december 2010. Spijker op de kop. Op de website Duurzame Energie Thuis stond gisteren het stukje "“Wij hebben die SDE-regeling helemaal niet nodig om zonne-energie betaalbaar te maken”. Ik onderschrijf de teneur van dat stukje volledig (zie blog van 1 december). Als je een blik hebt voorbij de enge horizon die de meesten onder ons erop na houden is het verduurzamen van je huis een uitstekende investering, zowel voor je huishoudbudget, voor het milieu en voor je innerlijke rust. Je huishoudbudget wordt veel beter beheersbaar omdat willekeurige en politiek geinspireerde prijsverhogingen van energie, heffingen en wat nog meer, voor het grootste deel aan je deur voorbijgaan. Je hebt een vaste energieprijs. Ter vergelijking: stel dat de brandstofprijs voro je auto vast is en niet als een gek op en neer schommelt. Dat scheelt écht een heleboel zorg en stress. Peace of mind is een onschatbaar gegeven in deze roerige tijden, en dat heeft verdere niks te maken met de kerstgedachte.


8 december 2010. En ook geen subsidie meer op isolatieglas want de pot is leeg en er is geen initiatief van de minister om de regeling te verlengen. Aldus de Rijksoverheid. Die stop komt wel op een heel slecht moment nu het zo koud is. Zo gaat dit kabinet om met haar eigen burgers en met het milieu. De kachel moet harder loeien, dat is goed voor de economie. Bron: Rijksoverheid


8 december 2010. En de tarieven gaan omhoog, namelijk hupsakee 8% op de vastrechttarieven voor transport van energie. Heel slim van de NMa, want met dat geld worden de hoogspanningslijnen betaald die de stroom moeten transporteren van het overschot aan kolencentrales dat in aanbouw is. NMa is monopolist, en die kunnen tarieven naar believen verhogen. Een monopolisty heeft altijd gelijk, en de klant heeft het nakijken. Godzijdank probeert Greeneace met een gewaagde actie de bouwheren van die kolencentrales (Essent, Nuon, RWe) aan de kaak te stellen.


7 december 2010. Minister begaan met automobilist. Minister Verhagen doet kennelijk naast Economische Zaken, Milieu en Landbouw ook nog Rijkswaterstaat. Volgens nu.nl voelt hij niet veel voor plannen van CDA-Tweede Kamerlid Gerda Verburg om zonnepanelen te plaatsen op nog te bouwen geluidschermen langs snelwegen. Volgens de minister bestaat de kans dat automobilisten door de zonnepanelen verblind raken. Toe maar, hoeveel kilometer glinsterende glazen geluidswallen zijn er niet? We weten al dat hij geen ene cent over heeft voor duurzame energie over, en zeker niet voor zonnepanelen. Veel te duur, vindt hij. Dat verblinden is een lachwekkende smoes.

Verder zit het hem niet lekker dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft uitgerekend dat met het huidige kabinetsbeleid in 2020 slechts 9 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dat blijft achter bij de doelstelling van het kabinet van 14 procent, dat ook geldt als een Europese verplichting. Verhagen kan zich echter niet vinden in die calculatie. ''Het is vreemd, want het PBL heeft geen volledig inzicht gehad in de uitwerking van onze plannen'', aldus de minister, die een week geleden zijn plannen rondom duurzame energie ontvouwde. Mij dunkt dat hij graag kernenergie als warmgroen wil verkopen. Warm wel, groen echter bij lange na niet. En de rest van de plannen bestaat uit ruim baan voor kolenstroom en het bijstoken van kippenstront. Ook warm, niet groen. Hoog tijd voor het CDA om namens de minister de partijkleur te veranderen. Heeft u een idee? Iets flets of wellicht grauws lijkt mij op zijn plaats.


5 december 2010. Oef, gruwelijk weekje! Ondanks duister, sneeuw en de kou - bleven de paneeltjes trouw - produceerden toch een beetje stroom - al is het de lente waar ik van droom. Aldus St. Nicolaas.

Afgelopen week, kou, vorst en ongemak ten spijt heeft het 10 jaar oude Sunpower systeem bij mij op het dak toch kans gezien 2 kWh aan stroom bij elkaar te harken en heeft de zonneboiler voor 4 kWh aan warm water bijgedragen. Energie ligt echt voor het opscheppen, zelfs onder barre winteromstandigheden!

De prestatie van zonnestroomsystemen kan worden uitgedrukt in geproduceerde kilowatturen, maar als mijn buurman heel veel zonnepanelen heeft produceert hij veel meer kilowatturen dan mijn system, ook in al zouden de panelen van buurman veel minder efficient zijn dan die van mij. Om een vergelijkbaar getal te hebben voor de prestatie van een systeem ongeacht de omvang gebruiken we vaak de genormaliseerde opbrengst (watturen geproduceerd per geïnstalleerde wattpiek in een periode). De afgelopen week was dat getal erg laag, slechts 136 watturen per wattpiek. Het kan slechter. De laatste week van het jaar 2003 was bar en boos: 111 Wu/Wp. In de zomer is de prestatie gemakkelijk een factor 10 hoger. Zo gaf de laatste week van mei in 2001 een recordprestatie van 3.198 Wu/Wp. Omdat het dak van mijn huis een relatief ongunstige orientatie heeft (oost-zuidoost) is de jaarprestatie in Wu/Wp een stuk lager dan bij een systeem dat pal op het zuiden is gericht en dat [bijna] de hele dag onbelemmerd van de zon geniet, zoals bij de collega in Spijkenisse. Hij haalt gemiddeld per jaar 950 Wu/Wp en dat is veel meer dan bij mij. Bovendien is 950 Wu/Wp/jaar een stuk boven de 'oude' SDE-subsidielimiet die op 850 Wu/Wp/jaar ligt. Voor de bezitter van het zonnestroomsysteem blijft natuurlijk het meest interessant wat de bruto productie per week is en het aandeel van de zonnestroom in het eigen huishoudelijk verbruik.


3 december 2010. Dunne-film nu even efficient als polykristallijn. In het algemeen hebben dunne-filmpanelen een lagere omzettingsefficiency dan mono- of polykristallijne silicium panelen. Daar is hard verandering in aan het komen. De Caifornische firma MiaSole maakt CIGS dunne-filmpanelen (CIGS staat voor koper-indum-gallium-selenide) die onlangs door de Amerikaanse overheid gewaardeerd werden op 15,7% omzetefficiency. Dit is een volle procent hoger dan een jaar geleden. CIGS is in de race met CdTe (cadmium-telluride) en het traditionele polykristallijne silicium waar het gaat om de meest goedkope panelen per wattpiek elektriciteit. Men wil zo snel mogelijk door de magische grens van 1 dollar per wattpiek heen, want op dat moment zou zonnestroom zonder subsidie concurrerend zijn met conventionele grijze stroom. Voor de consument is zonnestroom sinds al concurrerend met energieboerstroom, al moet je in ons land [nog] wel een lange adem hebben . bron: GreenTech


1 december 2010. Duidelijke taal van de minister: nee aan de ene kant en ja aan de andere. Nee voor subsidie op zonnepanelen van particulieren die ja straks een hogere energierekening krijgen, ja voor grootschalige 'groene' energie als het maar de aller-allergoedkoopste vorm is, en nee voor wind-op-zee. Dat wordt dus kippenstront en karkassen bijstoken in kolencentrales. KKK is de afkorting daarvoor. Toeval! Zouden de échte knights er ook zo over denken? Wie weet. In ieder geval is KKK kennelijk het gewenste niveau van duurzaamheid van dit kabinet. Plus 130 km/u scheuren.

Wat hebben u en ik hier als particulieren aan? Nou, in ieder geval duidelijkheid. U krijgt helemaal niks en moet dus als u wat wil dat gewoon zelf doen. In feite was dat al zo, want de SDE regeling onder het vorige kabinet was net zoiets als de hoofdprijs winnen in de Postcodeloterij. Voor de gelukkige dus. De SDE+ is er straks voor de plussers, dat zijn dus investeerders, niet huishoudens.

Goed, de energierekening gaat omhoog, sluipend zoals het hoort omdat geen minister wil dat de pleuris uitbreekt. We noemen dat de 'boil-the-happy-frog'-methode. Ik neem aan dat de prijs van 1 kilowattuur binnen een jaar voor u en mij op 25 cent staat. Hoe kunt u dat ongemak drukken? Die prijs niet, maar het energieverbruik wel. In de eerste plaats door te besparen, besparen, besparen. En dan niet met een paar led-lampjes want dat zet geen echte zoden aan de dijk. Pak eerst de grootverbruikers aan en daarna de sluipverbruikers. De allergrootste budgetvreter en energieslokop is uw auto. Weg ermee, koop als u het niet laten kan de allerzuinigste auto die u kunt krijgen, een met een A-label zodat de minister geen wegenbelasting vangt. Of ga in zee met Greenwheels. Nummer twee is de verwarming. Als u nog geen HR-ketel heeft: zorg dat er de volgende winter eentje staat. Trap niet in het toververhaaltje dat een HRe-ketel bespaart, want dat doet hij niet. U gaat namelijk méér gas verstoken tegen hogere bedrijfskosten en dat vergroot uw afhankelijkheid van de minister. U moet juist minder gas verstoken. Dat bereikt u met een HR ketel in combinatie met een zonneboiler. Kijk de isolatie van uw woning na en verbeter die indien mogelijk.

Grote stroomverbruikers in huis dat zijn verder de close-inboiler, wasdroogautomaat, de koel-vriescombinatie, uw mediameubel, uw pc als die 24 uur per dag aan staat, modems, settopboxen, servers, alle 24-uur-per-dag-apparatuur, het tropische aquarium en de elektrische deken. Zet zoveel mogelijk kleine stroomadaptertjes achter een schakelaar en doe elke avond voor het naar bed gaan de ronde: uit-uit-uit-uit-bedje in.

Daarna bent u zover dat het tijd is voor zonnepanelen. U kunt ze via wijwillenzon bestellen, of als u op zeker gaat bij een erkende installateur. Ik heb een banner staan op de homepage van de allereerste zonnestroominstallateur van Nederland (niet de allergoedkoopste, wel het beste materiaal, vakmanschap en garantie). Reken op 3 euro per wattpiek voor de DHZ of 3,50 euro voor een kant-en-klaar-draaien-maar systeem. Installeer 2.670 Wp, dat zijn12 panelen van 230 Wp, in twee strings onderverdeeld op een 2.500W omvormer. Per jaar op een goede ligging levert dat al gauw 2.250 kWh op. Met die 2.250 kWh kunt u een knap stuk van uw elektricteitsbehoefte afdekken, en alles als u stevig uw best doet. Vermeden elektriciteitskosten: 2.250 x 0,25 = euro 562,50. Daar tegenover staan kosten: 2.670 x 3,50 = euro 9.345. Met andere woorden: u heeft een vaste elektricteitsprijs van 25 cent over 16 2/3 jaar en daarna is alle stroom gratis. Kunt u het DHZ doen of tegen 3 euro per wattpiek, dan is de vaste-stroomprijsperiode 14,2 jaar. Dat is de duidelijkheid van de minister. Hij kiest voor bijstook van kippenstront en dierkarkassen. Hij droomt van KKK.


30 november 2010. Conservatisme ten top. Twee opvallende berichtjes vandaag in de NRC: Het eerste bericht is dat een particulier vanaf nu subsidie voor zonnepanelen stomweg kan vergeten. Het tweede bericht is dat de energierekening voor huishoudens omhoog gaat om duurzame energieopwekking te stimuleren. Niet bij particulieren dus, die moeten alleen maar betalen, maar bij bedrijven (die ook mee moeten betalen). Dat zijn duidelijke boodschappen voor de hardwerkende Henk en Ingrid. Eerlijk is eerlijk, Henk en Ingrid kunnen net zo goed meteen zonnepanelen kopen, want ze hebben dan een vaste, belastingvrije elektriciteitsprijs en kunnen ze na 15 jaar qua elektriciteit gratis gaan rentenieren. Het zal ze een worst wezen. Maar het gevaarlijkste is de ingezonden brief van de minister waarin hij stelt dat 'nucleair en groen samengaan'. Dat is zeer foute boel, want grootschalige nucleaire elektricteitsopwekking staat haaks op decentrale duurzame opwekking. Men zal proberen het bedrijfsrisico van de dure atoomspeeltjes af te wentelen op de ruggen van de belastingbetaler. En dan is er nog het te verwachten hoogradioactieve afval dat nog 37.500 ministers na de huidige minister zal bezighouden (want zoveel ambtsperiodes duurt het voordat het spul niet meer gevaarlijk is). Er kunnen nog een paar COVRA-tjes bij worden besteld. De aap komt pas echt uit de mouw aan het eind van het stuk: "Dit kabinet kiest voor economie en energie". Het woordje 'grootschalig' hoort daar nog in, en het woord 'milieu', dat kennen de plucheruiters in Den Haag niet meer.


28 november 2010. Baas boven baas? Welke verzameling zonnepanelen mag zich de aller-allergrootste PV-centrale ter wereld noemen, vroeg PolderPV zich af. Volgens de gezaghebbende en immer actuele website PVresources zou dat op dit moment het (uiteraard) Duitse Finsterwalde I-II-III zijn met 80,7 MWp aan zonnepanelen. Daarna komt de installatie bij sarnia in Ontario (Canada) met 80 MWp en dan pas het Italiaanse Rovigo (70 MWp) zie gisteren. Neêrlands trots, het Nuon-zonnedak van de Floriade 2002, komt ergens tussen de 650e en de 700e plaats. De duikeling van de 1e plaats in 2002 naar iets van de 675e plaats op de ranglijst in 2010 is tekenend voor de ronduit schandalige verwaarlozing van hernieuwbare energie in ons land. (met dank aan collega PolderPV).


26 november 2010. Grootste PV centrale van Europa in bedrijf. In Italië is een zonnestroomcentrale in bedrijf genomen bij Rovigo, een stadje in het noordoosten van het land. De zonnefarm is meteen recordhouder in Europa in de categorie 'enkelvoudige installaties' . Er staat 70 MWp aan zonnepanelen. Er wordt door 280.000 zonnepanelen genoeg stroom geproduceerd om op jaarbasis in de elektriciteitsbehoefte te voorzien van 16.500 Italiaanse huishoudens De installatie is aangelegd door de Amerikaanse firms SunEdison. Bron: getsolar.com.
25 november 2010.Yellow cake prijs stijgt scherp. Yellow cake (triuranium octoxide, U3O8) is een grondstof voor reactorstaven van kerncentrales. De firma Cameco heeft onlangs een groot lange-termijncontract (15 jaar) gesloten met de Chinese kernenergieboer China Guangdong Nuclear Power Holding Company. Wellicht dat de activiteiten van de Chinezen op atoomgebied gaan doorwerken in de prijzen. Het kan ook pure speculatie zijn, want het grafiekje hiernaast zijn spotprijzen. Alle uraniumoxide dat geproduceerd en verbruikt wordt staat onders trenge overheidscontrole en mag zeker niet aan jan-en-alleman verkocht worden. Een energieboer die een kerncentrale wil bouwen zal zich eerst verzekeren van een langetermijncontract vorodat de eerste spade van zijn atoomspeeltje de grond in gaat. De uraniumprijs heeft - gek genoeg - haast geen enkele invloed op de prijs van de geleverde stroom. Ik houd deze indicator in de gaten omdat het in feite een politiek-economisch signaal afgeeft. Onze minister verhagen mag oppassen dat de Chinezen niet alle yellow cake van zijn troetelspeeltjes wegkapen. Als onze wakkere minister binnenkort naar China reist, weet u dus wat de werkelijke reden zou kunnen zijn. Yellow cake! Plaatje afkomstig van UxCom


23 november 2010. Een gevaarlijke rechtse hobby (2). Op de website van de NOS stond vandaag te lezen dat onze Excellentie, minster Verhagen van Economische Zaken, 'graag snel kernenergie wil'. Wat me trof wat de volgende zinsnede: "Verhagen demonstreerde zijn vertrouwen in de veiligheid van kernenergie door het gebouw in te gaan waar het hoogradioactieve afval wordt opgeslagen."

Laten we hopen dat de opvolger van meneer Verhagen óók zoveel vertrouwen heeft, en diens opvolger, en diens opvolger, en diens opvolger. Bij een looptijd van 150.000 jaar dat het radioactieve afval levensgevaarlijk blijft, en met gemiddeld 4 jaar ambtsperiode per minister, moeten er dus 150.000 :4 = 37.500 toekomstige ministers het gevoel van veiligheid met de heer Verhagen delen. Meneer Verhagen neemt in de waan van het moment een beslissing waar hij en zeker 37.500 toekomstige opvolger-collega's nog spijt van zullen krijgen. Bron: NOS


22 november 2010. Een gevaarlijke rechtse hobby (1) , zo zou ik het regeringsbeleid kunnen samenvatten om vooral niet in 2020 aan de opgelegde Europese normen te voldoen wat het duurzaam opwekken betreft van energie. Doel van het vorige kabinet was om in dat jaar ten minste 20% hernieuwbaar op te wekken (op zich al bar weinig ambitieus), dat vervolgens werd teruggeschroefd tot de Europese vereiste van 14% (belachelijk, vooral op te wekken met bionassa, ofwel karkassen en kippenstront uit de bio-industrie), en nu blijkt dat we zelfs dat niet zullen halen met het huidige beleid. Dat is vooral gericht op tegenwerken van alles wat duurzaam is en faciliteren van alles wat fossiel is (ik noem slechts 130 km/uur scheuren, micro-WKK), en door ruim baan te geven aan kernenergie (niet duurzaam en schijnschoon). Een beleid met een ranzig groen randje, dus een uiterst gevaarlijke hobby.Bron: NRC


20 november 2010. Zon, zon, zon, ik wil méér zon (2). Naar aanleiding van mijn blog op 13 november jongstleden over het 10 MWP subsidieloze project Wijwillenzon van Urgenda en De betere Wereld. kreeg ik een e-mail van iemand van Private Energy uit Rotterdam met de volgende tekst;

Beste meneer Wouterlood, ik volg uw site al geruime tijd en met plezier!
Jullie kritische houding past prima bij het PV klimaat in Nederland en daarom was ik zelf ook zeer enthousiast toen wij werden uitgenodigd voor dit project. Tijd voor versnelling, dachten wij.
De officiële reactie moet van de stichting komen, wij zijn slechts adviseurs op het gebied van inkoop en kwaliteit.
Toch wil ik op eigen titel graag reageren. De omvormer is van het merk Chint, dit is een zeer grote multinational met een trackrecord op het gebied van electronica van meer dan twintig jaar. De omvormer zijn voor de Europese markt min of meer nieuw, maar het bedrijf erachter is zeker niet de eerste de beste. Alles is gecertificeerd en getest en de houding van de producent tov de Nederlandse markt en ook dit initiatief is zeer constructief te noemen.
Het is deze producent er ook veel aan gelegen een goede start te maken in Nederland. Back up en locale ondersteuning wordt allemaal geregeld. De markt wordt te lang door enkele partijen bediend en dat komt de prijs niet ten goede, daarom vonden wij het tijd voor een hoogstaand product om zijn entree te maken.
Wat betreft de installateurs, de lijst is inmiddels wel geactiveerd op de site en er staan er nog tientallen in de wacht om vermeld te worden, ook hier wordt serieus aan gewerkt, ook training en opleidingsmogelijkheden worden geboden waar nodig.
Ik hoop dat u de actie kritisch blijft volgen en sta open voor uw kritiek, ik hoop dat u wederzijds ook open staat voor de actie die wij proberen te organiseren, qua constructie en producten.
Overigens is het merk Csun niet onbekend in Nederland, de naam CEEG wordt al jaren in Nederland en Europa toegepast, na de laatste overname zijn ze de naam Csun gaan dragen, is dezelfde entiteit.
Wij zullen snel een datasheet van de omvormers publiceren en/of naar u sturen ter informatie.
Zoals u begrijpt maken wij niet uitsluitend vrienden met deze actie, respons varieert van enthousiast tot negatief, ik waardeer dat wij bij u kunnen rekenen op een eerlijke constructieve beoordeling, die de toepassing van PV in het algemeen ten goede komt.

Met vriendelijke groet, enzovoort.

Maar nu het inteerssante: als attachment aan dit mailtej zat een specificatie van verschillende Chint omvormers. Kijk, dat is nou leuk. Aantal certificeringen, maar geen tüv- en KEMAkeur. Verder vermeldt sinds vandaag de website van Wijwillenzon een hele lijst van installateurs die de panelen bij u op het dak gaan zetten. Kijk, daar heb je ook wat aan. Nu nog 5 jaar keiharde garantie op dat spul en op de installatie. Wie of wat is Private Energy te Rotterdam? Een handelaar, tussenpersoon. Hier vindt u de firma op internet. Sponsor van een van de teams van de Frisian Solar Challenge! Als men zeggt "Back up en locale ondersteuning wordt allemaal geregeld" dan had ik liever het woordje "is" gezien in plaats van een belofte. Het gaat voor de particuliere aanschaffers om een behoorlijke investering. En investeerders willen heel erg duidelijk weten waar ze aan toe zijn en wat voor risico ze lopen.


18 november 2010. Retteketet!!! De HRe "toverketel" staat voor u klaar! De HRe ketel ofwel micro-warmtekrachtkoppeling is een vernuftig apparaat dat uit aardgas in de eerste plaats elektriciteit maakt waarbij de daarbij vrijkomende warmte wordt gebruikt om warm water te verkrijgen voor de cv-installatie en het bad- en douchegebeuren. Een mini-elektriciteitscentrale dus. Fantastisch toch? 60% reductie van CO2 uitstoot, 134% rendement. Een van de eerste commerciele HRe ketels is de Evita van Remeha.

de volgende tekst is afkomstig van SmartPowerfoundation (www.smartpowerfoundation.nl)

De HRe®-ketel is een toestel dat bestaat uit een combinatie van bekende, geavanceerde HR-keteltechniek met een extra voorziening voor de opwekking van elektriciteit. Hierdoor hoeft de door de HRe®-ketel opgewekte elektriciteit niet meer geproduceerd en geleverd te worden door een grote elektriciteitscentrale waarbij 50% of meer van de toegevoerde energie als overtollige warmte aan rivieren of de zee wordt afgegeven. Deze verliezen worden overigens in de prijs van elektriciteit verrekend.
Het grote verschil met een elektriciteitscentrale is dat bij een HRe®-ketel alle warmte nuttig wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning en/of de bereiding van warm tapwater. Doordat er geen energie meer verloren gaat bij de productie van stroom, wordt er fors bespaard op de kosten voor elektriciteit.

Er wordt nóg een besparing gerealiseerd: decentrale elektriciteitsopwekking geeft geen transportverliezen in het elektriciteitsnet. Wanneer er meer stroom door de ketel wordt geproduceerd dan daadwerkelijk wordt gebruikt, kan dit tijdelijk worden ‘geparkeerd’ op het openbare elektriciteitsnet. Dit ‘parkeren’ kost niets zolang de totale opgewekte hoeveelheid elektriciteit minder is dan, of gelijk is aan de totale jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.
Aangezien een HRe®-ketel alleen stroom opwekt als er warmte wordt gevraagd, neemt de financiële besparing toe naarmate er meer behoefte is aan verwarming en warm water. De huidige HRe®-techniek is vooral inzetbaar in woningen met een gasverbruik vanaf zo’n 1.700 kubieke meter per jaar. Het gaat daarbij met name om bestaande woningen. In de toekomst zullen er ook HRe®-ketels beschikbaar komen die uitermate geschikt zijn voor (nieuwbouw)woningen met een lager gasverbruik.

commentaar: Dit is pas positieve taal van de powerjongens en -meisjes! 1. De HRe ketel produceert stroom; alle warmte die daarbij vrijkomt (60% verlies in de elektriciteitscentrale) wordt in huis gebruikt voor cv en warm water, 2. Het is goed voor de bestaande bouw, 3. Rendabel vanaf 1.700 kuub gasverbruik.

Remeha hanteert op de Evita website de volgende: uw eigen energie centrale - bespaar fors op uw energielasten - 60% minder CO2 uitstoot.

Niet alles aan de HRe ketel is overigens rozengeur en maneschijn:

1. Uw eigen HRe energiecentrale is een fossiele centrale. Dát vind ik het allergrootste bezwaar van micro-WKK. Het zou anders zijn als dat ding werd gestookt met groen biogas. De toekomst is aan elektriciteit en biogas, niet aan aardgas. Dat kostbare spul moet worden gebruikt voor veel nuttiger dingen dan ongegeneerd en ondoordacht verbranden, namelijk chemie.

2. 60% CO2 minder uitstoot is leuk, maar door wie? Niet door u, want u verbrandt méér aardgas met een HRe ketel dan met een HR ketel. Dat zeggen de powerjongens en -meisjes er niet bij. De energie die in de geproduceerde elektricteit zit moet toch ergens vandaan komen, namelijk uit verstookt aardgas. De 60% CO2 reductie zit hem in dat elektrictietscentrales minder uitstoten, niet uw huisketel. Dat is heel handig voor de energieboeren als er CO2 uitstootcertificaten komen. Die betaalt de thuis-opwekker straks.

3. U bespaart fors op uw energierekening. Mooie redenering. Als aardgas straks 2x zo duur wordt bespaart u 2x zoveel. Aardgas kan dus eigenlijk niet duur genoeg zijn. Zeer voordelig voor de sponsors van de HRe-ketel want dat zijn juist vooral de leveranciers van het gas dat dan 2x zoveel winst oplevert..

En dan nog twee extra bagatelletjes.

4. Op de site van de Smartpowerfoundation staat dat netverliezen worden vermeden. Ook hier scoort de netbeheerder, want netverliezen worden doorberekend in het vastrecht,. De bezitter van een HRe ketel blijft gewoon doorbetalen aan de netverliezen van de grote jongens.

5. U krijgt subsidie op teruggeleverde stroom. Dat is vreeselijk onnatuurlijk want die stroom is met fossiele brandstoffen opgewekt en dus niet hernieuwbaar. Toch subsidie geven is hetzelfde als iemand subsidie geven die een dieselmotor -met-generator in z'n tuin laat ronken en walmen. De HRe-ketel is iets slimmer, maar er is geen fundamenteel verschil.

Met andere woorden: ik beschouw de HRe ketel als een ideale consumentenvalkuil en een duidelijke winstpakker voor de grote energieboeren-kongsi die dit moois heeft bedacht. Het staat allemaal in het teken van meer consumptie, meer gas, meer elektriciteit, en dat allemaal fossiel opgewekt. Vette winst voor de energieboren want de HRe bezitter neemt gegarandeert aardgas af en levert bovendien de vermeden kosten van hun elektriciteitsentrales.
é
Heeft het zin om door te gaan met de fossiele waanzin, ook al is die verpakt in een HRe ketel? Stel dat u in plaats van een HRe ketel zonnepanelen koopt. U wekt dan ook elektriciteit op, namelijk aantoonbaar hernieuwbaar en dus superschoon. De 'brandstof' is gratis. Daar kan een HRe ketel never nooit tegenop. Onderhoud is peanuts vergeleken met een HRe ketel. De warmwatervoorziening kan draaien op de onvolprezen zonneboiler (ook gratis brandstof) en de verwarming op een elektrische warmtepomp (aangedreven door zonnepanelen) of een tegel- of houtpelletkachel. En begin vooral met het zeer grondig isoleren van uw bestaande woning. Denk na, gebruik uw verstand en pas de trias energetica toe.

O ja de prijs van de toverketel, levensduur van de bewegende delen en het onderhoudscontract. . . . .

15 november 2010. Boze installateur. Ik kreeg een e-mailtje van een heel boze installateur van zonnepanelen, iemand die al vrij lang in het vak zit en al heel wat subsidieregelingen heeft "overleefd". Zijn reactie: "ook dit nog!" Hij zit namelijk met z'n dure eersteklaspaneel werkvoorraad en nu gaan de non-profitjongens van Wijwillenzon ineens in een onbesuisde doch goedbedoelde actie zonnepanelen dumpen. Ik heb met de installateur van doen. Hij zou die dumppanelen op uw dak moeten leggen? Wat zou u doen als u in de schoenen van de installateur stond?


13 november 2010. Zon, zon, zon, ik wil méér zon (1). We hebben er sinds afgelopen donderdag een fenomeen bij: het 10 MWP project Wijwillenzon van Urgenda en De betere Wereld. 8000 paketten met de wakkere smoelen van Beau van Erven Doorens en Wubbo Ockels als aanjagers. Buitengewoon interessante aanbiedingen. Geen gezeik met subsidies die je toch niet krijgt, net zoals die ene goedkope vliegtuigstoel altijd naar een ander gaat. Verschillende mensen vroegen mij om advies. Ik ga meteen voor het grootste pakket, want daarvan heeft u het meest plezier.

Pakket C: 16 zonnepanelen van 185 Wp =- 2.960 Wp. Hebt u een schaduwloos dak op het zuiden dat zoveel panelen aankan, dan levert dat u per jaar minstens 2.500 kWh op (meer als u in de kuststrook woont, minder als u in het oosten van het land woont). Dat zit wel goed.

Kosten: U bent kwijt euro 6.439,11 plus een extra groep in de meterkast plus een opbrengstmeter plus een professioenle installateur die de panelen bij u op het dak monteert (een must, want die panelen liggen 25 jaar op een slecht bereikbare plek waar het ongelooflijk kan spoken). Reken met het natte vingertje 10% extra kosten, dan komt u uit op euro 7.000 investering, wat meer of wat minder.

Baten: In de eerste plaats het milieu. Maar de portemonnee mag ook iets vangen, we hebben als Nederlander een reputatie op te houden, nietwaar, anders lagen er heel wat meer panelen op daken dan thans het geval is.

Bij een gelijkblijvende elektriciteitsprijs van euro 0,22/kWh moeten de panelen 31.818 kWh produceren om quitte te spelen. Daarna hebt u gratis stroom bij wijze van spreken tot aan het einde der tijden. Bij een gemiddelde productie van 2.500 kWh per jaar is dat bijna 13 jaar. Let op, dit is bij gelijkblijvende stroomprijzen. In de grafiek hiernaast, ontleend aan het CBS ziet u de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen voor consumenten 1998-nu. De trend is duidelijk, dunkt mij. Als deze trend doorzet is het break-even punt in pakweg 10 jaar behaald.

Dus: indien u zonnepanelen koopt hebt u een tijdlang een vaste stroomprijs (die van vandaag) en daarna is het feest for ever. Voor het milieu is het ook goed: doen dus, is mijn eerste advies

Waar u tegenaan kunt lopen: 1. de installateur. het zal niet zo gemakkelijk zijn om een goede installateur te vinden (dus geen beunhaas) die die panelen bij u op het dak zal zetten. Daar zijn twee redenen voor: A, er zijn gewoon weinig goede specialisten op dit gebied (markt te klein, ellendig overheidsbeleid). B, Zou u, als u installateur was, uw stinkende best doen en garantie afgeven op andermans (goedkope) panelen en andermans (goedkope) omvormer? Ik sprak gisteren een bona fide, ervaren installateur en die had zo zijn commentaar over dit gedeelte van de aanbieding. Dat wordt in ieder geval stevig onderhandelen. Tekenend voor de situatie is dat de lijst met installateurs bij Wijwillenzon nog niet beschikbaar is. Dat geeft te denken.

De panelen zelf: monokristallijne panelen van het totaal onbekende merk CSUN (China Sunergy (Nanjing) Co, Ltd, www.chinasunergy.com. 17% omzetefficiency is prima, er prijkt een tüv keurlabeltje op de brochure, dat kan dus wel goed zijn, aluminium frame, EVA folies, robuuste glazen dekplaat en een junction box met 3 bypass diodes, aansluitkabeltjes met standaardconnectors, ziet er allemaal keurig & standaard uit. Er is 5 jaar fabrieksgarantie, maar op wie verhaalt u eventuele schade? Op de Chinese fabrikant, op Beau van Erven Doorens en companen, op Urgenda of op de arme ingehuurde installateur? Ik weet het niet. Informeer hiernaar en laat alles zwart op wit en in drievoud vastleggen. Hier hebt u een stukje risico.

De omvormer(s). Ofwel het kloppende hart van de installatie. Aangeboden wordt in pakket C een omvormer van het merk 'Chint'. Ik heb nog nooit van die fabrikant gehoord, laat staan van het model. Een omvormer moet heel lang mee, krijgt heel veel te verduren en moet dus 100% professioneel en van industriële kwaliteit zijn. In mijn 10-jarige ervaring met zonnepanelen waren er twee soorten problemen die er uit schoten: 1. Gesodemieter met netbeheerders ('the Evil Empire') die zeuren dat uw elektriciteitsmeter stuk is en die niet willen salderen (tot op de dag van vandaag, vooral met Stedin), 2. Gesodemieter met omvormers die stuk gingen (en de leverancier was ter ziele of gaf geen gehoor). Eis dus 10 jaar garantie op materiaal en laat alles zwart op wit en in drievoud vastleggen, want op dit punt loopt u het grootste risico. Een 3 kWp omvormer van de gerenommeerde Duitse marktleider (SMA 3000) kost al gauw nieuw 1.500 euro. Er bestaat overigens een interessant Vlaams zonnestroomforum met vragen/commentaar over o.a. omvormers

Komen we terug bij pakket C: euro 6.439 voor 2.960 Wp aan tüv-gecertificeerde panelen met een totaal onbekende en dus stevig risicodragende omvormer. Aantrekkelijk maar bepaald niet zonder risico. Erg veel risico als u het mij vraagt.

Wat als u 5 pakketjes D zou kopen? Bij elkaar 5 x 3 x 185 = 15 panelen, goed voor 2.775 Wp met een gemiddelde jaarlijkse productie van 2.350 kWh. Kosten: 5 x 1359 euro = 6.795 euro, plus overhead maakt 7.500 euro. Rente fiscaal aftrekbaar indien op de hypotheek aangeschaft (wioningverbetering!). Break even in 34.000 kWh ofwel 14 1/2 jaar waarin u een rotsvaste elektriciteitsprijs heeft, namelijk die van het moment van aanschaf. U hebt dan 5 omvormers van een welbekend en gerenommeerd Duits merk (Steca). Wat let u om een of meerdere kleine paketten aan te schaffen? Voordeel is de schaalbaarheid en het gegeven dat er bij een kapotte omvormer de andere omvormers vrolijk blijven doorgaan met produceren van kostbare zonnestroom. Als een omvormer stuk gaat doet hij dat meestal tijdens het leveren van een topprestatie - dus steevast in de zomer zodat het productieverlies buitengewoon ernstig is terwijl u zoekt naar een reparateur of wanhopig probeert uw garantie te krijgen.

Advies: Als u in het wondere wereldje van zonnestroom wilt instappen: koop meerdere pakketten D want u loopt daarmee het minste risico. En ik wens u veel succes met het vinden van een bona fide installateur die niet loopt te knarsetanden omdat hij liever zijn eigen merkpanelen op uw dak legt dan andermans goedkope spul. Dat wordt nog een hele toer. Word meteen lid van de Zonnestroom Producenten Vereniging die in feite een consumentenbelangenclub is, een club waarin een heleboel kennis en ervaring zit over zonne-energie bij u en mij op het dak. En die bovendien weet wie goede installateurs zijn en wie er een omvormer kan repareren.


12 november 2010. SDE+ Plus? plus-wattûh? De SDE was kennelijk zo'n succes dat er een nóg betere opvolger moet komen. Dat geeft te denken, zeker omdat komende en gaande regeringen onverbiddellijk en keihard door critici om de oren zijn geslagen wegens opportunistisch en kruidniersachtig, visieloos wipkipbeled. Men kan in Den Haag gewoon geen goede regeling bedenken, en als er een regeling is, hoe krakkemikkig ook, houdt men die niet vol. Zo ook de SDE. Wat schoten Henk en Ingrid op met de SDE? Alleen een klein aantal gefortuneerden kreeg een prijs uit deze ééndaagse subsidietombola waarin vooral veel zwarte pieten werden uitgedeeld. Dat kan men met de beste bedoelingen toch geen beleid noemen, laat staan stimulerend beleid. Gevolg: een miezerige 2% van alle energie in ons land wordt echt duurzaam opgewekt, nog eens 2 % met bedenkelijke palmolie en afvalstromen. De hele rest is fossiel en nucleair. En dat terwijl in Duitslang en Vlaanderen een even eenvoudige als effectieve regeling is. Zo effectief dat de mensen daar heel hard rennen om zo snel mogelijk hun dak vol te krijgen met zonnepanelen. Op een novemberdag als vandaag werd er rond het middaguur in Duitsland 1,5 gigawatt aan zonnestroom opgewekt (zie website van de omvormerfabrikant, SMA).

Maar goed, we krijgen dus een nieuwe SDE. Te betalen uit belastingverhoging. Aslof Henk en Ingrid nog niet genoeg betalen voor stroom. Volgens de brief van de minister zal de SDE+ medio volgend jaar vorm krijgen. Intussen wordt vanaf 1 januari 2011 de 'oude' SDE regeling opgeschort. Dit betekent dus in feite dat er tussen nu en medio volgend jaar helemaal niets gebeurt. Dus ook geen zonnepaneeltombola op 1 maart. En als er iets gebeurt is de zomer alweer voorbij. Hup een jaar verloren. De minister werkt intussen fanatiek aan het faciliteren van atoom- en kolencentrales. Het is dus duidelijk aan wiens kant de minister staat: de fossies en de nuke-macho's. Henk en Ingrid hebben het nakijken. De brief van de minister aan de Tweede Kamer downloadt u hier. Leest u zelf maar.


12 november 2010. Hartelijk dank, J-C voor het juiste kabeltje !


11 november 2010. Help! Hiernaast ziet u een connector. Deze hoort bij een omvormer van het type OK4E, ooit het paradepaardje van Draka en de verzamelde Nederlandse PV-industrie, vijf jaar geleden wegens wanprestatie afgedankt. Het is een heel verhaal, maar kort en goed: iemand heeft al jaren een 100 Wp zonnepaneeltje op de schuur en de omvormer ging stuk (Soladin 120). Hij vroeg mij wat voor omvormer hij er het beste aan kon hangen. Ik adviseerde een OK4E-tje op te duikelen via Marktplaats. Zo gezegd zo gedaan. Prima, toch. Alleen is het omvormertje geleverd zonder het kabeltje waarmee je het verbindt met het lichtnet én met een pc voor het uitlezen van de productiedata. De plug aan dat kabeltje ziet er uit als op het plaatje. Heeft u ergens [nog] zo'n kabeltje liggen, meld het alstublieft en u maakt iemand met een eenvoudig enkel zonnepaneeeltje op de schuur heel erg gelukkig. e-mailt u naar mij: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


11 november 2010. Delta trekt stekker uit Solland. Dat het een drama is met Delta wordt in mijn ogen weer eens bevestigd door het bericht dat de atoomgrage Zeeuwse energieboer haar belang in Solland Solar gaat verkopen. Men boekt alvast 250 miljoen euro af op de zonnepaneelactiviteiten en neemt zich voor zich te focusen op de kernactiviteiten. Dat laatste moeten we kennelijk letterlijk nemen, en ook dat zal voor deze blinde energieboer een drama worden. Immers: aan kernenergie valt geen spat te verdienen. Als men in Zeeland zo doorgaat is Delta binnen 2 jaar overgenomen door een ander, buitenlands bedrijf. Neem me niet kwalijk: Delta schoof Neêrlands beste zonnecelondernemer als directeur van Solland aan de kant omdat men zelf veel beter wist hoe het hoorde. Bovendien: als men de thuismarkt zodanig verrslonst als hier in Nederland, dan liggen faillisementen op de loer. Boontje komt immers vaak om zijn loontje Bron: Delta


10 november 2010. China: 90 GW windenergie en 5 GW zonnestroom in 2016. China heeft een vijfjarenplan gepubliceerd waarin men aankondigt tussen 2011 en 2016 het aandeel windenergie in de nationale mix te gaan opvoeren naar 90 GW. Zo moeten er 7 windprojecten worden gerealiseerd van ieder 10 GW. Zonnestroom wordt oppgepept tot 5 GW. Een door de UNESCO beschermde rivier in zuidwest China wordt afgedamd voor hydropower. Een en ander gebeurt in het streven om in 2020 15% van de energievraag te dekken met hernieuwbare bronnen. Bron: Reuters


9 november 2010. Alvast gaan hamsteren? De vraag naar olie en gas zal in de komende 25 jaar zo sterk toenemen dat de klimaatafspraken onhaalbaar zullen blijken te zijn, zegt het Internationaal Energieagentschap. Dat doelt met name op de afspraak dat de temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden mag stijgen. Het agentschap wijst erop dat de vraag vanuit China naar olie en gas met 75% zal toenemen. De verdubbeling van het aandeel van alternatieve energiebronnen van 7% tot 14% zou daar niet tegenop wegen

Dat is dubbel slecht nieuws. Punt een is twee graden temperatuurstijging onacceptabel want voor veel landen rampzalig. Bovendien blijft het in een business-as-usual scenario niet bij die twee graden. Als de uitstoot van CO2 versnelt, accelereert ook temperatuurstijding. Punt twee is dat er al vier jaar sprake is van een wereldwijd productieplateau voor conventionele aardolie (dus ex liquids en ex onontdekte maar wel alvast ingeboekte productie, zie Oildrum) waarvan experts verwachten dat er niet meer aanbod bijkomt. Daardoor zal bij toenemende vraag de olieprijs simpelweg exploderen. Ten gevolge daarvan vrees ik dat veel landen de verleiding niet zullen weerstaan om steenkool als goedkoper initiatief in te gaan zetten, met het desastreuze gevolg van nog snellere temperatuurstijging - het Armaggedon-scenario als u het mij vraagt. Als wij in het superrijke Nederland al te beroerd zijn om kolencentrales tegen te houden, wat dacht u dan van minder rijke landen, laat staan ontwikkelingslanden? Zonnepanelen hamsteren lijkt mij een goede doch enigszins machteloze daad. Voor CO2 in de aardatmosfeer: zie de website van NOAA.


7 november 2010. Gadget time! De brievenbus raakt weer helemaal vol met blaadjes, kranten en tijdschriften die de allerleukste, nuttigste (?) en nieuwste speeltjes en hebbedingetjes adverteren die je maar kan bedenken. Aardig zijn geschenkjes die naast leuk of handig ook nog eens iets duurzaamachtigs uitstralen zoals elektronische spulletjes waarvan de batterijen worden opgeladen met een zonnepaneeltje. Zo bezit ik al jaren een zaklantaarn die nooit nieuwe batterijen nodig heeft omdat het ingebouwde zonnecelletje als druppellader dienst doet. Er zijn trouwens ook zaklantaarns die u kunt "laden" door middel van een slingermechaniek, of via schudden of polsbewegingen.Wat dacht u van de draagbare radio-met-slinger? En voor de technisch ingestelde kinderen alleraardigste zonnestroom-bouwdozen. Laat Sinterklaas het weten. Zie een uitgebreide sortering gadgets op www.fraxin.nl. U kunt ook zelf solar gadgets bouwen. Cor van de Water publiceerde al tien jaar geleden over het ombouwen een (slingermechaniek-aangedreven) transistorradio voor gebruik met een zonnepaneeltje. Zie de website van Cor v.d. Water.


6 november 2010. Blaadjes op de panelen, is dat erg? Moet u zich zorgen maken over bladval of niet? Er was vandaag even een waterig zonnetje en wat strooilicht, dus kon ik snel een klein experimentje doen: vermogen meten voor en na het schoonmaken van deze panelen (op het dak van de schuur). Voordat de bladeren eraf gingen: 33 W, nadat de bladeren waren verwijderd: nog steeds 33W. Met andere woorden: het lijkt niet zoveel zin te hebben om speciaal het dak op te gaan om bladeren en andere verontreinigingen te verwijderen. U moet er wellicht halsbrekende toeren voor uithalen zonder dat het in dit seizoen veel oplevert. In de zomer ligt dat vanwege de hogere zon-intensiteit een stuk anders, maar gelukkig vallen er dan geen blaadjes. Een half uurtje na het maken van deze foto regende het overigens alweer, vermogen 0 watt. Slechte november totnogtoe.


4 november 2010. Alweer die kerncentrale. Ze houden in Borssele de goede moed er kennelijk in, want Delta laat zich door EDF overnemen om toch maar hun atoomspeeltje te kunnen bouwen. Wat bezielt die mensen? Zeeuwen opgepast want: 1. Het afval uit een kerncentrale ben je nooit meer kwijt (althans niet de eerste 150.000 jaar), 2. Er is niemand in ons land die het fijn vindt om afval onder de eigen grond wil stoppen - zie het "onschuldige" CO2 in Barendrecht - laat staan kankerverwekkend radioactief spul. 3) Hoogradioactief afval is nog nergens ter wereld voor 150.000 jaar veilig opgeborgen. Al 60 jaar niet dat kernenergie bestaat, dus nog 149.940 jaar te gaan, 4) Financieel gesproken is een kerncentrale een slechter risico dan Russische roulette spelen, 5) dat gaat de consument heel veel geld kosten, de Zeeuwse consument voorop. 6) Heel Zeeland zou moeten worden volgeplempt met hoogspanningsmasten als EDF haar zin krijgt. Want wat moet een Zeeuw met al die stroom? Of moeten er soms 5 aluminiumsmelters komen?

Kijk dan eens naar onze buren. Om 12:00 uur vanmiddag, nota bene 4 n o v e m b e r werd in Duitsland 2,6 GW zonnestroomvermogen gemeten (net zoveel als die geplande kerncentrale). Met andere woorden: een slimmerik investeert in zonnepanelen, niet in 150.000 jaar atoomafval bewaken.


3 november 2010. Magere Brug in Amsterdam krijgt led-lampjes. U kent hem vast wel, de pittoreske Magere Brug in Amsterdam, immer 's nachts fraai verlicht met gloeipeertjes. Aan dat verschrikkelijk inefficiente gloeipeergedoe is nu een einde gekomen, want dit najaar wordt de hele verlichting gestript en vervangen door een fraaie, bijdetijdse led-verlichting. bron: Klaver Giant


2 november 2010. 200.000 zonnepalen in New Jersey. Na Californië is New Jersey de staat in de USA waar men het meest aan zonne-energie doet. Komende maand worden daar 200.000 palen waarlangs (bovengrondse) stroomkabels lopen voorzien van een zonnepaneel. De New Jersey Board of Public Utilities zet ze neer in het kader van een verplicht aandeel hernieuwbare energie in de stroommix.Bron: NJ.com


1 november 2010. Een mini-kerncentrale in je achtertuin. Zo nu en dan zet ik m'n verstand prettig op nul en surf ik naar een aantal websites, onder andere die van de Groene Rekenkamer (een club die tegen windmolens is, tegen zonnepanelen is, tegen duurzaam is, pro-fossiel is en bepaald pro-kernenergie). Daar trof ik ditmaal een interessant item aan, namelijk over de micro-kerncentrale. Dit atoomspeeltje is een cilinder van 1,80 m diameter en 6 meter lang dat je in principe ingraaft in de tuin en dat 30-40 jaar lang continu elektriciteit zou leveren voor een kostprijs van 5 cent per kilowattuur. Te mooi om waar te zijn, ja een waarlijk stralend idee in deze benarde tijden. Ik ben dus eens gaan zoeken. Er schijnen bij Toshiba twee modellen te worden gepropageerd: de 4S 'Nuclear Battery' met een vermogens tussen de 200 kW en 10 MW, en een 50 MW versie in de toekomst. De ene website praat over vloeibaar lithium als koelmiddel, de ander over vloeibaar natrium. De elektriciteitsprijs is exclusief verkrijgen van vergunningen, bouwkosten van het bescheiden optrekje rondom de microreactor (een doos van 22 x 16 x 11 meter - jammer, toch iets groter dan m'n achtertuin), aansluitkosten, bemetering, boekhouderskosten, verzekeringskosten, ontmanteling, onderhoud, afschrijving, opslag van zwaar radioactief afval en... permanente bewaking (je wil toch niet dat een onverlaat 's nachts je atoombatterij opgraaft en verkoopt op de zwarte markt aan de atoommaffia). En dan natuurlijk de BTW. Een grappennmaker van de Groene Rekenkamer wilde al een atoomcoöperatie beginnen: 1000 mensen storten ieder 20.000 euro en je hebt de 20 miljoen bij elkaar die het kale speeltje moet gaan kosten. In ruil daarvoor krijgen de inleggers 30-40 jaar lang recht op 1/1000 van de opgewekte elektriciteit.

Laten we voor de gezelligheid eens gaan rekenen. Daar ben ik dol op, dat weet u. Stel dat u instapt (ik niet, dankuwel, ik heb zonnepanelen). De Groene Rekenkamer adverteert met een 4S van 10 MW die per jaar 10x24x365 = 87.600 MWu oplevert (daar gaat zeg 10% onderhoud vanaf, dus het jaartotaal wordt 78.840 MWu. Dat is evenveel stroom als 25.526 huishoudens jaarlijks verbruiken. Vier van deze dingen kopen van de opbrengst van de verkoop van de Nuonaandelen en een stad als Leiden heeft 30-40 jaar gratis stroom voor ieder gezin ! Schitterend plan, doen ! Dus tóch zulke goedkope atoomstroom dat je de elektriciteitsmeter niet meer nodig hebt? Een free lunch?

Laten we eens voor de gezelligheid opnieuw gaan rekenen. Vergeet die Nuon-gelden maar, want daar heeft de Leidse gemeenteraad zo z'n eigen bestemming voor. Die 20 miljoen moet dus opgehoest worden. 1.000 mensen 'doen' ieder 20.000 euro en daar krijgen ze 30-40 jaar lang per jaar 78.840:1.000 = 78.840 kilowatt stroom voor. Ze verbruiken zelf per jaar 3.500 kWh voor 22 cent = 770 euro die in eigen zak blijft. De rest (75.340 kWh) verkopen ze aan een energieboer. Die geeft niet 22 cent maar hooguit 8 cent (de rest is namelijk belasting en die kan een energieboer nooit teruggeven). Subsidie krijgt u niet want atoomstroom levert geen groencertificaten op. Dat wordt dus 6.027,20 euro plus 770 euro = 6.797.20 euro opbrengst per jaar voor een inleg van 20.000 euro. Dat zou een jaarlijks rendement van 34% zijn. Daar gaat 1,2% vermogensbelasting af en dan houdt u een leuke 32,8% rendement over. Doen dus! We praten niet over afschrijving en/of rente op geleend kapitaal. Maar waar ik toch een beetje mee zit is het ondernemersrisico. Er zijn nogal wat bijkomende kosten waarvan er een paar erg moeilijk te becijferen zijn. Hoeveel zou de bewaking kosten? Is zo'n ding te verzekeren? Hoeveel moet er in de calamiteitenpot en in de ontmantelingspot? Wat als de vloeibare natrium na 10 jaar minder vloeibaar wordt? Wat als de bouwkosten hoger zijn dan geadverteerd (immers altijd hoger bij een atoomspeeltje dan begroot?.

Neem vervolgens de business case met zonnepanelen onder de loep. Wat als u nu eens VANDAAG helemaal ongesubsidieerd zonnepanelen koopt. Voor 15.200 euro krijgt u met een beetje shoppen al 4.440 Wp op uw dak geplaatst. Kant en klaar, dus u heeft verder geen enkele extra kostenpost. En ook geen kopzorgen, behalve iedere week vergenoegd de metertjes aflezen. En geen prikkeldraad en bewakers om rovers op een afstand te houden. De installatie levert per jaar 4.440 x 0.85 = 3.552 kWh op ofwel precies het verbruik van Henk en Ingrid, zeg het gemiddelde huishouden. Bij de huidige stroomprijs (euro 0,22) heeft het systeem na 20 jaar een equivalent van zichzelf verdiend, belastingvrij. En tegen vaste stroomkosten en zonder ontmantelingskosten en kosten voor 150.000 jaar atoomafval..En niks geen gezeur over CO2. Houd u van de 20.000 zuurverdiende centjes nog 4.800 euro over om iets leuks mee te doen. Voor mij zou de keuze snel gemaakt. Maar ja, ik heb al zonnepanelen.


31 oktober 2010. Driedubbele hulde aan de zonneboiler. Nu de warmtemeter weer draait kan ik de warmteboekhouding opnieuw ter hand nemen. Op het plaatje ziet u links het vooraadvat, rechts de cv-ketel die water uit het voorraadvat indien nodig naverwarmt voordat het wordt afgeleverd. Sinds de installatie (juni 2003) heeft het apparaat 18.620 MJ aan warm water afgeleverd plus de 8 kWh van afgelopen week. Aangezien 1 kilowattuur elektriciteit een energiehoud heeft van 3,6 MJ levert een eenvoudig rekensommet je op 18.620:3,6 = 5.172,2 kWh, plus 8 van afgelopen week maakt een totaal van 5.180,2 pure geproduceerde kilowattuurtjes. De pomp van de zonneboiler verbruikt 1 kWh per week. In de daagse praktijk van een geiser of een cv-geintegreerde naverwarming moeten we rekening houden met verliezen. Dij een geiser zijn die heel groot (40-60%), bij mijn HR-cv ketel gereduceerd (natte vinger: 10%). Laten we onszelf niet rijk rekenen dus geen verliezen meenemen. Ook reductie van CO2 uitstoot levert niets op. Wat heeft die zonneboiler mij dan financieel opgeleverd? U mag zelf kiezen:
1. 1.030 euro op kWh prijs: 5.180 x 0,20 (1 kWh dagtarief stroom = 20 cent
2. 259 euro op aardgas: (5.180 : 10) x 0,50 (1 kuub gas = 10 kWh; gasprijs gemiddeld over 7 jaar)
of, afhankelijk van uw ideologische toestand
3. Niets want zonneboilers draaien nu eenmaal op subsidie = lucht
4. Negatief, want bovenop punt drie komt het stroomverbruik van de zonneboiler-pomp = 1 kWh/week = 350 kWh in 7 jaar.
5. Stukken meer dan 259 euro want het vorige warmwatertoestel was een badgeiser met een rendement van 40% en waarvan alleen al de waakvlam per maand 15 kubieke meter gas verslond.

En zo kan ik een tijdje doorgaan. Een warmwatergeiser kost overigens meer aan waakvlam dan aan energie die er als warm water uit komt. In 7 jaar zou alleen al die waakvlam 7 x 12 x 15 = 1.260 kuub extra aan sluipverbruik hebben gekost. Maar dat is hetzelfde verhaal als gisteren, maar dan voor gas i.p.v. elektriciteit. En de stroom die het apparaat verbruikt is stroom die ik anders weggeef aan de netbeheerder omdat de opbrengst van de zonnepanelen het jaarverbruik in het hoge dagtarief van mijn elektriciteitsmeter 'door de nul drukt'. Een welkome verbruiker! Die zonneboiler is gewoon goud waard!
30 oktober 2010. Schrik van sluipverbruik. Omdat ik tegenwoordig Virtual Box draai op m'n 'grote' pc kon er een oude pc worden opgeruimd. Dat was een hele goede reden om de snoerenspaghetti op te ruimen die in de loop der jaren op m'n zoldertje was ontstaan. Ik kreeg het lumineuze idee om alle slingerende contactdozen via één verzameldoos, met een 'kerstboompje' (kostenmeter plus een plugwise circle) aan één stopcontact te hangen. Dus vanaf nu is het verbruik van alle malle adaptertjes voor USB ports, externe harde schijven, netwerkswitch, scanner, LED-verlichting, speakertjes, trafo's voor PL-lampen, DECT telefoon, noem maar op, samen in één oogopslag te zien en wordt het verbruik bovendien door de plugwise circle gelogd voor het maandoverzicht. Ondanks dat ik dacht m'n zaakjes es goed voor elkaar te hebben bleek er nog altijd een sluipverbruik te zijn van 8 watt. Per jaar zou dat dus 8 x 24 x 365 = 70 kWh bedragen. Dat volkomen ongewenste, ja nutteloze verbruik is gemakkelijk te voorkomen: één gezamelijke (hoofd)schakelaar.


29 oktober 2010. Gastblog van Luuk van Dorth - “Het Nederlandse saldeerdrama"
Helaas leven we in een land waar mensen die groen en duurzaam willen ondernemen flink benadeeld worden. Dit komt door de (in 1998!) wettelijk vastgestelde grens van 'salderen' voor energieleveranciers.
Wat is er nou precies aan de hand? Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel bedrijf XYZ verbruikt 50.000 kWh per jaar en heeft een digitale stroommeter in de meterkast hangen. Nu besluit het bedrijf het volledige verbruik op te gaan wekken door middel van zonnepanelen. Een nobel besluit natuurlijk, en daarnaast een flinke investering. Omdat zonnepanelen in de 3 zomermaanden 70% van de totale jaaropbrengst opwekken zal er in de zomer een flink overschot zijn, en in de wintermaanden een tekort. Het tekort wordt ingekocht van de energieleverancier terwijl het zomerse overschot wordt teruggeleverd aan het netwerk. Nu verwacht je natuurlijk dat het overschot wordt verrekend met hetgeen wat is afgenomen en dat het bedrijf dus aan het eind van ‘t jaar op een theoretische 0 kWh uitkomt. Want, men wekt ten slotte hetzelfde op als men verbruikt!
Helaas.. Hier ligt het grote Nederlandse zonnepanelenprobleem, het saldeerdrama. De energieleverancier zal namelijk maximaal 5.000 kWh volledig salderen (inclusief energiebelastingen) en de overige teruggeleverde 25.000 kWh’s zullen verrekend worden voor een tarief exclusief energiebelasting die het bedrijf WEL betaalt bij het afnemen! Dit betekent effectief dat de ondernemer in dit geval ongeveer € 1000,- per jaar ‘teveel’ betaalt.
De overheid vindt het prima, want het brengt natuurlijk meer energiebelasting op. Ook de energieleveranciers vinden het prima, de groene stroom verkopen ze voor het volle tarief als zijnde groene stroom door! Natuurlijk zijn er wel ‘kosten’ voor de netwerkbeheerder; die moet namelijk de teruggeleverde stroom transporteren, deze kosten zijn echter niet relevant. De netwerkbeheerder wordt immers al door bedrijf XYZ betaald via het vastrecht en capaciteitstarief voor het gebruik van het netwerk. Hoeveel en in welke richting de stroom loopt is niet van belang.
Het wordt ook in Nederland tijd voor het Duitse systeem waar verplichtingen voor afname zijn opgenomen voor de energiemaatschappijen, en ook de vergoedingshoogte is vastgelegd. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd groen te investeren, en om minder stroom te verbruiken!
Er zit (gelukkig voor sommige bedrijven) nog een maas in de wet: de goede oude Ferrarismeter! Deze draait namelijk op zonnige dagen met een flinke snelheid achteruit waardoor je aan het eind van het jaar keurig de kWh’s moet afrekenen die je ECHT hebt verbruikt. Een prachtig en verslavend gezicht kan ik je verzekeren..

Luuk van Dorth - The Sunshine Company
Een zonnestroom installatie van dichtbij in bedrijf zien? Onze zonnepanelen showroom is af! Zie onze website, www.thesunshinecompany.nl


28 oktober 2010. Het grote, grote paaasei, zo noemde Diederik Samsom het gegeven dat in het regeerakkoord staat dat de onbelegde ruimte van het FES-fonds ten goede komt aan de algemene middelen. Een eenvoudig, onschuldig zinnetje voor een voornemen dat regelrecht afkomstig zou kunnen zijn van Ali Baba en z'n 40 rovers. Het FES-fonds wordt kennelijk in feite opgeheven. Wat zijn de consequenties? Kijkt u op Wikipedia. Daar staat: "Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) werd in 1995 opgericht met de bedoeling de meevallers van de aardgasbaten in een apart fonds onder te brengen. Het geld is bestemd enerzijds voor investeringen in de infrastructuur, en anderzijds sinds 2005 ook voor investeringen in de Nederlandse kenniseconomie. Het beheer van het fonds ligt in handen van de ministers van Economische Zaken en van Financiën". O. Het FES-fonds is dus eigenlijk een nationale spaarpot waarin geld wordt gestopt dat we met z'n allen verdienen aan aardgas. We, pardon, de Staat der Nederlanden, verdient per jaar zo'n slordige 8 miljard euro aan het uitbaten van het nationale aardgas. Volgens de Wet op de Economische Structuurversteviging uit 1997 stroomt 41,5% van de aardgasbaten in het FES, en de rest gaat in de grote portemonnee van de minister van Financiën. Uit het FES-fonds zijn in het verleden de aanleg van de HSL en de Betuwelijn betaald. Andere landen hebben ook een soort spaarpot waarin de baten van nationale hulpbronnen worden gestopt. In Noorwegen bijvoorbeeld bestaat het Statens Pensjonsfond Utland waarvan alleen het rendement op het (geinvesteerde) vermogen door politici mag worden gebruikt om leuke dingen voor zichzelf en hun kiezers te doen. Hoe anders denken Rutte c.s.over de nationale spaarpot. Leegroven en asfalteren met dat geld en de rest in de algemene middelen en uitgeven maar! En wel zo snel mogelijk aan nog meer asfalt bijvoorbeeld. Men kan ook smakken geld uitgeven aan het sturen van soldaten naar Afghanistan. Waarom ook niet? Pecunia gassica non olet. Dit is een regelrechte schande omdat men met het de facto opheffen van de FES a) verder potverteert op de toekomst en b) uit de opbrengst bijvoorbeeld de energietransitie naar schone energiebronnen deels zou kunnen worden gefinancierd, of bijvoorbeeld een nationaal huizenisolatierprogramma zou kunnen worden gefinancierd. Gaan we een Ali Baba Rutte en z'n 40 rovers-kabinet meemaken ?
26 oktober 2010. Warmtemeter op zonneboiler vervangen. Vorig jaar zomer ging de warmtemeter aan de zonneboiler stuk. Tja, wat dan? De installateur had dit model niet meer en een nieuw model zou erg duur worden en niet meteen passen. Al snuffelend vond ik dit voorjaar op Marktplaats precies het goede model. Voor een prikkie. Alleen: de oude meter moest eruit en de nieuwe erin. Zoals u ziet hangt dat ding recht onder het voorraadvat boven op zolder. Ik moest geduldig wachten op een paar dagen zonder zon zodat de collector niet actief was en ik geen plens heet water (80 graden) op m'n handen kon verwachten. Bovendien hangt er ook nog een naverwarmingsunit aan. Kortom, een hele klus. Afgelopen zaterdag is dat klusje geklaard zonder al te veel lekkage uit het voorraadvat, en het metertje is dapper aan het werk gegaan. Hij meet eigenlijk de afname van warm water uit het voorraadvat (delta-T en volume tussen de koud-aanvoerleiding en de warmwaterleiding naar de naverwarmingsunit) en niet de warmte-opbrengst van de collector (als ik met vakantie ben, staat het metertje doodstil). Aanstaande zondag ziet u weer de weekopbrengst. Vanaf dan in kilowatturen.


25 oktober 2010. Aan de slag in Ivanpah Valley. Een paar weken geleden kreeg de Amerikaanse firma BrightSource de laatste vergunning om op de grens van de staten Californië en Nevada een grote CSP centrale te gaan bouwen. Het wordt een centrale met uiteindelijk drie eenheden bestaande uit een centrale toren omgeven door 60.000 draaibare spiegels. De spiegels reflecteren zonlicht naar de toren, in de toren wordt door het geconcentreerde zonlicht water verhit tot stoom, en de stoom drijft turbines aan. Als de installatie klaar is is het totale vermogen 392 MW. Een uitgebreide website met enorm veel informatie vindt u op http://ivanpahsolar.com. En BrightSource heeft nog veel meer in petto, namelijk in totaal 4 GW aan zonne-energieplannen voor Californië waarvan voor een deel de vergunningen al binnen zijn. Let op BrightSource!


23 oktober 2010. En als de zon niet goed staat draai je toch gewoon je dak!

dak

rails - draaien maar

Het volgende e-mailtje kreeg ik van een bezoeker van m'n website

----- Dag Floris, ----- Hierbij enkele foto’s van een hartverwarmende zonnepanelen opzet. Het schuine dak bevat, snel geteld meer dan 100 panelen, die meedraaien met de optimale zonnestand. Het gebouw zelf dient als opslagruimte.

In mijn enthousiasme ben ik bij het bedrijf binnengelopen en heb gevraagd naar het waarom van deze opzet. Een aardige mevrouw vertelde dat ze “iets” zochten om aandacht te trekken voor hun bedrijf aan de hoofdweg in Olsberg (en dan ben je bijna in Winterberg). De zoon had het idee om dit te doen volgens de bijgevoegde foto’s. Eerlijkheidshalve vertelde ze erbij dat ze er ook van uitgingen helemaal uit de kosten te komen. Het dorp zelf vond het in de bouwfase helemaal niks maar er zijn nog maar heel weinig critici te vinden. Inmiddels is bij en dochterbedrijf hetzelfde gedaan, ook weer met dezelfde reacties.

Opvallend ook dat er zo veel nieuwbouwhuizen zijn met het dak ram vol zonnepanelen. - Veel succes met je website, Frank


22 oktober 2010. Over Gevaarlijke Linkse Hobbies gesproken. Het beleid m.b.t. duurzaamheid van het nieuwe kabinet lijkt erg op hard trappen naar Gevaarlijke Linkse Hobbies: niks subsidies, niks feed-inregeling, niks belastingvoordeeeltjes, niks voorrang voor duurzaam opgewekte energie, niks, niks, niks, bezuinigen, niks, ha! kernenergie. Het motto "Als het maar snel veel geld verdient". Hoe vreemd dat in het door de conservatieven en liberalen geregeerde Engeland er draconische bezuinigingen worden doorgevoerd op de complete overheidsuitgaven, vette kaalslag waarbij echter de royale feed-inregeling op teruggeleverde zonnestroom volledig intact blijft. Wat steekt daar achter? Wie is er nou gek of gevaarlijk? Die fanatieke Engelsen of die nieuwbakken bewindslieden in Den Haag? Bron: TheEnergyCollectiive


21 oktober 2010. Gelderse belastingbetaler getild met groene praatjes? Mij trof het bericht in de Volkskrant dat Nuon zijn groene stokpaardje Helianthos in de etalage heeft gezet. Niet om mee te pronken, maar om het te verkopen of op te doeken. Helianthos is de dunne-film zonnecel op-de-rol belofte van Akzo-Nobel, in 1997 overgenomen door Nuon. Nuon maakte jarenlang mooie groene sier met Helianthos, ja zelfs afgelopen Zon-dag van Agentschap.nl werd een spetterende promo-talk gehouden over de grote voordelen en beloften van de Heliantos-zonnefilm. De provincie Gelderland is razend. Zij hebben aan Helianthos in 2008 een bedrag van 7,5 miljoen euro aan investeringssubsidie gegeven voor een proeffabriek in het kader van milieubescherming (subsidie nr. (X86/2008, PbEU 2009/C 259/05, zie Europa decentraal). En dat moet men maar terug zien te krijgen. Als Helianthos verdwijnt, gaan er ook 50 zeer hoogwaardige banen verloren. Nou ja, wellicht onder invloed van het gebrek aan support van het ministerie van Economische Zaken treuzelde Nuon zo lang met het in de markt zetten van dunne filmtechnologie dat het al lang is voorbijgestreefd door firma's als First Solar. Alweer een innovatieve industrietak in ons land om zeep geholpen. En dat terwijl er in Duitsland 300.000 mensen in zonne-energie en aanverwante zaken hun boterham verdienen. Wie niet stimuleert moet het zelf maar weten. Een land krijgt wat het verdient. Jammer voor Gelderland. Zand in de ogen gestrooid. Groen commercieel zand. Wij hebben dus Nuon. Zijn dat niet de jongens die zo ijverig kolencentrales bouwen? Groen?


19 oktober 2010. Toen pret, nu de rekening. De kerncentrale Dodewaard was de eerste kerncentrale (1969) in ons land. Doel ervan was ervaring op te doen met grootschalige elektriciteitsopwekking met kernenergie. Immers: kernenergie moest na het opraken van ons aardgas de rol overnemen in de elektriciteitsopwekking. Kernenergie was goedkoop, maar gas spotgoedkoop en dat moest eerst op. In 1997 werd de centrale buiten gebruik gesteld. Hij moest daarna 50 jaar radioactiviteit "afkoelen" zodat in 2045 tot definitieve sloop kan worden overgegaan. So far so good. Totdat ineens blijkt dat het indertijd gereserveerde bedrag voor voor ontmanteling, afvoer en opslag van het langdurige hoogradiocatieve sloopafval veel te weinig is. De Volkskrant meldt vanmorgen dat de eigenaren van de voormalige kerncentrale Dodewaard mogelijk te weinig geld in kas zullen hebben voor de sloop. VROM zegt dat ze geld uit de pot hebben gehaald. Nuon, Electrabel, Eon en EPZ/Delta zijn eigenaren (via het Nederlands Elektriciteits Administratiekantoor) van Dodewaard. Zij moeten voldoende geld beschikbaar houden voor de sloop van Dodewaard. Die werd eerst geschat op bijna 134 miljoen euro, maar nu op 180 miljoen euro. Er is nu nog geen 100 miljoen gereserveerd. Het ministerie van VROM beschuldigde in september de eigenaren geld aan de reservering te hebben onttrokken. Er is 600 miljoen aan dividend uitgekeerd. VROM vreest dat er in 2045 niet genoeg geld zal zijn.
De Volkskrant kan dit melden omdat zij beschikt over een kopie van de brief waarmee de landsadvocaat Nuon, Electrabel, Eon en EPZ/Delta aansprakelijk stelt voor de schade die de staat daardoor kan lijden.
Het probleem is volgens de Volkskrant o.a. dat de kosten van opslag van het sloopmateriaal bij Covra (eigendom van de overheid) steeds hoger worden. Bron: Volkskrant

Commentaar: En wie gaat die meerkosten betalen? Ik verklap het alvast want het is vrij simpel. Linksom: u en ik. Rechtsom: u en ik. Reden: we zijn klant bij die energieboeren, en de klant is koning. En de koning betaalt. Als de koning niet betaalt, betaalt de belastingbetaler. En dat zijn u en ik toevallig ook. O ja, die energieboeren willen graag nog wat kerncentrales erbij bouwen, want "kernenergie is immers zo goedkoop". Dank u de koekoek. Krijgt u ook zo'n vreselijke zin om er nog een paar zonnepaneeltjes bij te plaatsen?


18 oktober 2010. Weet u nog een verborgen fossiele subsidie? GroenLinks kwam vandaag met een website waarop u verborgen subsidies voor foosiele en onduurzame energie kunt melden. vorobeeld: onveraccijnste vliegtuigbrandstof. bezoek en rapporteer wggegooid belastinggeld aan vuile energie bij de website fossiel Schandaal.


17 oktober 2010. Amsterdammers opgelet! Morgen, 18 oktober, om 09:00 gaat de subsidieregeling 'Zon op je dak' van start. Zon op je Dak is een subsidieregeling van de Amsterdamse stadsdelen en de provincie Noord-Holland. Sinds 2007 hebben honderden huiseigenaren subsidie ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen. Ook in 2010 is er weer subsidie beschikbaar. Wilt u subsdie verkrijgen, wees er als de kippen bij. Vorig jaar was de regeling in 5 minuten overschreven. Zie NieuwAmsterdamsKlimaat.


17 oktober 2010. 8 Gigawatt-piek zonnepanelen in Duitsland dit jaar. In Duitsland verwachten de grote energieboeren dat er in 2010 liefst 8.000 MWp aan zonnestroompanelen bij wordt geplaatst. De energie geproduceerd door zoveel panelen is goed voor de output van bijna twee kerncentrales van het formaat Borssele. Daar hangt een prijskaartje aan. De energieboeren hebben aangekondigd in 2011 de opslag die elke Duitse afnemer per kilowattuur betaalt te zullen verhogen naar 3,5 eurocent. Koren op de molen van de conservatieve fossiele lobby. Die opslag wordt uitgekeerd aan degenen die zonnepanelen en windmolens bezitten, niet aan de Duitse staat. Een kilowattuur stoom kost in 2011 in Duitsland evenveel als in Nederland (op dit moment is stroom in Duitsland mét opslag nog altijd goedkoper dan bij ons). In Nederland verdwijnt traditioneel alle extra opbrengst in de schatkist waarna er allerlei onduurzame dingen mee worden gefinancierd zoals asfalt, infrastructuur voor kolencentrales en straks wellicht nóg meer kernenergie. Nederland dreigt een extra opslag op stroom te krijgen in het kader van de SDE+ die opnieuw door de algemene middelen wordt opgeslokt. Niks hier is geoormerkt of gaat buiten de begroting om. Voor hun geld krijgen de Duitse klanten dus superschone stroom uit het stopcontact en/of een vette cheque voor de teruggeleverde stroom, terwijl een Nederlandse klant het mag stellen met donkerbruine soep uit kolencentrales, of als hij een beetje milieubewust is, geimporteerde groene stroom afneemt afkomstig uit ..... Duitsland. Bron: Bloomberge BusinessWeek.


15 oktober 2010. Tussen alle Haagse soberheid door bereikte me het bericht dat in Duitsland de grote voorvechter van decentraal, duurzaam opgewekte energie, Hermann Scheer is overleden. Hermann stond aan de wieg van de EEG, de Duitse Erneuerbare Energien Gesetz, ofwel de doortimmerde wetgeving die het mogelijk maakt voor burgers en buitenlui om zonnepanelen op het dak te zetten en die panelen terug te vedienen via de z.g. feed-inregeling. Dat alles buiten de gevestigde fossiele-energieorde in. Die wet was zo'n doorslagggevend succces dat ze nagevolgd is in vele landen: Spanje, Portugal, Vlaanderen, Wallonië, Italië, Frankrijk en onlangs Groot Brittannië. Al die landen beleven een spectaculaire duurzame energierevolutie, gevoed door de eigen bugerij die diep investeren in duurzame energieopwekking. De rest van Europa, Nederland incluis, hobbelt daar amechtig en jaloers achteraan. Scheer was President van de European Association for Renewable Energy (EUROSOLAR), voorzitter van de Wereldraad voor hernieuwbare energie (WCRE), had de alternatieve Nobelprijs gekregen, en was lid van de Duitse Bundestag. Europa en eigenlijk de hele wereld verliest in Hermann Scheer een buitengewoon hartstochtelijk, begaafd, integer, enthousiast, overtuigd en volhardend voorstander van duurzame energie.


14 oktober 2010. Nieuwe chip voor energiebemetering. Op de website Engineersonline.nl stond recent het berichtje dat de firma NXP Semiconductors een chip heeft ontwikkeld (met de prozaische naam EM773) die speciaal is ontworpen voor het in de gaten houden van het energieverbruik van elektrische apparaten. Volgens het bericht kunnen "consumenten en industriële gebruikers in real-time toezicht houden op het energieverbruik. Dit kan via apparatuur die varieert van slimme stekkers, slimme appliances en groene consumentenelektronica tot het creëren van submeters, industriële submeters en zelfs clusters van in een rack geplaatste servers in het data center." Dat klinkt allemaal erg goed voor degenen die hun energieverbruik in detail willen monitoren. Natuurlijk kennen we al draadloze bemetering van apparaten via bijvoorbeeld de Plugwise, maar het bericht suggereert dat de nieuwe chip ingebouwd kan worden in elektrische apparaten zelf. Ja, dan gaat de wereld er ineens heel anders uitzien. Het bemeteringsparadijs! Het complete bericht vindt u op de website van engineersonline.


13 oktober 2010. Trap na voor duurzaam opgewekte energie door de demissionaire minister van Economische Zaken. De scheidende minister had het naar ons idee toch al voor elkaar gekregen om duurzame energie zo veel mogelijk een poot dwars te zetten, maar haar sabotagewerk bereikt vandaag het absolute toppunt met de bekendmaking dat ze het wetsvoorstel intrekt om duurzaam opgewekte stroom voorrang te geven op het net. We mogen conluderen dat deze minister het werkelijk voor elkaar heeft gekregen om de belangen van de fossiele energieboeren ten volle te behartigen en hierdoor Nederland in de energietransitie jaren, maar dan ook jaren terug te zetten. Door haar en haar politieke vrindjes is Nederland op energiegebied veranderd van een koploper in een schaamteloze, fossiele achterhoedekneuter met grote nevelstaarderscapaciteiten. Hartelijk dank, kabinet Balkenende-IV. Dat de minister-president afscheid name in een brullende sportauto spreekt boekdelen. En dan uw opvolger. Gezien de politieke samenstelling van het komende kabinet en de aanwezigheid van een almachtige gedoogpartner verwacht ik niet echt veel. Er is namelijk helemaal geen beleid aangekondigd.


13 oktober 2010. Zou moeten. Kopers van energiezuinige nieuwbouwwoningen moeten een hogere hypotheek kunnen krijgen. Zij besparen flink op hun energierekening en hebben daarvoor dus de financiële ruimte. Dit kan ook helpen om de woningbouwmarkt uit het dal te trekken.
Dat stelt de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, in een brief aan onder meer de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Contactorgaan hypothecair financiers en de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De brancheorganisatie wijst erop dat het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) in 2007 heeft berekend dat kopers van zeer energiezuinige woningen per jaar gemiddeld 1080 euro besparen. Dat betekent volgens de NVB dat zij, bij een hypotheekrente van 5 procent en dezelfde woonlasten, 32.000 euro meer financieringsruimte zouden moeten hebben. Bron: DeBeurs

Commentaar: Ik geef de NVB op dit punt gelijk. Oorzaak is dat de energielasten in de nabije toekomst belangrijker worden dan woonlasten. Het beoogde kabinet-Rutte doet hier helemaal niets aan, ja versterkt de trend door de totale afwezigheid van elk spoor van beleid. Of kopers van woningen er iets mee opschieten als hun hypotheek 32.000 euro hoger is, is een andere vraag. In ieder geval hebben ze meer armslag dan hun collega's die ernergieverslindende woningen kopen. De toekomst van de verwarmingskosten en andere energiekosten is immers redelijk goed voorspelbaar, namelijk richting sterk oplopende kosten.


12 oktober 2010. Het wordt helemaal niks met die mooie nieuwe en prestigieuze kerncentrale, althans de kans daarop is heel erg groot aldus nieuwsradio BNR. De radiojongens refereren aan een memo dat zou ronddwarrelen bij het ministerie van VROM. Stel dat het nieuwe kabinet meteen van start gaat, begint met heel VROM af te schaffen, in één pennestreek een vergunning afgeeft plus een ongedekte blanco cheque voor het bouwlustige Delta. Dat is toch wel erg kort door de bocht. Als ik minister van Financien was zou ik dat niet pikken en onmiddellijk ontslag nemen. Eerst moeten er een paar vergunningen worden verkregen, al was het maar een bouwvergunninkje en een milieurapportage. Een kerncentrale is echt iets anders dan een dakkapel of een duivenkot. Vervolgens zijn er een paar veiligheidsvoorschriftjes en moeten er wat contractjes worden getekend om het afval straks 100.000 jaar op te bergen (als je de atoomboeren gelooft het is zo weinig afval dat je het eigenlijk zonder meer in de Oosterschelde zou kunnen mieteren, maar dat is niet zo netjes). De bouw van het atoomgevaarte kost ook een paar jaartjes, klein detail is bijvoorbeeld dat iemand een reactorvat moet bouwen, en dat kan niet meer op een Nederlandse scheepswerf, want die zijn er niet meer. Er is geloof ik 1 Japanse firma en 1 Koreaanse firma die zoiets kunnen, en die hebben allebei een redelijk gevulde orderportefeuille. Geen voorrang voor de Zeeuwen, vrees ik. O ja, de financiering moet ook worden dichtgespijkerd met garanties voor een paar miljard van het kabinet. Daar is het regeeraccoord muis- maar dan ook muisstil over. En de beveiliging is ook nog niet geregeld. Kortom, men verwacht dat ook al mag Delta c.s. morgen een vergunningsaanvraag indienen er niet overmorgen al een schare ambtenaren een vergunning naar Borssele komt brengen. Reken op minstens tien jaar en vergeet alle vertragingen en kostenoverschrijdingen die ALLE kerncentrales die er ooit zijn gebouwd hebben meegemaakt. Vergeet ook de kerncentrales die NOOIT zijn afgebouwd. Als echte optimist rekent Delta erop dat hun felbegeerde vergunning er in 2013 komt. De bouw van hun atoomspeeltje vindt dan plaats tijdens een nieuw kabinet. En of dat zo sympathiek tegenoven kernenergie zal staan, dat moeten we maar zien. Ik zou, als ik investeerder was, mezelf zorgen maken, diep zorgen over de gierend stijgende kosten. En vooral niet over m'n schouder kijken naar de prijzen van zonnepanelen, want die dalen en dalen.


10 oktober 2010. Een virtuele computer via Virtual Box. Normaal gesproken doe ik het meeste werk via een computer waarop Windows het operating system is. Nu heeft Windows veel nadelen. Het is verschrikkelijk commercieel op het hyperarrogante af. De source is gesloten dus je weet absoluut niet wat er door Microsoft voor zaken op je pc worden gezet. Ik erger me dood aan alle nutteloze pop-ups ("u hebt niet-gebruikte iconen op uw bureaublad"), maar het meest irritant/weerzingwekkende is het enorme aantal virussen, worms en trojans die het gemunt hebben op de argeloze Windows gebruiker. Hierom heb ik al lang een computer draaien waarop Linux is geïnstalleerd, een veel stabieler en vooral superieur veiliger operating system dan Windows. Veel Linux distri's zijn gratis, bijvoorbeeld Ubuntu. Er is enorme veel gratis en buitengewoon goede open-source software voor Linux beschikbaar, en met de komst van Ubuntu-10 is installatie van applicaties voor iedereen een makkie. Ik doe vooral mijn financiële zaken altijd op mijn 'Linux-bak' en never nooit op een Windows machine. De consequentie is dat ik vaak 2 pc's aan had staan: de Windows machine en de Linux-bak voor het financiële werk. Nu was de hardware waarop mijn Linux-Ubuntu draaide een enorme stroomvreter. Kon dat niet beter en vooral energiezuiniger zonder dat ik op veiligheid in moest leveren? Jawel, dat kon/kan. De firma Oracle heeft gratis open-source software, genaamd 'virtual box' waarmee u in een Windowsomgeving een virtuele Linuxmachine kunt aanmaken. Of twee. Of drie, of een extra Windowsmachine. Alles wat u nodig hebt is heel veel werkgeheugen, een flinke hap ruimte op de harde schijf (ik heb een extra harde schijf voor dit soort werk) en een goede grafische kaart. Ik heb wat zitten experimenteren met de displaygrootte en netwerkinstellingen, en het draait verbluffend. Ik draai nu Windows en Ubuntu-Linux tegelijk op één machine, en dat scheelt dus bij elkaar behoorlijk wat stroom. Meer dan 10% van wat ik aan stroom voor pc's verbruik, dus dat is mooi meegenomen.


10 oktober 2010. Vandaag is de grote actiedag van 10:10:10, het wereldwijde burgerinitiatief om in 2010 al 10% persoonlijke reductie in CO2 uitstoot te bewerkstellingen. Prachtig, en bewonderenswaardig idee, en 10% reductie is sowieso makkelijk haalbaar. Besparen is toch de nationale Nederlandser sport? Tips op de Nederlandstalige website van 10:10:10. Zonnepanelen zou er een van moeten zijn (staat gek genoeg niet in de lijst van 10:10:10), maar u begrijpt dat ik bevooroordeeld ben op dit punt.
9 oktober 2010. Afgeslankte 2x2 double whammy? Gisteren kwam het NOS-journaal met het item dat de extra belastingheffing vanwege duurzame energieopwekking niet zo'n vaart zou lopen. We worden gesust met 20 euro per jaar. Wordt er een (heel groot) briefje van 100 op een (nogal klein) zonnepaneeltje gelegd. Peulenschil toch? De energiebedrijven vinden het allemaal best. Dat wekt mijjn achterdocht. Waarom juist zij best? Wie betaalt wat, hoeveel, waarom en waarvoor? Ook de afnemers van bijvoorbeeld windstroom? Nu heet het ineens een 'opslag'. Opslag op wat? Op het vastrecht? Of op de verbruikte stroom? Er komt natuurlijk nog BTW overheen,wellicht een opcentje, en waar gaan die naartoe? Asfalt? Dit kan weer alle kanten op, dus handhaaf ik: een ordinaire overheids-belastingtruc-met-ranzig-groen-geurtje. Om het met Milieudefensie uit te drukken: het is wel essentieel "dat het geld gebruikt gaat worden voor echte duurzame energie, en dus niet voor kernenergie of voor CO2-opslag". Bron: NOS


6 oktober 2010. Ik shop dus ik stop. Greenpeace voert op dit moment digitaal actie tegen Nuon en Essent met schitterende filmpjes vanwege de bouw van kolencentrales. De actie heet stopofikzegop. De energieboer Delta heeft een website waarmee men kernenergie promoot. Als u de quiz (Test uw kennis over kernenergie) invult kunt u, o ironisch, een setje zonnepanelen winnen. Ik heb de test ingevuld, maar ik ben bang dat mijn antwoorden zodanig slecht passen in de promotiegedachte van Delta dat ik die zonnepanelen op mijn buik kan schrijven, haha. Wie overigens zonnepanelen koopt hoeft noch bij Nuon, noch bij Essent, noch bij Delta te shoppen. Ushopt bij uzelf en dat is wel zo schoon, veilig, kostenvast en milieubewust. En u stopt met het ondersteunen van milieubederf in heden en toekomst.


5 oktober 2010. Kans op 2x2 double whammy. Niet zo'n leuk bericht, met name voor huurders. Het komende kabinet heeft het voornemen een SDE+ subsidieregeling in het leven te roepen, de opvolger van de bestaande stimuleringsregeling voor duurzaam opgewekte energie. Het geld daarvoor zou niet uit de algemene middelen moeten komen maar in plaats daarvan moeten worden opgehoest door zowel groot- als kleinverbruikers door middel van een opslag op de gas- en elektricteitsrekening. Op zich is dit natuurlijk al waanzin want dit betekent dat het geld dat we op dit moment al aan aan energiebelasting betalen brutaal wordt ingepikt en er een extra heffing bovenop komt. Een ordinaire belastingtruc dus. Dat is 1. Omdat het geen open regeling wordt, komt het geld toch weer in de Rijksbegroting terecht met alle ellende van dien. Bepaald geen plus waard. Maar nu komt het. De kleine verbruiker gaat hierdoor per jaar vanaf 2013 sowieso 50 tot 200 euro meer betalen voor zijn energier. Dat is 2. De grootverbruikers staan nu al op hun achterste benen en gaan linksom (afwentelen), rechtsom (doorberekenen in de retailprijzen) of rechtdoor (kabinet stomweg voor het blok zetten of compensatie eisen) hun kosten neerleggen bij de kleinverbruiker. Dat is 3. En aangezien het om een heffing gaat komt er 19% BTW bovenop. Dat is 4. 2x2 double wahmmy voor de kleinverbruiker. Wie is écht de klos? Niet de mensen met een elektrische, door zonnepanelen aangedreven warmtepomp, maar jan-dehuurder die in een energielabel-G woning woont, wiens huisbaas geen zin heeft om energiebesparende maatregelen te treffen, en die van z'n huisbaas ook geen zonnepanelen op het dak mag leggen. Je zal maar een hardwerkende Nederlander zijn . . . . .


4 oktober 2010. Kerncentrale? Vergeet het maar! (3) En dan zou de baas van energieboer Delta eens een kijkje moeten nemen op de website van de Duitse fabrikant van omvormers, SMA. Daar hebben ze een pagina waarop het totale momentane vermogen wordt weergegeven van wat alle SMA omvormers in Duitsland op dat moment presteren, met andere woorden wat er op elk moment van de dag aan zonnestroomvernogen wordt gepresteerd. Het zal de directeur dun door de broek lopen. Al die Duitse zonnestroom wordt veroorzaakt doordat burgers en bedrijven spontaan (dus niet gedwongen zoals in Nedreland) investeren in duurzame zonnestroom, en wel omdat ze er zelf beter van worden. Van atoomstroom wordt een gewone burger niet beter. Met atoomstroom wordt elke klant op termijn en tot in de eeuwigheid dagen (nou ja, valt mee, slechts 150.000 jaar vanwege de kosten van het radioactieve afval) gewurgd door de tarieven van een monopolistische, onduurzame hebzuchtige energieboer. Met zonnestroom is met eigen baas en uiteindelijk de ontvanger van gratis energie. In Duitsland stond op 31 augustus j.l liefst 14.680 MWp aan PV geinstalleerd. In Nederland dankzij vier kabinetten Balkenende steun aan fossiele energieboeren een schijntje (65 MWp).

Vandaag om 12 uur 's middags (4 oktober nota bene, herfst) stond die 14.680 MWp in Duitsland 6,5 gigawatt zonnestroomvermogen te produceren. Dat is dus evenveel als 14 kerncentrales van het type Borssele, ofwel 2,6 stuks van het type megakerncentrale waarvoor men vergunning wil aanvragen. Die SMA-website vindt u hier. Nederland moet zich schamen, diep, diep schamen.


3 oktober 2010. Kerncentrale? Vergeet het maar! (2) Even heel snel/strak redeneren (op de innovatieve manier die zo eigen is aan PVV kopstukken want die maken vanaf gisteren de dienst uit): Gretige kerncentralebouwers zoals de Zeeuwse energieboer Delta moeten megakapitalen investeren in hun veel te dure atoomspeeltjes. Dat geld moeten ze terugverdienen. Daarvoor bedient men grofweg twee marktsegmenten: 1. de open grootverbruikersmarkt met goedkope bulkcontracten 2. de zeer lucratieve en tegelijk afgeschermde markt van de kleinverbruikers met hoge retailcontracten. Bij te hoge bulktarieven schakelen de grootverbruikers over naar windstroom en naar goedkopere Franse en Duitse atoomstroom (afgeschreven centrales, niet tegenop te concurreren, dankuwel, mevrouw Merkel). In die markt is de concurrentie ongetwijfeld mes-moordend scherp. Blijven over de kleine klantjes in de zorgvuldig afgeschermde thuismarkt, u en ik, die men prettig, ongestoord en vooral langdurig kan uitpersen. En uitgerekend die goudmijntjes zullen en masse zonnepanelen gaan aanschaffen vanwege de gunstige prijzen van die panelen, de in feite vaste stroomprijs en het gegeven dat met name Zeeland een bovenmodaal aantal uren zonneschijn vangt. Us bîn zunig ! Heel Zeeland in vijf jaar vol met zonnepanelen ! De toekomst straalt ons dubbel tegemoet: de straling uit de reactoren te Borssele en hun duizendjarige afval, en de glinstering van de weerkaatste zonnestralen van Zeeuwse zonnedaken. Als ik directeur van Delta was zou ik mezelf in Den Haag te pletter lobbyen voor a) een totaal en onvoorwaardelijk zonnepanelenverbod voor alle Zeeuwse particulieren, b) uittreden uit de EU om van alle belemmerende Europese regels af te zijn (afschuwelijke regelingen zoals feed-intarieven - brr).


2 oktober 2010. Kerncentrale? Vergeet het maar! (1) Bouwers van kerncentrales die dankzij het komende rechtse kabinet hun kansen zien stijgen om hun projecten te realiseren zullen schrikken van het grafiekje hiernaast. De prijzen van zonnepanelen dalen en dalen en dalen. En dalen maar door. De bouwkosten van kerncentrales daarentegen stijgen en stijgen en stijgen.En stijgen maar door. De toekomst voor zonnepanelen ziet er dus heel goed uit (subsidie of geen subsidie, het maakt niets uit), en die van kerncentrales slecht (of je er smakken belastinggeld tegenaan gooit of niet). Daar helpt geen rechts en ook geen links kabinet tegen. Wat we wel degelijk van het nieuwe kabinet kunnen verwachten is een stijging van de elektriciteitsprijs. Reken als kleinverbruiker niet dat u veel voor de belastingverhoging terug krijgt. Er is immers lastenverzwaring voor iedereen aangekondigd. Een slimme huiseigenaar die 1 en 1 kan optellen kiest dus voor zonnepanelen. Hij heeft dan tot het break-even-moment een dalende elektriciteitsprijs en daarna zelfs gratis energie, net zoals met de hypotheek op z'n huis. Met kernstroom krijgt hij alleen maar te maken met stijgende kosten. Grafiek: Solarbuzz


1 oktober 2010. UNETO-VNI boos over regeerakkoord VVD-CDA. De branchevereniging voor installatiebedrijven met de onuitsprekelijke naam UNETO-VNI heeft haar ongenoegen uitgesproken over de SDE+ regeling zoals voorgsteld in het regeerakkoord VVD-CDA. Onder andere, en daar is men heel duidelijk in, wordt de rekening voor de SDE+ neergelegd bij huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen en die wél hogere heffingen mogen betalen maar niks van hun huisbazen terugrkijgen. Niet eerlijk, vindt UNETO-VNI. Bron: Technalia


30 september 2010. Concept-regeerakkoord VVD-CDA en duurzame energie. Er staan 46 pagina's fraaie en opgewekte voornemens in het concept-regeerakkoord dat vandaag werd gepresenteerd. Zoekend op het woord 'energie' kom ik tegen dat de minister van Buitenlandse Zaken zich zal bezighouden met het bevorderen van het nationale energiebeleid. De minister van Economische Zaken stimuleert toekomstige economische topgebieden zoals o.a. energie. De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie en is onderdeel van de oplossing voor (inter)nationale uitdagingen rond o.a. energie. Na deze losse opmerkingen komt er een complete energieparagraaf met de volgende inhoud:

 

 • Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd. Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na
 • verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.
 • Het kabinet beoogt een “Green Deal” met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.
 • De energietransitie berust op innovatie door goede samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, ondernemingszin bij de ontwikkeling en export van nieuwe producten op dit gebied en enkele maatregelen die hieraan bijdragen. Het kabinet bevordert onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen.
 • De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling. De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. De opbrengst van de SDE+ wordt direct ingezet voor duurzame energieprojecten. De SDE+ wordt, zoals vastgelegd in het financieel kader, geen regeling met een open einde.

specifieke maatregelen

 • De energietransitie wordt ook in internationaal verband bevorderd.
 • In internationaal verband zet het kabinet in op versterking van het Initiatief Duurzame Handel, met inzet van middelen voor Ontwikkelingssamenwerking, en uitbreiding hiervan naar CO2-intensieve sectoren.
 • In de Europese Unie richt het kabinet zich onder meer op een CO2-efficiëntienorm voor elektriciteitscentrales, scherpe milieu-eisen aan producten, emissie-eisen aan alle transportmiddelen en een Europees energienet, ook op de Noordzee.
 • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism.
 • De energie-infrastructuur blijft in publieke handen.

commentaar: we kunnen weer eens alle kanten op. Vergunningen afgeven voor kerncentrales staat bekend als een openlijke VVD-hobby en een CDA-cryptohobby, maar wie bouwt die centrales eigenlijk? Shell omdat ze daarna hun CO2 misschien in de grond mogen stoppen? Buitenlandse firma's? Dan is een buitenlander de baas over de mooie kerncentrale(s) en we zijn met handen en voeten gebonden aan het buitenland voor je uraniumvoorziening. Worden er financieringsgaranties afgegeven? Kernenergie is namelijk nogal duur en er moet bezuinigd worden. Bouwen van kerncentrales is niet nodig om CO2 te reduceren want dat doe je via windenergie en zonne-energie. Minder afhankelijk worden? Van wie of wat? Ik neem aan van het boze buitenland. Met kernenergie ruilen we meneer Poetin in voor de president van Kazachstan? Is dat een verbetering? Word je niet juist onafhankelijker van buitenlandse olie- en atoom-monopolies door je eigen energie op te wekken met je eigen grondstoffen: wind, water en zon? Indien de heren politici kernenergie per decreet duurzaam verklaren, dan kan gebouwd worden met behulp van een ordinaire belastingtruc, namelijk het overhevelen van de opbrengsten uit de SDE+ belasting die iedere elektriciteitsafnemer moet gaan betalen. Dat zal een run op zonnepanelen veroorzaken want gridpariteit is in feite binnen handbereik voor de kleine consument. En wie betaalt het gelag? De lage inkomens in huurwoningen die geen kant op kunnen. Heren politci, een prachtig, ambitieus en evenwichtig programma.


29 september 2010. Woensdag Zon-dag. Eens per jaar organiseert Agentschap.nl de Zon-dag, een onderonsje voor iedereen die zich op een of andere manier bezighoudt met zonne-energie. De hele Nederlandse zonne-in-crowd was aanwezig alhoewel hard-core duurzame typen in de minderheid raken. De stedenbouwkundige Ashok Bhalotra (Kuiper Compagnons; ontwerper o.a. van de stad van de Zon, Heerhugowaard) hield een zeer inspirerend betoog over stedenbouw in het algemeen, en de rol erin van zon, wind en water in het bijzonder, en verder ging het over de flexibele dunne-filmpanelen van Nuon's Helianthos onderneming, wereldrecords omzettingsrendement, financieringsmodellen, en over millimetergepiel met juridische en fiscale haarkloverijen. Het geheel werd besloten met een opmerkelijk verhaal uit een bron die men niet op een dag als deze verwacht: Stefan Nowak van het International Energy Agency (onder ons, en niet verder vertellen: het IEA is een oer conservatieve fossiele denktank van de verenigde internationale olieboeren) met roadmaps voor zonne-energie. En zelfs de meest conservatieve berekening ziet in 2050 liefst 3.000 GWp wereldwijd aan geïnstalleerde zonne-energie. In 2009 was dat 20 GWp; dit jaar komt er [alweer] 10 GWp bij. dat is toch een prestatie van buitengewoon formaat. Ofwel: wat voor kabinet er in ons land komt, er is niet te ontsnappen aan zonne-energie. Gelukkig maar. We moeten rap van de fossiel opgewekte energie af.


28 september 2010. DSM siliciumfabriek dichterbij. De Arabische investeringsmaatschappij Al Manhal zou 200 miljoen euro investeren in een siliciumfabriek genaamd 'The Silicon Mine' op het DSM industrieterrein bij Geleen. Het silicium is grondstof voor de vervaardiging van zonnecellen. Directeur van The Silicon Mine is Gosse Boxhoorn, voormalig CEO van Solland Solar in Heerlen. Bron. belegger.nl


27 september 2010. Fop de Energiebespaarwijzer. Ik heb de EnergieBespaarWijzer van MilieuCentraal eens nagekeken of mijn idee om een warmtepomp te installeren mijn energiescore zou verhogen of niet, en wat het effect zou zijn van het kopen van een monsterachtige kilowatturen verspillende elektrische, kachel. Op dat soort malle zaken test de EnergieBespaarwijzer natuurlijk niet. Wel kreeg ik de suggestie om mijn oude Toyota stationcar (14 jaar oud) in te ruilen voor een leuk, kittig en zuinig met benzine omgaand karretje. Mooi niet! Ik denk eerder aan Greenwheels.(leuke promotie-actie van 10 euro tot 15 oktober) of Wheels4all.


26 september 2010. Elektriciteit voor gas. Ik heb u uitgelegd in de post van 22 september j.l. wat mijn luxe-probleem is: te veel energie bespaard en tegelijk teveel stroom zelf met PV panelen opgewekt: stroomoverschot!. Koppig als ik kan zijn (een familietrekje) wil ik niet zomaar captituleren voor de energieboeren met hun gladde praatjes en even mooie en o, zo slimme slimme digitale meters. Ik streef naar behoud van de antieke analoge, automatisch salderende elektriciteitsmeter. Ik heb keuzes genoeg. De elektrische lucht-warmtepomp lijkt mij een verantwoorde manier om duurzaam van mijn overschot zonnestroom af te komen. Was er twee jaar geleden maar één fabrikant met een [experimentele] lucht-warmtepomp op de markt, nu struikel je over de aanbieders. Stiebel-Eltron bijvoorbeeld heeft de WPL-5 in het assortiment, een geschikte warmtepomp die in voor- en najaar kan dienen als CV-assist. De website belooft bij 10 graden buitentemperatuur en 35 graden radiatortemperatuur een COP van 4,5 (Coefficient Of Performance: 4,5 kWh buiten halen, 1kWh betalen voor het 'verpompen'). Mijn CV is een lage-temperatuursysteem. De COP zakt naar 3 bij een buitentemperatuur van 2 graden, en zakt verder naar 2 beneden het vriespunt. Tijd om de brochure uitgebreid te bestuderen. Ik zie in de gauwigheid dat er CO2 als warmtetransportmedium wordt gebruikt! Kijk, dat is een leuke toepassing voor het broeikasgas, veel beter dan het onder woonwijken in de grond te stoppen.


24 september 2010. Grootste Britse offshore windfarm geopend. Sinds kort is de Thanet offshore windfarm operationeel. Er staan in de Noordzee bij Foreness Point 100 windturbines te draaien van elk 3 MW. Bij elkaar dus 300 MW aan offshore windenergie erbij. Groot Brittannie heeft op dit moment 1.341 MW aan offshore windenergie, en er staat 3.715 MW windvermogen op het eiland zelf. 4% van de opgewekte elektriciteit is daar afkomstig van windenergie. Eigenaar van de windfarm is, hoogst merkwaardig, Vattenfall, dezelfde firma die in Nederland een kolencentrale bouwt. Raadselachtig waarom Vattenfall in Groot Brittannie windturbines bij de vleet bouwt en het in Nederland 'doet' met een kolencentrale? Bepaald niet. Niet het koelwater in ieder geval. Heeft iets te maken met betrouwbaar overheidsbeleid daar en wipkipbeleid hier, denk ik. Zie: Vattenfall.


22 september 2010. De gevreesde energierekening. Pats, daar lag hij in de bus. Een keurige jaarafrekening van de energieleverancier. Bij nadere bestudering van de getallen bleek dat deze instantie de meterstanden had veranderd, namelijk 250 kWh hoger dan dat hij nu staat. Dat doen ze omdat men te lui is (het is te duur) om de factureringsoftware aan te passen aan consumenten die "door de nul" gaan met hun zonnestrooomproductie, d.w.z. meer terugleveren dan dat ze verbruiken). Ik heb dus het afgelopen jaar 250 kWh te veel geproduceerd, of te weinig geconsumeerd, 't is maar hoe u het bekijkt. Wat te doen? Keuze genoeg! Hier komen een paar alternatieven:

De Balkenende-IV approach: niets doen. Schuif het probleem voor je uit en kijk de andere kant op. Niet erg opwindend, en de wereld schiet er niets mee op.

 • Minder produceren: panelen uitschakelen of beter: verkopen. Dat laatste levert geld op. twee vliegen in een klap. Kan iemand anders zijn CO2 uitstoot reduceren.
 • Inruilen voor aardgas: een straalkacheltje aanschaffen voor de winter. Tamelijk primitief maar zeer effectief en goedkoop. Een typische transitie-oplossing, lijkt mij
 • Een elektrische scooter kopen en die opladen met het surplus. Maar geen Chinese rommel alstublieft
 • Consumentenparadijs. Een hele grote plasma-TV of een lel van een wasdroger kopen, of een tropisch aquarium beginnen. Waterbed? Nee, al die dingen heb ik niet en eerlijk gezegd hoef ik ze ook niet. De kwaliteit van TV programma's is overigens omgekeerd evenredig met de beelddiagonaal van het toestel waarmee je kijkt.
 • De ferrarismeter inruilen voor een mooie digitale vier-telwerkerige meter. Sympathiek idee, de energieleverancier staat er rotsvast achter, maar het zou kapitaalvernietiging zijn, en ik ben zeer verknocht aan dat sympathieke terugdraaiende wieltje van m'n hoofd-elektriciteitsmeter. Een beetje romantiek moet kunnen in deze zakelijke tijden, wat ? Bestond er maar een slimme meter met een lief terugdraaiend wieltje.
 • Kilowatturen te koop zetten op Marktplaats. Gek genoeg kan je daar van alles vinden, maar er worden nooit kilowatturen aangeboden. Er zullen dus niet veel kopers op mijn kilowattuurtjes zitten te wachten. Waarom kan/mag ik geen kilowatturen te koop zetten?
 • Cadeau doen aan de natie. Cadeau doen aan de grote arrogante energieboeren zult u bedoelen. Nou nee, dat gun ik ze niet. Bovendien gaan die kilowattuurtjes linea recta naar energieslurpers in de buurt. Laten die eerst maar zelf zonnepanelen kopen.
 • Lijntje naar de buren zodat hun wasdroger op mijn stroom draait. Lijkt me een zwakke onderhandelingspositie, lijkt meer op cadeau doen.
 • De vlucht vooruit: een elektrische lucht-water warmtepomp aanschaffen. Mijn favoriete move. We moeten van het aardgas af.

21 september 2010. Duurzaamheid, bestaat dat nog? In de hele troonrede vandaag plus alle hoepla eromheen heb ik de woorden 'duurzame energie' en 'energietransitie' niet gehoord. Er gebeurt dus het komende jaar van Rijkswege helemaal niets in ons land op het gebied van het stimuleren van energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking, laat staan het bevorderen van het opwekken van zonnewarmte en zonne-elektriciteit voor eigen gebruik bij gewone burgers. Jammer, jammer, jammer, want het gaat hier om een bedrijfstak met heel veel potentiële werkgelegenheid, veel inkomsten (de omzet van zonnepanelen in de wereld is miljardenbusiness geworden) en extra goede vooruitzichten. Regeren is vooruitzien, ahem. Wie wordt de nieuwe minister voor Energie en klimaat, of blijven we voortsukkelen?


20 september 2010.Uitgesproken? Denk het niet. De hakken gingen vanavond weer eens flink in het zand bij Uitgesproken VARA op Nederland 2, in een item met een discussie pro- of contra [méér] kernenergie in Nederland. De argumenten zijn bekend, de standpunten en hele/halve waarheden ook. Kernenergie gaat ten ene male gebukt onder het Murphy-Tsjernobylsyndroom: als het fout kan, gáát het ook ooit fout, en dus ging het fout -en goed ook. Een kwestie van een ongelukkige combinatie van eenvoudige statistiek en domme mensen. Aangezien er met kernenergie nooit iets fout mag gaan, en omdat domme mensen er eenmaal zijn en blijven, moet je niet aan kernenergie beginnen. En fundamenteel principe vind ik dat je je nageslacht niet mag opzadelen met jouw eigen rommel. Die ruim je zelf op, of anders produceer je die rommel niet. Dit principe geldt ook voor ondergrondse opslag van CO2. Omdat wij zo nodig goedkope stroom willen en te beroerd zijn om efficient met energie om te gaan, zitten uw en mijn achter-achter-achternazaten straks met ons 100.000 jaar zwaar radioactief afval. De belofte dat de volgende volgende generatie kernreactor superveilig zal zijn is net zoiets als het beloven dat de volgende volgende generatie auto's zo veilig zal zijn dat er geen doden meer zullen vallen in het verkeer. Veilige reactoren beloven is leuk, maar die dingen zijn nog niet eens ontworpen, laat staan operationeel. Goedkope kernenergie, ook zo'n belofte (....too cheap to meter...) is alleen leuk voor de grootverbruikers, niet voor de consument. Laatstgenoemde is stukken beter af met 1) energiebesparen, 2 het leggen van zonnepanelen op het dak of 3) deelnemen aan een windcooperatie. Hij heeft dan namelijk zelf inzicht in de kosten en hij beslist zelf, niet een of andere populaire politicus-van-het-moment of een inhalige energieboer. Vraagt u maar eens vriendelijk aan een politicus of een elektriciteitsboer of hij er voor u is, of u voor hem. Ik heb het vermoeden dat ik het juiste antwoord weet.


19 september 2010. Herfst voor de deur, brrr - of niet? (1) De gangbare mening over zonnepanelen is "die dingen brengen in de winter niks op". Op dit moment, met een schitterend voorjaar en een toch wel goede zomer achter de rug, is het moment aangebroken om dit eens te onderzoeken.

In de taartgrafiek ziet u in rood aangegeven het aandeel van lente en zomer in de jaaropbrengst van m'n zonnepanelen (pak-em-beet 75%), en in geel het aandeel van herfst en winter (25%). De gegevens zijn de gemiddelden over de laatste 5 jaar, maar eigenlijk is de verdeling door de jaren heen buitengewoon regelmatig. Een kwart van wat zonnepanelen jaar in- jaar uit produceren wordt dus gerealiseerd in herfst en winter. De uitspraak dat zonnepanelen "als de R in de maand is" niets zouden opbrengen, kan prettig worden bijgezet in de categorie "negatief vooroordeel", dan wel "lariekoek". Ik zie de herfst in ieder geval met plezier tegemoet.


19 september 2010. Herfst voor de deur, brrr - of niet? (2) Misschien zet het meer zoden aan de dijk om de opbrengst van zonnepanelen in herfst en winter maar eens heel materialistisch te presenteren in plaats van een koel taartgrafiekje. Het spaarvarken moest eraan geloven om een Euromunt te vinden met onze Majesteit erop. Ze wordt zeldzaam! En toen maar poetsen en zagen. Maar dat terzijde. Van elke euro die een zonnepaneel aan stroom oplevert (doordat eigen opgewekte stroom kilowattuurtjes vervangt die we anders moeten kopen bij de elektriciteitsboer), wordt 25 cent opgebracht in herfst en winter, en 75 cent in voorjaar en zomer.

Ik durf vol te houden: de uitspraak dat zonnepanelen "als de R in de maand is" niets zouden opbrengen, kan prettig worden bijgezet in de categorie "negatief vooroordeel", dan wel "lariekoek". Ik zie de herfst in ieder geval met plezier tegemoet.


18 september 2010.. E-mail van een PV-fan:

Hoi Floris - Met ons 3,6 kWp systeem (Den Helder) vandaag de 850 kWh/kWp grens bereikt (uitgaande van 1 jan 2010 tot en met vandaag). Dat is de grens die de SDE namelijk stelt (erg dom eigenlijk) als maximum. Nog iets meer dan 3 maanden te gaan. Ok, niet de allerbeste maanden voor PV maar toch, die 1.000 kWh/kWp wordt m.i. weer gemakkelijk gehaald. Net zoals voorgaande jaren

Een paar 'gegevens':
- ooit begonnen we, toen we ons huis kochten, met een meterstand van 10.700 kWh (sept. 2007), we staan nu op 3.600, dus we hebben inmiddels 7.100 kWh donkergroen TERUGgeleverd
- we hebben ca. 750 kWh doorverkocht aan derden voor 22 eurocent per kWh (terreinverlichting)
- de gemiddelde kostprijs van de netto teruglevering (dus wat we ervoor 'vingen' bij het energiebedrijf) was 10 eurocent (!) (die 7.100 kWh dus)
- de gemiddelde opbrengst blijkt ca. 1.100 kWh/kWp te zijn voor de kop van Noord-Holland (hoezo, 850 kWh/kWp)
- de max dagopbrengst die gemeten is, bedroeg 23,01 kWh
- de max dagopbrengst in december die gemeten is bedroeg 10,63 kWh (28 dec 2008)

Buitengewoon tevreden met ons eigen systeem!! - geen enkele kilowattuur eigen verbruik, ferrarismetertje, dat lekker terugdraait (zóóó kicken, vooral rond 13.00 u. wanneer de panelen loodrecht op de zonnestand staan)
De meteropnemer die een andere meter wilde plaatsen buiten de deur gehouden, geholpen door de Eerste Kamer die slimme meter gelukkig afschoot.

Een tevreden PV eigenaar (de gebruik heeft gemaakt van de EIA overigens).


18 september 2010. Viespøk wil van kolencentrales af. Een curieus berichtje in de Telegraaf van gisteren trof me, namelijk dat de directie van het Zweedse bedrijf Vattenfall, de eigenaar van de bestaande ex-Nuon elektriciteitscentrales in ons land en trotse bouwer van de super-kolencentrale in het Eemshavengebied, ineens af wil van z'n roetzwarte imago door kolenccentrales te verkopen. En dat bericht komt in de media precies op het moment dat men in Zweden gaat stemmen of daar de kerncentrales (die worden uitgebaat door hetzelfde Vattenfall) dicht moeten of open mogen blijven. Toeval? Natuurlijk niet! Aanstaande maandag worden de plannetjes besproken in de directieburelen. Als de verkiezingsuitslagen bekend zijn. Maar wat wil Vattenfall dan wél? Rookgordijn (letterlijk)?


16 september 2010. NMa pikt TenneT-tariefsverhogingen voor de consument niet. De NMa heeft de tarieven voor TenneT gisteren aangepast. De [kikker] soep van gisteren wordt kennelijk iets minder heet gegeten dan ze door TenneT werd opgediend. Ik pik uit het NMa persbericht over deze zaak deze intrigerende zinsnede: "... Tegelijkertijd vindt de NMa dat afnemers van TenneT niet onnodig te veel mogen betalen...."

Zo, prima van de NMa, geef die inhalige mensen van TenneT maar een veeg uit de pan. Maar, wacht even.....de consumenten mogen dus a) meebetalen, en b) veel betalen of heel veel als het maar niet "onnodig veel" is. Hoeveel dat nu weer is weet de NMA alleen.

De hele toestand doet me sterk denken aan een veelgebruikte tactiek waarbij een firma of organisatie belachelijke tarieven of prijsverhogingen voorstelt, waarna er van overheidswege ingegrepen wordt en dus de tarieven overblijven die de firma/organisatie in eerste instantie had gewenst. Iedereen blij en tevreden, de consument de klos. Vorobeelden: huurverhoging, rekeningrijden, waterschapslasten, OV-chipkaart. De consument gaat gewoon het volle pond betalen voor die kolencentrales. Mijn advies is en blijft: Spring die pan uit!


14 september 2010. Consument gaat dokken voor kolenstroom-hoogspanningsnet. Het kon natuurlijk niet uitblijven. TenneT, de beheerder van het nationale hoogspanningsnet, moet dik gaan investeren om straks de stroom van de gigantische kolencentrales aan de Eemshaven (>2.500 MW) en op de Maasvlakte naar de eigenaren te gaan transporteren. Die eigenaren zijn o.a. de Duitse E.ON en RWE, en het Zweedse Vattenfall. Ze zetten die kolencentrales hier neer omdat in Duitsland en Zweden het milieu- en klimaatbesef vele malen groter is dan bij ons, omdat de kolen goedkoop per schip kunnen worden aangevoerd, omdat ze er brood in zien om de Waddenzee op te warmen met hun koelwater en omdat ze zich gesteund weten door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken dat geen middel schuwt om duurzame energie onder te schoffelen ("te duur", "niet nu, misschien straks", "hoho, niet zo ambitieus", "14% in 2020 misschien"). Aangezien de hoogspanningsleidingen nationaal bezit zijn, moeten de Nederlandse klanten de kosten voor de netverzwaring ophoesten. Dus: wij krijgen andermans mooie kolencentrales en mogen als dank voor een deel van de kosten opdraaien. Volgens het Financieele Dagblad gaat het om een tariefsverhoging voor stroom-transportkosten voor drie jaar, met elk jaar 5,6%. Dat komt dus in het vastrecht terecht waar u en ik niet onderuit kunnen. De netwerkbedrijven gooien apart hiervan ook een schepje bovenop de kosten zodat u in de komende jaren bij gelijkblijvende energieprijzen een stijging van 3% van de energiekosten kunt verwachten, aldus het Financieele Dagblad. Zo slim zijn de heren netbeheerders (vanwege het capaciteitstarief) en zo slim is de Staat der Nederlanden (en er komt BTW bovenop zodat de Staat der Nederlanden haar eigen bijdrage aan de hoogspanningskabels fijn op de consument kan/zal afwentelen). Nou ja, een land krijgt wat het verdient, en Jan-de-Consument staat altijd achteraan in de rij.

Wat kan Jan-de-Consument doen? Op een energierekening van 1.000 euro per jaar betekent dat de komende drie jaar dus minstens 30 euro per jaar erbij ophoesten, en dan mogen de olieprijs en de energiebelasting niet eens stijgen. Met samengesteld interest komt de energierekening in 2013 op 1092 euro, en in 2020 op 1.344 euro. Stroom kost vandaag de dag 22 eurocent, bij 3% stijging per jaar kost hetzelfde kilowattuurtje in 2020 ongeveer 31 cent. En zo voort. Zo eenvoudig ligt dat. Overigens is tussen 2000 en 2010 de prijs van een kilowattuur verdubbeld, dus klagen hoeft u niet, er is een precedent. Maar nu het volgende. Koopt u vandaag een zonnepaneel van 300 euro (100 Wp) dan heeft die in die 10 jaar 10 x 85 kWh = 850 kWh aan stroom geproduceerd die dan precies 265 euro heeft uitgespaard. Met andere woorden: bij gelijkblijvende energieprijzen en zonder subsidie is een zonnepaneel in feite NU AL zowat rendabel. Een slimme consument hoeft slechts 1 en 1 bij elkaar op te tellen. Een slome consument laat zich als een kikker langzaam gaar stoven. Nota bene vanwege de kolenstroom. Spring die pan uit!


13 september 2010. Mitsubishi's i-MIEV komt eraan, en wel ergens komende december. Vanaf oktober is hij al te koop, voor de [forse] prijs van euro 32.830,- inclusief BTW. Bron: Autovisie


Ergens dwarrelde vanochtend op de radio het voorstel van iemand om het vrijkomende spaarloon te besteden aan het warmteisoleren van je woning. Nu zijn de spouwmuren van mijn woning precies 28 jaar geleden volgeschuimd, op een moment dat iedereen zich afvroeg waarom ik in hemelsnaam mijn zuurverdiende centjes op zo'n volstrekt waanzinnige manier dacht te besteden. Maar het was nog veel erger. Toen de schuimfirma weg was ben ik naar de bouwmarkt gereden en heb een partij rollen glaswol gekocht om de vloer te gaan isoleren. Dezelfde mensen keken me aan op een manier die vermoedde dat ze het hoog tijd vonden om de GGD of een psychiater in te schakelen. Hadden ze dat toen maar gedaan! Nu, 28 jaar later, zit ik met de gebakken peren. Aangezien er indertijd geen normen waren (ik kan me nog plaatjes piepschuim van 0,5 cm dik thuis bij m'n ouders herinneren) heb ik toen een revolutionaire, berenhuidendikke 6 cm isolatie in de kruipruimte onder de vloer geschoven. Daar glimlachen we tegenwoordig meewarig om. Dat moet dus helemaal opnieuw, en nu met 25 cm op z'n minst, en een vloerverwarming eroverheen. Die is nodig voor de volgende stap: de warmtepomp. Ik ben benieuwd hoe de normen er over 10 jaar uitzien (energie-nulwoning!)


11 september 2010. Klein maar fijn. Je zou haast blasé worden van alle megawattpieken aan zonnestroom die er om ons heen worden geplaatst. Neem Duitsland, Frankrijk, Italië, en niet te vergeten, België. Vele malen meer dan bij ons. Zelfs het regenachtige Engeland kent op dit moment een run op zonnepanelen. In Nederland gaan we op raadselachtige wijze veel moeizamer om met zonnestroom. En de aandacht in de media voor deze prachtige, schone, emissieloze, eigen energieopwekking lijkt tanende. Dat is eigenlijk uniek in de hele wereld. Ik geef graag politici in Den Haag en hun machtige opperbazen, de energieboeren, de schuld van de gezapigheid en vrekkigheid, maar Jan-de-burger kan ook een stukje onverschilligheid in de schoenen worden geschoven. Niet de eigenaar van dit piepkleine huisje die het voor elkaar kreeg twee flinke zonnepanelen op zijn piepkleine dakkapel te plaatsen. Ik kwam er vandaag toevallig langs. Even geïnspecteerd op Google Maps: plat dak maar daarop geen zonnepanelen, alleen op die dakkapel. Waarom zou die persoon dat op deze manier hebben gedaan? Zon krijgen ze in ieder geval voldoende, de paneeltjes zijn pal zuid gericht.


10 september 2010. Tokyo Haneda Airport kijgt zonnepanelen op twee terminals. Mitsubishi Electric Corporation maakte gisteren bekend dat ze 7.946 zonnepanelen gata installeren op de daken van twee terminmalgebouwen (terminals 1 en 2) en een van de parkeergarages van Haneda Airport. Haneda en Narita zijn de twee grote vliegvelden bij de hoofdstad van Japan. Biij elkaar gaat het om 1,246 MWp. Het zou overigens best aardig zijn als ons eigen Schiphol zichzelf ook een blits groen randje aanmeet van blauwe panelen. Bron: Businesswire


7 september 2010. Atoomlobby en fossiele lobby op oorlogspad? Is het u opgevallen dat de afgelopen tijd in de media niets anders dan positieve geluiden te horen zijn over kernenergie, gasvondsten, en tegelijk negatieve geluiden over zonne-energie, windenergie, en afgelopen maandag zelfs over kleine, zuinige auto's. Als je de media zou geloven zijn het doen aan hernieuwbare energie en energiebesparen staatsgevaarlijke hobbies aan het worden die bijvoorbeeld het dodelijke gevaar opleveren van electrocutie en dat soort nare zaken. En de demissionaire minister van Economische Zaken verkondigt intussen vrolijk dat de toekomst van Nederland niet in wind- en zonne-energie ligt maar in kernenergie en in biomassa. Er lijkt wel een soort regie in te zitten. Maar goed, de waan van de dag wil ook wel wat. Een burger die 1 en 1 bij elkaar kan optellen kan even snel uitrekenen dat voor hem/haar het zeer interessant kan zijn om zonnepanelen op het dak te laten leggen. Terugverdientijd 10 tot 15 jaar, zonder subsidie of wat voor burocratische ellende dan ook, en intussen genieten maar. Of die plannen van kerncentrales werkelijkheid worden of niet (wat mij betreft liever het laatste): de consument betaalt alle rekeningen van elke escapade van energieboeren en overheden, knoopt u dat goed in uw oren. En de arme ziel betaalt er ook nog eens enenergiebelasting, heffingen en BTW over de heffingen over. En de geschiedenis laat zien dat die niet de neiging hebben om ooit lager te worden.


6 september 2010. Mevrouw Merkel wil doorgaan met Duitse kernstroom. In Duitsland staan 17 kerncentrales die allemaal dicht zouden moeten zijn in 2020. Nu wil bondskanslier Merkel graag dat ze wat langer open blijven. De laatste kerncentrale mag wat haar betreft dicht in 2036. Niet iedereen is het daarmee eens. de Duitse energieboeren RWe en E-on wel. Hun aandelen stegen op de beurs. Sigaren in de directiekamers en poppende champagnekurken. Natuurlijk! Het is feest in RWe en E-on's hoofdkantoren. Zij mogen afgeschreven centrales jaren langer in dienst houden en dat is net zoiets als met afgeschreven zonnepaneeltjes goud geld verdienen. Als pleister op de wonde voor de atoomschuwe burgers moeten de energieboeren een grijpstuiver aan belasting betalen, maar daar zitten ze niet mee. Wat maakt dat uit? Niets toch als u weet dat zwaar radioactief afval 150.000 jaar mee gaat. Dat er nog een paar duizend ton bijkomen die extra lang meestralen en dat die afvalopbergplaats lek is, who cares?

Duitsland is op milieu- en energiegebied een heel raar land. Door de bank genomen is de Duitse burger stukken milieubewuster dan de Nederlandse buurman. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het enorme succes van zonnepanelen. Vergis u niet. Otto Normalverbraucher moet zelf de up front investering van z'n zonnepanelen doen en verdient over een aantal jaren terug. Dankzij de feed-inregeling investeert hij graag, en dat siert hem. De elektriciteitsvoorziening komt in Duitsland op dit moment hierdoor voor 15,6% uit hernieuwbare bronnen, maar aan de andere kant komt 24,6% uit stinkende, walmende en mega-CO2 uitbrakende bruinkoolcentrales, de grootste en smerigste van heel Europa. En natuurlijk de 22,6% niet hernieuwbare en zeer discutabele atoomstroom. Nu hadden RWe en Eon samen met de Zweedse energieboer Vattenfall het snode plannetje opgevat om al hun nieuwe, smerige kolencentrales in ons land neer te zetten, dat vanwege het wanstaltige milieuonvriendelijke beleid van onze eigen minister van Economische Zaken onder Balkenende als verantwoordelijke minister-president (een enthousiaste maar totaal politiek en financieel machteloze minister van milieu/VROM aangevuld met een jaarlijks vrolijke loterij van zonnepanelen om de zieltjes zoet te houden en meer van dat soort flinterdunne groene vetrandjes om een schraal beleid), maar wie weet hoe dat verder gaat.

Bron van het sluitingsbericht: Volkskrant; getallen elektricteitsopwekking uit The Economist


5 september 2010. Geld op, subsidie stop. Zo gaat dat in Den Haag, en zo zet je tegelijk jezelf voor paal en benadeel je degene die zijn huis wil verwarmen en de installateur die het werk moet verrichten. Wat is er aan de hand. Er is een landelijke regeling waarbij degene die een warmtepomp aanschaft een fikse subsidie kan krijgen. De meest innovatieve en om sommige redenen zeer veelbelobvende warmtepomp is het apparaat dat warmte uit de buitenlucht haalt via een airco-achtige buitenunit en die warmte binnen via een warmtewisselaar afgeeft aan de cv-installatie. Ikzelf heb serieus nagedacht over zo'n installatie, in dit geval de ELGA van Techneco. Voor bestaande woningen kan zo'n hulpwarmtepomp een enorme verbetering betekenen van de efficiency waarmee het huis centraal wordt verwarmd. Maar ja, het krappe potje in Den Haag is leeg en daarom moeten de dappere ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken sinds kort aan subsidieaanvragers het overbekende "helaas pindakaas" verkopen. Er is overigens nog steeds ruim subsidie voor micro-WKK, maar uit deze scheve situatie kunt u afleiden dat de consument oppast om met micro-WKK (de door de energieboeren zo gepuste 'toverketel') in zee te gaan. Het komt dus hierop neer dat door de consument wél gewenste klimaatvriendelijke technologie geen subsidie krijgt en dat door consumenten niet gewenste, fossiele en dus niet klimaatvriendelijke technologie wel subsidie krijgt. Begrijpt u het nog? Dat is onbehoorlijk beleid, mevrouw de minister, en met het uzelf verschuilen achter uw onuitgesproken hartenwens dat de toekomst aan gasrotondes en kernenergie zou zijn, komt u hier niet weg. Bron: Energieraad


4 september 2010. Mijlpaal in windenergie. In het laatste weekend van augustus waaide het in Schotland zo hard dat in de complete elektriciteitsbehoefte van noordoost Scholand (700 MW) werd voorzien door wuindenergie, aldus een woordvoerder van Scottish and Southern Energy (SSE). Dit voorbeeld (de industriele vraag naar elektriciteit was gering omdat het weekend was) laat zien dat het a) mogelijk is om niet en klein opercentage maar een complete elektricteitsvoorziening op windstroom te laten draaien. Ik neem aan dat de generatoren van waterkrachtstations even werden gestopt, dat ver op de achtergrond een fossiele centrale op stand-by stond te pruttelen en dat er uiteraard koppeling is met het zuidschotse net en met het Engelse net. Maar een begin is er en we kunnen van die Schotten nog heel wat verwachten. In ieder geval wordt de mythe dat windenergie onebtrouwbaar is hiermee verder naar het rijk der fabeltjes verwezen. Bron: EWEA Blog


3 september 2010. Kyocera bezig al haar fabrieken en regiokantoren te voorzien van zonnepanelen. Deze Japanse firma maakt al 35 jaar zonnepanelen van hoge kwaliteit. Kyocerapanelen worden ook in Nederland verkocht en geinstalleerd (door Buro Wilders bijvoorbeeld, in Den Haag). Ik heb zelf 5 'Kyocera's' op het dak en ze doen het verdomd goed. Al vele jaren. De firma heeft aangekondigd dat al haar 10 in Japan gevestigde fabrieken een aantal zonnepanelen op het dak krijgen (in totaal 593 kWp) en dat tegelijk ook een aantal fabrieken in het buitenland van (uiteraard Kyocera-) panelen worden voorzien. Samen met zonnepanelen op regionale hoofdkantoren staat de teller in maart 2011 in totaal op 1.815 kWp 'company panels'. Bron: Kyocera Solar.


2 september 2010. Zo'n beetje de laatste strohalm weggeslagen. Dacht je er goed aan te doen om het energieverbruik te drukken door ledverlichting aan te schaffen. Nee hoor, geen helder idee, zo zegt de heer dr. Jeff Tsao van Sandia National Laboratories. Dr. Tsao argumenteert dat mensen door de energiezuinige verlichting juist méér licht in huis zullken halen en bovendien allerlei onvermoede plekken zullen gaan verlichten met briljant led-licht. Gevolg kan dus zijn dat per saldo het elektriciteitsverbruik door massale invoer van de ledverlichting omhoog gaat. Je zou haast de toekomst donker inzien. Zie: SandiaNewsRelease


31 augustus 2010. Meetobben met Trouw. Daarin staat vandaag onder het kopje "Duitsers tobben met zonne-energie" weer zo'n typisch stukje desinformatie over zonnestroom zoals we steeds vaker tegen lijken te komen. De energiemix bestond in Duitsalnd in juli voor 10% uit zonnestroom. Dat is eigenlijk sensationeel nieuws dat heel veel publiciteit zou moeten hebben gekregen. Hier wordt daadwerkelijk aan hernieuwbare energie gedaan. Geen broeikasgasuitstoot, geen herrie, geen stank, geen fijnstof. Het vermogen van liefst 7 kolen- of kerncentrales (7 gigawatt rond het middaguur, dagen lang) werd door de zon opgewekt. Die kolencentrales stonden dus een maand lang op een heel laag pitje hun giftige CO2 de atmosfeer in te blazen. Waarom dan tobben, zorgen en rimpels op de voorhoofden van de redactie van het eerbiedwaardige Trouw? Het kost te veel, er gaat werkgelegenheid verloren ! En er is geen marktwerking meer waardoor mensen en bedrijven lui worden. De eindconclusie is gauw getrokken: dat moeten we dus in Nederland nooit van z'n leven toestaan. Afschaffen van elke subsidie. Laat de markt haar werk doen. Komt er een citaat van de heer Grünfeld achteraan, een zetbaas van de Nederlandse energieboeren, dat zonnestroom voor geen meter deugt, ja eigenlijk gevaarlijk is voor de mensheid.

Hebben we zoiets niet eerder gehoord? Toen de koets werd vervangen door de stoomtrein verloren duizenden paardenmenners, stalhouders en koetsiers hun werk. Toen de de stoomtrein werd vervangen door de elektrische lokomotief ging opnieuw werkgelegenheid verloren, de helft namelijk want de stoker werd overbodig. Moesten de mensen dan maar in stinkende koetsen of kolengestookte treinen blijven rijden? Werden er geen mijnwerkers in Limburg werkeloos toen alle consumenten in ons land van smerige kolenstook overgingen op aardgas? Moeten we onze huizen maar niet isoleren omdat anders de oliesjeiks in Saoedi Arabië en de gasboeren in Groningen geen paleizen meer kunnen bouwen? En hoe lui leunt een Duitse installateur van zonnepanelen achterover?

Kortom: de redactie van Trouw getuigt van achterlijk en gevaarlijk conservatief denken. Nooit verwacht uit die hoek. Bovendien is elektrische stroom in ons Nederland met al zijn goedkope kolenstroom en gebrek aan stimulering voor duurzame energie nog altijd duurder dan in Duitsland (Eurostat). Wat bezielt Trouw? Zonnestroom is een perfecte, door God gegeven hulpbron, zeker voor huishoudens die achteraan de rij staan nadat energieboeren, overheid, provincies en gemeenten allemaal gulzig hun smulhapje hebben geplukt uit de rijke ruif die "consumenten-energieprijzen" heet. Laat die economen maar ouwehoeren!


30 augustus 2010. Duurzaam op kosten van domme consumenten. Op de website van Vroege Vogels zag ik dat het roemruchte Philips mee doet met de klimaatactie 10:10. "Ha, een grote speler doet mee" dacht ik verheugd. Philips om! Dat is goed nieuws. Lees ik het volgende: In de uitzending zei hoofd duurzaamheidsontwikkeling Robert Metzke dat ze die 10 procent CO2-vermindering op hun sloffen gaan halen: ’Tot 2015 moeten onze producten per jaar 10 procent energiezuiniger worden, dat is dus meer dan 40 procent over vijf jaar.’
Volgens Metzke is het vanzelfsprekend dat het bedrijf zo veel energie en geld steekt in duurzaamheid. ’Philips wil een leidende rol spelen op het gebied van het klimaat. Dat doen we door onze consumenten aan te spreken op hun energieverspillende gedrag en door te investeren in groene producten.’

Mag ik concluderen dat Philips niet zelf 10% CO2 uitstoot bespaart, maar dat de consument dat doet doordat Philips de apparaten die ze aan de man brengt minder energieslurpend en sluipverbruikerig gaat maken! Dat zijn ze verplicht door de EG. Tellen ze gloeilampen ook mee die ze verplicht moeten vervangen door spaarlampen en ledlampen? Pronken dus met de veren van de dommen. Philips gaat zelf wellicht méér CO2 uitstoten omdat het vast van plan is steeds meer apparaten te maken. Zo kan ik het ook. Greenwashing dus. Philips zou zou zich op de borst mogen slaan indien men de eigen fabrieken, productieprocessen en kantoren CO2 neutraal maakt. Zonnepanelen op de daken van Philipsfabrieken! Windmolens als een ring van duurzaamheid om Eindhoven!

Overiges doe ik zelf ook mee aan de actie 10:10, en wel door minder vlees te consumeren. Dat hakt erin (permettez le mot).


29 augustus 2010. Afvlakken. Een hele mooie vorm van visuele presentatie van productiegegevens is de geaccumuleerde grafiek. Zo'n grafiek ziet er indrukwekkend uit en, wat belangrijk is voor de presentatie, hij loopt erg gladjes. Mensen houden niet van grafieken die omhoog en omlaag schieten zoals de beursindex. Het imago van duurzaam opgewekte energie is toch al het afwisselende karakter. Zeker als er een kleine visuele "enhancement" overheen wordt gehaald zoals in de grafiek hiernaast, oogt het allemaal heel clean. Bovendien zijn de hoofdzaken gemakkelijk te zien, en daar gaat het toch om?:
1. We zijn aangekomen in de afvlakkende fase van de opbrengst. Elke week is er wat minder opbrengst waardoor de curve minder snel stijgt. Kortom: de herfst is in zicht.
2. Er is dit jaar een heleboel stroom opgewekt, namelijk al bijna 1.400 kWh
3. Dit soort productiecurve wordt nooit negatief. Ik vind dat buitengewoon prettig.


28 augustus 2010. Voor het laatst 75W peertjes shoppen. Op 1 september aanstaande, dat is dus a.s. woensdag, worden volgens Europees decreet alle 75W gloeipeertjes van de schappen gehaald en komen ze er niet meer terug. In de plaats liggen al 14W spaarlampen. Aangezien een spaarlamp 10.000 branduren meegaat tegenover 2.000 branduren voor een wolframdraadpeer, moet je de aanschafprijs van 1 spaarlamp vergelijken met die van 5 gloeiperen. Er bestaan dimbare spaarlampen. Gezelligheid kent geen grens, ook niet die van spaarlampen. Dat verschilt van persoon tot persoon. Of karbonaadjes er lekkerder uitzien in gloeilamplicht, mag u zelf beoordelen.In 10.000 uren verstookt zo'n spaarlamp 10.000 x 14 W = 140.000Wh = 140 kWh. In euro's is dat 140 x 0,22 = 30.8 euro. De 5 gloeiperen verstoken 10.000 x 75 = 750.000 Wh = 750 kWh (165 euro). De gloeiperen zouden 67,5 kilo CO2 uitstoot op hun geweten hebben (elektriciteit uit kolengestookte centrales: 900 gr CO2 /kwh - niet zeuren over gas: wat bouwen de grote energieboeren? Juist: kolencentrales), de spaarlampen 12,6 kg CO2. En als u denkt dat de warmteafgifte (>95% van de verbruikte energie) van een gloielamp helpt uw huis te verwarmen: a) bij een goed warmtegeisoleerd huis is dat in de zomer zeker ongewenst, b) in de winter heeft u daar gasverwarming voor die veel efficienter is dan gloeilampen-verwarming. Ik ken niemand die zijn huis uitsluitend verwarmt door gloeilampen te laten branden. Zo'n gek moet nog geboren worden. En wat het kwik in spaarlampen betreft (3,5 mg per lamp); opgebrande spaarlampen gaan keurig in de milieubox. Per 1.000 kilowattuur geproduceerde elektriciteit stoot een kolencentrale 25 mg kwik uit. Rekent u dus op uw gloeilampen op 18,75 mg kwikuitstoot en voor uw spaarlamp gedurende z'n leventje op 3,5 mg kwik. Stel dat u de spaarlamp niet in de milieubox doet maar gewoon bij de buurman in de tuin flikkert, dan nog hebt u met die lamp maar 3,5+3,5 =7 mg kwik op uw geweten terwijl dat met de gloeipeerserie om 18,75 mg kwik gaat. Dat gloeipeerkwik komt niet vrij in de buurman z'n tuin maar in de lucht dus belandt het in onze longen en in ons eten. Energieboeren mogen dat gratis doen. Fijn om te weten.


27 augustus 2010. Arme Jaqueline Cramer. In een radio-interview op 26 augustus j.l werd ze aan de tand gevoeld door een kritische verslaggever over 3 jaar regeringsbeleid dat heeft geleid tot een toename van 0,5% duurzaam opgewekte energie in 2009. We hebben volgens de ex-minister "een ambitieuze doelstelling neergezet, hindernissen genomen, wetgeving voor elkaar gemaakt, subsidies geregeld". eerlijk is eerlijk. Dit kan je haar nageven want een poging tot omgooien van een achterlijk beleid is niet niks. Helaas duurde dat aanzwengelen een beetje te lang want nu komt er wellicht een rechtse regering die het hele aangezwengelde beleid feestelijk opzij schuift en een dikke streep door dat kleine beetje ploeterduurzaamheid zet. "Als je vernieuwing wilt moet je investeren", aldus een opgewekte mevrouw Cramer. "We hebben een nieuwe regeling bedacht die in de energierekening zit". Arme mevrouw Cramer. De ambitie van de politici die op dit moment een kabinet in elkaar proberen te frutselen staat haaks op dat van het oude kabinet, en degene die de financiele touwtjes in handen had (de minister van Economische Zaken) is vooral gecharmeerd door atoomboeren en hun kolossale energiemonsters. Die fraaie regeling waar mevrouw Cramer het over heeft is niets anders dan een ordinaire belastingverhoging waarvan de opbrengst traditioneel wordt gebruikt om gaten in begrotingen te dichten. En die zijn er in overvloed. Volgens mevrouw Cramer: "We investeren in zonnepanelen die steeds beter en goedkoper zijn geworden" en "Waar een wil is is een weg". Ik heb zuchtend de radio maar uitgezet. Politiek gezwets van de eerste orde. Irritant! Wat we nodig hebben is een minister-met-ballen voor duurzame energie. Mevrouw Cramer is nou niet het mediatype die mij zo razendenthousiast maakt dat ik m'n hele dak spontaan vol zonnepanelen leg. Het radiofragment beluistert u hier.


25 augustus 2010. Duur stukje taart. In het plaatje hieronder staat dat het CBS heeft uitgerekend dat huishoudens bij elkaar 22% van de nationale elektriciteitskoek opeten. Aangezien de totale nationale elektriciteitsconsumptie gelijk is aan 113,8 terawattuur (113,8 miljard kWh), nemen huishoudens zoals u en ik nemen per jaar gezamenlijk 22/100 van 113,8 miljard kilo-eenheden tot ons, ofwel 25.036.000.000 kWh (afgerond 25 miljard kilowattuur). Aangezien 1 kilowattuur pak-em-beet 11 cent kost met daarop extra zo'n 11 cent heffingen/belastingen/BTW, dragen de huishoudens dus per jaar 5, 5 miljard euro af aan de energiebedrijven sam-sam met de onverzadigbare minister van Financiën. Die consumenten hoesten met z'n allen heel veel geld op.

Als huishoudens, zoals wordt gehoopt in in het bericht van 23 augustus, nu eens de helft op hun elektriciteitsverbruik zouden besparen door een combinatie van zonnepanelen, zuinige apparaten en bestrijding van sluipverbruik, dan is de beer los! De inkomstenderving voor de energiebedrijven is 2,75 miljard euro, en hetzelfde geldt ook voor die arme minister van Financiën. Wellicht dat u begrijpt dat ik geen enkele minister van Financiën heb meegemaakt die warm wil lopen voor zonnestroom. Ook is aan de hand van dit model het eigenaardige gedrag van de minister van Economische Zaken met betrekking tot zonnestroom zeer goed te verklaren. De schrik slaat de arme demissionaire mevrouw om het hart. "Dat nooit!" is de primitieve reactie van elke recht-voor-z'n-raap minister. Ook energiebedrijven doen lauw-loenen over zonnestroom. Oorzaak: precies hetzelfde als de ministers. Het is dat zonnestroom broodnodig is om CO2 uitstoot te verminderen, anders werden zonnepanelen botweg verboden. Nu moet men het doen met sabotage, bagatelliseren, wijzen op gevaarlijke linkse hobbies en het strooien van desinformatie zoals over het vermeende elektrocutiegevaar. Na het afwijzen volgt het accepteren. Een slimmerik heeft bedacht dat je als bedrijf via een leaseconstructie een leuke cent kan verdienen aan andermans zonnepanelen. Een win-win $$ituatie.

Toch is er hoop voor de getergde minister van Financiën. De besparingen van de burgers op hun elektriciteitsrekening is natuurlijk niet weg. Er is extra besteedbaar inkomen! De consument kan lekker aan het consumeren slaan, en daar verdient de minister weer prettig aan. Als die consumenten maar duurzame artikelen aanschaffen en niet gaan grossieren in weekend-vliegreisjes naar Bali.


23 augustus 2010. Welke sector verbruikt wat? In 2008 was het elektriciteitsvebruik in Nederland (totaal 113,8 TWh) als volgt verdeeld over diverse sectoren: huishoudens: 22%, overige kleinverbruikers 10%, industrie 36%, eigen verbruik producenten 17%, overige grootverbruikers 24%. Hieruit kunt u afleiden dat huishoudens bij elkaar heel wat stroom uit de nationale koek opeten, namelijk de roodgekleurde taartpunt. Huishoudens betalen het meest voor stroom van alle deelnemende sectoren. Als die huishoudens nu eens voor een groot deel onafhankelijk zouden zijn omdat men zo slim is om zonnepanelen op het dak te leggen en serieus werk te maken van energiebesparen, bijvoorbeeld door te stoppen met stroomslurpen en met sluipverbruiken. Wat zou dat voor effect hebben? Heel wat, dunkt mij. Wat voor scenario's ziet u opdoemen indien de sector 'huishoudens' bijvoorbeeld met de helft zou inkrimpen?


22 augustus 2010. Elektriciteitsverbruik hoger en hoger. Als de nationale elektriciteitsconsumptie de maat zou zijn voor Neêrlands welvaren, dan gaat het erg goed met ons. TenneT berichtte afgelopen vrijdag op haar website dat het door haar gemeten elektriciteitsverbruik in Nederland de afgelopen maand opnieuw is toegenomen. De cijfers van juli laten opnieuw een stijgend verbruik zien. Hiermee is het elektriciteitsverbruik nagenoeg op het oorspronkelijke niveau van een jaar geleden gekomen (0,23 procent lager). Eind 2009 was dat verschil in verbruik nog ruim 7 procent lager. bron: TenneT


20 augustus 2010. Puur lijfsbehoud - niks geen gevaarlijke linkse hobby. Het burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie" heeft nu meer dan 41.000 steunbetuigingen binnen van mensen die vinden dat ons land voor 2050 helemaal moet zijn overgestapt op hernieuwbare energiebronnen. Dat is heel belangrijk, want nu kan er een voorstel worden gedaan door volksvertegenwoordigers.

Wat wil "Nederland krijgt nieuwe energie" precies? Hier volgt de opsomming:

 • Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.
 • Stel hiervoor duidelijke langjarige randvoorwaarden in een Deltawet Nieuwe Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties.
 • Realiseer een stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door consequente fiscale vergroening.
 • Bied energie-intensieve bedrijven met ontheffingen de kans om binnen redelijke termijnen aan strenge normen te voldoen, zodat de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast.
 • Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd.
 • Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken.
 • Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • Verplicht alle energieleveranciers tot een toenemend aandeel hernieuwbare energie en kondig per direct een nieuwbouwstop af voor conventionele centrales voor niet-hernieuwbare energie.
 • Bevorder energie-efficiënt gedrag met een breed scala aan overheidsmaatregelen zoals een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen, etc.
 • Investeer gericht in kennis en expertise op het nieuwe sleutelgebied “clean-tech”, waardoor ons land in 2015 in de wereldwijde top tien van deze enorme groeimarkt kan staan.

En als u nog niet getekend hebt: doe dat hier. - bron: www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl


16 augustus 2010. Brandend zand. "Brandende zonnepanelen electrocuteren dappere brandweeerlieden", zo zal een snelle televisiekijker makkelijk concluderen na het bericht dat de NOS-journaalredactie uit de pers had gepikt en als item in het 8-uurjournaal had geserveerd. Tja wat moet je met zo'n bericht. Het is ouwe koek, want ik had het al op 18 mei opgepikt in het Reformatorisch Dagblad, en vervolgens als broodje-@@p nummer 16 in de vitrine weggeborgen.. Waarom? Nou, in de eerste plaats branden zonnepanelen niet. Ze zijn gemaakt van silicium, dat is dus zand. Daken branden, huizen branden, maar zonnepanelen branden niet. Heeft u zand wel eens zien branden? Anneke Grönloh is er beroemd mee geworden. De enige brand ooit waarbij zonnepanelen waren betrokken was die van het Oceanium (Blijdorp) op 26 juli 2007. Het dak onder de zonnepanelen brandde, niet de panelen zelf. De kabels smeulden na blikseminslag (!). Brandweer komt en gaat blussen. Nu liggen zonnepanelen op het dak. Het regent daar, de pannen worden nat, panelen ook. Ooit iemand geëlectrocuteerd door regen op zonnepanelen? Het is niet onmogelijk jezelf met zonnepanelen te electrocuteren, maar je moet er heel wat voor doen. Het gaat niet echt vanzelf. Hier is een recept. U klimt op het dak. U neemt de plus en minkabel van een flinke string seriegeschakelde zonnepanelen, knipt ze door, stript de uiteinden. Maak de blanke uiteinden goed nat (maakuzelf ook goed nat), haal diep adem, zet de tanden op elkaar en pak beide gestripte einden beet. O ja, de zon moet schijnen en er mogen geen rookwolken boven de panelen hangen van de brand onder de panelen, want dan maken de panelen namelijk geen stroom. 'Opladen' zoals het Reformatorisch Dagblad de Vlaamse brandweerman in de mond legt, is complete kletskoek.

Advies aan Jan-de-brandweerman zou zijn om eerst met een tang "beide kabels door te knippen". Die moet Jan-de-brandweerman eerst zien te vinden. De enige plek waar die dat kan doen is op het (jawel!) brandende dak, want daar liggen die kabels namelijk. Knipt hij ze binnenshuis door dan moet hij dat op zolder doen, pal onder het brandende dak, want dáár zit de omvormer . Jan-de-brandweerman kijkt wel uit want Jan is niet suicidaal en heeft een goede training gehad (hoop ik).

Kortom, gezwets om moe van te worden, misinformatie van kaliber met wellichrt het oogmerk om zonnepanelen in diskrediet te brengen. Broodje-@@p grootformaat, belegd met een stevige laag komkommer. Wat ik een brandweerman adviseer is om op te letten dat er geen spuitbus haarlak achter zijn rug explodeert, of een fles peut. Die zijn vaker in huis te vinden dan brandende zonnepanelen er op.


15 augustus 2010. Zonnestroomfarms in Engeland? Lang geleden zongen de Beatles in I am the Walrus dat je je prettig kan bruinen in de Engelse regen. Het begint daar anno 2010 sterk op te lijken, en dat komt door klimaatverandering. Politieke klimaatverandering, dat wel. Naar het schijnt struinen heren in maatpakken en gepoetste schoenen het Engelse platteland af op zoek naar boerderijen, schuurdaken en grote landerijen-met-gunstige-ligging om de eigenaars over te halen die plekken vol te laten zetten met zonnepanelen. Reden: de Britse feed-inregeling voor met zonnepanelen opgewekte stroom. Worden het Spaanse toestanden in Groot Brittannië? (in Spanje werden olijfboomgaarden vervangen door zonnepaneelboomgaarden). In ieder geval leveren zonnepanelen na de up front investering daar in Engeland heel wat meer op dan in het door-en-door gierige Nederland. De Telegraph haalt "boer Frankel" aan die in het zonnige Cornwall met z'n fonkelnieuwe 3kWp systeem op z'n schapenstal liefst 1.700 pond per jaar beurt (fraai plaatje met zonnepanelen onder een bewolkte hemel). Wat vrome milieuvoornemens niet doen, krijgt het platte geld wel voor elkaar. Pecunia non olet, al helpt het om het van een varkensstal af te plukken. Solar bonanza in Engeland. De gekte is daar los, en zelfs arme burgers kunnen een graantje meepikken. Dat wordt met gemak meer dan 95 MWp geïnstalleerd dit jaar bij de buren aan de andere kant van de Noordzee.


12 augustus 2010. Britse investeringshobbel geslecht. Veel mensen die zonnepanelen overwegen, zien er na heel wat wikken en wegen van af vanwege de hoge aanloopkosten (de up front investering). Je moet dat geld maar hebben of kunnen lenen. Arm zijn kan namelijk heel duur zijn. Bij zonnestroom lopen, net als bijvoorbeeld bij zonneboilers en woningisolatie nu eenmaal de kosten mijlenver (jarenlang) voor de baten uit. Mijn eigen zonnepaneeltjes bijvoorbeeld hebben zich na 10 jaar nog steeds niet terugbetaald. In Groot Brittannie zijn sinds april van dit jaar feed-intarieven voor particuliere zonnestroom van kracht waarvan wij in Nederland slechts kunnen dromen. Gevolg: enorme belangstelling voor zonnepanelen en de verwachting dat daar dit jaar liefst 95 MWp aan zonnepanelen op daken zal worden gelegd (in Nederland met al z'n SDE-kermishoepla een abomidabele 6 MWp - als we mazzel hebben). Op zo'n grote zich openende markt komen natuurlijk slimme ondernemers af. Een daarvan is Homesun die van plan is om bij 100.000 Britse huishoudens gratis zonnepanelen op het dak te leggen. Een deel van de feed-in opbrengsten gaat naar het huishouden, een deel dient als terugbetaling van de up front investering. Een soort huurkoop, dus. De aanloopkosten zijn dus voor Homesun, de baten voor de Brit-met-zonnepaneel. Geniaal? Er bestaat natuurlijk niet zoiets als een free lunch, en er zijn kritische geluiden dat je meer kan verdienen als je meteen zelf je panelen aanschaft, maar allà, huurkoop wordt voor een aantal andere zaken ook toegepast. In ieder geval wordt met dit systeem de investeringshobbel vlakgestreken. En je kunt natuurlijk altijd nog een paar eigen paneeltjes naast de "huurkoopjes" leggen als het bevalt. Goed op de kleine lettertjes in het huurkoopcontract letten, Britten! Bron: nuzakelijk.nl.


10 augustus 2010. Matthew Simmons overleden. Matt (67) was een van de eersten die de wereld wees op peak oil. Hij publiceerde in 2005 het boek 'Twilight in the Desert', waarin kritisch gekeken wordt naar het winnen van olie en de olievoorraden in het Midden-Oosten. Hij voorzag een snelle depletie van die olievelden door ondoorzichtig gedrag, geheimhouding, en stug interen op grote olievelden zonder dat er veel nieuwe velden worden ontdekt. Matthew Simmons is dus heel belangrijk geweest voor een stukje bewustwording over de eindigheid van aardolie. Zie ook Wikipedia.


9 augustus 2010. Het SEO-rapport 'Investeren in een schone toekomst' is vandaag verschenen. U downloadt het hier. Ik ga eens lezen in dit rapport, kijken of ik groene oortjes van plezier krijg. De eerste oogopslag is goed!


9 augustus 2010. Off-grid. Er bestaan mensen die helemaal 'los' gaan, ofwel zich compleet onafhankelijk proberen te maken van allerlei zaken die in onze maatschappij als heel normaal worden beschouwd maar die dat bij nader inzien niet zomaar blijken te zijn. Het is allemaal begonnen met voedsel: zelf je moestuintje runnen en een paar kippen houden in plaats van allerlei bioindustrieel voedsel te eten dat stijf staat van de conserveringsmiddelen, kleur- geur-, en smaakstoffen. Daarna kwam de woning aan de beurt, of misschien wel gelijktijdig. Waarom afhankelijk van fossiele brandstoffen die geleverd worden door op winst beluste oliemaatschappijen, hebzuchtige oliesjeiks en bloedkolenhandelaars? Kleding is ook zoiets, en gaat u maar door. Mensen die zich helemaal afzonderen en op een hutje op de hei gaan zitten noemden we vroeger 'kluizenaars'. De kluizenaars van nu heten 'off-gridders'. Suffe idioten? Maatschappelijk ontwrichte en sociaal mislukte individuen? Consuminderaars? Een gevaarlijke linkse hobby? Misschien. Mensen met zonnepanelen zoals ikzelf hebben stappen gezet op de weg naar het off-grid-zijn. En we voelen er ons prima onder. Sociaal ontwricht en gevaarlijk? Dan zit u mooi fout als bezoeker van deze website. Uw IP-adres is geregistreerd. Flushen van uw cache helpt niet meer. Het Amerikaanse leger experimenteert overigens met off-grid eenheden. De grootste zonnestroominstallatie in de USA is gebouwd voor de US Air Force (Nellis AFB, Las Vegas). Zijn dat soms ook gevaarlijke linkse hobbyisten?


7 augustus 2010. Dun als damesondergoed: de top tien SDE gemeenten 2009. Een van m'n vaste fans stuurde het adres van de website waar allerlei interessante gegevens staan over wat er allemaal voor hoopgevends is bereikt in ons land met klimaatbeleid. Onder andere staan er getallen over de hoeveelheid zonnestroom geplaatst in het kader van de SDE regeling. Ik geef hier de top-10 weer van het geplaatste vermogen in Wattpiek per inwoner in 2009. Dit is natuurlijk een volstrekt willekeurige top-10, want de SDe is een soort superloterij waarin je je prijs niet eens hoeft op te halen. Bovendien houdt de top-10 geen rekening met de hoeveelheid geïnstalleerd PV-vermogen van vóór de SDE regeling. Enfin, dit is het resultaat. Verder heb ik het aantal inwoners per 1 januari 2009 van de top-10 gemeenten opgezocht op de website metatopos.org en daarna een klein rekensommetje gemaakt.
rangorde

gemeente

geplaatst Wp/inwoner

aantal inwoners

inwoners x Wp/inwoner, kWp
1

Goedereede

78.23

11.505

900,0
2

Schiermonnikoog

45.88

946

43,4
3

Sint Anthonis

41.15

11.786

485,0
4

Cromstrijen

37.30

12.837

478,8
5

Vlieland

29.42

1.146

33,7
6

Olst-Wijhe

27.85

17.482

486,9
7

Boarnsterhim

20.57

19.306

397,1
8

Wûnseradiel

18.46

11.849

218,7
9

Tubbergen

15.24

20.992

319,9
10

Texel

13.86

13.691

189,7

Telt u de getallen in de laatste kolom op dan ziet u dat in 2009 in deze 10 gemeenten bij elkaar 3,5 megawattpiek is geplaatst. Dat is voor Nederlandse begrippen best aardig, maar vergeleken met Vlaanderen mag het eigenlijk geen naam mag hebben, laat staan met wat er in Duitsland gebeurt. Daar wordt per dag driemaal zo'n hoeveelheid geplaatst. Het klimaatbeleid in ons land bestaat in feite uit een flinterdun groen niemendalletje vanwege het toestaan van het bouwen van 6 fossiele, deels kolencentrales ofwel bij elkaar 6.000 MW fossiel. En als duur toetje nog mogelijk een kerncentrale van 1.300 MW. Als er een nieuwe regeringscoalitie komt is het afgelopen met de SDE als een 'gevaarlijke linkse hobby'. We hebben dan geen klimaatbeleid meer (klimaat = 'gevaarlijke linkse hobby'). Als percentage van die 6.000+1.300 MW nieuwe fossiel/atoomstroom is 3,5 MWp zonnestroom (plus een handjevol windmolens, plus wat biomassa) niet echt vooruitstrevend te noemen. Het beleid lijkt op damesondergoed, namelijk flinter-de-flinterdun. Voor de [partculiere] eigenaars van de zonnestroomsystemen zal dat overigens geen probleem zijn. Die produceren onahankelijk en superschoon. Proficiat!<br /><br />5 augustus 2010. Dak vol panelen? Geen probleem! zo dacht deze lezer en plaatste nog een set panelen erbij ..... op de heg. Lees en geniet.<br /><br />Hoi Floris - Wat moet je als je nog wat wilt bijplaatsen en er op de (platte) daken geen ruimte meer is? (2.640 Wp op het platte dak verdeeld over 6 deelsystemen ivm schaduw, en daar is het dus nu echt vol).<br /><br />Gezocht en gekeken in de tuin, maar ik keek verkeerd. Ik moest het hogerop zoeken! Nu hebben wij een redelijk grote coniferenheg ten westen van ons huis, die ooit veel hoger was maar door het tuinmanneke was gekortwiekt. Het resultaat was een mooi lagere heg maar aan de bovenkant was een enorm 'gat' in de langsrichting ontstaan. Helemaal niet erg, want dat zag je toch niet vanaf beneden. En dus, toen mijn oog van bovenaf daar op viel in mijn zoektocht dacht ik: daar kunnen prachtig zonnepanelen in.

Nadeel: er is 's morgens slagschaduw van een boom. En aangezien de eis was: niet zichtbaar van 'beneden' moesten ze onder een hele kleine hoek 'liggen'.

Voordeel: na 12.30 u liggen ze in de zon en in tegenstelling tot alle andere panelen die om 17.15 in de schaduw komen van bomen, krijgen deze tot zonsondergang de zonnestralen.

Nou: aan de slag dus maar. 4 panelen Kyocera 135 Wp aangeschaft en een hoop hout om zelf de constructie in de heg te maken (zonder dat de heg daaronder zou beschadigen). De Soladin 600 had ik al. En ik moest een voedingskabel aanleggen helemaal naar de schuur (heb gelijk 4x 2,5mm2 aangelegd om de weerstand zo laag mogelijk te houden.
In één dag klaar. Met name de constructie om de paneelhoek tov de zon instelbaar te maken kostte wat tijd (dmv RVS draadstangen met RVS vleugelmoeren kan ik de hoek aanpassen van 0 graden tot ca. 20 graden).

Stekker er in en hup.... leveren maar.

Afgelopen maand produceerde dit systeempje dik 50 kWh, naast de 255 kW van alle andere deelsystemen.

Op de foto's zie de panelen van de bovenkant in de heg liggen, ik moet ze nog wat rechter leggen voor het oog maar voor de werking maakt dat niet uit (wel regelmatig de heg trimmen om geen schaduw van al te fors groeiende conifeertakken te krijgen) en de andere foto is vanaf de grond genomen. Je ziet er dan niets van wat ook een 'eis' was). In de winter zal het systeem niet zo heel veel doen, maar in de zomermaanden, met hoog aan de hemel staande zon, doe hij het prima!


Ik heb nog twee panelen over die ik wellicht nog aan een Gridfit hang maar ik wil eerst goed kijken waar de beste plek voor dit (nog kleinere) deelsysteem is. Ook in de heg welicht. - Groetjes, J


4 augustus 2010. Reacties op recente berichten. Ik kreeg een paar reactie op det berichtjes van 17 juli ('wie kan deze enthousiasteling helpen?') en 1 augustus ('afvonken'). Hier is dereactie van Jaap.

Hoi Wouter, Net terug van vakantie zag ik je volgende vragen van een lezer staan (ik heb ook een privé pand met zonnepanelen die juist zakelijk zijn gefinancieerd, net iets anders dus maar ik heb het indertijd wel uitgezocht hoe het zat, samen met mijn accountant):

Vallen de inkomsten van de zonnepanelen ook onder Box3
Antwoord: Nee, dat komt omdat de zonnenpanelen uit privé worden gefinancieerd. Als ze bijvoorbeeld zakelijk waren gefinancieerd (ik heb dat bijvoorbeeld deels gedaan, mbv de EIA regeling als subsidie), dan zou het feitelijk wel moeten want dan zijn het inkomsten uit bedrijfsmiddelen. Ik moet die inkomsten dus wel netjes opvoeren (helaas).

Kan de BTW van de aanschaf van de zonnepanelen worden verrekend?
Antwoord: nee. Omdat het geen bedrijfsmiddelen zijn die zijn aangeschaft met 'zakelijke geld'. Nogmaals: in mijn geval weer wel, omdat ze zakelijk zijn gekocht (mocht van de Belastingdienst). Helaas dus voor de situatie van de vragensteller want dat scheelt nogal wat natuurlijk.

Op de creditfactuur van de energieleverancier staat btw vermeld, moet dat ook worden verrekend?
Antwoord: nee. Om dezelfde reden als de eerste vraag en de tweede. Als je in privé de panelen aanschaft en de opbrengsten vallen ook in privé, hoeft de btw ook niet te worden afgedragen. En mbt de tweede vraag: als je de btw niet verrekenen bij de aanschaf, hoef je de btw bij opbrengst ook niet te verrekenen.

Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is.

Verder: wat vreemd dat jij niks terugkrijgt voor je teruggeleverde kWh. Ik lever al jaren terug (netto) aan Essent (via NUON als netbeheerder, wat altijd ! elk jaar weer vragen opleverd, tot en met een meteropnemer met een fototoestel die niet alleen de meterstanden opneemt maar ook op de foto zet, als bewijs, anders geloven ze hem weer niet). Conform de Elektriciteitswet en de uitspraken van de NMa, nu Consuwijzer, is de Leverancier verplicht de netto teruggeleverde kWh te verrekenen tegen dezelfde prijs zoals zij die in rekening brengen, zonder belastingen en heffingen. In mijn geval heb ik dus gekozen voor de relatief duurste variant bij Essent waardoor ik gemiddeld ca. 10 ct per kWh krijg voor mijn kWh. En aangezien ik toch netto zo'n 2.000 - 2.500 kWh per jaar teruglever, altijd weer goed voor een extra 200 - 250 Euries.

Ze kunnen het echter niet op de jaarrekening verrekenen (dat dan weer niet) dus meestal krijg ik een maand later het geld bijgeschreven op mijn rekening samen met een aparte verrekening per post.

Tot slot iets heel vermakelijks!

Toen ik nog plat gebeld werd door Leveranciers met goedkope stroom aanbiedingen vroeg ik altijd aan of ze de duurste waren. antwoord: nee, natuurlijk niet was dan het antwoord. Dan zei ik: jammer, ik kies graag voor de duurste (dan krijg ik de hoogste vergoeding). Altijd weer hilarische momenten en in 50% van de gevallen waren de bellers meer dan geinteresseerd en ging het helemaal niet meer over de verkoop van hun product. Maar ja, ze bellen niet meer omdat ik mij heb aangesloten bij het Bel me niet register. Het enige nadeel daarvan dus. Voor de rest is het 's avonds tijdens het eten lekker rustig en moet je niet om de 5 min naar de telefoon.

Groetjes, Jaap


2 augustus 2010. Olie laat zich niet voor de gek houden. Mensen wel. Het zat 'in het vat', zogezegd, met toenemende klimaatscepsis, keiharde ontkenning van peak-oil, doorgaan op de oude voet of je neus bloedt, noem maar op. Het gegeven dat olieproductie aan een bovengrens is gebonden en dat de vraag stijgt, met name in Azie, terwijl intussen te weinig wordt geïnvesteerd in nog meer oliewinning ("drill, baby, drill") uit zich via keiharde economische wetmatigheden in stijging van de prijs. Intussen is door de enorme milieuvervuiling na het ongeluk met de door BP gecharterde boorschip een moratorium van kracht op boorwerkzaamheden in diepe wateren in de Golf van Mexico. Dat verergert de situatie. Vorige week waarschuwde de directie van de grote verzekeraar Lloyds via haar denk-tank Chatham House tegen het business-as-usual gevoel dat ons in de greep schijnt te houden. Hun stelling: tegen 2013 zijn de rapen gaar wat betreft de olieprijs, mits de economie aantrekt. Wie dan niet al flink heeft geïnvesteerd in duurzame decentrale energieopwekking, is simpelweg de klos. Vandaag is de AEX en Wall Street in majeur, en kijk wat er gebeurt. Bereid u zich maar voor op dure komende energierekeningen. Want het tempo van transitie van fossiel naar duurzaam in ons land is dankzij de demissionaire minister van Economische Zaken op z'n hoogst een gangetje van een manke slak. En indien men in ons land kernenergie ambieert (zie hieronder) gaat onze energierekening straks dubbel drastisch omhoog. Bron Sustainable Energy Security: Strategic Risks and Opportunities for Business (Lloyds, Chatham House).


2 augustus 2010. Kernvinkentouw. Op de website van Trouw las ik dat de samenzweerders voor een minderheidskabinet pro-kernenergie zijn. : .......In de discussie over kernenergie staan de drie partijen aan de kant van de voorstanders. Met name VVD en PVV zien niets in windmolens of andere alternatieve energiebronnen. Zij willen dat Nederland met kernenergie minder afhankelijk wordt van (kern)energie uit het buitenland.......

Commentaar: Dat wordt straks nog uranium delven in eigen land. Minder afhankelijk van het buitenland? Haha! Ik rol schuddebuikend over de vloer! Er zit niets anders op dat we snel vriendjes worden met het prettige Kazachstan, want de uranium in Canada en Australie is al vergund aan anderen, tegen Niger wordt aangeschurkt door China en ga zo maar door. Minister Wilders van Economische Zaken gaat straks op staatsbezoek in Kazachstan om uranium te kopen om minder afhankelijk te zijn. Haha! Iets anders is dat kerncentrales gebouwd worden door het bedrijfsleven. Die doen dat never nooit van z'n leven zonder verregaande staatsgaranties. Hoe liberaal zijn staatsmonopolies? (oeps: staatsgaranties?). Alternatief voor de energieafnemers is 'werk in uitvoering-tarieven': nu alvast stevige tariefsverhogingen vanwege de geplande kerncentrale die over 20 jaar misschien klaar is (strak op schema en op budget, net zoals Olkiluoto-3 en Flamanville-3). Ik raad particulieren aan nu alvast zonnepanelen te kopen voordat er een niet-eerlijk-voor-de-mensen-die-betalen-voor-kernenergie-heffing op nieuwe zonnepanelen komt.


1 augustus 2010. Afvonken. Gisteren constateerde ik tot mijn genoegen dat het stroomverbruik in mijn huishouden in de maand juli stevig was gestegen vergeleken met vorige jaren. De zonnestroom-opbrengst was overigens prima. Dat hogere verbruik zal bij menig zonnestroombezitter de wenkbrauwen doen fronsen. Nu was er een negatief saldo over juli, maar lang niet zo groot meer als voorheen. Het klinkt wellicht vreemd in de oren, maar ik heb me vorig jaar voorgenomen om te gaan afvonken. Wat wil het geval. In de meterkast bevindt zich een fraaie duurzame ferrarismeter, een onverwoestbaar geval met een wieltje dat vrolijk terugdraait als de zon schijnt en de paneeltjes stroom produceren. Kom daar nog eens om met de grauwe plastic displays van vandaag! Dat nostalgische wieltje draait té vrolijk terug volgens de energieleverancier, want ik ging vorig jaar in het hoge tarief op jaarbasis door de nul heen. Ik had een negatief verbruik! En dat druist in ons land tegen allerlei vastgeroeste mechanismen in. Ook bij mijn vooruitstrevende energieleverancier (Greenchoice). Hun smoes is dat volgens de regels de boekhouding geen negatieve jaarverbruiken mag accepteren. Ik moet óf een elektronische meter accepteren met vier telwerken, óf mijn jaarafrekening wordt op nul gesteld. Weg overschot! Had ik maar nooit een koelkast met A++ label moeten aanschaffen! Aangezien de hele meterkast in m'n jaren-30 woning op de schop zou moeten, zou ik dus een hoop gebreek krijgen, m'n dierbare ferrarismeter moeten afstaan, allemaal voor die paar kilowattuurtjes terwijl alle voordelen eigenlijk naar de energieleverancier gaan (groencertificaten!!). De innovatieve manier is gewoon meegaan met de stroom van de beschaving, namelijk méér verbruiken. Die kilowattuurtjes die ik cadeau doe aan Greenchoice kan ik net zo goed zelf verbruiken. Zo gezegd, zo gedaan, wat comfortabele elektrische apparaten aangeschaft, en hup, comfort erbij, groene zorgen minder en geen gebreek in de meterkast. Onder andere is de fluitketel vervangen door een elektrische waterkoker, er is een servertje bijgekomen en de ferrarismeter blijft mooi zitten waar hij zit. Het gasverbruik in juli was hierdoor historisch laag (8 m3).


31 juli 2010. Opbrengst vandaag genoeg (2?) De berekening van gisteren ging over het stroomverbruik van een trein tussen twee stations: een beginstation en een eindstation. Nu zijn er tussen Amsterdam Zuid-WTC en Leiden Centraal liefst drie tussenstations: Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Drie keer extra stoppen, drie keer extra optrekken. Wat verbruikt zo'n trein/ Ik heb een spreadsheetje in elkaar geknutseld waarin u de afstand en het aantal tussenstops zelf kunt invullen. Ik kwam uit voor de trip Amsterdam-Zuid-WTC naar Leiden centraal uit op 298 kWh. Indien de trein niet zou stoppen op de tussenliggende stations, scheelt dat 100 kWh. Vooral het optrekken slurpt erg veel stroom. Het dpreadsheetje downloadt u hier.


30 juli 2010. Opbrengst vandaag genoeg (1)? In de trein naar huis (Amsterdam Zuid-WTC - Leiden Centraal) vroeg ik mij af of de dagopbrengst van m'n zonnepanelen (circa 5 kWh) genoeg zou zijn om de trein waarin ik zat (dubbeldekker, 4 bakken, vol reizigers naar Schiphol, koffers) supergroen aan te drijven van het beginpunt naar eindpunt (45 km). Toch eens uitzoeken! Hoeveel stroom verbruiken treinen eigenlijk? Ik vond uiteindelijk op de website "Energiefeiten" van de heer J van Staveren het volgende:

Elektrische treinen - De Dubbeldekker is de modernste en zuinigste trein van de NS. De basisuitvoering is 4 wagons met 372 zitplaatsen en een lengte van 108 meter. Het gewicht, inclusief de reizigers is 254 ton. Het vermogen is 1608 kilowatt. (gewicht en aantal passagiers is bij deze trein vergelijkbaar met een Jumbojet, het vermogen is vergelijkbaar met de grote windmolen bij Zoetermeer). Bij de volgende, globale berekening wordt uitgegaan van een rendement van de trein van 85%, een traject van 14 kilometer en een snelheid van 140 km/uur (39 meter per seconde).
Tijdens het optrekken wordt 100% van het beschikbare vermogen gebruikt. De snelheid van 140 km/uur wordt na 2,4 minuten bereikt. Er is dan 3000 meter afgelegd en 54 kilowattuur verbruikt. Voor de volgende 9360 meter wordt 1/3 van het vermogen gedurende 4 minuten benut, dat is 30
kilowattuur. Voor snelheidsvermindering en remmen wordt de resterende 1640 meter gebruikt. De netto hoeveelheid verbruikte energie is dus 54 + 30 = 84 kilowattuur. (dat is iets meer dan de hoeveelheid energie die het zonnepaneel van Greenpeace van 0,75 vierkante meter in een jaar
levert)
Het totaal rendement van de elektriciteitsopwekking en de trein samen is 33% x 85% = 28%. Voor een traject van 14 kilometer wordt bruto verbruikt 84 / 0,28 = 300 kilowattuur, dat is equivalent aan 33 liter benzine. Hiermee kunnen 372 personen over een afstand van 14 kilometer
worden vervoerd. Dat is per reiziger een verbruik van 1 liter per 158 km. De resultaten van deze berekening komen goed overeen met de gegevens die ik van een treinbestuurder kreeg. Bij het remmen kan de Dubbeldekker energie terug leveren aan het net. Voor de verwarming is ‘s winters
veel extra energie nodig. Dat moet ook via de bovenleiding worden toegevoerd.

Bij een auto wordt de verwarming verzorgd door de ”afvalwarmte”. Bij de trein wordt de warmte-energie opgewekt met een rendement van ongeveer 33%

De Thalys die op de Hoge Snelheid Lijn (HSL) rijdt, verbruikt natuurlijk veel meer energie dan een gewone trein. De gelijkspanning van 1500 volt, zoals in Nederland wordt toegepast, is dan niet meer toereikend. De Thalys op de lijn Parijs - Amsterdam is geschikt voor 3 verschillende voedingsspannigen:
- 25000 volt wisselspanning (op alle HSL trajecten, hiervoor is de trein ontworpen)
- 3000 volt gelijkspanning (in België over bestaand spoor)
- 1500 volt gelijkspanning (in Nederland over bestaand spoor)
De omschakeling gebeurt automatisch. In Nederland rijdt de Thalys, ook nadat de HSL is gerealiseerd, toch nog gedeeltelijk over bestaand spoor. De snelheid is daar dan beperkt tot ongeveer 160 km/uur. Met name in de buurt van Rotterdam en Amsterdam. De trein is voorzien van 6 verschillende signaleringssystemen, o.a. het Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse systeem.

De Thalys heeft een vaste samenstelling van 8 wagons + 2 motorwagens met 377 zitplaatsen en een lengte van 200 meter. Het gewicht, inclusief de reizigers is 414 ton. Het vermogen is 8850 kilowatt.

Bij de volgende, globale berekening wordt voor de Thalys uitgegaan van een rendement van 85%, een traject van 100 kilometer en een snelheid van 300 km/uur. (83 meter per seconde). Tijdens het optrekken wordt 100% van het beschikbare vermogen gebruikt. Voor het bereiken van een snelheid van 300 km/uur zijn ongeveer 3,5 minuten nodig, waarin 8 kilometer wordt afgelegd. Er is dan 396 kilowattuur verbruikt. Voor de volgende 92 kilometer wordt 2/3 van het vermogen benut, dat is 1538 kilowattuur. De netto hoeveelheid verbruikte energie is dus 1934 kilowattuur.
Voor het gehele traject van 100 kilometer wordt bruto verbruikt 1934 / 0,28 = 6907 kilowattuur, dat is equivalent aan 759 liter benzine. Hiermee kunnen 377 personen over een afstand van 100 kilometer worden vervoerd. Dat is per reiziger een verbruik van 1 liter per 50 km.

1 liter per 158 km en 1 liter per 50km: zuiniger dan de auto zou je denken, ze gaan in deze berekeningen echter wel uit van 372 passagiers in de eerste berekening. Dat is net zo onrealistisch als zeggen dat er altijd 4 of 7 personen in een auto zitten. Dan zou je per passagier ook op een verbruik van (bij 1 op 12) 1 op 48 uitkomen (net zo zuinig als de thalys). Dat is dus niet zo. een trein rijdt ook vaak genoeg bijna leeg (ik heb vaak genoeg in treinen gezeten waar misschien 20 mensen in zaten ofzo) en dan is het natuurlijk harstikke onrendabel.
Ik denk dat het uiteindelijk elkaar niet veel ontloopt. Een auto rijdt immers altijd met minstens 1 passagier, en treinen rijden ook vaak leeg.

Nauwelijks CO2-uitstoot door luchtvaart. Wereldwijd wordt 3,5% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door menselijke activiteiten. Hiervan komt zo’n 25% (1) op het conto van elektriciteitscentrales, 23% (2) wordt veroorzaakt als gevolg van huishoudelijk gebruik, 19% (3) door industrieën, 12% (4) door wegverkeer, 1% (5) door de scheepvaart en 3% (6) door luchtvaart. De luchtvaart veroorzaakt derhalve 3% van 3,5% = 0,105% van de totale CO2-uitstoot. Hoort hier niet helemaal thuis maar wou het toch even melden om te laten zien hoeveel 'invloed' de mens op de CO2-uitstoot heeft (weinig dus).

Mijn commentaar: als de trein voor een stukje van 14 km al 84 kWh stroom verbruikt, dan is dat met tussenstops op Schiphol, Hoofddorp en Nieuw Vennep dus een stuk meer. De dagopbrengst van m'n zonnestroomsysteem is dus ruim onvoldoende. De opmerking over het Greenpeace zonnepaneel vind ik een beetje flauw. Ik ga uit bovenstaande berekening toch ook niet concluderen dat we kernenergie nodig hebben?


27 juli 2010. Groen rijden niet goedkoop. Autorijders opgelet. Ik vernam op de website CNN Money dat General Motors de prijs van de [voornamelijk] elektrisch aangedreven Chevrolet Volt heeft vastgesteld op US$ 41.000 kaal. De auto wordt vanaf eind 2010 leverbaar. Hij kan ook worden ge-leased met een aanbetaling van US$ van 2.500 en verder een bedrag van US$ 350 per maand (leaseperiode 36 maanden). Dat is bepaald niet goedkoop, maar men heeft dan ook iets nieuws en exclusiefs, en bovendie krijgt iedere Yankee die een Volt aanschaft een federale subsidie van US$ 7,500. In het eerste productiejaar zijn 10.000 Volts gepland en daar moet Groen Amerika het mee doen. Wij in Europa krijgen in 2011 de Opel-variant van de Volt, de Ampera in de showrooms. Die auto zal ook wel heel duur zijn, want de GM-marketing-jongens weten heel goed hoe ze overheidssubsidies in hun winstgevende broekzak kwijt kunnen. Aan de andere kant wordt in Europa geduchte concurrentie verwacht van Nissan-Renault met hun gunstig geprijsde en volledig elektrische Leaf. Een interessante ontwikkeling die we blijven volgen!


24 juli 2010. Na Noorwegen nu ook Groot Brittannië aan de gelijkstroomkabel. Tussen Nederland en Noorwegen ligt een onderzeese gelijkstroomkabel die schone Noorse, met waterkracht opgewekte stroom naar Nederland vervoert of vieze, met kolenstroom opgewekte stroom van Nederland naar Noorwegen. Het is maar waar de momentane behoefte ligt. Deze kabel is zo succesvol dat de tweede kabel in de planning zit. Ondertussen bericht TenneT dat er nu een onderzeese kabel naar Groot Brittannie is gelegd. Dit betekent straks uitwisseling van Britse windstroom en Nederlandse kolenstroom, ofwel: als het hard waait in Schotland krijgen wij goedkope de met wind opgewekte stroom. Ook geen gekke manier om niets aan het milieu te hoeven uitgeven en toch met een groene stralenkrans om je pikzwarte Hollandse bolle bloedkolenkop te prijken. Nederland als groene-stroom rotonde! Iedereen groen, wij stinkend vies, wij importeren, wij groen! Boerenslimheid uit de polder! Hier is het begin van het juichende persbericht:

Vandaag is het laatste deel (22 km) van de in totaal 260 kilometerlange zeekabel van BritNed op de bodem van de Noordzee gelegd. BritNed is een nieuwe HVDC elektriciteitsverbinding tussen Groot-Brittannië en Nederland. Het kabelleggen is uitgevoerd in zes kabeldelen en vorig jaar september is het eerste kabeldeel in de zee bij Maasvlakte gelegd. De volgende fase omvat het realiseren van drie kabellassen op zee en vier op land én het begraven van de recentelijk geïnstalleerde zeekabel. Deze fase moet eind september zijn afgerond....de rest vindt u op de website van TenneT. De kabel weegt bijvoorbeeld 44 kg per meter !


21 juli 2010. Productie rondom de midzomerdag. Ik heb eens gekeken wat m'n allereerste setje zonnepanelen (6x Shell 95Wp, 2000) zo presteert hartje zomer. Men neme een maand voor (21 mei tot 21 juni) en een maand na de midzomerdag (21 juni tot 21 juli). Alsof je een passer plaatst op 21 juni en een cirkel trekt met een straal van 1 maand.

Allereerst valt op dat 2010 een uitstekend zonne-zomerjaar is vergeleken met 2008, en zelfs ietsje beter dan vorig jaar. Aangezien de jaarproductie van deze set panelen schommelt rond de 440 kWh, met uitschieters naar boven (490 kWh, 2003) en beneden (390 kWh, 2005), halen we in deze twee maanden rond de midzomerdag leuk een kwart van de jaarproductie binnen.

We mogen niet klagen. Met het goede voorjaar (koel, zonnig) vers in het geheugen en met deze goede prestatie rondom de midzomerdag kan het bijna niet meer stuk in 2010.
19 juli 2010. Koelen hoeft niet veel stroom te kosten. Het grafiekje hiernaast geeft de dagelijkse elektriciteitsconsumptie weer van m'n koelvriescombinatie tussen 1 april j.l. en gisteren (18 juli). Deze Liebherr is een flinke, manshoge kast (230 liter koel- en 91 liter 4-ster vriesgedeelte) met een A++ energielabel (we zijn namelijk wel goed maar niet gek, nietwaar). Gezegd moet worden: de koelkast maakt z'n label perfect waar. Tussen 1 april en 18 juli verbruikte het apparaat precies 48 kWh aan stroom, gemeten en gelogd met de Plugwise. De fabrieksopgave is 208 kWh per jaar. Het gemeten verbruik ligt dus op schema met wat de fabriek beweert, en is misschien zelfs lager. Aardig is te zien dat de koel-vrieskast in de koele maanden april en mei per dag ongeveer 0,4 kWh opslobberde. Ook heel goed is te zien dat de kast 50% harder moet werken bij het warme weer van de afgelopen dagen. Desalniettemin een fantastisch zuinige koel-vriescombinatie. Daar drink ik graag een [koel] biertje op.


17 juli 2010. Wie kan deze PV enthousiasteling helpen? Ik kreeg vanochtend de volgende mail:

Beste Floris, Ik heb geen technische maar een belastingvraag over zonnepanelen. Kan je onderstaand stukje misschien op je site plaatsen zodat bezoekers met een belastingachtergrond er op kunnen reageren ?
Ik laat zonnepanelen op mijn eigen bedrijfspand installeren en betaal dit uit prive middelen
dit pand is mijn prive eigendom (box 3)
dit pand is verhuurd aan een bedrijf
ik ben voor dit pand btw plichtig, de btw van de kosten die ik maak voor dit pand kan ik verrekenen met de btw die ik ontvang van de huur:
ik heb een productiemeter geïnstalleerd
ik krijg van de energieleverancier elk jaar een vergoeding voor de productie van de zonnepanelen op mijn prive rekening overgemaakt (dit is incl btw)
ik krijg elke jaar de SDE subsidie op mijn prive rekening overgemaakt
Momenteel worden de inkomsten van het pand worden effectief belast met 1,2% (Box 3)

Technisch is het allemaal geen probleem, nu heb ik alleen wel de volgende vragen over hoe het belastingtechnisch in elkaar zit:
Vallen de inkomsten van de zonnepanelen (productie en subsidie) ook onder Box 3 ?
- Kan de btw van de aanschaf van de zonnepanelen worden verrekend ?
Op de credit factuur van de energieleverancier staat BTW vermeld, moet dat ook worden verrekend ?

Reageert u naar het bekende adres: floris256 - apestaart - yahoo.com


15 juli 2010. Broodje-@@p nummer 19, met stip. Primatenbroodjes zijn er genoeg te vinden in de media, maar wat er vandaag in de Telegraaf aan ranzigs over zonnepanelen in de Telegraaf staat vind ik ouderwets tendentieus, onwaar, zeikerig en hetzerig. Fijne krant, goed voor de opinievorming van de hardwerkende, wakkere Nederlander. Wat lees ik als hardwerkende, enzovoort: 1. Een op de twintig zonnepanelen is defect, al bij plaatsing of door vogelpoep. 2, De hittegolf van de afgelopen week zorgt voor 25% lagere opbrengst, 3) Er komt door zonnepanelen meer CO2 vrij dan door een kerncentrale, 4) Zonnepanelen doen het niet goed door te lage temperaturen. 5) Windenergie zou volgens experts meer opleveren voor milieu en consument.

Bam, daar ga je. De conclusie van de hardwerkende, wakkere, enzovoort moet duidelijk zijn: kernenergie is verre te verkiezen boven zonne-energie. Vogelpoepjes maken zonnepanelen stuk, verder braken ze CO2 uit. Moet ik m'n zonnepanelen gauw wegdoen als ze het niet doen en er maar 1 volgeltje op m'n dak hoeft te kakken en het is gebeurd met die kostbare dingen? Zijn die 11.000 kilowatturendie ze bij mij al hebben geproduceerd (3 jaar gratis stroom in 10 jaar) eigenlijk één en al smerig CO2-uitbraaksel dat vookomen had kunnen worden door een prettige kerncentrale (zie bericht van gisteren)?

Nu even de harde realiteit voor de wakkere, hardwerkende enzovoort. 1. Bullshit. Wie accepteert dat zijn zonnepanelen bij plaatsing al stuk zijn, is wel heel erg dom. Meten = weten, begin er anders niet aan, 2. Bullshit. Lager dan wat? Kijk eens op de website van de man uit Spijkenisse die de productie van zijn panelen per minuut bijhoudt. Kijk eens op de pagina;'s Dagproductie en Maandelijks Productie op deze website. 3, Super bullshit. Praten we niet eens over. 4). In tegenspraak met 2 en hierom al komisch. Ruimtestations en satellieten draaien op stroom uit zonnepanelen. Is het in de ruimte soms tropisch warm? 5) Experts denken dus anders dan de Telegraaf. Windmolens beter dan zonnepanelen is appels vergelijken met peren. Overigens door de bank genomen is deze bewering niet geheel onwaar. Een windmolen draait ook 's nachts en doet het goed in de herfst, winter en voorjaar als het lekker waait. Maar goed, een windturbine staat nog altijd ver weg van je huis. De reden dat mensen zonnepanelen plaatsen is dat ze hun eigen stroomvoorziening vergroenen. Men kan ook lid worden van een windcooperatie (ben ik óók). Maar volgens een ander tendentieus stukje in de Telegraaf draaien windturbines alleen op subsidie, Die windmolens deugen dus volgens de Telegraaf ook voor geen meter.


14 juli 2010. Recyclen van sloophout, is dat groen en duurzaam? Stel u heeft een paar oude en niet meer gebruikte raam- en deurkozijnen in de schuur staan. Is het raadzaam om ze in stukken te zagen en in uw open haard te stoppen, met verfresten en loodmenie er nog op? Ongeveer deze richting moet u denken bij de vergunningsaanvraag van EPZ om MOX ((Mixed Oxide fuel, 'verse' uranium gemengd met plutonium afkomstig uit opgebrande splijtstaven) te mogen gaan verstoken in de kerncentrale Borssele. Een van de rapporten die men heeft gepubliceerd is een Milieueffectrapportage Brandstofdiversificatie. De omslag van het rapport wordt gesierd met een reactorsplijtelement met een mooi groen recycle-symbool eromheen. Kernenergie = groen, is dus de boodschap. Is MOX zo groen? Is het slim en duurzaam om kernafval te hergebruiken? Men claimt in het rapport dat men bij hergebruik van kernbrandstof door bijmengen van verse kernbrandstof met plutonium in ieder geval vers te delven uranium wordt uitgespaard. Da's mooi meegenomen. Aan de andere kant komt er bij kernsplitsing plutonium vrij, dus netto blijft men met plutonium en een hoeveelheid onbruikbare hoogradioactieve afvalelementen zitten. De hoeveelheid hoogradioactief afval neemt niet af, maar zelfs toe. De reprocessing van afgewerkte splijtstaven vereist een industrieel proces dat niet risico- en afvalvrij is. WISE is niet erg gelukkig met MOX. In het hele MER rapport van EPZ komt het probleem van het langdurige hoogradioactieve afval niet verder aan bod dan tenminste 100 jaar afkoelen in de HABOG in Vlissingen. Dat wisten we al. Wat er de 150.000 jaar daarna moet gebeuren is onbekend. Het verbranden van sloophout spaart inderdaad houtblokken maar produceert meer rommel in het milieu dan het verbranden van gewone houtblokken. MOX gaan verbranden lijkt mij zeker geen oplossing van het afvalprobleem. Dat groene recycle-stickertje is volkomen onterecht.


13 juli 2010. Koelwater (2) Mijn stadgenoot en collega, de polderjongen (www.polderpv.nl) wees me erop dat men in Duitsland op dit moment al meer dan 10 GWp aan zonnestroompanelen gereed heeft staan om zonne-energie om te zetten in elektriciteit voor het lichtnet. Dat is dus dik 3x zoveel als ik had gemeld op 11 juli jongstleden. Als dat zo doorgaat kan men in Nederland bij warm weer alle aan koelproblemen lijdende centrales met gemak sluiten en verder genieten van Duitse zonnestroom (overdag, dat wil zeggen). Stukken beter dan het schrikbeeld van Rijn-bouillabaisse. Blijft de vraag waarom we in ons land zo beklagenswaardig weinig zonnestroom hebben. Schande, politiek Den Haag!


12 juli 2010. Zonneboiler in Leiden. De binnenstad van Leiden is beschernd stadsgezicht en dat geeft dus beperkingen met wat je aan / met / op je huis kan doen of aanbrengen. Zo wilde binnenstadsbewoner Rik een zonneboiler aanschaffen. De collector was gepland op het platte dak. Mocht niet van de gemeente Leiden, want je kon een piepklein puntje van de collector zien vanaf de straat. Rik heeft toen een dummy getimmerd van hout, op z'n dak gezet en de gemeente een mailtje gestuurd om toch nog eens komen te kijken. Waarschijnlijk had hij geluk dat de desbetreffende ambtenaar ondertussen met pensioen was en een redelijker opvolger de zaak behandelde. Om een lang verhaal kort te maken, Rik kreeg z'n bouwvergunning om de collector onder een geringe hoek op het dak van z'n huis te zetten. Hier is het resultaat. De vlaggetjes zijn nog ter gelegenheid van soccermania van afgelopen maand. Rik is buitengewoon blij want zijn warmwatervoorziening is nu geheel afgestemd op de zon.


11 juli 2010. Koelwater (1) De temperatuur van het water van de Rijn bij Lobith is op dit moment 23 graden. Dat is lekker om in te zwemmen, maar het begint krap te worden voor de elektriciteitscentrales verderop: Nijmegen (590 MW) en Geertruidenberg (1250 MW). Deze kolencentrales gebruiken rivierwater voor koeling. Immers: bij een thermisch rendement van 40% verdwijnt nog altijd 60% van de energetische inhoud als warmte in het rivierwater: Nijmegen: 354 MW en Geertruidenberg 750 MW. Met andere woorden: deze elektriciteitscentrales fungeren als mega-waterkokers, saampjes goed voor 1 GW. Proost! Ik ben blij dat ik geen garnaal of riviervis ben. Het slechte nieuws is dus dat die centrales hun productie moeten temperen omdat het geloosde koelwater de temperatuur benedenstrooms niet hoger mag maken dan 30 graden (stel u zich eens voor: Rijn-bouillabaisse - één en al dampende vis- en garnalensoep. Dat mag en kan dus niet. Zitten we in Nijmegen en Geertruidenberg en omstreken straks zonder elektriciteit? Natuurlijk niet. Andere opwekeenheden vangen de uitval op. Bijvoorbeeld zonnestroom. Als de zon uitbundig schijnt, genieten de panelen. Koelproblemen hebben panelen niet (er kan een omvormertje wat extra ventilatie gebruiken). In Duitsland staat op dit moment meer dan 3.000 MWp aan zonnestroompanelen. Bij volle zonneschijn levert dat bijvoorbeeld 75% aan beschikbaar vermogen, ofwel 2.250 MW. Meer dan voldoende om wegens-koelproblemen-uitgevallen centrales in Nijmegen en Geertruidenberg te vervangen. Waarom hebben we in Nederland niet ook meer vervangend zonnestroomvermogen dan de armzalige 65 MWp van het moment en laten we het de Duitsers opknappen (die er flink aan ons verdienen, reken maar)?


10 juli 2010. Finish Frisian Solar Challenge. Hier zijn de winnaars:

Top-klasse: Private Energy Solarboatteam (T83), Leeuwarden

Challenge A: Team Sunrise (A3), Terneuzen

Challenge B: ROC van Amsterdam (B56), Amsterdam

Voor overzichten, verslagen en foto's: zie de website van de Frisian Solar Challenge

9 juli 2010. Voorlaatste dag Frisian Solar Challenge. Hier zijn standen:

Etappe uitslag Top-klasse
1. Private Energy Solarboatteam (T83), Leeuwarden: 2.36’.37”
2. Delta Lloyd Solar Boat Team (T82), Delft: 2.43’.13”
3. Gowrings Energy (T81), Maasdam: 2.45’.11”

Algemeen klassement Top-klasse
1. Private Energy Solarboatteam (T83), Leeuwarden: 10.13’.23”
2. Gowrings Energy (T81), Maasdam: 10.30’.51”
3. Delta Lloyd Solar Boat Team (T82), Delft: 11.10’.32”

Algemeen klassement Challenge A
1. Team Sunrise (A3), Terneuzen: 14.16’.49”
2. Vripack Solarteam (A19), Sneek: 14.34’.01”
3. Scylla Solarboat Racing Team (A23), Leeuwarden: 14.43’. 13”

Algemeen klassement Challenge B
1. Energa Solar II (B55), Gdansk, Polen: 16.55’.26”
2. ROC van Amsterdam (B56), Amsterdam: 18.01’.34”
3. Fachhochschule Emden (B54), Emden, Duitsland: 18.35’.27”

Voor overzichten, verslagen en foto's: zie de website van de Frisian Solar Challenge


8 juli 2010. Derde dag Frisian Solar Challenge. Hier zijn standen:

Top-klasse
1. Private Energy Solarboatteam (T83), Leeuwarden: 1.22’.36’’
2. Delta Lloyd Solar Boat Team (T82), Delft: 1.25’.25’’
3. Gowrings Energy (T81), Maasdam: 1.31’.03’’

Challenge A
1. Team Sunrise (A3), Terneuzen: 2.00’.55’’
2. Vripack Solarteam (A19), Sneek: 2.06’.07’’
3. Prodeon Solarteam Windesheim (A10) Zwolle: 2.06’.42’’

Challenge B
1. Energa Solar II (B55), Gdansk, Polen: 2.48’.24’’
2. Fachhochschule Emden (B54) Duitsland: 2.49’.07’’
3. Marnecollege 3 (B51), Bolsward: 2.50’.15’

Voor overzichten, verslagen en foto's: zie de website van de Frisian Solar Challenge


7 juli 2010. Duurzame energie = utopie zo lang als de energie-intensieve industrie in Europa, inclusief die in Nederland dwars blijft liggen. Als je belastingvrijstelling hebt voor fossiele energie, je fossiele rotzooi overgesubsidieerd in de grond mag stoppen (CSS, elektriciteitscentrales, Shell), gratis CO2 emissierechten krijgt die je vervolgens doorberekent aan de consument (elektriciteitsbedrijven) en als je geen spat belasting betaalt, noch BTW over kerosine (luchtvaart), wordt het helemaal niks (totdat de olie op is en het klimaat definitief naar de filistijnen). Dat is de situatie volgens Natuur en Milieu en ODE. De energieintensieve industrie blijft het liefst zo stil en zo lang mogelijk op haar profijtelijke kont zitten. Duurzaamheid, m'n hoela. En het ministerie van Economische Zaken behartigt de belangen juist van deze grote spelers. Geen wonder dat de ambtenaren van dit ministerie duurzame energie in ons land tot één grote lachwekkende parodie maken. En de rol van het ministerie van Financien is op z'n minst dubieus. Waarom betalen we bijvoorbeeld wel milieubelasting op elektriciteit van windmolens en geen milieubelasting op vliegreizen?


6 juli 2010. 750 Britse scholen krijgen gratis zonnepanelen. De Britse firma British Gas stelt 15 miljoen pond beschikbaar om zonnepanelen te monteren op Britse scholen. De helft van de panelen komt te liggen op scholen in gebieden waarin veel mensen met lage inkomens wonen. Bron: SolarBuzz

6 juli 2010. Tweede dag Frisian Solar Challenge. Hier zijn standen:

Top-klasse
1. Gowrings Energy Sunseeker (T81) Maasdam 3:51’.49”
2. Private Energy Solarboatteam (T83) Leeuwarden 3:58’.25”
3. Delta Loyd Solar Boat Team (T82) Delft 4:12’.45”

Challenge A
1. Team Sunrise (A3) Terneuzen 5:24’.53”
2. Vripack Solarteam (A19) Sneek 5:26’.19”
3. Fiten Solarteam (A20) Polen 5:35’.48”

Challenge B
1. Energa Solar II (B55) Polen 5:45’.24”
2. ROC van Amsterdam (B56) Amsterdam 6:24’.46”
3. Fachhochschule Emden (B54) Duitsland 6:25’.50”

Voor overzichten, verslagen en foto's: zie de website van de Frisian Solar Challenge


5 juli 2010. Eerste dag Frisian Solar Challenge. Hier zijn standen:

Top-klasse
1. Private Energy Solarboatteam (T83), Leeuwarden: 2.15’.45”
2. Gowrings Energy (T81), Maasdam: 2.22’.48”
3. Delta Lloyd Solar Boat Team (T82): 2.49’.45”

Challenge A
1. Scylla Solarboat Racing Team (A23), Leeuwarden: 3.04’.49”
2. Team Sunrise (A3), Terneuzen: 3.12’.10”
3. Vripack Solarteam (A19), Sneek: 3.23’17”

Challenge B
1. Gdansk University of Technology (B55), Gdansk, Polen: 3.55’.58”
2. ROC van Amsterdam (B56), Amsterdam: 4.04’.26”
3. Marnecollege 3 (B51), Bolsward: 4.10’.28”

Voor overzichten, verslagen en foto's: zie de website van de Frisian Solar Challenge


3 juli 2010. Italie haalt Spanje in. In 2009 is in Italië 720 MWp aan zonnestroom gerealiseerd. In 2008 was dat nog 350 MWp, en dit jaar verwacht men in Italië 1.500 MWp te installeren. Dit zijn behoorlijke vermogensgetallen. Rekening houdend met bedrijfstijdverschillen ('s nachts produceren zonnepanelen immers niet) komt 1.500 Mwp in Italie overeen met 500 MW thermisch of kernenergie (zeg: 1 Borssele). Met andere woorden, terwijl hardnekkige energieboeren in Nederland maar kerncentrales willen bouwen (waarvan de constructie op z'n minst 10 jaar duurt), zet men in Italië gewoon het zonnestroom productie-equivalent van zo'n centrale eventjes in een jaartje neer. Zonder levensgevaarlijk radioactief kernafval en zonder de bijzondere risico's die door de Staat moeten worden afgedekt (wat zijn de gevolgen als 1 zonnecentrale ontploft, wat als 1 kerncentrale ontploft?). Italië is nu de op een na grootste zonnestroommarkt van de wereld, na Duitsland, en voor Californië, Spanje, Tsjechië en België. Bron: Renewable Energy World.com


1 juli 2010. Maandag 5 juli a.s. gaat de Frisian Solar Challenge van start. Bijna vijftig deelnemende teams uit binnen- en buitenland leggen in vijf dagen tijd een tocht van 220 kilometer af langs de route van de Friese Elf steden. De deelnemers doen mee met zelfgebouwde, uitsluitend door zonne-energie aangedreven vaartuigen. Maandag 5 juli om 09:30 valt het startschot, hoogstpersoonlijk afgeschoten door Wubbo Ockels. De eerste etappe gaat van Leeuwarden naar Sloten over een lengte van 44 kilometer. Noviteit dit jaar zijn de zogenaamde draagvleugelboten, dit zijn zonneboten met hydrofoils. U surft naar de Frisian Solar Challenge website door hier te klikken.

foto: persfoto nr 230608JE24

30 juni 2010. Heel lang geleden hadden we meer. Ik denk dat een heleboel zonnepaneelbezitters vanavond stilletjes juichen bij het zien van de maandproductiecijfers van hun dierbare systemen. Daar is ook alle reden toe. Ikzelf moet teruggaan naar 2005 voor een maand juni met [iets] hogere opbrengst (58,7 kWh op de SunPowerpanelen) dan afgelopen juni (58,0 kWh). Het record bij mij is en blijft het prachtige en onovertroffen jaar 2003 met 63,7 kWh opbrengst 'schoon aan de haak' in de maand juni.


30 juni 2010. Elektriciteitsboeren krijgen zwarte piet. Gisteren zond Netwerk een reportage uit over de schandalige en milieuverpestende manier waarop steenkoolmijnen in Zuid-Afrika en Colombia worden gerund. Die steenkool wordt o.a. naar ons land gesleurd waar het in kolencentrales wordt verbrand om elektriciteit op te wekken. Dat laatste is op zich al fout, maar in de reportage deden de grote elektriciteitsboeren (E.on, Nuon en Essent) alsof hun neus bloedde (Ich habe es nich gewusst ?) en gaven niet thuis. Door dit soort ontransparant gedrag zijn de heren elektriciteitsboeren meteen verdacht. Hoe minder stroom je van ze betrekt, hoe beter. Je komt (ook dankzij de uitbundige zonneschijn afgelopen weken) in de verleiding er nog een zonnepaneeltje bij te kopen! Intussen zijn wakkergeschudde kamerleden al kritische vragen gaan stellen.


27 juni 2010. Hoogste weekopbrengst aller tijden: 69,5 kWh. De weken voorafgaand en na de 21e juni herbergen per definitie de dagen met de langste dagglengte, en dus lopen we in deze weken de meeste kans op de meeste opbrengst van zonneschijn. Meestal wordt de lucht het eind juni wat vochtiger vergeleken met begin juni, wat nadelig is voor de opbrengst van zonnepanelen. De hoogste momentane opbrengsten van m'n zonnepanelen noteer ik meestal eind april, begin mei als er noordwestelijke stromingen waaien die kraakheldere, koele lucht brengen en die met de felle voorjaarszon de zonnepanelen in feeststemming brengen. Absolute weekopbrengsten zijn het hoogst tussen eind mei en begin juli. Een week onafgebroken zonneschijn zoals afgelopen week, met (in het begin van de week) koele, droge en schone lucht, dat doet wonderen voor de opbrengst. Die was dan ook buitengewoon hoog. Aanstaande woensdag noteer ik de maandstanden, en ik ben ben benieuwd wat er dan uit de bus komt rollen. In ieder geval is het weerbericht zeer gunstig voor zonnepaneelbezitters.
26 juni 2010. Poef! Heet! Het rare van een zonneboiler is dat hij het meest uitbundig heet water produceert in een jaargetijde waarin je niet zoveel heet water nodig hebt. Hij vult het geconsumeerde hete water enthousiast aan met nog meer heet water. Op het plaatje ziet u de temperatuur van het water in het voorraadvat om 18:00 vandaag. 82 graden is zo'n beetje de grens. 85 graden is helemaal afgeladen vol, hoger mag de temperatuur niet worden. De zonneboiler doet het dus uitstekend. In het vakje met de gele pijl ziet u de defecte warmteopbrengstmeter. Ik heb al een nieuwe klaarliggen, maar ik wacht tot monteren tot het najaar. Zonde toch om een heel vat van 90 liter water leeg te laten lopen om een defect metertje te vervangen? De zonneboiler hangt er nu dik zeven jaar en heeft in die tijd ongeveer 17 GJ aan warmte uit de lucht geplukt (ongeveer 4.600 kWh als u het in elektriciteit uitdrukt). In pure energie in [uitgespaard] aardgas uitgedrukt ongeveer 485 kubieke meter.


24 juni 2010. En wie gaat dat betalen? De Finnen en Fransen hebben een gezamenlijk probleem. De mooie nieuwe Finse kerncentrale Olkiluoto-3 die door het Franse staatsbedrijf Areva voor euro 2,4 miljard vaste prijs zou worden geleverd (in 2009) met goedkeuring van de Franse overheid is alwéér 400 miljoen verder over budget, en ook lang nog niet klaar. En ze zaten al 2,3 miljard boven het kostenplafond. Komt dus nog wat bij. Onsje meer. Bij megaprojecten als een kerncentrale gebeurt kostenoverschrijding routinematig. Als je eenmaal begint, moet je namelijk de klus welhaast afmaken, anders gaat er wel erg veel geld door het afvoerputje. Aannemers weten dat, zijn tuk op uiterst winstgevend meerwerk. Indertijd, lang geleden is ooit de fraaie kweekreactor bij Kalkar halverwege de bouw gestopt. Dág belastinggeld! Wat te doen met Olkiluoto-3? Wie betaalt straks de gigantische kostenoverschrijding van dat glimmende Finse project: de Finse belastingbetaler (dat wordt voor de Finnen wellicht pas met pensioen gaan op hun 90e jaar) of de Franse belastingbetaler (dat wordt voor de Fransen wellicht pas met pensioen gaan met hun 80e - er zijn meer Fransen dan Finnen). Was het niet zo dat onze eigen energieboer Delta ook een mooie statusverhogende kerncentrale wil, met goedkeuring van het CDA, VVD en PVV? Willen de leden van het CDA, VVD en PVV soms ook graag met hun 90e met pensioen? Bron: Tegenstroom


24 juni 2010. Groter-dan-250-MWp-markten op jaarbasis zijn op dit moment te vinden in Duitsland (wereldkampioen PV), de Verenigde Staten, Spanje. Frankrijk, Italie, Tsjechie, Belgie, Japan, China en India. Bron: Sustainable Business.com


21 juni 2010. Op de kop af 10 jaar geleden plaatste de installateur van de actie Sunpower zes splinternieuwe zonnepanelen op het dak van m'n huis: Shell 95Wp polykristallijne panelen, elk aan de achterzijde voorzien van een schattig OK4E omvomertje. De panelen zijn er één keer af geweest (in 2004) om de omvormers tevoorschijn te halen en binnenshuis te monteren. Van die oorspronkelijke 6 omvormers is er zegge en schrijve één over: nummer 13008 (thans 605.896 watturen op de teller). Bij elkaar hebben deze paneeltjes in die tien jaar 4.041 kilowatturen geproduceerd. De panelen hebben netto 3.071 euro gekost (subsidie was 60%). Elke kilowattuur die van die panelen af is gekomen heeft mij dus 76 eurocent gekost. Ofwel in terugverdientermen: nog 30 jaar op het dak, jongens en dan spelen jullie gelijk. Zo was dat in 2000: 40 jaar terugverdientijd. En tóch doen! Ik heb er geen spijt van. Terugverdienen vraag je ook niet aan je grasmaaier, koffiezetapparaat of bankstel. Die koop je gewoon voor de pret, voor het comfort, of zoals met de zonnepanelen, voor het milieu. Daarom heb ik er in de loop der jaren nogal wat bijgeocht; van 575 wattpiek toen naar 2.900 wattpiek in 2009. Op een mooie dag als vandaag komt de supergroene stroom met kilowatts tegelijk binnen. De elektriciteitsrekening is 10 euro per maand.In die tien jaar is er heel wat veranderd. Zonnepanelen zijn in prijs meer dan gehalveerd zodat een nieuw paneel nu minder kost dan 10 jaar geleden met een grote schep subsidie. Gridpariteit wordt binnen 5 jaar verwacht. Dat zonnestroom werkt in een vaak bewolkt land en dat het betrouwbaar is laten mijn panelen zien. Met 4.041 kWh kan een standaardgezin een heel jaar gratis stroom verbruiken en dan houden ze nog over ook. Wat helaas niet is veranderd is het overheidsbeleid. Een ongeordende kruidenierschaos. Gemeenten doen hapsnap wat aan duurzaamheid, zolang er geld in een of ander potje zit. De grote, onbetrouwbare wipkippen, dat zijn de politici in Den Haag. Daar wordt elk half jaar nieuw beleid bedacht, gewijzigd, weer afgeschaft, weer nieuw beleid bedacht, bedragen veranderd, voorwaarden veranderd en ga zo maar door. Per 1 juli aanstaande bijvoorbeeld moet het zonnepaneeltje-als-afdakje-boven-de deur weer goedgekeurd worden door de plaatselijke welstandscomissie. Lulliger beleid kán haast niet. Een land van kruideniers, regenten en ambtenaren krijgt wat het verdient. En toch plaatsen burgers zonnepanelen op hun dak. Buitengewoon sympathiek. Prima mensen, doorgaan zo. Er is nog hoop, dankzij jullie.


20 juni 2010. Eerste Europese Solar Decathlon (2). De enthousiaste studenten architectuur en techniek die de huizen ontwerpen die u kunt zien in Madrid vormen de komende generatie bouwmeesters. Zij zullen in hun carrière te maken krijgen met scherpe eisen m.b.t. energieverbruik en met CO2 emissie-eisen die er niet om liegen. Vandaar dat je je beter vandaag kan bekwamen in het ontwerpen van energiepluswiningen dan morgen (energienulwoningen zijn - behalve in het aardgasrijke, toekomstblinde, binnenvettende en dus achterlijke Nederland - al een gepasseerd station). De ontwerpen bekijkt u hier. Alle teams hebben overigens eigen websites. Het Catalaanse huis (Fab Lab House - form follows energy springt het meest in het oog en lijkt mij zeer aantrekkelijk voor droge omgevingen (zuid-Spanje bijvoorbeeld) en zit vol met passieve snufjes. In de klimaatzone van noordwest Europa zullen de Duitse ontwerpen. Living Equia, Stuttgart Team (het Stuttgart team heeft zelfs een webcam) en Team Ikaros (Universiteit van Rosenheim, Beieren) met dikke isolatieschillen en faseveranderende wamteopslagmedia het heel goed doen. Het team van de University of Nottingham, UK (The Nottingham H.O.U.S.E) heeft zelfs een extra verdieping!. Een Chinees team (Tongji) heeft een bamboehuis als inzending, terwijl een concurrerend Chinees team uit Tianjin een schattig en heel energieslim huis heeft ontworpen, genaamd Sunflower.

Alles mooi en aardig, zo'n wedstrijd. De teams hebben zichzelf overtroffen in het toepassen van passieve en actieve technieken, snufjes en grapjes en architectonische hoogstandjes.Sommige ontwerpen zien er echt blits uit. Wat wil je nog meer? Maarrrrrrruh...

Een woning moet 100 jaar mee, dus moet het concept vooral degelijk zijn. Een huis dat na 20 jaar op is of compleet moet worden gerenoveerd, scoort in mijn optiek laag in duurzaamheid.

Zo veel mogelijk energetische maatregelen moeten passief zijn. Voorbeeld: oriëntatie op de zon en dikke isolatieschillen. Een optimale oriëntatie scheelt heel veel in 100 jaar aan onderhoud en vervangen van technologie. Een dikke isolatieschil vermindert de warmte- en koelvraag zodat minder techniek nodig is. In de laatste 20 jaar heb ik al 20 slimme-huisconcepten voorbij zien komen. De concepten van 5 jaar en ouder zijn nu al hopeloos verouderd, steeds meer originele technische componenten zijn niet meer te verkrijgen en de firma's die het onderhoud moeten verzorgen zijn met de noorderzon verdwenen. Extrapolerend: 100 slimme-huisconcepten in 100 jaar met alle technologiesche poeha, dat is me teveel.

Een huis moet in eerste instantie door de bewoner zelf kunnen worden ondehouden. In tweede instantie moet de techniek zo simpel zijn dat een gewone ambachtsman met gezond verstand klussen kunnen klaren. Als er voortdurend high-tech yuppen aan de woning te pas moeten komen om te regelen en te meten, dan is dat in mijn blikveld een foute ontwikkeling.


19 juni 2010. Eerste Europese Solar Decathlon (1) In Madrid, in het grote park tusssen het Koninklijk Paleis en de Manzanares-rivier (Campo del Moro), is een complete 'solar village' gebouwd door multinationale universiteits- en hogeschoolteams in het kader van de eerste Europese Solar Decathlon. Deze wedstrijd om het mooiste, effciëntste en leukste zonne-woning te ontwerpen en te bouwen is over komen waaien uit de Verenigde Staten (2002, 2005, 2007, 2009). Er zijn in Madrid 17 deelnemende teams en dus 17 huizen die de moeite waard zijn. Het begrip 'decathlon' slaat op 10 kenmerken waarin een woning moet uitblinken wil het de hoofdprijs in de wacht slepen. Neemt u beslist een kijkje op de officiële website SD Europe, want er staan zéér aparte bouwsels daar in Madrid (klik op Nueva Galeria de Fotos).


18 juni 2010. Zonne-energie in Abu Dhabi. In het kader van het Masdar project wordt in Abu Dhabi een CSP centrale van 100 MW gebouwd door een consortium bestaande uit Abengoa Solar en Total. De eerste spade gaat medio 2010 de grond in en het project wordt in 2012 oerationeel. Dit wordt de eerste grote zonne-energiecentrale in het van olie vergeven Midden-Oosten. Teken aan de wand? Bron: SolarBuzz


16 juni 2010. Vet betaald, goed gedaan. De directeur van het Zeeuwse energiebedrijf Delta (jawel, degene die het K-woord voortdurend in de mond neemt) verdiende in 2009 een leuk salaris en kreeg ondanks de slechte bedrijfsresulaten tóch nog een bonusje van 89.000 euro in de broekzak. Peanuts als je het vergelijkt met banken, maar je kan er leuk je zeiljacht van laten opknappen. De provincie is er niet happy mee. Bron: Binnenlands Bestuur


15 juni 2010. Digitaal energieloket Rotterdam open. Voor de stadsregio Rotterdam (15 gemeenten, van Krimpen aan de IJssel tot Barendrecht en Brielle) is een digitaal energieloket geopend. Hier is heel veel te vinden voor het zakenleven, en ook nog iets voor particulieren en huurders die iets willen doen om hun CO2 uitstoot te verminderen. Slim is ook de koppeling met een overzicht van subsidies van Meer met Minder. Of men de ambitie haalt is afhankelijk van twee zaken: 1. Meetellen van CO2 in de grond stoppen, bijvoorbeeld onder Barendrecht, vind ik not done. 2. Alleen de gemeente Westvoorne heeft een (leuke) gemeentelijke subsidieregeling voor zonnepanelen, dus moeten de overige gemeenten in de regio het doen met de landelijke regelingen. Die regelingen bestaan vooral op papier, want of u geld krijgt is maar de vraag (bijvoorbeeld voor zonnepanelen wordt verwezen naar de SDE regeling, en dat is een kale kikker want de pot was al op 1 maart j.l. verloot).


14 juni 2010. Nokero N100 lamp. Met afmetingen gelijk aan die van een gloeipeer, vier zonnepaneeltjes aan de buitenkant, oplaadbare batterij (1000 mAh NiMH staafje) in het buikje, 5 ledjes en draaien maar! Volgens de firma die de N100 (zo heet ie officieel) maakt wordt de lamp geportretteerd als een volwaardige vervanger voor met name de kerosinelamp, een stinkende, walmende, brandgevaarlijke verlichtingsvorm waarmee 1,5 miljard mensen het op deze wereld mee moeten doen omdat ze geen elektriciteit hebben. Geen gesleep met stinkende petroleum, en geen CO2 uitstoot van walmende pitjes. De N100 wordt overdag opgeladen en kan dan 's avonds en 's nachts twee tot vier uur branden. U kunt hem opvatten als een soort led-tuinlamp zoals u die bij ons in de bouwmarkt of bij een specialist aantreft, maar dan praktischer, waterdicht en robuust gebouwd voor gebruik in ontwikkelingslanden. En tegen een ontwikkelingslandenprijsje (15 dollar per stuk of minder bij grote aantallen). Wordt deze lamp een doorbraak of anders een grote concurrent voor de combinatie zonnepaneel-accu-laadregelaar-spaarlamp die het ook goed doet in ontwikkelingslanden maar die een flink stuk duurder is? Of toch weer een Hongkong-gadget? Vanwege de lage kosten zie ik wel brood in de N100 lamp. Of hij met 5 piepkleine ledjes meer licht geeft dan een stallantaarn, is maar de vraag. Je N100 overdag buiten ophangen om op te laden als je in een sloppenwijk woont, kan dat zonder gevaar van diefstal? Er blijven vragen, maar sympathiek ziet hij er wel uit, en ook heel erg 'eco'. website: www.nokero.com


13 juni 2010. Wat moet je doen met CO2? (2). Waar het hele politieke gedraai om gaat is CCS (carbon capture and storage), het beoogde tovermiddel om kolencentrales aan de praat te houden. Helaas, tovermiddelen werken alleen in kindersprookjes en Disneyfilms en niet in de boze grotemensenwereld. Moet je voorstellen: 1. CCS is op dit moment een laboratoriumtechniek, dat is heel wat anders dan een grootschalig industrieel proces. Shell mag een kleine proeffabriek bouwen, met belastinggeld. Het CO2 uit die proeffabriek wil men in Barendrecht in de grond pompen. Onder een gemeente waarvan de inwoners overwegend VVD hebben gestemd, ten koste van het CDA, ironie. 2. CCS is een end-of-the-pipe techniek die niets doet aan het werkelijke probleem, d.w.z. uitputting van grondstoffen, verkwisting van energie, roofbouweconomie en een veel te grote ecologsche footprint. CCS is dus een middeltje voor symptoombestrijding en niet het genezen van de kwaal. 3. Het is gewoon onacceptabel om eerst lucht en water te vervuilen, de hele leefomgeving te vervuilen en dan als kap op de vuurpijl ook nog eens de bodem te verruineren. 4. De systematiek van het doorschuiven van rotzooi naar volgende generaties is voor een fatsoenlijke, beschaafde maatschappij eenvoudigweg not done, zeker als we over de middelen beschikken om die rotzooi niet te veroorzaken. 5. Mocht CCS eidnelijk wél op grote schaal werken, dan zijn er vijf kolencentrales nodig: vier voor de productie van elektriciteit; de vijfde is nodig om de energie te leveren om alle CO2 uit die vier andere centrales in de grond te duwen. Over paarden achter wagens spannen gesproken. 6. Last but not least: er zijn geen lege gasvelden genoeg in heel Europa om een fractie van alle opgevangen CO2 in te dumpen, met andere woorden alle inspanningen en investeringen zijn per definitie vanaf het begin kansarm.

Dat zijn dus zes hele goede redenen om geen stuiver aan Shell c.s. te geven om te experimenteren met CCS (niks 'nationaal belang' en 'economisch zwaarwegende argumenten' = lees: claims van Shell c.s.). Als er échte politieke wil zou zijn, zetten we in op werkelijk duurzame energiebronenn: windenergie en zonne-energie. Beide vormen van duurzame energie zouden buitengewoon worden gestimuleerd door een terugleververgoeding volgens het Duitse syteem. Voordeel van een goede teruglever-regeling: iedere particulier begint als een gek te investeren (zie Duitsland) en het aandeel duurzaam opgewekte energie springt omhoog (zie Duitsalnd). Dus: een moratorium op CCS en ruim baanm voor kleinschalige, decentraal opgewekte duurzame energie. Nu de politieke wil nog. De draaiers en krententellers hebben van de nationale en Barendrechtse kiezers klop gekregen, maar ze zijn helaas vervangen door cententellers. Helpt u mee de moed erin te houden, zucht . . . . .


12 juni 2010. Wat moet je doen met CO2? (1) Kooldioxide, een molecuul samengesteld uit 1 koolstofatoom en 2 zuurstofatomen komt heel veel voor op aarde. U en ik ademen het zelfs uit. Levende wezens ademen zuurstof in, hun lichaamscellen koppelen het aan koolstof, benutten de energie die bij deze reactie vrijkomt en scheiden het CO2 uit. In ons bloed is CO2 opgelost als bicarbonaat. Via de longen verlaat het CO2 ons lichaam. Kan iets dat je zelf uitademt, giftig zijn? Jazeker. Normaal komt kooldioxide voor in de lucht in een concentratie van 0,038% (de beroemde 380 ppm). Stijgt de concentratie in de ademlucht dan wordt men suf. Zit er meer CO2 in de lucht, dan gaat men sneller ademen waardoor men meer van het gas naar binnen krijgt. Bij 2% word men helemaal dizzy en bij 4-5% gaan mensen onder zeil. Bewusteloosheid treedt in. Acht procent is voldoende om u met een half uurtje om zeep te helpen. CO2 moet je dus in de gaten houden, en grote hoeveelheden in je leefomgeving opbergen is niet slim. Nu is dat opbergen van enorme hoeveelheden CO2 precies wat Shell van plan is in Barendrecht. Oude gasputten vol laten lopen met het gas. Men beweert bij hoog en laag dat de procedure veilig is. Tja, dat zei BP ook met hun olieboringen in de Golf van Mexico. Niet 100% veilig dus, nooit veilig dus, want gas dat de bodem in gaat komt er altijd weer uit, is het niet nu dan over 100 of 1.000 jaar. Bovendien is het volkomen uit den boze om ook niet alleen voor luchtverontreiniging te zorgen, maar ook nog eens de bodem vol met gif te pompen. CO2 in de ondergrond dumpen is je reinste roofbouwmentaliteit, hoe je het wendt of keert. Het nageslacht zal ons dankbaar zijn voor CO2 bellen als erfenis uit een verkwistend verleden, net zoals wij onze 19e eeuwse en 20e eeuwse voorouders heel dankbaar zijn voor Lekkerkerk, de Volgermeerpolder, het Van der Griftpark in Utrecht, de COVRA bij Vlissingen en noem er nog maar een paar op. Het is de mentaliteit van "pleur het maar in de sloot, dan zijn wij er in ieder geval vanaf". Men is dus in Barendrecht m.i. terecht zeer verontrust over het oppimpen van hun bodem met dodelijk vergif . Voor mij is het een reden om niet te verlangen naar een woning in die gemeente. Je gaat niet wonen op een gifballon.

Wat te doen? Vrij simpel: je moet dat CO2 niet uitstoten. Dat CO2 komt vrij uit Shell's petrochemische industrie bij Pernis. Dáár moeten we iets aan doen, niet een end-of-pipe oplossing forceren op de arme inwoners van Barendrecht en over hun ruggen op de hardwerkende belastingbetaler van Nederland (die, o gotspe, het allemaal ook nog eens subsidieert). Petrochemie = brandstof en kunststof. Het moge duidelijk zijn waar we iets aan moeten doen. Minder fossiele brandstoffen, minder kunststofverkwisting, hernieuwbare en duurzame energiebronnen en grondstoffen gebruiken. Zuinig zijn met olie, want naast voornoemde producten is olie de grondstof voor o.a. heel wat medicijnen. In de grond injecteren van CO2 valt in de categorie misdadige waanzin en roofbouw. Dat is politiek en maatschappelijk niet te verkopen.

Er bestaat een website van verontruste Barendrechters: CO2isnee.nl.


11 juni 2010. Smeed het uranium als het heet is, zo denkt de directie van het energieconcern Delta kennelijk, want de verkiezingsuitslagen waren nog niet koud of men wist hondsbrutaal als ze zijn al in Elsevier te vertellen waar men hun te bouwen kerncentrale wil hebben. Men is heel optimistisch: beginnen met bouwen in 2013 en stroom produceren in 2018. Men rekent kennelijk op een VVD-PVV-CDA kabinet met harde jongens en snelle beslissingen, want bij deze partijen komt het idee duurzame, decentraal opgewekte energie (ook niet bij hardwerkende Nederlanders) niet voor in het woordenboek. Het woord 'faillissement' ook niet, want een kerncentrale in ons land bouwen in 5 jaar is net zoiets als in twee weken een kabinet formeren. Welke hardwerkende belastingbetaler gaat het kapitaal én de rente voor Delta's prestigeproject ophoesten?


10 juni 2010. Friese zonnebootrace komt snel naderbij. Op zondag 4 juli a.s. begint in Leeuwarden de Frisian Solar Challenge (FSC) ofwel de Elfstedentocht met door zonne-energie aangedreven boten. Informatie vindt u hier.
7 juni 2010. Dakkapelrenovatie. Aanval is de beste verdediging. Dit geldt ook voor dakkapellen blootgesteld aan het geweld van weer en wind als ze zijn, jaar in, jaar uit. Omdat lekkages dreigden werd besloten tot preventief groot onderhoud. Dakbedekking, wangbekleding en loodslabben werden vernieuwd. De wangen kregen 10 cm warmteisolatie aan de buitenzijde. Voor de zonnepanelen (geplaatst in 2001) betekende de renovatie: loskoppelen, demonteren, eraf halen, inspecteren, schoonmaken, terug het dak op, aansluiten. Hieronder ziet u details van de panelen zoals ze eruit zagen na demontage, en na schoonmaken en oppoetsen. Het zijn Beldezon 120 Wp IBC-panelen, made in USA, die sinds hun plaatsing binnenshuis gemonteerde OK4E omvormertjes aandrijven (nrs. 51557 en 51624). Negen jaar verblijf bovenop de dakkapel en 750 kWh per paneel later is er nauwelijks slijtage aan die panelen. Er zat wat aanslag aan de randen, en er groeide alg op de aluminium frames. Na schoonmaak zagen de paneeltjes er weer monter uit, fris voor de volgende 10 jaar.

paneel, nieuw op locatie, 2001

2010, tijdens demontage

voor het schoonnmaken

voor het schoonnmaken

na het schoonnmaken

na het schoonnmaken


6 juni 2010. Boven mijn pet (2). Ik kreeg de volgende mail naar aanleiding van mijn post van eergisteren:

Beste Floris, ik heb het sterke vermoeden dat er een aantal ontwikkelaars dermate veel gebundelde aanvragen verstuurd en gehonoreerd hebben gekregen, maar dat door de crisis in de woningbouw de panelen niet daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Echter, de aspirant verkrijger is helemaal niet bezig met energiebesparing en nog minder met de SDE-rompslomp. Als de woning al verkocht is liggen de panelen waarschijnlijk stroom op te brengen. Maar zonder SDE-subsidie. Verder merk ik dat bij een aantal aspirant kopers /SDE aanvragers door uitloop van werkzaamheden (nog) niet aan opdracht of in gebruikname zijn toegekomen.

Ik merk dat zonne-energie helemaal niet leeft. Ik heb sinds sept 2009 4,41kWp liggen en mijn buren kijken me meewarig aan. Uiteindelijk kreeg ik ook SDE-subsidie in de tweede tranche, maar toen had ik ze al lang op het dak liggen. Als ik mijn buren vertel dat ik bijna zelfsupporting ben, geven ze als tegenargument dat ik voor dat geld jarenlang een gratis stroomrekening zou hebben gehad. Nu heb ik inderdaad veel geld uitgegeven aan m'n panelen, maar rente minus rendementheffing levert een minder resultaat op....

Veel succes en ik blijf je stukjes lezen. H.


6 juni 2010. Gasverbruik moét omlaag. Het grafiekje, links geeft het gasverbruik in mijn woning weer over de afgelopen 25+ jaar. Nu is een warme dag als vandaag niet echt een dag waarop u aan energiebesparing zult denken, maar voor mij en m'n woning (bouwjaar 1935) is de zomer de tijd van klussen en vooruit kijken. Goed, de afgelopen twee winters waren bovenmodaal, maar ik vind dat er nog een tandje bij kan met energiebesparing, en eigenlijk wil ik in het kader van CO2 reductie helemaal van gasverwarming afstappen en overgaan op een elektrisch aangedreven warmtepomp. Zou het mogelijk zijn om het energielabel van m'n vooroorlogse woning (oorspronkelijk geschat op G) om te toveren in vette A? Lisa heeft het met een soortgelijk huis geflikt. In het kader van onderhoud én het streven naar een A label wordt komende week de isolatie van de achterdakkapel stevig onder handen genomen. In de winter, met noordwestenwind, wil daar nog wel eens koude tocht voorkomen. Dat is met de te nemen maatregelen vanaf komende week voorbij, en ik ben zeer benieuwd wat het gasverbruik komende winter gaat doen.


5 juni 2010. Boven mijn pet (1). U weet dat de SDE subsidieregeling voor zonnepanelen een kluchtige ééndags tombola is die de naam 'beleid' in de verste verte niet verdient. Dit jaar waren er 17.000 dappere mededingers bij de tombola en daarvan kregen 4.200 een prijs. Dat is bijna 25% van het aantal aanvragers. Je zou bij zo'n heftige prijsvraag verwachten dat de winnaars allemaal hun prijs daadwerkijk consumeren. En het antwoord is verrassend: "nee hoor!" Bij mensen die in 2009 SDE subsidie kregen toegekend, lagen er vandaag de dag volgens een artikel vandaag in de Volkskrant maar in 18% van de gevallen splinternieuwe paneeltjes op het dak te bakken in de zon. Waar is de rest? Zijn die lui gek geworden? (niet waarschijnlijk, zonnestroom-minnaars lijken me in het algemeen geestelijk gezond), zijn ze het vergeten? (zou kunnen, je moet heel erg lang wachten), zijn ze te oud geworden? (wel héél erg lang moeten wachten), wachten ze tot de paneeltjes nog goedkoper worden? (echt Hollands, hoge waarschijnlijkheidsgraad), hebben ze hun rechten verpatst? (lijkt me moeilijk omdat de subsidie systeemgebonden is), is men bang geworden? (je mag vanaf 1 juli a.s. niet meer zonder bouwvergunning een zonnepaneel-afdakje boven de voordeur hangen omdat dat 'beeldverstorend' is), of is men ineens klimaatmoe? (ander woord voor 'geen centjes meer', zou kunnen). Kortom, ik sta perplex, voor een groot raadsel. Heeft u een sluitende verklaring?


3 juni 2010. Gastblog van Johan Palmen (j.h.palmen - [apestaart] - st.hanze.nl)

Atoomstroom kopen in Frankrijk?

Politieke partijen als het CDA en de VVD zetten in hun verkiezingsdebatten met tegenzin de deur naar kerncentrales open omdat ze dit als een onoverkomelijke stap zien in de energietransitie naar duurzame energie. Een tweede argument dat gebruikt wordt is energieonafhankelijkheid, maar men staat niet stil bij het feit dat uranium niet in Nederland gewonnen wordt.

Het gevolg van een keuze voor kernenergie is dat de investeringen in duurzame energie flink beperkt worden omdat we de euro niet twee keer kunnen uitgeven.

Het volgende idee zou misschien een oplossing kunnen zijn voor dit vraagstuk; geen kerncentrale bouwen maar indien we tegen een energie tekort aanlopen, ondanks onze inzet op duurzame energie, kunnen we de stroom uit kernenergie vanuit Frankrijk inkopen.

De voordelen zijn:
- Geen grote investeringen nodig hierdoor houden we geld vrij voor investeringen in duurzame energie.
- We worden geen eigenaar van kernafval.
- Een hoge prijs van uranium kan een reden zijn om het contract niet te verlengen.
- Geen extra veiligheidsprobleem in ons toch al dichtbevolkte land.
- Zolang Nederland energie moet inkopen blijft dit ook op de politieke agenda en blijft er een stimulans voor extra inzet op duurzame energie.

Dit idee lijkt op het eerste gezicht mogelijk hypocriet, wel meeliften op het Franse kernprogramma maar niet delen in de nadelen. Hier kan het volgende tegen in worden gebracht:
We kunnen in Nederland niet voorkomen dat er van de 59 kerncentrales die in Frankrijk staan, er centrales bijgebouwd of vervangen gaan worden. Door de vrije energiemarkt kunnen we wel bijdragen in een optimaal gebruik van deze centrales. Frankrijk zal ook alleen overcapaciteit willen verkopen, ze bouwen geen extra centrale vanwege een contract met Nederland.

Als Nederland blijven we vrij in onze keuzes, wanneer meer van onze energiebehoefte door duurzame energie kan worden voorzien, kunnen we aan het einde van een contractperiode het contract aanpassen. Er is geen investering nodig die, vanwege de terugverdientijd, het onmogelijk maakt om bij het stijgen van de uraniumprijs of een andere economische of politieke reden uit het programma te stappen (als we een kerncentrale bouwen zal en moet deze ook draaien, er is geen heroverweging mogelijk).

De ramp in Tsjernobyl heeft geleid tot een radioactief gebied waarbij je niet meer mag komen binnen een straal van 30km. Dit gebied is in de Nederlandse verhoudingen, de oppervlakte van één provincie. Omdat mensen ook niet direct buiten de grens van 30km willen wonen of werken is het totale gebied dat verloren gaat voor alle activiteiten nog groter.
Weliswaar zal een nieuwe kerncentrale veel veiliger zijn dan degene die de ramp in Tsjernobyl heeft veroorzaakt, maar een ramp kan altijd gebeuren. Techniek kan falen en tegenwoordig moeten we ook meer rekening houden met de risico’s van terrorisme.

In grote landen is het verlies van grondgebied als gevolg van straling nog te verwerken, voor een klein en dichtbevolkt land als Nederland zou een grote ramp catastrofaal zijn. In de Randstad kan geen kerncentrale staan vanwege het hoge aantal mensen dat daar woont. Groningen heeft als mogelijke locatie de volgende punten tegen: bij een ramp met een kerncentrale in Groningen kun je niet meer bij het Groningse gasveld en bij de bestaande en de te bouwen energiecentrales. Groningen is de energie delta van Nederland.

Misschien is het risico met kernenergie, hoe klein dan ook, altijd wel te groot bij een klein dichtbevolkt land als Nederland.


2 juni 2010. Blaat braaf de babbel van de baas na. En ineens is er de (CDA) minister van economische Zaken, mevrouw van der Hoeven, die openlijk vindt dat we aan de kernenergie moeten. Twee dagen eerder had baas Balkenende in een interview in de PZC al laten weten kernenergie o zo belangrijk te vinden. Deze gekoppelde uitspraken wijzen op twee zaken. 1. Er is diepe splijting in het CDA tussen de tegen de VVD aanleunende haviken (Balkenende, vd Hoeven, Verhagen) en de gematigde achterban die liever samen met andere partijen duurzame eenergie wil, 2) een wanhoopsoffensief om in het gevlei te komen met de VVD en PVV. Was het niet het kabinet-Balkenende IV dat zwaar inzette op "schoon en zuinig"? Zo schoon is kernenergie niet, en peperduur is deze energievorm wis en waarachtig.


2 juni 2010. Dus pak je het blaadje in de trein en daar zie je het artikel "Links geldverspillen doe je zo", ofwel één grote klaagzang op zonne-energie. 'Links' zou in ons land een subsidiesysteem voor duurzame energie naar Duitse model willen, en daar deugt echt niets, maar dan ook helemaal niets van. Die zit, toch even lezen. Bestaat er in het echt in Duitsland subsidie op zonnestroom? Nou, nee. Daar betaalt iedereen extra voor stroom, en met de opbrengst worden terugleveringsvergoedingen betaald aan iedereen die zonnepanelen aanschaft. Dus: wie in Duitsland zonnepanelen aanschaft krijgt geld op de teruggeleverde stroom. Koopt een Duitser geen zonnepanelen, dan krijgt hij niets.IIn Nederland bestaat zoiets niet. Hier hebben we wel een subsidie op zonnestroom voor bofkonten, namelijk doordat er elk jaar een ééndags-tombola wordt georganiseerd met vooral veel nieten en nullen. Oligarchie-zonnestroom noem ik dat, ofwel Noordkoreaanse toestanden. Vindt u het gek dat er in ons land weinig zonnepanelen zijn en in Duitsland heel erg veel. En die Duitse economen die het allemaal zo somber inzien zouden best wel eens zelf gesubsidieerd kunnen worden, door de kolenlobby. Het argument in hetzelfde artikel dat duurzame energie banen vernietigd is hetzelfde argument dat elektrische treinen de stoker op de locomotief van de stoomtrein overbodig maakten en dat elektrische treinen dus werkgelekgenheid vernietigen. Verder zou innovatie worden afgeremd door zonnepanelen. Inderdaad, als je het onder de grond stoppen van CO2 onder woonwijken en kernenergie innovaties noemt. Zo lusten we er nog heel veel van.


2 juni 2010. Kom ik thuis van m'n werk en m'n krantje en zie ik dat m'n zonnepanelen bezig zijn de 10e kilowattuur van vandaag te produceren. Ik denk dat ik maar een biertje ga drinken om Balkenende, vd Hoeven. Verhagen, de Pers en de hele santekraam weg te spoelen.


30 mei 2010. Uithuilen, oogjes drogen en gewoon doorgaan. Van de 17.000 aanvragers voor SDE-subsidie krijgen 10.000 aanvragers een keihard NEE. Willekeurig, het lot beslist. Zonnestroom wordt op deze manier in ons land door het ministerie van Economische Zaken niet gestimuleerd maar gefrustreerd. Bah, bah, bah. Gold hier maar het Duitse, Franse of Vlaamse systeem. Men is daar veel duurzamer dan hier.

Genoeg gemopperd. Wat te doen? Afblazen en volgend jaar opnieuw proberen? De kans is groot dat u dan óók nul op het rekest krijgt. Laten we zeggen dat u van plan was een 2,5 kWp systeem op het dak te laten zetten. Mijn advies: vergeet de hele SDE-santekraam. De subsidie is boterzacht (elk jaar opnieuw vast te stellen - een perfecte knabbel voor bezuinigingsdriftige politici) en knap ingewikkeld voor de 'gelukkige' ontvanger (extra brutoproductiemeter en bemeteringskosten, heleboel administratie, formulieren, jaarlijks rapporteren). Bevrijd uzelf van de SDE-fratsen en u bent eigen baas in de eigen eneregiewinning. Goed voor uw gemoedsrust. Wat kost dat? Het 2,5 kWp systeem moet u zelf financieren, SDE of egen SDE. Wat u mist als u bevrijd bent van de SDE-regeling is 24,9 cent per opgewekte kilowattuur (namelijk het gedeelte "niet-sigaar-uit-eigen-doos"). Bij 2,5 kWp @ € 3 per Wp investeert u een bedrag van € 7.500. Per jaar wekt het systeem op z'n minst 2.000 kWh op. Met SDE-subsidie prijspeil 2010 en santekraam leverde u dit in dit jaar 498 euro meer op dan zonder SDE. Volgend jaar is maar afwachten. Bij een gelijkblijvende elektriciteitsprijs van 22 cent/kWh duurt het 17 jaar voordat het geld dat u in het systeem hebt gestopt er via de stekker als supergroene zonnestroom weer is uitgekomen.

U kunt het ook anders stellen: u investeert eenmalig € 7.500 euro in een systeem van 2,5 kWp en u heeft 17 jaar lang een vaste stroomprijs van 22 cent voor een verbruik van 2.000 kWh per jaar en daarna betaalt u niets meer voor die stroom. Lijkt me een prima deal. Uithuilen dus en gewoon bestellen die installatie. Houd er rekening me dat omvormers pakweg 15 jaar mee [moeten] gaan, maar a) dat geldt voor ook voor SDE- systemen, en b) die dingen worden alleen maar goedkoper. Wie dan leeft wie dan zorgt.


29 mei 2010. De Heilige Graal gevonden? (of nog even wachten). Kopers van led-lampen klagen al sinds jaar en dag over de tegenvallende lichtopbrengst van hun dure speeltjes. Daarom heeft led zich vooral genesteld als niche-verlichting (leuke spotjes) en heeft led-technologie nog geen gelijkwaardige vervanger opgeleverd voor de oude, trouwe 60W gloeipeer. Vervelend is dat leveranciers stelselmatig veel te optimistisch, of ronduit leugenachtig zijn over de lichtopbrengst van hun koopwaar. Op dit punt komt verandering in zicht. Op verschillende plaatsen zjn led-lampen opgedoken of aangekondigd waarvan de leverancier beweert dat ze wel goed vergelijkbaar zijn met een klassieke 60W: Hier zijn er een paar:
Philips: 12W 806 lumen Endura led-lamp 60W peer vervanger    
Amazon.com: GEObulb 8W peer
Amazon.com: EagleLight Cree Super Bright
Zetalux 2: 7W Zetalux-2 peer
Osram-Sylvania 12W Ultra LED A 60W peervervanger
Bestaand aanbod, m.i. twijfelachtig of ze het predikaat 60W peer-vervanger verdienen
ledgloeilamp.nl: merkloos, 8W peer
LEDitLIGHT: 9W DS3 dimbare 60W vervanger

En achter de horizon wordt gewerkt aan de 100W gloeipeervervanger. De prijzen zijn alleen nog veel te hoog, zeker in vergelijking met een 11W spaarlamp. Voor 3 watt minder verbruik gaat men geen 49 euro extra uitgeven. En de lange levensduur van led-lampen zorgt er paradoxaal ook voor dat een miskoop u een leven lang zal blijven achtervolgen. Even wachten dus onder het genot van spaarlamplicht?

26 mei 2010. Gas en elektra waarschijnlijk per 1 juli a.s. duurder. In de Pers las ik vandaag dat de consumentenprijzen voor stroom en gas per 1 juli over de hele linie met 5 tot 10 procent omhoog gaan. Dat stelde de vergelijkingssite Energieprijzen.nl woensdag op basis van eigen onderzoek. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de olieprijs, die sinds begin van het jaar is toegenomen naar een piek van boven 85 dollar per vat begin mei.

Vooral de grote leveranciers, die veelal met een gespreid inkoopbeleid werken, zullen deze trend volgen, stelt de site. De kleinere leveranciers kunnen profiteren van de recente scherpe daling van de olieprijs, omdat die bij de inkoop "veel korter op de markt zitten''.

Leveranciers die nu pas beginnen met inkopen voor het komende half jaar, kunnen nu zelfs goedkoper inkopen dan een half jaar geleden, weet Arjin van As van de vergelijkingssite. ,,Die zouden mogelijk zelfs licht in prijs naar beneden kunnen gaan''. Volgens hem wordt het aantrekkelijker voor consumenten om te veranderen van leverancier, omdat de prijsverschillen het komende half jaar zullen toenemen.

mijn commentaar: en zelfopgewekte zonnestroom? Prijsdaling, levenslang! Hoe duurder energieboerstroom, des te aantrekkelijker zonnepanelen zijn, maar dat is voor bezoekers aan deze site geen wereldnieuws.


25 mei 2010. Hogere hypotheek voor energiezuinig huis
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt de mogelijkheid tot hogere hypotheek voor energiezuinige huizen. Men stelt dit in het kader van het nieuwe toetskader voor hypotheekverstrekking aan banken. Het is de bedoeling dat de nieuwe norm begin 2011 ingaat. In de tussentijd kunnen banken al aan de slag met de regeling.

Energiezuinige huizen
Goed geïsoleerde, energiezuinige huizen hebben lagere energiekosten. Daarom vindt de AFM het aanvaardbaar een hoger krediet te verstrekken aan eigenaren van woningen met minimaal energielabel A. Hiermee wordt de energetische prestatie van een huis direct gelinkt aan de woonlasten.

Meer financiering voor energiebesparing
Verder is nu een hogere hypotheek mogelijk wanneer de extra financiering wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Energiebesparing speelt zo een rol in de kredietverlening en krijgt daarmee een financiële impuls. In opdracht van Agentschap NL uitgevoerd onderzoek door NIBUD lag aan de basis van van dit voorstel van de AFM.

Extra stimulans
Dat de nieuwe regelingen meer vrijheid biedt om hogere hypotheken te verstrekken betekent niet automatisch dat banken dit ook doen. Toch lijkt het effect van de komende regeling al merkbaar. Rabobank past als eerste hypotheekverstrekker de ruimere kredietverlening toe. Sinds eind april 2010 biedt deze bank extra leencapaciteit voor energiezuinige woningen met energielabel A, A+ of A++. De bank denkt hiermee een extra stimulans te geven om een energiezuinige woning te kopen. De verwachting is dat andere hypotheekverstrekkers binnen afzienbare tijd zullen volgen.bron: Vereniging Eigen Huis


24 mei 2010. Bierviltberekening. Current CO2 level in the atmosphereVandaag is alweer een supermooie dag. Mijn zonnepanelen produceren opnieuw zoveel stroom dat de meter in de meterkast hard achteruit draait. Dat gaat al dagen zo. Wat als al het beschikbare dakoppervlak in Nederland wordt benut voor zonnepanelen? Zouden elektriciteitscentrales onnen CO2 blijven uitbraken of kunnen ze even helemaal worden stilgezet? Pak een bierviltje en een pen, reken mee.

Nederland heeft 600 vierkante kilometer dak. Neem aan dat de helft ervan niet is te gebruiken (gericht op het noorden, schaduw, gebouwen, obstakels, bomen, uithangborden, schotelantennes, masten en pijpen. Blijft 300 vierkante kilometer.

Knip 10% weg voor de randjes, loopruimte rondom frames en zo. Blijft 270 vierkante kilometer.
Stel 1 vierkante meter zonnepaneel is 0,1 kWp. 270 vierkante kilometer is dus 270 x 1000 x 1000 x 0,1 kWp = 27 miljoen kWp ofwel 27 GWp.

Op een dag als vandaag staat op 13:00 uur in de middag de zon op haar hoogtepunt en produceren panelen 80% van hun piekwaarde. Het afgegeven vermogen van die 27 GWp is op dat moment 21,6 GW.
Even bij het CBS kijken: totaal opgesteld vermogen in nederland in 2005: 21,8 GW waarvan de helft warmtekrachtkoppeling. Het kan dus: op 24 mei 2010 konden alle kolencentrales met gemak hun vuurtjes doven. Als die zonnepanelen op die daken lagen. Maar die liggen er niet. Er ligt maar 65 MWp. Waarom zo weinig als de zon zo hard en zo schoon voor ons werkt? Oorzaken te over. Laten we zeggen de olieboeren, de gaslobby, politiek Den Haag, en het publiek. Er wordt gewoon te veel geld met fossiele brandstoffen verdiend, en het milieu, ach het milieu. Een mooie boom wordt nog altijd snel geruimd wegens wegverbreding.


23 mei 2010. Zaankanters, opgelet. De gemeente Zaanstad stelt vanaf zaterdag 5 juni a.s. subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en andere duurzame maatregelen tijdens de actie Good! Zaanstad: duurzaam is leuk, gemakkelijk en hip. Wie het eerst komt, eerst maalt.
23 mei 2010. All time high? Ik moest diep, diep duiken in de productie-spreadsheets om weken tegen te komen waarin nóg meer stroom is geproduceerd door mijn zonnepanelen dan afgelopen week. Even dit: omdat ik regelmatig een paneeltje erbij plaats is het niet eerlijk om de totale productie van m'n panelen als maat te nemen. Overigens klokte de totaalproductie afgelopen week wél een alltime high. Als [meest] constante systeem refereer ik altijd aan m'n 6 ouwe trouwe SunPowerpanelen die al sinds juni 2000 op het dak van m'n huis liggen. In de productegegevens van die panelen komen weken voor waarin nog meer zonnestroom is geproduceerd dan de gigantische hoeveelheid van 16,6 kWh van de afgelopen week. Die absolute topweek-aller-tijden was week 17 (eind april) in 2006 toen er 19,9 kWh werd binnengehaald. In week 22 van het gedenkwaardige jaar 2003 is er 17,8 kWh geproduceerd. Afgelopen week prijkt dus hoog in de top-10. April kan soms enorme uitschieters hebben, vooral op ijskoude, superzonnige dagen, maar door de daglengte is eind mei, begin juni naar mijn ervaring de meest opwindende tijd van het jaar voor zonnepaneelbezitters. Wie weet wat we nog krijgen, maar afgelopen week is alvast binnen.


22 mei 2010. Mooi weer: zonneboiler! Het is moeilijk te begrijpen dat zonthermische energie zo weinig populair is in onze hoek van de wereld. De zon verwarmt water voor douche en bad immers voor niks terwijl gas almaar duurder wordt en zwaarder belast. Bovendien veroorzaakt zonneschijn geen CO2 uitstoot. De getallen van bijgaand plaatje zijn ontleend aan Renewable Status Report 2009 en laat zien waar zonneboilers in 2007 zoal werden geplaatst. In totaal werd wereldwijd 20 GW zonthermisch vermogen gerealiseerd. Van die 20 GW kwam 16 GW terecht op Chinese daken. Europa (EU als geheel) is goede tweede met 2 GW geplaatst vermogen. De bijdrage van Nederland binnen de Europese Unie is verwaarloosbaar. Dat is anno 2010 nog steeds zo ook al is zonthermisch de enige duurzame maatregel voor de gewone man waarvoor nog subsidie in de pot zit. Misschien dat de stijging van de gasprijs op 1 juli a.s. een aantal mensen aan het denken zal zetten. In ieder geval: eenieder die een zonneboiler heeft, doucht op dit moment met water dat gratis is verwarmd. En dat geeft een prettig gevoel!


20 mei 2010. Een omvormer! Mijn koninkrijk voor een omvormer! Door de ongelooflijke boom in Duitsland op het gebied van zonnestroom rapporteert SMA, de fabrikant van o.a. de Sunny Boy omvomers en tevens marktleider op het gebied van omvormers voor huis, tuin & industrie, dat men niet aan de enorme vraag naar omvormers kan voldoen. Er is een achterstand van een paar maanden zodat mensen die nu bestellen heel erg lang moeten wachten. Men beweert gebrek aan elektronische onderdelen te hebben, maar ik kan me voorstellen dat SMA de productie niet wil uitbreigen met het oog op de 15% extra vermindering van de Duitse terugleververgoeding per 1 juli a.s. De consument loopt massaal storm om voor die datum nog een zonnestroomsysteem te laten plaatsen met terugleveringsvergoeding tegen het huidige tarief. Na 1 juli wordt het wellicht wat rustiger op de omvormermarkt. Bron: sustainablebusiness.com


19 mei 2010. Toet-toet - er komt een elektrische auto aan! Met de komst van de elektrische auto is de mensheid een probleem kwijt namelijk stinkende en lawaaiige auto's, en is ze meteen een probleem rijker, namelijk superstille auto's. Elektrische tractie is gewoon veel te stil. Dit hebben autofabrikanten zo langzamerhand ook begrepen en zinnen op maatregelen om hun nieuwe elektrische auto's een geluidje mee te geven zodat de nietsvermoedende wandelaar niet straks van de sokken wordt gereden doordat hij een elektrische auto niet opmerkte en toch zomaar de weg overstak. Volgens CNN-money wordt het niet zo dat u straks uw eigen ringtone voor uw auto kunt kiezen. Er wordt gewerkt aan een uniform geluid, zodat iedereen meteen weet "pas op, er komt iets gemotoriseerd aan". Ik stel me al voor: "prrr" voor Europese auto's, "ying-ying" voor Japanse en Chinese auto's, en "gromm-wrauwww" voor het Amerikaanse wagenpark.


13 mei 2010. Van de ene verbazing in de andere. Bij het International Energy Agency (IEA), traditioneel bolwerk van oerconservatieve fossiele energieopwekkers en olie/gasboeren, kijkt men steeds meer met een schuin oogje naar zonne-energie. Al eerder had het IEA de prognoses voor de bijdrage van zonne-energie aan de toekomstige energievoorziening omhoog bijgesteld (zie bericht van 6 mei), maar in een zo te zien nieuw bericht gepubliceerd op 11 mei stelt men dat zonne-energie (PV en CSP) in 2050 in 25% van de wereld-energievraag kan voorzien. Belangrijk is ook dat men inschat dat in 2020 in bijna alle landen (op het eigen dak opgewekte) zonnestroom consurerrend is met stroom gekocht van het energiebedrijf. Let op: de IEA-ers zijn conservatievelingen dus deze schatting is expres conservatief. Optimisten schatten dat gridpariteit in ons land rond 2015 wordt bereikt. Gezien de historische prijsdalingen van PV panelen in het afgelopen jaar zouden de optimisten wel eens gelijk kunnen krijgen. Op dit punt komt Maurice de Hond op de proppen. U ziet namelijk op tv de 'objectieve' reclamespotjes over energie van Maurice. Als u wilt besparen op uw energierekening, leg dan de voorstellen van Maurice (Ik zeg: "doen": overstappen van energieleverancier A naar energieleverancier B, dus in feite lood om oud ijzer) eens naast een slim plannetje om geld opzij te zetten om te investeren in zonnepanelen. Bij Maurice is en blijft de energieboer de baas, wordt stroom ongetwijfeld duurder en betaalt u een fortuin aan vastrecht, bij zonnepanelen bent u zelf de baas en straks wellicht stukken goedkoper uit.


11 mei 2010. Hoeveel verbruikt uw koel-vriescombinatie? Een van de stevige stroomverbruikers in elk huishouden is de afdeling koelen & vriezen. Bij mij ging afgelopen december de koel-vriescombinatie kapot. Door allerlei oorzaken duurde het een volle maand voordat er een nieuwe kwam (gelukkig was het lekker koud buiten). Die nieuwe is een Liebherr CP3523 koel/vriescombinatie (energielabel A++). Ik heb er afgelopen maart een Plugwise loggertje aan gehangen uit pure nieuwsgierigheid naar de stroomconsumptie. Die viel verrassend laag uit, namelijk 24 kWh over maart en april. Even op z'n boerenfluitjes extrapoleren: op jaarbasis 144 kWh, en dat is een zeer goede prestatie voor 300 liter koelen en 90 liter vriezen. Verbazingwekkend. Het ding staat toch écht in de keuken. Bij Milieucentraal rekenen ze 590 kWh per jaar voor een beetje koelen/vriezen!


10 mei 2010. Lente! Broertje erbij !

2009

2010

Jan Barentsen uit Middelburg stuurde onlangs trots een fotootje van zijn bescheiden PV installatie. Uitbreiding met 1 paneel, van 350Wp in 2009 naar 525Wp nu. Jan is reuzetrots op de uitbreiding. Hij verdient een pluim want hij heeft in één klap liefst 50% zonnestroom meer. Doet u hem dat na?


8 en 9 mei 2010. Open Dagen Solar Days. Net zoals vorig jaar worden dit jaar de Solar Days georganiseerd, en daarbij horen ook de Open Dagen. Neemt u een kijkje bij mensen die een zonnestroominstallatie hebben en/of een zonneboiler. Vooral de terugdraaiende hoofdelektriciteitsmeter is altijd heel inspirerend. Het zelf opwekken van zonnestroom gaat als het ware vanzelf gelijk op met energiebesparing in en rondom het huis, en ook daarvan zijn voorbeelden te over. Er is gigantisch veel mogelijk op duurzaam gebied in een normaal huishouden en zeer zeker in de bestaande bouw. De deelnemers aan de Open dagen, dat wil zeggen mensen die de deur van hun huis gastrvrij openzetten zijn allemaal te vinden, met dag en tijd van openstelling op deze website.


8 mei 2010 Op pad op de Open Dagen Solar Days. Ik was uit nieuwsgierigheid naar Hem getogen (Noord-Holland, in de buurt van Hoorn) waar Ruud Vriend, installateur met eigen bedrijf (ZonZo) heel speciale "zonnepanelen" op het dak van zijn woning heeft liggen: 18 stuks : Solyndra-eenheden in zes parallele strings van elk drie eenheden. Elke eenheid (173 Wp) bestaat uit 40 glazen staven met erin een kokertje thin-film PV. Het voordeel van deze constructie is dat er geen extra ballast nodig is. Wind (het kan stevig spoken in de kop van Noord-Holland) heeft er geen vat op. Richten op ze zon is niet nodig. De Solyndra's zijn gemonteerd op rekken, 30 cm boven het dak. Onder de eenheden ligt een stevige witte folie, om licht terug te kaatsen naar de onderkant van de Solyndra's. Zodoende wordt het rendement opgekrikt. Met het weer van vandaag (zwaarbewolkt) leverde het 3 kWp-systeem rond 14:00 uur een vermogen van een kleine 1,000W. Dat is verrassend goed. De installatie drijft een enkele 3 kW Fronius omvormer aan. Ruud had vandaag een huis vol bezoekers en verzorgde tweemaal een complete presentatie waarbij de mensen hem de oren van zijn hoofd mochten vragen, dat deden ze prompt, en met veel enthousiasme. Hulde, Ruud !
De installatie in Hem: 18 Solyndra eenheden van 173 Wp

zo zijn Solyndra eenheden met elkaar gekoppeld

Ruud Vriend met bezoeker op het dak


7 mei 2010. Gelijkstroom. Mijn zonnepanelen leveren gelijkstroom. Mijn led-lampjes draaien op gelijkstroom. Mijn pc wil gelijkstroom. Mijn laptop en netbook willen gelijkstroom. Mijn mobiele telefoontje draait op . . . gelijkstroom. Waarom zitten we eigenlijk nog te prutsen met wisselstroom? Zie www.gelijkspanning.nl


6 mei 2010. Fossiel bolwerk erkent sterke opkomst van zonnestroom. Het International Energy Agency (IEA), vanouds hét bolwerk en dé spreekbuis voor de olie- en gasindustrie wordt steeds optimistischer over zonneenergie. Op 3 mei j.l. verkondigde het IEA bij monde van zijn directeur duurzame energie dat men de prognose voor fotovoltaische zonne-energie (zonnepanelen dus) in 2050 heeft opgewaardeerd naar 3.000 gigawattpiek werwldwijd. De vorige prognose was 1.600 gigawattpiek. Bron: Reuters

Het zijn realisten bij het IEA, in tegenstelling tot ons eigen ministerie van Economische Zaken waar men uiterst harndekking blijft geloven in gas, gas en nog meer gas (en ter afwisseling droomt over kernenergie, en dan terug naar gas, gas en nog meer gas).


5 mei 2010. In Thailand gaat men heel groot bouwen. Het Thaise nationale elektriciteitsbedrijf, Electricity Generating Authority of Thailand, gaat een 73 megawattpiek zonnefarm bouwen. Geld voor dit project wordt geleend van de Asian Development Bank. Op dit moment wordt 90% van alle elektrciteit in Thailand opgewekt met fossiel gestookte centrales: aardgas, bruinkool en steenkool. De regering van Thailand heeft een plan opgsteld om in het jaar 2022 de elektriciteit voor 20,4% duurzaam op te wekken. Hiervoor moet de huidige duurzame capaciteit van 1.750 MW worden vergroot naar 5.608 MW. Bron: RenewableEnergyWorld


4 mei 2010. Goed nieuws voor de economie. Er zou best veel meer aardgas in de vaderlandse bodem kunnen zitten dan alleen maar de Slochterense gasbel. Door verbeterge wintechnieken wordt nu al in de Verenigde Staten z.g. onconventioneel gas gewonnen in zulke grote hoeveelheden dat de wereldmarkt overspoeld wordt met gasaanbod. Hierdoor dalen de prijzen. Dat laatste is natuurlijk niet zo leuk voor onze minister van financiën, maar het gegeven dat ook bij ons in de bodem best veel onconventioneel en wellicht winbaar gas kan zitten is aan de andere kant zeer goed nieuws voor dezelfde minister. Dat betekent dus voorlopig geen energiecrisis. Bron: EBN

Commentaar: voorlopig geen energiecrisis (lees: gascrisis; het olieplaatje is iets anders), maar wel een klimaatcrisis. Gas pleegt namelijk te worden omgezet in CO2 en H2O onder afgifte van energie, meestal in de vorm van warmte. Goedkoop aardgas maakt kernenergie volstrekt oneconomisch, meer nog dan windenergie. Verder is het de vraag hoeveel je van dat onconventionele gas kan winnen en hoe lang een onconventionele gasput meegaat voordat de druk wegvalt. Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. In ieder geval zal de eindconsument (lees: u en ik) niet direct veel van de gasovervloed merken, behalve dat men er alles aan zal blijven doen om zonnepanelen en zonneboilers te ontmoedigen. Men zal ook proberen de regels voor woningisolatie (EPC) te verzwakken. Immers, je bindt als gas- en energieleverancier graag je trouwe klant zo goed mogelijk. In zo'n denkwereld passen geen zonnepanelen op Jan-de-klant z'n dak en ook geen goed geïsoleerde woning.


3 mei 2010. Ontnuchtering? De voorzitter van de Energieraad (en voormalig topman bij Shell) is blij met de "hervonden realiteitszin", dat wil zeggen dat men na het échec van Kopenhagen ineens vindt dat alles wat duurzaam is, uit is. Alsof duurzaamheid een hype is, alsof ons aardgas niet in snel tempo afneemt en tegelijk de hoeveelheid CO2 in de aardatmosfeer meedogenloos stijgt. Shell gelooft niet in duurzame energie, heeft alle duurzame activiteiten afgestoten en concentreert zich voorlopig op aardgas en teerzanden (!). Kijk naar de olieprijs en u weet waarom. Teerzanden? over 'schoon' fossiel gesproken! CCS mag van Shell als de belastingbetaler ervoor opdraait. De energieraad weet dat het op dit moment noodzakelijker dan ooit is om ver vooruit te kijken en te investeren in duurzame energie, zoals men in Denemarken, Duitsland en zelfs het nucleaire Frankrijk doet. Het lijkt wel of men in groot-ondernemend Nederland massaal de kop in het zand steekt, blijft hangen aan de olie- en gaskraan en vurig hoopt op een stralende nucleaire toekomst. Waren het niet de Grieken die jarenlang op een heel ander gebied hun kop in het zand stopten en nu een pittige rekening krijgen gepresenteerd? Ons kan zoiets niet gebeuren? Gelooft u? Wel eens gehoord van de krekel en de mier? Het gebeurt nog eens als we niet oppassen, en wel op het gebied van de energievoorziening. Alleen als we tijdig (= nu) energie besparen, investeren, investeren en investeren zitten we er in 2020 met voldoende energiebesparing en minder CO2 uitstoot warmpjes bij. Gaan we verder met de kop in het zand te steken dan is in 2020 het gas op de bon en olie onbetaalbaar. Wie baat ons dan uit? Wellicht de Grieken, je weet maar nooit.


2 mei 2010. Stapvoets boeren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in ons land opgelopen van 96 TJ in 2007 naar 128 TJ in 2009.of wel van 2,87% naar 3,95% van het totale energieverbruik. Moeten we daar blij me zijn of niet? Ik ken een overenthousiast Tweede Kamerlid die zou zeggen "128 TJ is liefst 33% méér dan 96 TJ, super-fantastisch, het gaat buitengewoon goed met duurzamen energie -gefeliciteerd minister, gefeliciteerd Nederland!"

Gezegd moet worden dat 1/3 méér dan twee jaar geleden zo gek nog niet klinkt. Is het allemaal dan halleluja? Niet echt. In de eerste plaats is door de economsche crisis met name in 2008-9 een stuk minder fossiele energie verbruikt waardoor het percentage duurzaam opgewekte energie kunstmatig een tikje omhoog krijgt. In de tweede plaats wordt het cijfer 'duurzaam' opgekrikt door een grote component genaamd 'Biomassa'. Driekwart van de duurzame energie wordt volgens het CBS opgewekt door biomassa. Nu is er biomassa en biomassa. Sommige biomassa stinkt. Letterlijk. Of er zit een verdacht luchtje aan. Verder staat nog eens 10% van de duurzame energie van het CBS op conto van biobrandstoffen in het wegverkeer. Ook discutabel als u het mij vraagt. Dat riekt naar gekapt tropische regenwoud en biobrandstofplantages.

Kijken we naar onomstreden duurzaam opgewekte energie: windenergie (2009: 1,17%), zonne-energie (2009: 0,04%), omgevingsenergie (warmtepompen; 0,16%), dan is dat in 2009 bij elkaar 1,37%. Dat is niet veel, dat is bijna verwaarloosbaar en beschamend weinig. En vergeleken met de ons omringende landen is de vooruitgang in Nederland ronduit sloom, haast niet vooruit te branden. Ik zie in de getallen weinig magisch, laat staan energiek ministerieel beleid.


1 mei 2010. Binnenkort: Solar Days 2010 met Open Dagen. Net zoals vorig jaar worden in mei weer de Solar Days georganiseerd, en daarbij horen ook de Open Dagen. U kunt op bezoek bij mensen die een zonnestroominstallatie hebben en/of een zonneboiler. De afgelopen twee jaar ben ikzelf ook gastheer geweest. Iedereen die langs kwam kreeg uitleg, kon zijn vragen kwijt, en mocht de installatie, de omvormers en de metertjes inspecteren. Vooral de terugdraaiende hoofdelektriciteitsmeter is altijd weer een plezier om te laten zien. Verder gaat het zelf opwekken van zonnestroom vanzelf gelijk op met energiebesparing in en rondom het huis, en ook daarvan zijn voorbeelden te over. Er is gigantisch veel mogelijk op duurzaam gebied in een normaal huishouden en ook in de bestaande bouw.

De Solar Days zijn tussen 8 tot 16 mei 2010. De deelnemers aan de Open dagen, dat wil zeggen mensen die de deur van hun huis gastrvrij openzetten zijn allemaal te vinden, met dag en tijd van openstelling op deze website

Overige evenementen gedurende de Solar Days, en laatste nieuws op deze website


30 april 2010. En Cees Bakker kreeg een lintje! Gefeliciteerd Cees!. Als o.a. trekker van een windcooperatie heb je je onderscheiding dubbel en dwars verdiend. Zie de website van Cees Bakker, pagina Actueel.


30 april 2010. Wat is een watt waard? Ik ontdekte dat de videorecorder zeer zelden wordt gebruikt. Het is een onopvallend stukje elektronica, 10 jaar geleden voor een prikkie gekocht bij een dozenschuiver. Kijken we nog oude banden? Nee, want de recorder heeft er een handje van om bandsalades te maken en er staat een dvd-speler naast. Toch eens even meten hoeveel watt die videorecorder in slaapstand verbruikt. Bleek 3 watt te zijn. Typisch voorbeeld van sluipverbruik. 3 watt gedurende een dag is 24x3=72 wattuur. Dat vermenigvuldigd met 365 maakt ruim 26 kWh. Stekker er uit, weg met dat kreng!


29 april 2010. Over sympathieke krompraat gesproken. Op Energy Square stond eergisteren een pleidooi voor beter gebruik van industriële restwarmte. Het trof me. Gijs de Man observeert op Energy Square dat er zoveel industriële afvalwarmte in ons land gewoon wordt weggegooid dat we daarmee in feite alle woningen zouden kunnen verwarmen. Dat weggooien is doodzonde. Doe er wat mee, leg warmtenetten aan en verwarm er woningen mee. Gratis! Nee, dat nou weer niet. Die warmtenetten moeten worden aangelegd en dat is verrekte duur. "Hoe kan dat worden gefinancierd?", dacht Gijs en kwam met een sympathiek voorstel: belast de gasrekening extra en gebruik dat geld om warmtenetten concurrerend te maken! Wie kan om zo'n supergroen idee heen! Dat moet toch op z'n minst een klimaatprijs, ja de de Nobelprijs opleveren!

Of niet? Even denken. Warmtenetten worden geëxploiteerd op basis van de "niet duurder dan"-regel en de ijking is met het gemiddelde huishouden dat . . . .gas verstookt in een conventionele woning met niet al te veel isolatie. Het gevolg kunt u raden: als u niet op een warmtenet bent aangesloten gaat de gasrekening fors omhoog, en als u wel aangesloten bent op het warmtenet na allerlei kosten en breekpartijen, bent u nog steeds even duur uit als de niet-aangeslotenen (plus die extra belasting op gas uiteraard). De consument schiet er dus nul komma nul mee op, ja boert zelfs achteruit want hij is niet meer baas over z'n eigen verwarming. Waarschijnlijk krijgt hij zelfs een verbod aan de broek om een zonneboiler te plaatsen. In Almere weten ze er alles van. Er is zelfs een rechtszaak over de peperdure stadsverwarming gevoerd.

Wie is Gijs de Man? Een non-profit klimaatfanaat? Een groene actievoerder? Nee, Gijs is directeur van Essent Warmte, de jongens die hun eigen restwarmte en die van anderen commercieel uitbaten. Let wel: warmte van een elektriciteitscentrale waarvoor Jan-de-klant al heeft betaald door de grijze stroom die hij koopt. Dat wordt dus voor Jan-de-klant driedubbel betalen, namelijk voor z'n stroom, z'n eigen warmte plus een exra belasting op z'n gasrekening. Vanwege het milieu? Nee, vanwege de winst van Essent die met zijn eigen overbodige warmte het heelal verwamt.

Laat die industrie die rerstwarmte niet opwekken (door bijvoorbeeld te investeren in windenergie in plaats van kolencentrales) of zelf benutten, maar niet door de strot van Jan-de-woningbezitter duwen. Jan kan beter zijn huis grondig warmteisoleren, een groene-stroomcontract afsluiten, of beter nog zonnepanelen kopen en in een warmtepomp investeren. Hij is dan stukken beter af dan bij Essent. En Gijs? Gijs ziet kan$$en voor z'n bedrijf.


28 april 2010. Supersite windturbines. Een buitengewoon fraaie site die ik graag aanbeveel is de website van het Windpark Kubbeweg, Fevoland, compleet met real-time productiegegevens van de 18 turbines (de molens staan overigens op dit moment stil wegens onderhoud). (nagekomen: de molens draaien wel maar de server wordt geplaagd door onnavolgbare technische problemen).


26 april 2010. 390 ppm. In de afgelopen maand heeft het observatorium Mauna Loa op Hawaii een CO2-gehalte in de atmosfeer gemeten van 390,18 ppm. Voor het eerst werd hiermee op Hawaii de grens van 390 ppm overschreden. Al eerder was in Noorwegen meer dan 390 ppm CO2 gerapporteerd. Klimaatdeskundigen beschouwen 350 ppm als maximaal stabiele grens.

Current CO2 level in the atmosphereHet meetstation Mauna Loa geldt als het ijkstation voor de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, de Amerikaanse federale weerdienst). Als u kijkt op de website van de NOAA ziet u dat de afgelopen maand maart de warmste was uit de geschiedenis van de NOAA. Het is onbegrijpelijk dat met de onstuitbare en buitengewoon verontrustende stijging van het broeikasgasgehalte van de atmosfeer onze regering zo tergend laks aan energiebesparing doet, de energiebedrijven intussen rustig doorbouwen aan meer kolencentrales, en dat de minister van Economsiche Zaken doodleuk verklaart dat ze duurzame energie niet ziet zitten. Ik heb stellig het idee dat op elke 10 politici in Den Haag er 8 op het punt 'duurzaamheid' onbekwaam, naief of misleid zijn dan wel geleid worden door 'fossiel-energieintensieve' economische motieven. Van de topambtenaren op het ministerie van Economische Zaken ligt het percentage 'duurzaam onbekwamen' wellicht op 100% want verstandig beleid op het gebd van CO2 uitstootbeperking komt daar sinds jaar en dag niet vandaan. Hoog tijd voor een nieuwe wind daar in Den Haag: een ministerie van Energie en Klimaat, met een bewindsman met visie en karakter.


25 april 2010. Een onsje gloeilampjes minder? Naar aanleiding van een persbericht van Milieu Centraal wegens Earth Day ben ik mijn huis eens doorgelopen om lampen te turven. Wat is het geval. Volgens Milieu Centraal had in 2009 het gemiddelde huishouden 17 gloeilampen, 13 halogeenlampjes, 8 spaarlampen, 4 TL buizen en 1 led-lampje in huis. Ik kwam turvend in m'n eigen huis op 89 lampen inclusief (hoe bestaat het, ik dacht dat ik alle gloeiperen had verbannen!) een gloeilampje in de koelkastverlichting en een piepklein 15W peertje in een elektrische naaimachine van m'n echtgenote. Ik heb keihard alle afzonderlijke lampen en lampjes geteld. Een armatuur met 5 fittingen levert dus 5 lampjes op.

gloeipeertjes

halogeenlampjes

spaarlampen

tl-buizen

led

totaal
standaardgezin    
17

13

8

4

1

43
percentage (afgerond)    
40%

30%

19%

9%

2%in mijn huis    
2

19

17

27

24

89
percentage (afgerond0    
2%

21%

19%

30%

27%


Je ziet vaker dat mensen met zonnepanelen stevig investeren in spaar- en ledlampen. Zonnepaneelbezitters zijn calculerende mensen die weten dat je een kilowattuur kan afnemen maar ook kan terugleveren. Energiebesparen werkt voor ze als een instrument dat naar twee kanten snijdt: minder dure afname en meer voordelige export. U kunt lampen natuurlijk ook uitschakelen als u ze niet gebruikt.


24 april 2010. Morrelen en wegglijden. Precies spiegelsymmetrisch aan de oproep om vooral kerncentrales te gaan bouwen zien we oproepen verschijnen om energienormen voor nieuwbouwwoningen los te laten. Natuurlijk, die kerncentrales moeten hun energie toch ergens kwijt! En wel bij de argeloze burger die het makkelijkst tot afname gedwongen kan worden door hem in een slecht geisoleerde woning te laten wonen. De nationale bouwbedrijven klagen om het hardst dat energiezuinige woningen zo moeilijk te bouwen zijn. Kijken we over de grens dan zien we dat energiePLUSwoningen al lang realiteit zijn. Ook in Nederland staan er een paar. En behoorlijk lang ook. Zo is de energienulwoning van Arie Kroon uit Woubrugge alweer bijna 20 jaar geleden gebouwd. Dit soort woning verbruikt op jaarbasis helemaal geen energie meer of levert zelfs netto op. Perfect voor de bewoners, sneu voor de atoomlobby. Een enkeling zoals de burgemeester van Leeuwarden maakt zich erg boos om het losser maken van de energienormen zoals voorgesteld door de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.


22 april 2010. Schattig Leids huisje met PV-panelen. Als je in zo'n mooie oude binnenstad als die van Leiden rondloopt zie je zo nu en dan een juweeltje van een woning. Toevallig stuitte ik op zo'n pandje, verscholen in een steegje achter de Hooigracht. Knus, plantjes op straat, kinderspeelgoed, tafeltje erbij, relaxen maar. Hier wordt genoeglijk geleefd, dat zie je. Dit is een straatje waar vroeger arbeiders woonden die werkten in de wolfabrieken waar Leiden groot mee is geworden. De laatste textielfabriek gooide in 1981 het bijltje erbij neer, en hele fabriekscomplexen zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor woningbouw. Er zijn nog maar een paar straatjes over zoals dit steegje. De eigenaar van dit zeer verzorgde pandje heeft op elegante wijze oud en nieuw met elkaar in evenwicht gebracht door precies op een prettig ogende plek drie grote zonnepanelen te plaatsen. Hij heeft smaak. De verhoudingen zijn goed, het zonnetje scheen op het moment van de foto prachtig, kortom het is prettig op zo'n dag om groen te zijn.

We hebben in Leiden een nieuw college, en wellicht dat de wethouder van Milieu (D66) nog meer zijjn best gaat doen dan zijn voorganger om Leiden groener en duurzamer te maken. Er is nog een hoop te doen, maar zoiets moois als dit huisje geeft hoop.


20 april 2010. Met de atoomlobby naar de WIPP. Laten we een tripje (wipje) maken naar de WIPP. Deze afkorting staat voor "Waste Isolation Pilot Plant". Wat doe je namelijk met atoomafval dat minstens 10.000 jaar en liefst langer moet worden opgeborgen en uit handen van allerlei ongure typen moet worden gehouden. Juist, je stopt het in de grond en je hoopt dat het er nooit meer uit komt. De Amerikanen hebben in 1999 in de buurt van Carlsbad (New Mexico) een dikke, 250 miljoen jaar oude en naar men hoopt stabiele zoutlaag gevonden waarin ze hun militaire nucleaire rotzooi opbergen. In 2006 waren er al 5.000 zendingen opgeslagen afkomstig van diverse militaire onderzoeks- en productiecentra. Er mag geen vloeibaar afval bij zitten want het zout mag niet oplossen zoals in Duitsland in een nucleaire afval-zoutmijn is gebeurd. Het spul mag ook niet aan de kook raken of ontploffen. Men kan nog tot 2070 spul in de zoutlagen kwijt. Dan wordt de WIPP nog 100 jaar bewaakt en dan wordt de boel dichtgegooid en er een granieten monument bovenop gezet met een bordje "alstublieft niet opgraven, wegwezen!" Dat monument moet 10.000 jaar moet blijven staan als getuigenis van het gegeven dat wij de pret hadden en onze kinderen het 10.000 jaar met de rotzooi moeten stellen.

Overigens: de WIPP is er alleen voor Amerikaans militair afval. Niet voor burgers en buitenlanders. Die zoeken nog naarstig naar een eigen plekje. Info over de WIPP vindt u op Wikipedia
20 april 2010. Ik begrijp geen meter van dat CDA (3). Nu gaat men bij het CDA intern ruzie maken over duurzame energie. Niet onterecht als u het mij vraagt, maar partijen die dat doen eindigen gauw als eenmansfractie.
19 april 2010. Ik begrijp geen meter van dat CDA (2). De top van het CDA wil kernenergie, maar de onderbouw wil juist duurzame energie. We worden opgeroepen door een coalitie van partijcommissies duurzaamheid in het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD om een burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie" te tekenen om in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te hebben. Daar past voor geen millimenter een kerncentrale in. In het Nederlandse polderklimaat tover je niet een-twee-drie een enorm project uit de hoge hoed en zeker niet een duo kerncentrales. Dat kost tijd, geld en moeite.

Laten we eens een toekomstvoorspelling doen. Na veel strubbelingen, geharrewar, leugens en bedrog, en glibberig politiek gekonkel gaat de bouw van de twee kerncentrales in 2020 door. Het project wordt helaas ernstig vertraagd door verzakkingen van de fundering en door aannemers die ruzie krijgen en failliet gaan. Het beton van de fundering wordt afgekeurd en moet opnieuw worden gestort. Er zijn lekkages. Burgers krijgen jodiumpilletjes uitgereikt ("net als toen in Borssele, want je weet maar nooit"). Demonstraties van verontruste burgers (de centrales komen in Utrecht en in Alphen aan den Rijn) worden met de regelmaat van de klok door de ME uit elkaar geslagen. De kabinetten Balkenende V, VI en VII vallen vroegtijdig door de K-kwestie. De Paus moet eraan te pas komen om het volk tot bedaren te brengen. Als de kersverse koningin Amalia in 2050 eindelijk de wit-groen geschilderde kersverse kerncentrales Wiegel/Lubbers I en Verhagen I mag openen kost atoomstroom 50 cent per kilowattuur terwijl de prijs voor zonnestroom is gedaald tot 10 eurocent per kilowattuur. In de Tweede Kamer stelt de tot een eenmansfractie geslonken CDA daarom een solidariteitsbelasting op zonnestroom voor van 40 cent/kWh. Men wordt weggehoond. Wegens gebrek aan klandizie worden beide atoomcentrales meteen maar weer gesloten. Definitief. Trouwens, alle uraniumreserves ter wereld waren al in 2025 door de Chinezen opgekocht.
18 april 2010. Verkneukelweekje. Eigenaren van zonnepanelen die de weekstatistieken bijhouden zullen zich bij het zien van de weekopbrengst in de handjes wrijven van van plezier. Ik moet in m'n logfiles teruggaan naar de laatste week van april 2006 want alleen toen was de opbrengst van m'n oorspronkelijke 6 SunPower paneeltjes op z'n aller-allerhoogst (paneeltjes te zien op de homepage). Afgelopen week heeft dat deelsysteem 16,2 kWh geproduceerd, eind april 2006 was dat 19,9 kWh. Alle zonnepanelen op het dak van m'n huis bij elkaar 'bakten' afgelopen week 61 kWh bij elkaar. Erg goed, maar de echte toppers komen meestal eind mei begin juni.

17 april 2010. Ik begrijp geen meter van dat CDA (1). Ik neem een kijkje op de website van deze partij, en ik klik op de tab "waar staan we voor", en vervolgens op de E van energie. Daar staat het volgende:

Duurzame energie - Energie moet betaalbaar, betrouwbaar en schoon worden . . . . dan de Trias Energetica (besparen, duurzaam opwekken, en als het niet anders kan restant zo schoon mogelijk fossiel opgweken)......dan een nietszeggend typisch politiek CDA-zinnetje over het open houden van de kernenergie-optie (kennen we nog als lijfspreuk van de voortreffelijke heer Pieter van Geel, staatssecretaris Milieu in het vorige kabinet-Balkenende) , en tot slot de weergaloze slotzin "Het einddoel is de overstap naar duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie. Deze overstap biedt ook enorme kansen voor Nederland. Nederland heeft namelijk goede mogelijkheden om op het gebied van duurzame energie tot de wereldtop te behoren".

Nou wat willen die lui nou? duurzaam of niet duurzaam? Mij dunkt duurzaam, dan moet je niet je kiezers schofferen door toch weer op kernenergie in te zetten, zoals Verhagen gisteren deed. Er is ook nog zoiets als de verklaring van Utrecht die nota bene door het CDA wordt onderschreven. Wat wil het CDA in Godsnaam? Wat wil de partijtop van die club? Kernenergie met paters aan het regelpookje? Daar schijnen sommige kapelaans goed in te zijn....
16 april 2010. Een leuk stapje verder naar Armaggedon. Heeft u het in de gaten? Kopstukken van het CDA hebben om de een of andere reden besloten dat kernenergie een slimmere optie is voor de toekomstige energievoorziening dan duurzame energie. Eerst werd een persoffensief ingezet. Kernenergie moet weer mooi, goedkoop en veilig worden gemaakt en van een groen randje voorzien. De eigen minister van Economische Zaken werd gdwongen haar eigen duurzame beleid af te serveren. Die zien we niet meer terug! Nu de volgende stap. Meneer Verhagen meldt zeer ernstig en met omfloerste stem dat men bereid is in het komende kabinet vergunningen af te geven voor de bouw van twee kerncentrales. Een vestigingsplaats voor de twee giganten wordt niet gegeven. Beide berichten zijn heel boerenslim van de CDA jongens, want vergunningen afgeven kan iedereen. Bouwen is iets heel anders. Daar heb je heel veel kapitaal voor nodig, een garantie van de overheid dat de belastingbetaler de kosten oppikt als het fout gaat bij kostenoverschrijding en ongelukjes. En dan de locatie. Ikzelf vind dat de stad Utrecht hier meest voor in aanmerking komt. De ligging is ideaal, de afvalwarmte kan verplicht worden gesleten aan de bewoners van de hele provincie. Lekker dichtbij. Wel even zonnepanelen en andere fratsen verbieden, daar kan eene kerncentrale niet tegen. Bron: Volkskrant
14 april 2010. Geinteresseerd in LED-verlichting? Kijkt u eens op deze website.
13 april 2010. Al een week aaneengesloten pret. Als het 's avonds donker wordt lees ik graag de metertjes van m'n zonnepanelen af. De afgelopen week was het echt een feest, dag op dag. Een schrale noordoostenwind hield de paneeltjes lekker koel terwijl de zon met felle lentekracht de paneeltjes van fotonen voorzag. De omvormers zoemen dagelijks hun lentesymfonie en de meter in de meterkast vliegt achteruit, alsmaar achteruit. Daar krijgt elke zonnepaneelbezitter een erg prettig gevoel van. Hieronder ziet u de uitdraai van de Plugwise logger, periode 4 t/m 13 april. De verticale as is in wattuur per uur, dit omdat de Plugwise een logger is die gemaakt is om het verbruik van apparaten per uur op te slaan, in watturen per uur. Dat is voor normaal monitoren prima want dan zijn er per dag niet te veel meetpunten. Weet die Plugwise veel dat mijn zonnepanelen pure opbrengst leveren !
12 april 2010. Schoon houden die boel! - Bijdrage van Rob Fens, Haarlem

Beste Floris, misschien heb je iets aan mijn ervaring en kan je dit via de website onder de aandacht van de mede PV-liefhebbers brengen. Een aantal jaren geleden heb ik 12*155Wp + Mastervolt 2000 aangeschaft. Het eerste jaar gaf de omvormer af en toe aan dat er wel 116% van het nominale vermogen werd geleverd. In de jaren erna heb ik op de omvormer geen vermogenspieken boven de 100% meer waargenomen. Mijn idee was dat het vermogen wel wat snel terugliep, hoewel, de voorspelling was dat gedurende de levensduur er een daling van het afgeleverde wattpiekvermogen optreedt.

Gisteren moest ik op het dak van m'n huis zijn om iets schoon te maken en heb meteen naar de panelen gekeken. De meeste panelen hadden in de loop der tijd aan de 'lage' zijde behoorlijk wat vuil verzameld en de cellen waren hier soms minder goed zichtbaar. Vervolgens heb ik het spul gereinigd en afgespoeld. Beneden zag ik direct op de display van de omvormer dat de opbrengst regelmatig soms wel 110% van het nominale vermogen was, terwijl het niet buitengewoon helder weer was. De indruk die ik nu heb is dat het schoonmaken flink heeft geholpen en dat men het best 1* per jaar, maar minimaal 1* per 2-3 jaar de panelen moet reinigen. Het is een uurtje werk, maar levert bij mij minstens 10% van 1.500 (kwh jaar) ~150 kwh per jaar op. Het andere setje van 5*110 wp met een Würth omvormer heb ik ook schoongemaakt, maar daar is het effect niet zo spectaculair als bij de grote set met de Mastervolt omvormer. Het verschil tussen de twee sets is dat op de Mastervolt 2 strings staan, zodat een vervuild paneel meten een stevige negatieve invloed heeft op de hele string en dus op de helft van de productie, terwijl op de Würth alle panelen parallel staan en er dus bij vervuiling van een paneel ook slechts één paneel minder opbrengt. Mijn advies is (zeker bij serie/ string schakeling): zorg dat de panelen behoorlijk schoon blijven, dan heb je het meeste profijt.

Met vriendelijke groet, Rob Fens
11 april 2010. PeGo paniek. Door alle getouwtrek, politieke geharrewar, sabotage, onverschilligheid en het gedraai van de minister van Economische Zaken komt een aantal doelstellingen uit Schoon & Zuinig in het gedrang. Een ervan, en niet eens de minste, is energiebesparing. Iedereen zit kennelijk op 'de ander' te wachten en doet niets: woningbouwcorporaties hebben geen zin want ze worden er niet wijzer van, particulieren vinden dat ze niet genoeg subsidie krijgen en teveel belasting betalen, de gasprijs ging omlaag en gaat u maar door. Groen is uit. De Kopenhagen-conferentie is mislukt vanwege gebrek aan saamhorigheid. Het grote bedrijfsleven propageert vanwege de verwachting van vette winsten liever kernenergie dan energiebesparing. Intussen is er ineens een overschot aan aardgas op de wereldmarkt wat de prijzen drukt. Het klimaatgif CO2 is ongrijpbaar, onzichtbaar en reukloos. De urgentie voor energiebesparing komt pas terug als de olieprjzen door de 100 dollar per vat schiet. En dan is het te laat. De PeGo (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving), met aan het roer de onvolprezen Jan Terlouw, was het gedraai kennelijk meer dan zat en publiceerde een verslag om de knuppel terug in het hoenderhok te gooien. In het kort: willen we de doelstellingen halen, dan moet er meer druk op huiseigenaren komen. Goedschiks (het "verleiden" tot actie door mevrouw Cramer) was niet effectief, dus moeten we aan kwaadschikse maatregelen gaan denken, bijvoorbeeld belastingmaatregelen. Er wordt in het verslag een aantal instrumenten voorgesteld. Ikzelf ben onder andere voor het belonen van mensen die zonnepanelen en zonneboilers hebben, dat vind ik sympathieker en stimulerender dan de fiscale karwats.Mensen die duurzaam leven en mensen die zonnepanelen willen of hebben worden namelijk aan alle kanten tegengewerkt, met name door overheden en netbeheerders. Probeert u in mijn stad (Leiden) maar eens iets simpels als het plaatsen van dubbele ramen in een monumentaal pand. De PeGo raad ik aan eens naar Duitsland te kijken waar een fatsoenlijke terugleveringsvergoeding bestaat. Is daar energiebesparing en zelf opwekken niet een stuk succesvoller dan hier? Kwestie van en goed en op alle fronten consequent beleid. bron: verslag PeGocongres
10 april 2010. Gridpariteit komt rapper naderbij dan gedacht aldus een paginagroot artikel in NRC-Handelsblad vandaag over zonnestroom. Het aardige is dat de krantenjongens precies hetzelfde zeggen als ikzelf in mijn blog van 6 april jongstleden al had geschetst: de prijzen van panelen zakken zo snel dat over een paar jaar stroom uit een zonnepaneel net zoveel kost als stroom die de consument koopt bij de energieboer. In dat geval kan men het best panelen kopen want van tarieven van energieboeren weet je dat ze alleen maar omhoog gaan. Waar komen anders de bonussen voor de directies vandaan? Zelfs Wim Sinke (ECN), al jarenlang dé expert bij uitstek op dit gebied, is verrast. Hij voorspelt dat gridpariteit in 2015 een feit zal zijn. Voor de consument in ieder geval. Dit betekent ook dat de lieden die kernenergie willen wel heel snel moeten zijn anders blijven ze na jaren en jaren bouwen zitten met een prachtige, gruwelijk dure centrale die het helaas moet afleggen tegen steeds meer spotgoedkope zonnepaneeltjes. Wat zou minister van der Hoeven denken bij het lezen van de NRC? Zou ze opgelucht zijn ('dan kan ik al m'n subsidies inruilen tegen bezuinigingen') of boos (mijn ambtenaren deden altijd zo meesmuilend over die zonnepanelen, moet je die vermaledijde dingen nu eens zien).
7- 10 april 2010. Wat kunt u allemaal doen met 2 kWh - vervolg van het bericht van 3 april. Ik kreeg de volgende suggesties:
Met mijn ELGA lucht/water warmtepomp minstens een kubieke meter aardgas besparen (Gerrit de Haan)
Mijn website flitspaal.nl (met nieuwe zuinige server ) kan hier ruim 4 dagen op draaien (Martin)
Mijn zonneboilerpomp draait ruim 52 uur nonstop op zo'n hoeveelheid stroom (Martin)
Op 2 kWh kan ik mijn Asus F52Q laptop met LED verlicht scherm ruim 110 uren (een maand gebruik) laten draaien (Arnold Olijkan)
man, dat is meer dan mijn dagverbruik van 1,85 kWh (Kees)


bijna 2 dagen sluipverbruik van een normaal Hollands gezin (Milieucentraal)
..... mag u invullen. Stuur me een e-mailtje!
6 april 2010. De lift gaat nog steeds naar beneden. De website Solarbuzz publiceert permanent het prijsverloop van zonnepanelen. Het plaatje links is van die website afkomstig. Zoals u ziet is er in de afgelopen twee jaar behoorlijk wat van de prijzen afgeschaafd. De tendens zet zich onverminderd voort. Consumentenprijzen in Europa schommelden in maart rond de 3 euro per Wattpiek (exclusief BTW, want die verschilt per land). Volgens Solarbuzz gaat het heel goed in de branche en zijn de marktverwachtingen zelfs met de dalende prijzen en toenemende cioncurrentie ronduit zonnig. Voor klanten in Nederland betekent deze situatie dat ook zonder de malle SDE-tombola en de daarmee samengaande bureaucratische rompslomp het best aantrekkelijk wordt om zonnepanelen aan te schaffen. Voordeel met zonnepanelen - afgezien van klimaatbestendigheid - is dat je in feite je elektriciteitsprijs vastlegt. Dat kan een gewone klant niet zeggen. Als de prijsdaling in het duizelingwekkende tempo van het plaatje voortzet, beleven we in 2010 al zoiets als gridpariteit met 1 euro per wattpiek. Intussen worden op dit moment via het grijze circuit paneeltjes aangeboden voor veel minder dan de Solarbuzz prijzen. Leuk voor de doe-het-zelvers met kennis van zaken.
4 april 2010. Mediablitz voor kernenergie. Gisteren alweer een opgewekt bericht op het NOS journaal over hoe prettig, veilig en leveringszeker kernenergie is en dat er misschien een manier is om radioactief afval slechts 1.000 jaar te hoeven bewaken in plaats van 150.000 jaar. Winst van meer dan 99%! Zoiets kan niet missen, daardoor gaat je mening overstag. Het woord 'duurzaam' werd overigens angstvallig gemeden, maar allà, een gek die dat merkt. Uhh ... wacht eens even......Als we een geschiedkundige passer nemen, de punt ervan in 2010 plaatsen en een cirkel van 1.000 jaar naar het verleden trekken, dan komen we uit in het jaar 1010. Was dat niet zo'n beetje tegen het einde van de de periode waarin woeste Noormannen en Denen alles wat los en vast zat jatten en platbrandden? In 1010 werd Adelbold II bisschop van Utrecht. Zijn voorganger, Balderik, had zojuist de boel in de Domstad weer een beetje hersteld na de laatste ravage veroorzaakt door Deense hooligans. Zou de goede Adelbold tijd, geld en manschappen hebben gehad om op de radioactieve boedel te passen? Stel dat die Adelbold een kerncentrale had gebouwd. Hoeveel overstromingen, rellen, burgeroorlogen, godsdienstoorlogen, beeldenstormen, bombardementen, invallen, bezettingen en ander ongerief zijn in de afgelopen 10 eeuwen gepasseerd in de Lage Landen? Zou een opslagplaats met zwaar radioactief afval al die tijd ongemoeid zijn gebleven? Is er enige reden om aan te nemen dat de komende 1.000 jaar alles pais en vrêe zal zijn en blijven in ons land? Ik ben bang van niet.

Als er dan toch een kerncentrale moet komen, bouw er dan eentje in de stad Utrecht. Utrecht bestaat al 1.000 jaar en lijkt dus een stabiele plek om het afval op te slaan voor de volgende 1.000 jaar (of langer). Vestiging in Utrecht kan makkelijk, want er staat al een oude afgedankte elektriciteitscentrale op het industrieterrein Lage Weide, en kernenergie is volgens de media zo veilig geworden dat je de installaties niet meer ver meer van de beschaving hoeft te plaatsen. Er wonen in Utrecht en omgeving voldoende mensen die je kunt verplichten om de stroom af te nemen (bezuinigen op energie is dan verboden want de kerncentrale kan daar niet tegen, moet altijd blijven draaien). Zeer belangrijk is dat de koelwarmte kan worden gebruikt voor stadsverwarming (bezuinigen op verwarming is dan verboden want de kerncentrale kan daar niet tegen). In Zeeland gooit men dat koelwater gewoon weg. Dat is economisch doodzonde want de peperdure centrale moet maximaal worden uitgebaat. Is het warm weer dan kan water uit het Amsterdam-Rijnkanaal voor koeling worden aangewend. Voor de zekerheid een paar jodiumpilletjes uitdelen aan de bevolking kan geen kwaad en benadrukt de veiligheid. O ja, alle zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen moeten worden opgespoord en vernietigd. De kerncentrale moet blijven draaien, en bovendien zou het zeer unfair zijn dat een groepje mensen gratis energie van de zon krijgt terwijl de overgrote meerderheid zich bont en blauw betaalt. Solidariteit!
3 april 2010. Productie, zelfs op deze bewolkte en regenachtige Paaszaterdag nog altijd 2 kilowattuur (hiervoor heeft u nodig een installatie van pak-em beet 3.000 Wp). Wat kunt u allemaal doen met 2 kWh?
reacties !

 • Twee heerlijke bio-appeltaarten gebakken door PolderPV
 • Mijn Plugwise draadloos meetsysteem 400 uur van energie voorzien, zodat ik mooie grafiekjes kan maken (Gerard Verton)
 • Mijn goeie ouwe ferrarismeter 1200 rondjes "verkeerd om" zien draaien....(Ton Peters)
 • 13 km rijden met een Th!nk (Jeroen Haringman)
 • 200 km rijden met een elektrische fiets (Jeroen Haringman)
 • een 40 Watt lamp 2 dagen aan één stuk laten branden
 • een spaarlamp van 11 Watt precies 7 en een halve dag aan één stuk laten branden
 • een laptop computer twee dagen laten internetten
 • een waterbed een dag lang warm houden (als u mazzel hebt)
 • mijn A++ koel-vriescombinatie 8 dagen aandrijven
 • 90 minuten stofzuigen
 • 20 keer een liter water aan de kook brengen in een waterkoker
 • 20 uur aan één stuk TV kijken

..... mag u invullen. Stuur me een e-mailtje!


2 april 2010. Elders in de wereld gebeurt er heel veel op het gebied van kernenergie. De media struikelen over elkaar heen om te laten zien hoe veilig, prettig en CO2 neutraal kernenergie zou zijn. De bevolking van Zweden is al om. Nu Nederland nog. In ons land wil Delta graag een kerncentrale neerzetten. Dat is goed voor het imago. Liefst een grote installatie, zoals in Finland. Wat de media vergeten is dat kernenergie een onderneming is voor de grote industrie, het grote bankwezen en dat het een onverbiddellijke militaire component heeft. Bouwen van een kerncentrale duurt lang en vreet kapitaal. Al die bouwtijd kost rente en staat de installatie werkeloos. De staat moet garant staan anders kunnen de kosten bij een ongeluk nooit worden opgehoest. Van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam leren we dat je, als je aan zo'n duur en langdurig project begint, er nooit meer mee kunt stoppen, ook al rijzen de kosten verticaal de pan uit (zie Finland). Honderd komma nul nul procent veilig kan een kernreactor nooit zijn. Maar superveilig moet hij zijn omdat het risico voor de volksgezondheid enorm is. Er is corrosie (Petten), er zijn lekken (o.a. Frankrijk, Tricastin, 2008), er komen pluimpjes gas vrij die steevast nooit gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Daarom worden rond Borssele jodiumpilletjes weggegeven. Die helpen tegen schildklierkanker. Het stralende spoor afval tikt 150.000 jaar zichtbaar door op de Geigerteller. Stop het in een zoutmijn en je moet het er na 50 jaar weer uithalen wegens instabiliteit (Duitsland). Dit onopgeloste afvalprobleem is de voornaamste reden waarom ik tegen kernenergie ben. Er wordt al 50 jaar beweerd dat binnenkort het afvalprobleem vermindert (1000 jaar stralend afval in plaats van 140.000 jaar). Dat scheelt maar het is toch onaanvaardbaar. Een fatsoenlijk mens laat geen rotzooi achter voor het nageslacht, noch CO2 in de grond, noch gifbelten, noch zwaar radioactief afval. In de jaren '60 van de vorige eeuw werd radioactief afval uit Nederland gewoon in zee gedumpt. Zo lang beschaafd zijn we dus niet, laat staan 150.000 jaar. Toch moet het radioactieve afval worden opgeborgen en permanent bewaakt, want terroristen lusten er wel pap van. Er wordt door vage figuren uranium gesmokkeld. Gelukkig willen de Russen graag (tegen betaling uiteraard) ons radioactieve afval in de Oeral dumpen. Uranium moet worden gekocht in verre oorden, de ertsen opgezuiverd en het eindproduct hierheen getransporteerd. Het is een zeldzaam metaal waarvan de voorraad beperkt is. De rijkste uraniumvondsten zijn al lang afgegraven en verbruikt. Dus kosten nieuwe uraniumprojecten steeds meer CO2 uitstoot, of lopen al die mijnwerktuigen en vrachtauto's soms ook op kernenergie. Kernenergie, zoals alle grote projecten in ons land, wordt dus peperduur. De kosten zijn haaast niet te overzien. Kosten van grote projecten worden systematisch onderschat (zie Finland, zie de Noord-Zuidlijn in Amsterdam). Dat gaat de klant betalen. De kleine klant vooral. De energieboer Delta is arm. Hun geplande kerncentrale wordt wellicht gefinancierd door een buitenlandse firma en is dan dus in feite buitenlands eigendom. Delta zou kunnen voorstellen om alvast de tarieven flink te verhogen. Dat kunstje flikken Amerikaanse collega's met kernenergieplannen namelijk ook (zie bericht van 3 maart j.l.). Maar ..... niet gewanhoopt! Jammer voor de kernenergielobby, maar . over een paar jaar bereiken windturbines en zonnepanelen in ons land gridpariteit, en dan is het definitief over en uit met leuke kernenergieplannetjes.En wat ook heel mooi is: wind- en zonneenergie zijn zo leuk schaalbaar. Kernenergie niet.
1 april 2010. Elders in de wereld gebeurt er heel veel op het gebied van windenergie. Eind 2009 stond er wereldwijd 158 GW aan windenergie, genoeg capaciteit om 250 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Voorop liepen de Verenigde Staten met 35 GW (10 GW in 2009 bijgeplaatst), daana kwamen Duitsland (totaal 26 GW; 2 GW bijgeplaatst), China (25 GW; 10 GW bijgeplaatst), Spanje (19 GW; 2,5 GW bijgeplaatst) en India (11 GW; 1,3 GW bijgeplaatst). De middenmoot bevat een groot aantal Europese landen. Nederland staat nummer 12 met in totaal 2,2 GW. In Nederland is 2009 een jaar van stilstand geweest. Netto werd er bij ons een schlemielige 5 MW bijgepaatst. Liefst 34 landen plaatsten meer dan wij (o.a. Marokko, Iran, Bulgarije, en Costa Rica). Nederland heeft het dus beroerd slecht gedaan en wordt aan alle kanten voorbij gestreefd. De laatste hoop op een beetje economische activiteit op het terrein van windenergie is voor ons land wind op zee. Dan moeten we heel snel zijn want een aantal projecten, o.a. in Groot Brittannië, is al in uitvoering. Het blunderende ministeriële beleid in ons land geeft overigens weinig uitzicht op verbetering. .Bronnen: Renewable Energy Focus en WSH statistics
31 maart 2010. Elders in de wereld gebeurt er heel veel op het gebied van zonnestroom. Men heeft het in de landen om ons heen een stuk beter begrepen dan onze minister van Economische Zaken. De EPIA (European Photovoltaic Industry Association) rapporteert over 2009 het volgende: geïnstalleerd PV vermogen dat in 2009 wereldwijd is gerealiseerd: 6.400 MWp, waarvan in de volgende landen:
Duitsland 3.000 MWp
Italië 700 MWp
USA 475 MWp
Japan 484 MWp
Tsjechië 411 MWp
België 292: MWp
Frankrijk 185 MWp
Spanje 60 MWp

Er zijn natuurlijk landen die niet in zonnestroom geloven, de pessimisten zullen we maar zeggen: Nederland: 6 Mwp - bron: EVwind

Alle landen bij elkaar opgeteld hebben op dit moment staan: 20.000 MWp (20 GWp) =~ 5.000 MW continu ofwel 10 Borssele kerncentrales - supergroene stroom, geen spatje radioactief afval, geen CO2 uitstoot behalve voor de productie van de panelen, en productie daar waar de afnemers zitten: geen transportverlies, baten gaan bij kleinere installaties naar de eigenaars/huishoudens, niet naar de grote energieboeren.

Groeiverwachting 2010: 40%. verwachting geaccumuleerd wereldwijd vermogen in 2014: 40 GWp. En groeiend. Er steekt heel wat wat economische activiteit in zonnepanelen, met name het midden- en kleinbedrijf hebben er werk en baat bij. Niet in Nederland dus, want de minister zet liever in op grootschalige biomassa (ofwel het verbranden van palmolie, Q-koortskarkassen en kippenpoep), door grote marktpartijen. Macht is behoudend.
30 maart 2010. Ik sta perplex (2). Zo'n interview van mevrouw van der Hoeven waarin ze toegeeft dat ze eigenlijk helemaal niet achter haar eigen beleid staat, dat ze windenergie en zeker zonne-energie veel te duur vindt en dat ze eigenlijk hunkert naar een 'slimme combinatie voor groene banen, een betrouwbare energievoorziening en minder CO2-uitstoot' (ofwel: kernenergie, zie de laatste regel van het interview), dat slaat een onherstelbare deuk in het vertrouwen in de politiek in het algemeen, en dat van haar en haar politieke vrindjes in het bijzonder. Alsof mevrouw al die tijd als minister een geheime agenda had om het volk te behouden voor grootscheepse centraal opgewekte, fossiele of nucleaire energie. We herkennen het beleid van haar voorganger, de illustere staatssecretaris voor Milieu in het vorige kabinet, de heer van Geel, ook CDA. Een dikke vinger naar de kiezer, hypocrisie zonder weerga. Wie gelooft nog het 10-puntenplan van 18 maart j.l. waarin nota bene ook haar eigen partij participeert. Nederland is toch al het slechtste jongetje van Europa waar het gaat om implementatie van duurzame energie, maar dit? Dit doet de deur dicht!

Begrijpt u mij goed. als mevrouw van der Hoeven in het interview energiebesparing predikt staat kernenergie daar recht tegenover. Een kerncentrale genereert ongehoorde hoeveelheden stroom. Of niets. Je kan een kerncentrale niet snel op- en neerregelen. Kerncentrales worden neergezet voor baseload. Die stroom moet je kwijt. Bovendien moet vanwege de enorme consequenties bij een ongeluk de overheid garant staan. Die is dus automatische medeplichtig. Dus zorg je als exploitant samen met de overheid ervoor dat afnemers consumeren, koste wat kost. Het ding moet draaien, is al duur genoeg. Wie dus voor kerncentrales is, is impliciet voor verplicht consumeren, willens en wetens. Wie is er de baas over uw stopcontact: bent u dat of is mevrouw van der Hoeven dat?
29 maart 2010. Ik sta perplex (1), en wel om liefst twee uitspraken van [ex] ministers. Eerst mevrouw Cramer (ex-VROM, Milieu) die in een interview beweert dat zonnepanelen een 'must worden in de nieuwbouw en (volgens ANP Pers Support) eigenlijk verplicht zouden moeten zijn bij nieuwbouw. Die zit. Had mevrouw Cramer dat maar gezegd en gedaan toen ze nog écht minister was! Dan hebben we als goede tweede mevrouw van der Hoeven (EZ) met een interview, morgen in de Volkskrant, waarin ze meldt dat ze haar eigen beleid op het gebied van de SDE maar niks vindt en er in één adem aan toevoegt dat ze duurzame energie en speciaal zonne-energie écht helemáál niks vindt. Volgens mevrouw van der Hoeven is subsidie op duurzame energie weggegooid geld. Zonnestroom vindt ze totaal prut.

Dus: mevrouw Cramer droomde van beleid maar durfde het niet tegen collega van der Hoeven te zeggen, en mevrouw van der Hoeven droomde van het afschaffen van beleid maar durfde het niet aan collega Cramer op te biechten. Resultaat: Schoon en Zuinig. En wie is de pineut? Juist, de Nederlandse burger want die moet collectief enorme bedragen ophoesten aan energieheffingen en -belastingen, doet braaf aan CO2 reductie, en krijgt en dus h e l e m a a l niets voor in de plaats behalve een eenmalige tombola met een handjevol zonnepaneelsubsidie. Dames, bedankt voor zo'n subtiel stukje regeren.

Intussen is er vorig jaar in Vlaanderen 40 x zoveel aan zonnepanelen geplaatst dan in Nederland, en in Duitsland liefst 500 x zoveel. Vlamingen zijn dus 40 x zo gek als Nederlanders, en Duitsers 500x. Of zijn wij 40x zo dom als Vlamingen en 500x zo dom als Duitsers? Aan u de conclusie. Ik heb de mijne al getrokken.
28 maart 2010. Turen door de achteruitkijkspiegel, althans zo komt mij de oproep voor van de heer Wientjes (voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW) om maar even twee kerncentrales te bouwen. Volgens de werkgeverschef: Zonder kernenergie kun je de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot vergeten ! Er moet 4.000 MW aan elektrisch basisvermogen bijkomen anders rukken de werkgevers het niet. Je vraagt je dus af: "wát redden ze niet?"

Zegt de werkgeverschef: 'We hebben ook een internationale reputatie op het gebied van raffinage, chemie, plantenveredeling en voedsel. Bundel die kennis en wend deze bijvoorbeeld aan voor een zogeheten biobased economie, waar je uit afval een nieuwe en duurzame energie creëert. Bij wind- en zonne-energie hebben we een achterstand, maar bij biobrandstof en de bijbehorende grote transportbewegingen niet.

Met andere woorden: hij wil gewoon doorgaan met raffineren en transporteren, activiteiten die weinig duurzaam zijn, vreselijk energie- en CO2 intensief en bepaald niet innovatief als u het mij vraagt. Dan komt een beetje valse CO2 compensatie met een paar kerncentrales goed uit. Verder wil hij vooral (dus meer) afval transporteren en verbranden, da's ook niet echt CO2 neutraal. Aan biobrandstoffen hangt toch al een onguur geurtje. Het tegenovergestelde van duurzaam zou ik zeggen. De meest kwalijke uitspraak is de terloopse opmerking dat we (al) een achterstand hebben op het gebied van zonne- en windenergie. Die gebieden laat hij dus braak. Blijft over een mooie toekomst in afval rondsleuren en verbranden. Daar schijn je duurzame energie mee te creëeren. Hier klinken oer-fossiele geluiden, met geen spoor van duurzaamheid en ambitie om ook maar iets te betekenen op die gebieden waar op dit moment wereldwijd de allergrootste groei optreedt. Kerncentrales, toe maar! Als we varen op zulk een kompas dan zie ik de toekomst van ons land als een grote rookwolk. Schandalig. Je zal maar zulke werkgevers hebben. Bron: Energieraad
27 maart 2010. In Leiden niet zoveel gemerkt van Earth Hour. En ikzelf? Met zonnepaneeltjes word je een beetje blasé. Vandaag was namelijk een goede productiedag (4,4 kWh). De verlichting gebruikt tussen 20:30 en 21:30 in het hele huis dankzij ruime toepassing van spaar- en ledlampen niet meer dan 70 Wh. De computer heeft veel meer vermogen nodig (200 W) en daarom gaat die na het uploaden van dit bericht helemaal uit.
25 maart 2010. Meer dan 10% energieopwekking in Duitsland duurzaam. 16 procent van de elektriciteit in Duitsland en ruim 8% van de verwarming werd in 2009 opgewekt met zonne-energie, windenergie en biomassa. Het aandeel 'duurzaam' in de totale energieopwekking was 10,1%. Het is bij onze oosterburen 'absoluut realistisch' om tegen 2020 dertig procent van de elektriciteit duurzaam op te wekken, aldus de heer Norbert Röttgen (minister van Milieu). Bron: Nieuws.nl

commentaar: prachtig resultaat van de Duitsers, om jaloers op te zijn. In Nederland met z'n hopeloze zwabberbeleid en z'n waanzinnige fossiele sector mogen we heel erg blij zijn als we in 2020 de helft halen van de Duitse prestaties. Het wordt hoog tijd voor een ministerie voor Energie dat wordt bemand door enthousiaste jonge groene honden die niet, zoals het ministerie van EZ met handen en voeten gebonden zijn aan fossiele (aardgas- en olie) belangen. Diederik Samsom, waar zit je?
23 maart 2010. Superstormloop op PV op komst in Duitsland? In Duitsland gaat het feed-intarief voor zonnestroom per 1 juli a.s.stevig omlaag (16%). Men verwacht een stormloop op installateurs door mensen die voor die datum nog snel een PV-installatie willen laten monteren. Men kan dan namelijk nog 20 jaar tegen de huidge tarieven terugleveren. De verwachting is uitgesproken dat wellicht 5.000 MWp aan verse zonnepanelen wordt geplaatst. Er ligt al 9.000 MWp aan zonnepanelen bij onze oosterburen, maar dit zou helemaal super worden. Bron: Reuters
21 maart 2010. Lente! Productie! Het plaatje hiernaast geeft de geaccumuleerde productie weer per week van mijn PV systeem in het afgelopen eerste kwartaal. De eenheden op de verticale as zijn kilowatturen. Er is afgelopen winterkwartaal pakweg 120 kWh opgewekt en dat is niet zo slecht voor een barre winter met veel sneeuw en niet al te veel zon. Uit het min of meer rechte verloop van de grafiek in de eerste 7 weken kunt u opmaken dat de productie wat heeft aangesukkeld met 5-10 kWh per week. In de afgelopen weken is het crescendo gegaan. Dat laatste merkt u natuurlijk ook als u buiten loopt. Misschien hebt u al op een terrasje genoten van het prille voorjaarszonnetje. Dit plaatje is geaccumuleerd (dwz de weekopbrengst is steeds toegevoegd aan die van de weken ervoor) en daardoor is de opgaande lijn stevig aangedikt. Maar daar gaat het juist om. Iedereen die zonnepanelen heeft zit in z'n knuistjes te wrijven van plezier. Tot 21 juni is het hoera, en daarna komt er nog een zomerkwartaal. Met andere woorden: dit is het begin van dik een half jaar met plezier naar de metertjes kijken (en uiteraard naar de meter in de meterkast). Zonnestroom is pret!
20 maart 2010. Dwang? Toe maar! De Stichting Spaar Het Klimaat pleit voor meer overheidsdwang bij energiebesparing. Kennelijk gaat het niet goed met de nationale energiebesparing. Dat kan ook niet anders in een land dat wordt geregeerd door energieboeren en fossiele nutsbelangen. Vergis u niet, de Staat der Nederlanden harkt elk jaar 14 miljard euro binnen aan gasbaten en 2,4 miljard aan energiebelasting. Per jaar wordt boekhoudkundig aan stimulans ongeveer 250 miljoen euro uitgegeven, dat is dus 1,5% van de inkomsten, ofwel een hondenfooi. Dat geld wordt uitgegeven aan nuttige dingen maar net zo goed aan waanzinnige zaken die weinig te maken hebben met energiebesparing. Voorbeeld: leuke maar volstrekt nutteloze bijeenkomsten van energie-bobo's in peperdure lokaties zoals het MediaCenter in Utrecht. U kunt dus net zo goed zeggen dat stimulans voor energiebesparing nauwelijks iets betekent in ons land. Moet je dan van arremoei particulieren en huurders lastig gaan vallen? In een nachtmerriescenario zie ik de ME al met busjes de straat inrijden, de kopse kanten afsluiten, deuren van huizen intrappen en balen isolatiemateriaal naar binnen duwen. Zo heeft men het in Cuba geflikt met spaarlampen. Kan dat in ons land? Erg contraproductief als u het mij vraagt. Als overheid moet je in de eerste plaats échte ambitie hebben en niet halfzacht aanleunen tegen olie- en gasbelangen. In de tweede plaats moet er een langetermijnbeleid zijn. In de derde plaats heeft een overheid unieke teugels om beleidsvoornemens ten uitvoering te brengen. In het Engels noemt men die 'stick and carrot'. De overheid kan een stevige prijsprikkel uitdelen door middel van een energiebelasting. En doe het dan goed: 100% bovenop de huidige energiebelasting. Het is toch idioot dat een liter bronwater in een plastic fles duurder is dan een liter benzine! Aan de andere kant kan er worden gesubsidieerd. Wat ik voorsta is wetgeving waarbij uitstoot van CO2 flink wordt belast, zeg met 150 euro per ton. Verder zou er een progressief belastingtarief op energieverbruik moeten zijn en niet, zoals nu een situatie waarbij grootuitstoters zijn uitgezonderd. Ook voor particulieren zou het stukken voordeliger dan nu moeten zijn om energie te besparen. Voorbeeld: het capaciteitstarief van de netbeheerders is vierkant in het nadeel van mensen die energie besparen. Openbaar vervoer is veel en veel te duur vergeleken met de auto, en bovendien krakkemikkig. Teveel aan elektriciteit van zonnepanelen wordt door veel zonnepaneelbezitters 'afgefakkeld' omdat het energiebedrijf te beroerd is om er een eurocent voor te geven. Mensen die energie besparen krijgen bezoek van de netbeheerder omdat de meter niet zou deugen. Of je een misdadiger bent als je energie bespaart. Er moet dus vanuit de overheids- en nutsbedrijfhoek echt een hoop gebeuren. Waarom hebben we bijvoorbeeld geen goed feed-intarief voor zonnestroom? Waarom is stimulering van zonnestroom een loterij-van-een-dag? De burger wil best investeren, maar hij heeft de juiste prikkels nodig, geen dwang. Zie Duitsland, zie Vlaanderen. Bron:de vrijblijvendheid voorbij
18 maart 2010. Dit zijn de woorden, nu nog de daden. De partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD hebben samen een 10-puntenplan opgesteld met de titel 'Nederland krijgt nieuwe energie'. De belangrijkste actiepunten:

 • Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.
 • Stel hiervoor duidelijke langjarige randvoorwaarden in een Deltawet Nieuwe Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties.
 • Realiseer een stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door consequente fiscale vergroening
 • Bied energie-intensieve bedrijven met ontheffingen de kans om binnen redelijke termijnen aan strenge normen te voldoen, zodat de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast.
 • Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd.
 • Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken.
 • Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • Verplicht alle energieleveranciers tot een toenemend aandeel hernieuwbare energie en kondig per direct een nieuwbouwstop af voor conventionele centrales voor niet-hernieuwbare energie.
 • Bevorder energie-efficiënt gedrag met een breed scala aan overheidsmaatregelen zoals een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen, etc.
 • Investeer gericht in kennis en expertise op het nieuwe sleutelgebied “clean-tech”, waardoor ons land in 2015 in de wereldwijde top tien van deze enorme groeimarkt kan staan.

Bron: Duurzaamheidsoverleg


17 maart 2010. 4.750 MWp zonnepanelen geplaatst in Europa in 2009. Volgens SolarBuzz is in het afgelopen jaar in Europa 74% geplaatst van wat er in de hele wereld aan zonnestroompanelen is afgenomen. Binnen Europa werd het meest geplaatst in Duitsland, gevolgd door Italië en Tsjechië. Buiten Europa waren het Japan en de Verenigde Staten (485 MWp). In totaal werd er in de wereld 6.340 MWp geïnstalleerd. De wereldproductie was nog veel groter, namelijk 9.340 MWp. Hierdoor bestond er, en bestaat er nog steeds, een grote neerwaartse druk op de prijzen (liefst 38% prijsdaling in 2009). In 2010 verwacht men wederom een flinke groei van de markt. Naar verwacht heeft de totale wereldmarkt in 2014 een omvang van 100 miljard dollar. Commentaar: het zou leuk zijn als we in Nederland een graantje van deze snel groeiende markt konden meenemen. Dara heb je visie voor nodig. De verantwoordelijke minister vertaalt die visie door een jaarlijkse éénmalige tombola te organiseren in plaats van iet serieus te doen.

14 maart 2010. A+++ komt er aan. Totnogtoe kregen de meest energie-efficiente apparaten in de EU het A++ label. Zo kocht ik afgelopen januari een nieuwe A++ koel-vriescombinatie. Het kan kennelijk nog veel beter, en misschien had ik nog even moeten wachten (koud genoeg was het in ieder geval). De EU gaat een nieuw, nog zuiniger label A+++ afgeven aan de aller-allerzuinigste apparaten die op de markt komen. Ik zal er op letten als de nieuwe koel-vrieskast versleten is. Bron: Montesquieu Instituut.
12 maart 2010. Je zal maar een HRe door je strot geduwd krijgen. Volgens de energietransitieclub van SenterNovem is "de HRe-techniek voor woningbouwcorporaties een interessante optie om energiedoelstellingen in te vullen en woonlasten van huurders te reduceren. Daarom heeft het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu in oktober 2009 de HRe-markt uitgedaagd om over een periode van vijf jaar 100.000 ketels in de sociale woningbouw te plaatsen, te beginnen met 10.000 tot en met 2011. Als antwoord heeft de werkgroep decentrale gastoepassingen van het platform Nieuw Gas de afgelopen maanden het supportteam 'HRe in Versnelling' opgezet. Dit team bestaat uit Aedes, GasTerra, Cogen Nederland en Smart Powerfoundation en wil markt en woningcorporaties bij elkaar brengen." Zie ook HRe-in-versnelling.nl

Klinkt allemaal prachtig. Mooie namen, fiijne bestuurders, grote woorden. Maar, zijn de huurders zelf gevraagd om hun mening? Zo'n HRe ketel is in eerste instantie een prachtig ding voor het maximaliseren van grote winsten voor Gasterra, energiebedrijven en de schatkist van de Staat der Nederlanden. CO2 doelstellingen zijn ermee gebaat indien men op landelijke schaal kijkt. Er staat op de site HRe-in-versnelling bijna letterlijk "even een keteltje vervangen". Maar de korte neus (en vooral de kleine portemonnee) van de huurder? Ik geloof er geen barst van. Eerlijk gezegd zie ik een HRe ketel als een tijdbom. Het apparaat - hoe je het wendt of keert - verbruikt meer gas dan een HR ketel. Dat gas moet betaald worden, of je het wilt of niet. Door de consument. En dat gas is een fossiele brandstof, dat willen we niet en dus komt er over niet al te lange tijd een leukje CO2-uitstoot belasting. Op aardgas onder andere. In ruil voor het verstoken van meer aardgas krijgt de eigenaar stroom. De stroom die een HRe ketel produceert en welloicht teruglevert aan het net is en blijft grijze, fossiel opgewekte stroom, ook al noem je het voor mijn part rozegeur en maneschijn. Om te beginnen is het principe om aardgas te verbranden om woningen mee te verwarmen fundamenteel fout. Je bouwt nieuwe woningen of je renoveert oude woningen energieneutraal. En anders zet je er een elektrisch aangedreven warmtepomp in. Iets verbranden om het warm te krijgen is zo verschrikkelijk primitief, letterlijk bij de Neanderthalers af. Verder worden HRe ketel als woningverwarmers minder efficient naarmate de woning beter is geisoleerd. Een HRe ketel kan dus een smoes zijn om niet genoeg geld te steken in passieve maatregelen. Dat kost op termijn nog meer geld. Dat door de huurder wordt opgehoest. Dus: in een goed geisoleerde woning en zeker in een energieneutrale woning is een HRe ketel een peperdure molensteen om de nek van de eigenaar. De HRe ketel kan in energiezuinige woningen toegepast worden als blokverwarming. Maar ook daar loert de grote groene concurent: de warmtepomp.

Er zijn veel betere opties voor de sociale woningbouw dan de HRe ketel. Voorbeeld: verregaande isolatie, zonnepanelen, warmtepompen. Een huurder opschepen met een HRe ketel is in mijn optiek een fossiele tijdbom aanbieden met een lang lontje. De lengte van dat lontje is de tijd tussen nu en het moment dat er een CO2 heffing komt. Of gaan we uit belang van 's Vaderlands economie dan een 'HRe toeslag' bedenken voor de lagere inkomens, of een CO2 rantsoen?
11 maart 2010. 2025 al bijna werkelijkheid. In een fraai stukje toekomstvoorspelling beweert Duurzaamnieuws met hun bekende snufje provocatie dat we in 2025 "van gekkigheid niet weten wat we met al onze zelf-opgewekte energie moeten doen". Dit vanwege decentrale opwekking. Als er op je huis namelijk veel zonnepanelen liggen, produceer je ook veel stroom. Dat gebeurt nu al. Heb je een zonnestroomsysteem rond de 5.000 Wp (het maximum onder de SDE) en je kijkt een beetje uit met stroomverbruikers, dan ben je er al. In de nabije toekost zullen er meer en meer middelgrote PV systemen komen (2,5 kWp-5 kWp), SDE-loterij of geen SDE-loterij, louter en alleen omdat zonnepanelen immer goedkoper worden. Netbeheerders hebben daar zwaar de pest in en bedenken de gekste trucs om deze ontwikkeling af te remmen (zie bericht van 9 maart). De situatie loopt parallel met die in de muziekindustrie, waar de gevestigde centrale machten niet in de gaten hadden dat achter hun rug de wereld compleet veranderde. Men besefte niet dat men service moet verkopen in plaats van mopperen, dreigen en dwarsliggen. Maar goed, nu al zijn er mensen die op jaarbasis stroom over hebben. Ze noemen zichzelf neggies (negatieve consumenten). Hun stroomrekening is bijna nul (een beetje vastrecht, vooruit). Stroom die ze over houden fakkelen ze af door een extra wasje te doen, een elektrisch straalkacheltje te laten branden (handig deze winter) of door een airconditioner of beter nog: warmtepomp aan te schaffen (effectieve stroomslurpers). Kortom, de neiging wordt steeds groter om er voor het gemak nog een zonnpaneeltje bij te zetten. 2025 gebeurt nu al.
9 maart 2010. Vlaamse netbeheerders besodemieteren de kluit. Net als hun Nederlandse collega's doen Vlaamse netbeheerders hun best om decentrale duurzame energie te saboteren. Decentrale opwekking (bijvoorbeeld met zonnepanelen) is lastig voor netbeheerders want ze verdienen er niets aan maar moeten wel service verlenen. Dat doe je niet als je als organisatie je wortel hebt in de ijzeren tijd toen Staats-nutsbedrijven een monopolie hadden op alles wat elektronen transporteert. In die tijd kwam stroom uit een centrale, en de klant had het maar te consumeren. Punt. Waar ze maar kunnen dwarsbomen netbeheerders particulieren die hun bijdrage aan een gezond milieu willen leveren. Het is ze ingebakken.Dit saboteren gebeurt overigens overal ter wereld, niet alleen in de Lage Landen. Netbeheerders zijn net slimme boeren met kiespijn. De nieuwste truc van de Vlaamse netbeheerder Eandis is het injectietarief', ofwel een heffing voor huishoudens met zonnepanelen die stroom terugleveren. Dezelfde truc dus die Nuon twee jaar geleden in Nederland wilde invoeren. Nuon werd [gelukkig] teruggefloten door de NMa-energiekamer en de Vlaamse energiewaakhond zou hetzelfde moeten doen. Immers: de afnemer betaalt voor het transport, niet de leverancier, en zeker niet allebei, dus dubbel. Bron: ODE-Vlaanderen
6 maart 2010. Us bîn zûnig. Bent u ook zo iemand die per jaar minder dan 3.550 kWh stroom en/of 1.900 m³ gas verbruikt (een makkie toch als u in een fatsoenlijk geisoleerd huis woont, PV panelen hebt en een zonneboiler)? U kunt leuk terecht bij Greenchoice. Vanochtend kwam ik hun reclame tegen voor het z.g. 'Bespaartarief'. Idee is om mensen met een verbruik lager dan de hierboven genoemde verbruiken een scherp actietarief aan te bieden. Het traief geldt ook voor bestaande Greenchoice klanten, mits zij eerst hun huidige contract uitdienen of een contract hebben voor onbepaalde looptijd..De actie geldt alleen als u zich aanmeldt via Gaslicht.com of Energiewereld.nl. Hier is de link. Let op dat ik zelf weliswaar al jaren klant ben bij Greenchoice, maar dat ik verder niets, maar dan ook helemaal niets met deze energieleverancier en/of hun acties te maken heb.
5 maart 2010. Solar Future conferentie. Op 22 april aanstaande wordt in het MediaCenter in Utrecht de eendaagse conferentie 'Solar Future' gehouden. Een van de prominente sprekers is de heer Ruud Lubbers, bekend supporter van alles wat energie is, kolenstroom-met-afvang, kernenergie, bomt niet en nu dus ook zonnestroom. als het maar elektriciteit produceert. Ik heb de heer Lubbers in een artikeltje in de nieuwsbrief van de Zonnestroom Producenten Vereniging een 'vreemde bedgenoot' genoemd toen hij samen met [nota bene] mevrouw Mirjam de Rijk van de Stichting Natuur en Milieu een warm pleidooi had gestuurd aan de minister-president om CCS af te dwingen bij nieuwe kolencentrales, De ene dag kolenstroom, de volgende dag de zon, hoe krijg je het voor elkaar.

Enfin. Ruud Lubbers gaat klagen dat we in Nederland op zonnestroomgebied mijlenver achterlopen op het omringende buitenland en dat het enige dat men in Nederland als stimulans voor zonnestroom kan bedenken een jaarlijkse subsidieloterij is waarbij er van de 17.000 enthousiaste aanvragers er meer dan de helft een vette NEE krijgt te horen. Begrijpt u dat het op die manier nooit in Nederland iets wordt met zonnestroom? Ik hoop dus van harte dat de heer Lubbers de guts heeft om voor te stellen om met ingang van heden die tombolapraktijken te dumpen en subiet over te stappen op het Vlaamse of Duitse feed-in systeem. Dát helpt, dáár groeit zonnestroom stormachtig. Dáár heeft men ontdekt dat het de gewone burger is die bereid is stevig te investeren, als je ze maar fatsoenlijk stimuleert en niet met een lullig loterijtje het bos in stuurt.

Of ik naar die conferentie toe ga? Ik vind de toegangsprijs van 700 euro schandalig hoog. Ik ben een supporter van zonnestroom, maar niet zo gek dat ik zoveel geld neertel om Ruud Lubbers of een ander stuk establishment te horen spreken. Nee dus. Als die toegangsprijs niet in de pas loopt met de kosten van zonnestroom, dan wordt het nooit wat. Lubbers of geen Lubbers. - bron: The Solar Future


5 maart 2010. Commentaar van een bezoeker van m'n website. - Beste Floris, zoals te verwachten, was de subsidie al op in minder dan één dag! Omdat mijn energieleverancier Oxxio niet aan terugleveren doet, had het voor mij ook geen zin om daar aan mee te doen. Zelf heb ik op mijn platte dak drie kleine zonnepanelen liggen, die 17 jaar geleden een piekvermogen van 37 Watt per stuk konden leveren. Ze waren van mijn vader, die zijn camper verkocht had, en ze aan mij had gegeven, samen met een Atlas omvormer. Vorig jaar kocht ik er een tweedehands accu bij, en af en toe kon mijn computer er dan 40 minuten op draaien voordat de accu weer leeg was. In augustus vond ik op marktplaats een OK4E inverter, die ik sinds 12 augustus in bedrijf heb. De drie panelen staan in serie, en de maximum output bij volle zon in augustus was 96 Watt.

Maar nu over die idiote subsidietombola, en misschien wel leuk om op je site te plaatsen. De huidige subsidieregeling in een onding. Voor de meeste consumenten is de aanschafprijs voor een zonnepanelensysteem veel te hoog, zelfs als men er in slaagt om de subsidie binnen te slepen. Ook het feit, dat de installatie een minimaal vermogen van 1000 Wattpiek moet hebben, maakt het lastiger dan voorheen, want het bedrag dat de consument moet investeren is daarom ook dubbel zou hoog! Het zou beter zijn als deze regeling verdwijnt. Als de overheid echt om groene energie geeft, dan zouden zonnepanelen en bijbehorende montagematerialen en lichtnet inverters vrijgesteld moeten worden van BTW, en dan niet tijdelijk, maar gedurende langere tijd, liefst permanent! Het grote voordeel is, dat de consument die zonnepanelen wil aanschaffen, klein kan beginnen, en dan zijn installatie geleidelijk kan uitbreiden. Zo zijn zonnepanelen voor veel meer consumenten bereikbaar, en is het milieueffect veel groter. En dan geen gedoe met productiemeters, maar de oude vertrouwde Ferraris meter, die dan gezellig achteruit draait met zonnig weer. Wedden dat er dan heel wat meer zonnepanelen verkocht gaan worden? Maar de overheid moet dan wel streng toezicht houden op de prijzen van zonnepanelen en inverters, zodat leveranciers er niet alsnog een slaatje uit kunnen slaan. Ook zou er bij alle nieuwbouw verplicht moeten worden, dat er zonnepanelen op het dak worden gemonteerd. De overheid komt trouwens niets tekort, want er is geen sprake van derving van BTW inkomsten. Die BTW vangt de overheid toch niet als de prijsdrempel te hoog is, want dan worden die panelen immers niet verkocht. Ook het vrijstellen van BTW op de montagewerkzaamheden zou een goed signaal van de overheid zijn, want de werkgelegenheid zou er alleen maar bij gebaat zijn! Dat vertaalt zich dan weer in meer mensen aan het werk en minder uitkeringen! Nu maar afwachten wanneer onze overheid eens durf gaat vertonen! - groetjes, A.


4 maart 2010. Zonnestroomfarm van 143 MWp in Frankrijk. De Franse elektriciteitsmaatschappij EDF is begonnen met de bouw van de grootste zonnestroomfarm ter wereld. De zonnepanelen worden neergezet op een voormalige NAVO-basis, een terrein van 415 hectare in de buurt van Toul-Rosières (Metz). In 2012 worden de laatste panelen van het project geplaatst en is de zonnecentrale officieel voltooid. Bron: Sydney Morning Herald


3 maart 2010. Atoomstroom goedkoop? Vergeet het maar! Degenen die claimen dat atoomstroom zo goedkoop is moeten eens letten op wat ernergieleveranciers in de Verenigde Staten hun klanten flikken. De energieleveranciers Progress Energy en Florida Power&Light willen heel graag kerncentrales bouwen. Nog voordat men toestemming heeft van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission heeft men alvast de tarieven voor haar klanten fors verhoogd om geld bij elkaar te schrapen als aanbetaling voor de bouw van de geplande nucleaire units. Dat er klanten helemaal door het lint gaan, neemt men op de koop toe. De bouw van de kerncentrales gaat minstens 10 jaar duren, dus die tariefsverhoging is tien jaar prematuur, vinden de boze klanten. De energieleveranciers vinden het mooi zo, want zodra de centrales klaar zijn komen de échte tariefsverhogingen. "Het is nu even wennen", beweren ze. Bron: Washington Post


2 maart 2010. Opperdepop. Buiten verwachting, zo veel aanvragen voor SDE werden meteen na middernacht op 1 maart ingediend bij Agenstachap.nl/SenterNovem. De server had er duidelijk moeite mee: meer dan 17.000 aanvragen. De hele subsidiepot is net als vorig jaar in één keer geclaimd wat dus uitloopt op een loterij. Aldus de Telegraaf. Er is bij burgers duidelijk belangstelling voor zonne-energie, maar verder dan een jaarlijkse eenmalige tombola komt het 'duurzame' regeringsbeleid niet. Ik kan dit geen beleid noemen: dit is gewoon flut-eerste-klas.

Als u geen cent subsidie krijgt, bij een vaste stroomprijs van pakweg 25 cent per kWh en bij een all-in zonnepaneelprijs van 3 euro per Wp duurt het precies 15 jaar voordat er in geld uitgedrukt evenveel stroom is opgewekt als de panelen hebben gekost. Dat kan zijn voordelen hebben. SDE-ontvangers zitten 15 jaar vast aan een leuk stukje bureaucratie, te vergelijken met het jaarlijks zelf invullen van het formulier voor de inkomstenbelasting. SDE-ers zitten jaar op jaar in onzekerheid over de vergoeding van het komende jaar. Verder laat de netbeheerder zich door SDE-ontvangers royaal betalen voor het bemeteren van de SDE-zonnestroom. Zonder subsidie valt u buiten de SDE en hebt u geen ambtelijk gezeur, geen parasieten, wel een bij tijd en wijle teruglopende meter, en uiteraard supergroene, superschone en CO2-uitstootloze stroom. En daar gaat het toch om, niet?


2 maart 2010. Zonneboot. Bouw een catamaran, leg het dek vol met zonnepanelen en u hebt een zonneboot. Verleden week werd in Kiel de PlanetSolar te water gelaten. Het schip verplaatst 60 ton water, en het wordt exclusief aangedreven door zonnepanelen, hele exclusieve weliswaar, met triple-junctioncellen (22% omzetrendement) gemaakt door First Solar. Men wil volgend jaar met dit schip een demonstratietrip rondom de wereld maken, uitsluitend op zonne-energie. Bron: PlanetSolar


1 maart 2010. Indiendag. Als u vandaag uw SDE aanvraag voor zonnepanelen indient, hebt u een kansje dat u in de prijzen valt. Morgen is het over want de subsidie is als u het mij vraagt een microscopische druppel op een withete plaat. Vorig jaar was dat zo, nu lijkt het zich te herhalen. Een overheid die zo'n milieuvriendelijke regeling bedenkt, zich op de borst klopt en die vervolgens zo belachlijk weinig geld uittrekt dat de regeling uitmondt in een ééndaagse tombola (er wordt jaarlijks meer geld uitgegeven aan warmtepalen op NS-stations), laadt de verdenking op zich van verregaande greenwashing, Mooie woorden, daden ho maar. Wie is de baas in Den Haag? Niet de hardwerkende burger in ieder geval, anders was er wel een betere SDE regeling. Ik verdenk gasbaronnen, marionetten van Gazprom en het Kremlin, raffinaderijdirecteuren uit de Botlek en de kolenjongens van RWE, E.ON en Vattenfall die Nederland liefst willen volplempen met kolen- en kerncentrales. Wat het bijkomende voordeel heeft dat de Nederlandse belastingbetaler met de rotzooi, het uitlaatgas in de grond en het stralende afval wordt opgezadeld. Indien, indien we maar eens groener waren en politici in Den Haag het hart op de goede plaats hadden zitten.

Succes in ieder geval. Dapper dat u het probeert, En anders gewoon zonder al dat gehannes van de SDE. Zonnepanelen worden dit jaar weer 20% goedkoper, fluistert men in industriekringen. Doe uw voordeel ermee. Uit Den Haag hoeft het niet te komen. U bent eigen baas, tenslotte.


26 februari 2010. Gratis spaarlamp. Woont u in Leiden of omstreken: pak de fiets en ga morgenochtend naar het centrum van Leiden. Vanaf 11.00 uur is GroenLinks te vinden in een kraampje bij de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat). Hier deelt de partij gratis spaarlampen uit. Ook kan iedereen die dat leuk vindt, op de foto met een GroenLinks ijsbeer of pinguïn. Met deze actie wil de partij aandacht vragen voor een goed lokaal klimaatbeleid.


25 februari 2010. Wanneer gaan we het Duitse voorbeeld volgen? Het VNO-NCW (de club van Nederlandse werkgevers) publiceerde vandaag de stelling "wanneer gaan we het Amerikaanse voorbeeld volgen", een krachtig pleidooi voor (vooral veel) kernenergie. Nu geldt voor de VNO-NCW-ers nu eenmaal Big is beautiful, maar het belangrijkste is dat dankzij de beslissing van Obama vanaf nu de Amerikaanse belastingbetaler klaar staat om de klappen op te vangen als het fout gaat. En als je je bereid verklaart om de klappen op te vangen, dan is het grote bedrijfleven samen met incompetente overheidsdiensten nooit te beroerd om met grote projecten daadwerkelijk de fout in te gaan. Sterker nog, u kunt er gif op innemen! Men neme in Nederland de Betuwelijn (nooit rendabel), de HSL (nooit rendabel), de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam (nooit rendabel), banken of zelfs complete landen (IJsland) uitbaten in crisistijd: je ziet je belastinggeld nooit meer terug. In het verleden zijn scheepswerven, textielfabrieken en vliegtuigfabrikanten royaal gesubsidieerd: alles weg. Een minister van Financien moet dus nooit van z'n leven garanties afgeven aan het grote bedrijfsleven, want hij wordt vroeger of later besodemieterd. En de belastingbetaler is de dupe. Hij mag dokken en krijgt er niks voor terug, behalve in het geval van kernenergie een groeiende lading uiterst radioactief afval tot in de oneindigheid. Transport, opslag, en bewaking van dat spul mag de belastingbetaler betalen. Heel erg lang. Dat zullen onze achter-achterkleinkinderen vast verschrikkelijk leuk vinden. En een ongelukje zit in een klein hoekje. Met een kerncentrale mag helemaal niks fout gaan. Er mag geen picocurie ontsnappen uit de containment.

Afgezien van het levensgevaarlijke afval en het stralingsrisico zijn kerncentrales ook een levensgevaarlijk financieringsrisico. Kijk naar de mooie nieuwe Finse reactor, die zeer fors wordt gesubsidieerd door de Franse belastingetaler. Het argument dat een kerncentrale 3,5 miljoen auto's van de weg houdt is in mijn idee een rotsmoes om 3,5 miljoen smerige auto's smerig te laten blijven omdat je er vooral niets aan hoeft te doen. Doe dan wat aan die auto's !

Wat de Duitsers hebben gedaan met hun EEG is briljant. Burgers investeren zich een ongeluk in zonnepanelen omdat ze er zelf beter van worden. De Duitse belastingbetaler kost het allemaal niets, want de verbruiker betaalt. Intussen is er bij de Oosterburen al 3.500 MW aan zonnepanelen neergezet, en het aantal groeit met de dag. Dat is het equivalent van heel wat kerncentrales. Afval? nop. Gesleep met radioactief spul? nop. COVRA-toestanden? nop. Brandstof van heel ver weg halen? ja, 150 miljoen kilometer weg, de afstand zon-aarde. CO2 uitstoot? Ik durf aan mijn eigen zonnepanelen te snuiven. Dat ruikt prima. Zie ook mijn bericht van 17 februari jl.

25 februari 2010. Leedvermaak. Normaal gesproken hou ik er niet zo van pret te hebben om andermans leed. Met het perbericht van General Motors heb ik in ieder geval wél dikke pret, want het gaat om een icoon. Hier is het bericht:

De verkoop van het terreinwagenmerk Hummer aan China gaat niet door.GM-directeur John Smith sprak woensdag zijn teleurstelling uit over het afzeggen van de transactie. De Chinese regering zou het Tengzhong-concern niet de vereiste toestemming geven voor de transactie, omdat die de Hummer ziet als een milieuvervuilende benzineslurper.

GM zat in de maag met het zwaar verliesleidende Hummer. Eerst waren de wagens moeilijk te verkopen door hogere benzineprijzen en daarna door de economische crisis. Toch zouden de Chinezen er 110 tot 150 miljoen euro voor willen neertellen. GM en Tengzhong kondigden de overnname in oktober aan. Tengzhong is een machinebouwer en heeft geen ervaring met het produceren van auto's. De aankondiging werd daarom met scepsis ontvangen. Bron: De Pers


24 februari 2010. "Nu of nooit" schijnt iedereen te denken na de val van het kabinet. Dit is hét moment om de eigen plannetjes door te drukken en die van anderen tegen te houden. Voorbeeld: energieboeren die nu versneld kunnen doorbouwen aan hun kolencentrale om daarmee hun winsten voor de komende 50 jaar veilig te stellen. Dat die installaties smerig zijn en ontzaglijke hoeveelheden CO2 uitstoten, who cares? Zij niet en hun aandeelhouders niet, anders bouwden ze die centrales niet. Het beetje flankerend beleid op milieugebied dat er was is dankzij de kabinetscrisis lamgelegd. De arme mevrouw Cramer (ex-VROM) gaat terug naar de veilige anonimiteit van het academische gebeuren, en mevrouw van der Hoeven (EZ) is van dat lastpak op VROM af en kan de agenda van haar eigen partij ("rentmeesterschap van de Aarde" onbekommerd afwerken. De uitkomst: kolencentrales en misschien zelfs een flinke Delta-kerncentrale. De toekomst van Zeeland is oineens een stuk stralender. Nu is het aardige dat niet alleen de grote gevestigde spelers maar ook tegenkrachten hun kansen ruiken. Degene die het spelletje door heeft is de heer Vendrik (Groen Links) die voorstelt om in de interimperiode tussen nu en het volgende kabinet snel een belsting op steenkolen in te voeren. Daar hebben alleen kolencentrales [veel] last van, want burgers en bedrijven verbruiken nu eenmaal geen steenkool. Op mijn sympathie kan hij rekenen. Wat de Tweede Kamer continu voor ogen zou moeten hebben is: 1. maatregelen voor heel veel energiebesparing ( = heel veel werkgelegenheid in het MKB), 2. Groene en decentrale energieopwekking (nog meer werk voor het MKB), 3. Veel meer windenergie, 4. versneld uitvoeren van het 'stopcontact op zee', 5. Stimulering van die bedrijven die inspelen op de toekomst. En die ligt noch in het verstoken van fossiele brandstoffen noch in kerncentrales.


21 februari 2010. Olie $80 per vat. Vanochtend ging de spotprijs voor aardolie [weer eens] door de 80-dollargrens. Dit is opmerkelijk omdat olieprijzen na een strenge winterperiode meestal omlaag gaan. Volgens peak-oil aanhangers wordt aardolie binnen niet al te lange tijd schaars en schieten de prijzen door markwerking en inflexibiliteit van de vraag het heelal in. Met name voor transportdoeleinden worden koolwaterstofrijke brandstoffen onontbeerlijk geacht. Nou, dat merken we wel, schijnt de algemene gedachte te zijn. Toch is enige zorg op zijn plaats. Hoge olieprijzen leiden tot vraagdestructie, prijsinflatie en rampspoed, te beginnen in die sectoren van de economie die zwaar leunen op roofbouw van natuurlijke hulpbronnen (met als eerste de luchtvaartsector, daarna wegtransport en landbouw, met in het kielzog de automobielsector en de rest van de economie). Het is niet voor niets dat een Britse club van industriëlen met o.a. Sir Richard Branson (Virgin) onlangs haar diepe bezorgdheid uitte over de economische effecten van peak oil en de daardoor veroorzaakte sterk stijgende energieprijzen.


20 februari 2010. Nummer 13231 is gesneuveld. Vandaag gaf omvormer nr. 13231 de geest. Het weer: koel, schone lucht, wolkenpartijen waarachter de zon plotseling fel tevoorschijn komt, veroorzaakt tussen februari en april vaak hoge piekbelastingen op omvormers van zonnepanelen. Mijn alleroudste panelen (aangeschaft in 2000; 6 stuks) waren elk uitgerust met een OK4 omvormertje. Drie daarvan zijn al in 2003 vervangen. Van de overige drie was er vorig jaar al eentje gesneuveld. Nu dus de een voor laatste. De allerlaatste van de Mohikanen, nr. 13008, ploegt onvermoeibaar voort. Nummer 13231 heeft in zijn bijna 10-jarige leventje 666.679 wattuur aan stroom omgevormd (667 kWh). Niet gek, maar niet genoeg. De elektronica werd indertijd door Nuon aangeprezen met een gemiddelde levensduur van 20 jaar. Het mocht niet zo wezen. Arme 13231. Ik mis je.


19 februari 2010. Tip als u zonnepanelen wilt aanschaffen. Overweeg het volgende: er is subsidie waarmee u een heel eind op weg kunt komen met zonnepanelen: de SDE. Het goede nieuws is dat deze subsidie best aantrekkelijk is. Het slechte nieuws is dat er heel weinig SDE subsidie is. De werkelijkheid is idioot. Peak oil staat voor de deur, het klimaat gaat ten gronde en onze overheid geeft intussen meer subsidies uit aan het versieren van treinstations met nutteloze en energiezuipende warmtepalen en breedbeeld tv-schermen dan aan zonnepanelen voor de burger. Laten we het netjes zeggen: de prioriteit ligt niet bij energiebesparing. Alle retoriek ten spijt is het huidige kabinet nooit een echt groen kabinet geweest. Ik verwacht dus een zeer grote vraag en een klein aanbod. U moet er dus op tijd bij zijn, en zelfs dan heeft u helemaal geen garantie dat u de subsidie werkelijk krijgt. Hebt u plannen, spreek ze door met uw installateur, en dien de subsidieaanvraag in op de allereerste dag van de subsidie-openstelling, en steek dan een kaarsje op, prevel een schietgebedje, verzoek de goden. Die eerste dag is op 1 maart aanstaande, dus over een dag of tien. Haast u, want op 2 maart bent u te laat.


17 februari 2010. Obama gijzelt Amerikaanse belastingbetaler met het garanderen van leningen van US$ 8,5 miljard voor de Amerikaanse energieboer Georgia Power die twee kerncentrales wil bouwen naast de bestaande Plant Vogtle in Georgia. Obama weet waarschijnlijk dat er geen enkele kerncentrale ooit in de USA is gebouwd zonder dat de bouwsom fors werd overschreden en de opleverdatum enkele tot tientallen jaren vooruitgeschoven. Als de centrale überhaupt ooit in dienst werd genomen. Obama laat nu de Amerikaanse belastingbetaler hetzelfde risico lopen als de Franse belastingbetaler die op moeten draaien voor soortgelijke fratsen van de Franse Staat bij de bouw van de Finse reactor in Olkiluoto (zie bericht van 27september 2009). Daar zou (net als de plannen in Georgia) een mooie reactor van nieuw en vooral veilig ontwerp komen, snel te bouwen en o, zo goedkoop. De vergunning voor het type reactor in Georgia moet nog doro de US Atomic Energy Commission worden afgegeven, dat kan in verband met de veiligheid nog wel even duren. O ja, en er moet iemand op zoek naar een geschikte plek om het kernnafval enige tientallen eeuwen te bewaren, want de veelbelovende stortplaats in Yucca Mountain is door Obama afgekeurd (9 miljard dollar aan weggegooid, ook belastinggeld). Kernergie is niet alleen een molensteen om de hals van de firma die het ding bestelt, maar dus ook van de argeloze belastingbetaler. Ook in Europa, want bijvoorbeeld in Duitsland is het niet helemaal pluis met de opslag van zwaar radioactief kernafval in de zoutkoepels bij Gorleben.


15 februari 2010. Ben benieuwd wat Delta doet. In hun stoere Zeeuwse koppigheid blijft de directie van Delta snoeihard vasthouden aan kernenergie (vorige bericht). Vooral blijven vasthouden, Delta! Hakken in het zand! Neus omhoog! Niets is mooier dan een flinke, stralende kerncenrale. Maar of het financieel aantrekkelijk is of wellicht een dodelijke supermolensteen rond de nek van het bedrijf en (niet te vergeten) haar Zeeuwse klanten, leest u in het rapport van Citibank met de welluidende naam "New Nuclear – The Economics Say No"


13 februari 2010. Venijn in de staart. In een juichend persbericht meldt de Zeeuwse energieboer Delta dat men feestelijk de nieuwe Sloecentrale officieel in dienst heeft genomen. Onder andere meldt het persbericht "EDF en Delta slaan handen ineen; hightech en vriendelijker voor het milieu. De Sloecentrale kan 870 megawatt opwekken. Ter vergelijking: de naburige kerncentrale in Borssele heeft een vermogen van 485 megawatt. Het is de meest flexibele centrale van Nederland. Zo kost het weinig tijd de centrale in te schakelen en uit te zetten. Daarmee speelt de centrale in op de behoeften van de energiemarkt want er is steeds meer sprake van pieken en dalen in de vraag naar energie. Flexibiliteit in de aanlevering is dus gewenst. Een gasgestookte centrale is ook groener omdat er minder CO2 vrijkomt bij de verbranding."

Chapeau, Delta en EDF, dat is pas milieuvriendelijk. De flexibiliteit van de twee gasgestookte units maakt het mogelijk te voldoen aan het congestiewetje dat afgelopen week in de Tweede Kamer werd behandeld. Het is relatief milieuvriendelijk en kan tegelijk winstgevend zijn. Als je namelijk je gasgestookte generatoren snel kan temperen, dan kan je je windturbines maximaal uitnutten, zo redeneert men bij Delta. En die windturbines leveren vette subsidie op en kosten geen brandstof terwijl de CO2 uitstoot emissierechten kost. So far so good. Nu de rendementen. Het is evident dat de nieuwste technologie van Siemens een rendement geeft dat 50% hoger is dan dat van de lompe, vieze en CO2 uitbrakende kolencentrales die de concurrentie bouwt op de Maasvlakte en in het Eemshavengebied en warmee Delta haar nieuwe Sloecentrale vergelijkt. Even jezelf op de borst kloppen misstaat een commerciële onderneming niet, al vraag je je af waar al die elektriciteit voor bedoeld is. Toch niet voor aluminiumsmelters en andere energiezuipers van bedenkelijk allooi?

Maar dan komt dat laatste zinnetje "Alleen de kerncentrale stoot nog minder CO2 uit". Hier komt de ware aard tevoorschijn. Het klinkt in dit persbericht alsof een kerncentrale superieur is aan een gasgestookte unit. Nu weten we dat een kerncentrale zo'n beetje net zo flexibel als de Paus van Rome. Helemaal niet dus. En ook niet groen en ook in geen 100.000 jaar schoon. Heel erg duur trouwens ook, daar weten ze in Finland alles van. De CO2 uitstoot van een kerncentrale hangt af met de winning, transport en opwerking van uraniumertsen tot splijtstaven. Dat vindt allemaal plaats in streken ver weg van Zeeland. Greenwashing dus, als u het mij vraagt. Ik word geen klant bij die gasten. Ik geloof in m'n zonnepanelen.


11 februari 2010. Commentaren op mijn led-spotjesbericht van 7 februari j.l. Ikgeef ze hier onverkort weer

Beste Floris, Ik las dat je een vervanger hebt gekocht voor je halogeenspot van 20W. Heb je het vermogen van de led gemeten? Want veel leds (lees: het goedkope spul uit China) hebben een ontzettend blindvermogen (dit meet je meter niet maar moet weldegelijk opgewekt worden en dus nog steeds vervuilend, dit hangt af van de cos phi). Gevaar hierbij is dat er (nog) geen regelgeving is (voor zover ik weet in ieder geval) voor apparatuur met zulke lage vermogens, en er dus niet gewerkt wordt om de cos phi richting de 1 te krijgen (stroom en spanning in fase met elkaar).

Ook is er erg veel rommel qua leds op de markt. Ik ben dus erg benieuwd of het werkelijk opgenomen vermogen een beetje overeenkomt met het vermogen dat ze beloven. Er zijn led spotjes in de handel die verkondigen 3W te zijn, waar uit metingen blijkt dat ze 35-50W opnemen!

Groeten, Y.

Hoi, Ik heb al een aantal maanden twee setjes yw3 led lampjes van Leditlight en ze doen het prima. Wel een aanvullende tip. Ik zie dat je er maar eentje vervangen hebt. Als je alle lampen op een conventionele trafo vervangt (en dus niet maar een) dan beginnen ze te flikkeren. Dat komt omdat de stroomafname zo laag is dat de trafo het er moeilijk mee krijgt. Als je één lamp vervangt en de andere (of twee) halogeenlamp laat zitten, treedt het flikkereffect niet op. Ik heb de trafo's vervangen toen dit gebeurde (volgens mij twee tientjes bij leditlight) en verbruikte vanaf toen veel minder stroom en had geen last van flikkerende lampen meer.

Ik weet niet of je er wat aan hebt, just my two cents...Groet, P.


11 februari 2010. Tweede Kamer keurt voorrangswetje goed. Als de zon schijnt en de wind waait moet elektriciteit die daarmee wordt gewonnen voorrang krijgen op het openbare net. Dat is kortweg de inhoud van het wetje dat de Tweede Kamer eegisteren heeft goedgekeurd. Dat is goed nieuws voor exploitanten van windturbines en zonneparken. Immers zij hebben geen generatoren die ze kunnen op- of terug-regelen. Dat doet de natuur wel voor ze. Dus moeten als de wind waait of de zon schijnt liefst kolencentrales getemperd worden en een tandje lager draaien. Congestiemanagement, heet dat. Prachtig geregeld. Nu de terugleververgoeding van zonnestroom nog. Je mag dan wel voorrang hebben als je teruglevert, maar als je tegelijkertijd een boete krijgt, of gewoon niks of een hondenfooi voor de teruggeleverde stroom, dan heb je nog niks. En zo is de situatie bij een heleboel kleine bezitters van zonnepaneeltjes zonder, maar ook met SDE. Ze worden lelijk geknepen door hun energieleverancier door de z.g. salderingsregel. Nulstelling heet dat op de factuur. Kijk dat document er eens op na of beter nog, word lid van de Zonnestroom Producentenvereniging, dan kunnen we samen een vuist maken tegen de Haagse politiek en de energiemonopolies.


9 februari 2010. Één dagje zonneschijn op de collector van de zonneboiler was vandaag voldoende om de temperatuur van het water op te hogen van 9 graden (inlaat) naar 39 graden (voorraadvat, 90 liter). Gratis. Ik heb dus vanavond de beschikking over 90 liter water van 39 graden om lekker mee te douchen. En als het douchewater te koud wordt, verwarmt de cv ketel gewoon bij. Ik laat dit plaatje zien om verschillende redenen: 1. Al in februari kan een zonneboiler ook bij buiten -4 graden verschrikkelijk efficient zijn, als er maar zon is, 2) Een zonneboiler is de Assepoester van de duurzame energie: eerlijk, lief, geluidloos, gedienstig, duurzaam, en geen omkijken naar. Lang niet zo sexy als zonnestroompanelen, wel een zeer goede investering, 3) Superieur aan een micro-WKK, want die verbruikt nog steeds fossiel aardgas, een zonneboiler doet het met slechts met wat stroom voor de circulatiepomp (1 kWh per week).

Valt u straks (1 maart) bij de run op de SDE subsidie voor zonnestroompanelen buiten de prijzen valt (kans 99%) dan is een zonneboiler wel een heel goede vervanger. En er is genoeg subsidie voor.


8 februari 2010. Vrijdag aanstaande = Warme Truiendag. U doet toch ook mee? (als ik het weerbericht mag geloven doet iedereen a.s. vrijdag min of meer gedwongen mee!). Website: www.warmetruiendag.nl


7 februari 2010. Vervanger voor halogeenverlichting. Enige tijd geleden is de laatste klassieke gloeipeer uit mijn huis verbannen. Blijft over een aantal halogeenspotjess. Die dingen geven prachtig knus en bijna onvervangbaar licht, maar tegenover spaar- en ledlampen gezet zijn het energieslurpers. Nu ben ik dol op 20W 12V halogeenspotjes. Tel ik het elektriciteitsverbruik op van alle spotjes die s'avonds het huis gezellig maken, dan krijg ik de rillingen. Omdat ik hoogtarief en laagtarief elektriciteit heb en het hoogtarief compleet wordt afgedekt door zonnestroom, is hier nog wat te halen aan energiebesparing. Sinds kort verkoopt de firma Leditlight halogeenvervangers. Juichend beweert de website dat hun YW3-led-lampjes (links) goede vervangers zijn voor 20W halogeenlampjes. Zoiets heeft bij mij hetzelfde effect als honing op een beer. Dus eentje besteld. Gisteren kwam hij binnen. Kreeg meteen een plekje in een armatuur. Het grappige lampje voldoet prima, behalve dat het in mijn optiek qua lichtopbrengst toch een 10W vervanger is en niet een 20W. Opmerkelijk is dat er geen spat warmte uit komt. Een fraaie ontwikkeling dus die, als er nog wat extra licht uit die led's kan worden geperst, het kan brengen tot een volwassen 20W halogeenvervanger. Leverancier: Leditlight, Hoogeveen. Aanrader.


6 februari 2010. Exxon-Mobil's kijk op de zaak tot 2030. Onlangs verscheen de prognose 'Outlook for Energy - a view to 2030' opgesteld en uitgegeven door de energiegigant Exxon-Mobil. Men geeft een montere en voor de duurzame energie-fan ontnuchterende prognose van de energievraag, soort energiedrager en de met de elektriciteitsprodiuctie en het wagenpark samenhangende CO2 uitstoot. Die CO2 uitstoot gaat volgens de opstellers gemiddeld 0,9 % per jaar omhoog, vooral door enorme toename in niet-OECD landen. In de USA, Japan en Europa zal de CO2 uitstoot dalen. In 2030 is 35% meer energie nodig dan vandaag. Fossiele energiedragers zullen 80% van de energiemix in 2030 produceren. Windenergie zal sterk toenemen indien er een CO2 belasting komt. Kolencentrales gecombineerd met CCS vindt men te duur en onzeker. Kernenergie zal bij hoge CO2 belastingen ook aantrekkelijk zijn, aldus de prognose. bron: Exxon-Mobil.

Commentaar; we weten dat Exxon-Mobil, net als Shell, niet bepaald te boek staat als een firma die duurzaam opgewekte energie adverteert. Toch ziet men 20% duurzame energie in 2030. Dat getal 'duurzaam' zal in de praktijk wel eens veel hoger kunnen uitvallen, want men rept in de prognose met geen woord over peak oil en peak gas. Het prijsopdrijvende effect van deze fenomenen zal terecht komen daar waar de vraag het grootst is: de niet-OECD landen. Ofwel: de ontwikkelingslanden gaan economisch gesproken het gelag betalen van peak oil en peak gas (afgezien van de effecten van versterkte klimaatverandering die ook voor het merendeel door die landen moet worden geabsorbeerd).


5 februari 2010. Wraak van de netbeheerders. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wijziging in de Elektriciteitswet waarbij congestiemanagement wordt voorgesteld, d.w.z. windstroom krijgt voorrang op het net boven kolencentrales. Represailles van het establishement konden niet uitblijven. Netbeheer Nederland (de vereniging van netbeheerders) kondigde in een persbericht vrolijk aan dat de nettarieven voor elektriciteit en gas omhoog moeten omdat "verduurzaming vaak onzekere investeringen vergt". Dat onzekere hebben ze voor een deel aan zichzelf te danken (onwil, behoudzucht, hebzucht) en voor een deel aan politiek Den Haag (wipkipbeleid). De rekening wordt alvast op de deurmat bij u en mij gelegd. Prijsverhogingen voor elektrciiteitslevering en gasslevering worden bij voorbaat als dreigement opgevoerd. Gas is opmerkelijk want dat heeft niets met windmolens en congestiemanagement te maken. En omdat het een vastrecht-zaak is, kunnen de consumenten er wel eens lelijk bij instinken - als ze niet stevig op hun qui-vive zijn. Bron: persbericht Netbeheer Nederland


4 februari 2010. Geen klimaatverandering dus? De IPCC krijgt de volle laag van de klimaatsceptici. Rekenen kunnen de IPCCers niet, ze dachten dat niet half maar héél Nederland ver onder de zeespiegel ligt, en het aantal meetpunten dat de temperatuur op aarde meet is sterk verminderd. Laten dat toevallig net duizend meetpunten zijn die op (te) koude plekken stonden. Sommige kranten lusten er pap van. Alsof de hele wereld één grote klimaatsamenzwering is die ons hel en verdoemenis aanpraat. Zelfs de Toyota Prius is verdacht. Telt men alle twijfels op dan is de gedachtenbocht kort maar krachtig. Ze neemt hier en daar de vorm van een U. Daar gaat ie: klimaatverandering op z'n minst discutabel, geen aandacht aan besteden, laten we over gaan tot de orde van de dag. En die orde is: bezuinigen (of wordt die crisis ons ook maar aangepraat?). Even verder doordenken: weg met subsidies voor alles wat naar klimaat riekt, zoals (allereerst) zonnepanelen, lelijke windmolens, uitstootarme auto's en dat soort geitenwollensokkenzaken. Nog een stapje: terug met die gloeilamp en met het Kwartje van Kok. Laatste stapje: als tweede auto een dikke Hummer kopen en plankgas geven. Bagatelliseren, wegreduceren en U-bochtdenken, typisch menselijk. Nu nog de olieprijs terug naar twee dollar per vat. Laten we eens kijken of dat gebeurt. Of is er toch iets aan de hand?


3 februari 2010. Nog een klein opstekertje, spaarlampen ditmaal. Op de website van het ministerie van VROM stond het juichende bericht dat het aantal spaarlampen per huishouden is toegenomen van 3 in 2006 tot 8 verleden jaar. Er zit dus een stijgende lijn in de aanschaf van spaarlampen. Als die dingen allemaal in de plaats zijn gekomen van gloeilampen en hun licht daar verspreiden, kijk, dan hebben we vooruitgang. Ergens las ik dat voor het eerst vorig jaar het huishoudelijke elektriciteitsverbruik niet was gestegen, maar dat kan meer verband houden met de krediet- en huizencrisis dan met energiebesparingsdrift van huishoudens. Aan de andere kant wordt op industrieschaal nu serieus werk gemaakt van zuiniger adaptertjes. Sluipverbruik is nog altijd energieverspiller nummer 1, namelijk 10% van het gemiddelde huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Als u daar wat aan doet is dat héél snel smakken verdiend.


2 februari 2010. Klein opstekertje windenergie. Als deelnemer in het windpark Burgervlotbrug van Kennemerwind voel ik mij verwant aan windenergie. Het is dan ook plezierig te vernemen dat windenergie thans een bijdrage heeft van 7% van de elektriciteitsproductie in ons land. Een procentje meer dan vorig jaar, veel te weinig, maar toch....... Bron: Agentschap.nl
31 januari 2010. Dip dal voorbij. Het grafiekje links is een fancy weergave van het verloop in januari van het afgegeven vermogen van m'n zonnepanelen. Het plaatje is illustratief van wat er in deze tijd van het jaar gebeurt: de zon schijnt langer, begint weer aardig hoger boven de horizon te staan, schijnt überhaupt op de panelen, en de zonnestraling wordt intenser. Tel dit allemaal bij elkaar op en voilà, het afgegeven vermogen van de zonnepanelen neemt toe en de opbrengstgrafiek buigt omhoog na een dieptepunt op 21 december vorig jaar.. Voorlopig zijn de opbrengsten bescheiden (vandaar geen harde kWh's op de verticale as), maar er zit weer schot in en dat maakt mij happy. Het hebben van zonnepanelen en het regelmatig meten van de opbrengst is de helft van de pret (de andere helft komt als de jaarafrekening van de elektriciteitsboer in de brievenbus valt)


29 januari 2010. SDE op YouTube. Als u er over denkt om zonnepanelen aan te schaffen, kijk dan zeker naar de voorlichtingsfilmpjes die aardige lieden van Agentschap.nl op YouTube hebben gezet. Er zijn drie filmpjes:
Hoe vraag ik SDE subsidie aan
Hoeveel subsidie krijg ik?
Aan de slag

28 januari 2010. Is uw huis geschikt voor zonnepanelen? Daar heeft MilieuCentraal een informatie-en adviesmodule voor: Advies op maat
27 januari 2010. Vuistrekenen (1: zonder subsidie). Stel u denkt na over zonnepanelen. U denkt aan een systeem van 2.500 Wattpiek. Zo'n systeem produceert per jaar op een gemiddelde locatie 2.000 kWh aan elektriciteit, ofwel in geld €.440 tegen de huidige prijs van 22 eurocent per kilowattuur. Bij een gemiddelde prijs van €.3,50 per Wattpiek, inclusief montage en BTW kost zo'n systeem € 8.750. Reken voor de post onvoorzien (extra groep, extra bemetering, wellicht een mooie display in de huiskamer, software) € 500. Uw systeem ligt voor € 9.250 glimmend op het dak. U rekent: € 9.250 : 440 = 21 jaar. Voor die € 9.250 hebt u dus voor 21 jaar stroom tegen een vaste kostprijs. Daarna kost die stroom u helemaal niets meer. Intussen zorgt het opwekken van uw eigen zonnestroom voor nul komma nul uitstoot aan CO2. Bovendien is het uw eigen eerlijke stroom, en geen energiebedrijf dat kan sjoemelen. Tot slot bent u eigen baas, kunt u de panelen weer verkopen wanneer u er zin in heeft, en bent u stijgende energiebelasting de baas. Geen gezeur van allerlei instanties, geen gebreek in de meterkast, niet elk jaar maar weer afwachten hoe hoog de subsidie is. Heel overzichtelijk, doen dus.

Vuistrekenen (2: met subsidie). Stel u denkt na over zonnepanelen. U denkt aan een systeem van 2.500 Wattpiek. Zo'n systeem levert per jaar op een gemiddelde locatie 2.000 kWh aan elektriciteit op, ofwel € 440 tegen de huidige prijs van 22 eurocent per kilowattuur. Bij een gemiddelde prijs van €.3,50 per Wattpiek, inclusief montage kost zo'n systeem € 8.750. Post onvoorzien (extra groep, extra bemetering) is €. 500. U doet een aanvraag voor subsidie. Reken op € 250 extra kosten veroorzaakt door de netbeheerder (extra brutoproductiemeter, gerommel in de meterkast). Verder betaalt u elk jaar gedurende de 15 jaar dat de subsidie loopt braaf bemeteringskosten aan dezelfde netbeheerder. De hoogte van die kosten stelt de netbeheerder vast, niet u. Sommige netbeheerders willen ook uw hoofdmeter vervangen. Niet doen, niet nodig (hoop gezeur, kosten, en geen enkel nut). Reken op 30 euro per jaar bemeteringskosten. Uw systeem ligt voor € 9.500 op het dak en u bent per jaar 30 euro kwijt. Stel dat u geluksvogel bent en subsidie krijgt toegewezen. U krijgt over het eerste jaar 2.000 x 24,9 eurocent = € 498. Bovendien spaart u € 440 aan stroomkosten aan de energieleverancier uit, en u betaalt 30 euro bemeteringskosten vanwege de brutoproductiemeter: Subsidie plus besparing minus bemeteringskosten = 908 euro.

Dus: € 9.500 : 908 = pak em beet 10 1/2 jaar. Scheelt dus de helft van ongesubsidieerde panelen. Prijs: ambtenarenbrij, papierwerk, billen bloot, hoop gezeur met de netbeheerder. Beloning: 10 jaar vaste stroomprijs, daarna is het 5 jaar bingo (vergeet dat niet!) en aan het eind van de 15 jaar dat de subsidie duurt sloopt u de brutoproductiemeter gewoon weer uit de meterkast. Heel overzichtelijk, doen dus.

Met andere woorden: u hoeft niet al te lang na te denken of u wel of niet zonnepanelen op het dak laat leggen. Vandaar de stormlopen in 2008 en 2009 op de subsidie. Haal de spreekwoordelijke slaapzak maar uit de mottenballen en ga voor de zekerheid nu alvast voor de deur liggen bij de uitvoerder van de subsidieregeling, Agentschap.nl (voorheen SenterNovem). De installateur helpt u een handje met het aanvragen van de subsidie.
26 januari 2010. Zet u schrap als u zonnepanelen met subsidie wilt aanschaffen. Nog nooit was de verwachting zo hoog, en nog nooit was de toegewezen hoeveelheid subsidiepanelen bij wijze van spreken zo miezerig. Alsof men zonne-energie in Den Haag háát. Het volgende fragment plukte ik van de website van de Energieraad:

In de categorie Zon-PV klein ontvangen kleinere zonnestroominstallaties van 1,0 kWp tot en met 7,5 kWp subsidie voor de volledige productie, terwijl de grotere installaties een lagere subsidie dan voor de volledige productie zullen ontvangen. Hiermee worden vooral particulieren gestimuleerd van de regeling gebruik te maken. Eneco vermeldt dat de opbrengst van een set zonnepanelen van twaalf stuks ongeveer 2040 kWh per jaar (uitgaande van 0,2 kWp per stuk) levert. Dit is bijna 60 procent van het energieverbruik van een gemiddeld huishouden. Gezien de grote interesse in deze subsidie meldt SenterNovem dat deze wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, maar ’als het budget [al op de eerste dag, red.] is uitgeput, wordt geloot onder alle aanvragen die op die datum vóór 17.00 uur zijn binnengekomen. Aanvragen die na dit tijdstip binnenkomen worden de volgende werkdag in behandeling genomen.’ In 2009 was het budget namelijk op de eerste dag overvraagd en de kans is groot dat dit in 2010 weer het geval is.

Dat is dus het slechte nieuws (zie ook pagina subsidies). Het goede nieuws is dat subsidie heel leuk is maar dat u het a) eigenlijk niet nodig hebt, b) u met subsidie nog eens rare dingen kunt gaan meemaken omdat men in Den Haag elk jaar sjoemelt met de vergoedingen.
24 januari 2010. Een curieus zinnetje. In het bericht 'Overheid moet duurzame energie duidelijk steunen' in de Volkskrant van 22 januari (kopie op de website van de Energieraad) staat met betrekking tot windenergie, dus in feite duurzaam opgewekte energie het volgende:

"In de huidige fase is wind nog te duur om op te boksen tegen het recht van kolencentrales om de rekening van vervuiling en uitstoot via de schoorsteen neer te leggen bij de bevolking. Om deze ongelijkheid op te heffen, is subsidie nodig voor duurzame bronnen en is het nodig dat de kosten voor uitstoot van CO2 en andere stoffen komen te liggen bij de veroorzakers."

Dat klinkt toch goed nietwaar: er wordt een lelijk probleem aangesneden en er wordt een oplossing voorgesteld. Nu is het curieuze dat dit de woorden zijn van Jeroen de Haas, baas van Eneco, de groengerande energieboer.

Groene Jeroen denkt allereerst eerst aan subsidies (goed voor zijn bedrijf) en dan pas aan het opleggen van verregaande lasten aan viezerikken (slecht voor zijn bedrijf). Zou dat soms verband kunnen hebben met de brandstofmix van de energiegigant? In 2008 was de brandstofmix van Eneco-stroom als volgt: kolen 16,4%, aardgas 59,3%, nucleair 5,4%, overig fossiel 2,2%, wind 2,0%, waterkracht 13,5%, biomassa 1,2%, zonnestroom 0%. Dus: als we (geimporteerde??) waterkracht meerekenen was Eneco in 2008 16,7% duurzaam, en als je waterkracht niet meerekent en biomasssa voor de helft (biomassa stinkt naar palmolie en naar het kappen van regenwouden) kom je uit op 2,6%. Een hele duurzame prestatie, Eneco! Veel, heel veel subsidie dus en pas als het écht niet meer mag van de wetgever minder uitstoot van allerlei rommel die het klimaat naar de bliksem helpt en die de lucht boven Nederland gratis ondraaglijk helpt maken voor astmatisch aangelegde mensen. En dan is er nog Stedin, de netwerkbeheerder van Eneco. Die maakt het leven van menig zonnestroombezitter zeer zuur. Maar daarover later.
23 januari 2010. Subsidiepagina uitgedund. De minister van Economische Zaken heeft aangekondigd dat de SDE ronde-2010 per 1 maart a.s. open gaat. In verband hiermee heb ik de subsidiepagina van deze website opgeschoond. Let op: de uitvoerende instantie van EZ heet tegenwoordig Agentschap NL. Ik raad u aan uw plannen ruim voor 1 maart in details klaar te hebben, want ik verwacht nog wildere taferelen dan vorig jaar. Toen was het een grote tombola met alle beschikbare subsidie al in minder dan één dag geclaimd. U bent gewaarschuwd.
22 januari 2010. Kinderversje. Iemand stuurde mij naar aanleiding van de micro-WKK (HRe ketel) het volgende, ietwat aan de omstandigheden aangepaste, kinderversje:
"Warmer, warmer", zei Duimelot
"Eerst nog wat stoken", zei Likkepot
"Waar zal ik het halen", zei Lange Lot
"Laat de klant maar betalen", zei Ringeling
"Mij niet gezien", zei 't Kleine Ding - en hij installeerde een warmtepomp
21 januari 2010. Klap op de vuurpijl. In mijn blog van gisteren betoogde ik dat gridpariteit zowat bereikt is in ons land, althans voor particulieren. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) doet er nog een schepje bovenop. U kunt met NHG duurzame maatregelen laten meefinancieren zoals HR-ketel, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en/of zonnecellen. Pikant detail: men ziet een HRe ketel bepaald niet als duurzame maatregel (zie bericht van 18 januari). NHG scoort en de gasboeren krijgen nog een hele dobber aan hun hobby!


20 januari 2010. Investeren in CO2 reductie. Isoleren en een warmtepomp of houtkachel installeren zijn verreweg de beste en voordeligste investeringen in CO2 reductie die u kunt doen. Muur- en dakisolatie verdienen zichzelf in een twee tot vier jaar terug en dan is het blijvend bingo, let wel: belastingvrij. Op energiebesparen hoeft u gelukkig [nog] geen belasting te betalen. Daarna komen de zonnepanelen. Stel u koopt een 3.995 Wp zonnestroomsysteem dat samen met installatie, extra groep, meter en zo 14.000 euro kost. Per jaar produceren die panelen 3.200 kWh aan elektriciteit, goed voor 700 euro op het huidige prijsniveau. Uw rendement is dus 5%. Welke bank geeft op dit moment zoveel rente? En vergeet niet dat die 5% volledig belastingvrij is. Over een paar jaar geven banken misschien meer rente, maar dan kost stroom óók meer en blijftt uw rendement dus gelijk op gaan. En dan is er nog subsidie. Eind van deze maand begint de grote subsidietombola van de minister van Economische Zaken en misschien wint u een prijsje. Dan wordt het helemaal leuk. Nu is 14.000 euro een hoop geld en je zal maar net gespaard hebben om een leuke tweedehands Prius van 14.000 euro te kopen. Wat te doen? Heeft er iemand 14.000 euro voor me?

Gaan we even verder dan komen we tot het volgende rekensommetje:

De 5 % rendement is precies de rente die u betaalt op de lening van 14.000 euro. In feite kunt u de rente op de lening aftrekken voor de inkomstenbelasting vanwege woningverbetering,
U woont 10 jaar in de huidige woning, verkast vervolgens en verkoopt uw PV systeem tegen de helft van de nieuwwaarde. Uw investering in die tien jaar was dus € 7.000,
De 3.200 kWh per jaar die het systeem produceerde was precies evenveel als uw jaarlijks elektriciteitsconsumptie. U hebt dus 10 jaar lang alleen vastrecht betaald,
Tien jaar elektriciteitsverbruik kwam dus neer op € 7.000.
Per jaar is dit € 700 euro voor 3.200 kWh ofwel 22 eurocent per kWh.
en dan de 7.000 euro die nog resteert terugbetalen aan de bank.

Fantastisch! Dit betekent dat gridpariteit in feite al werkelijkheid is. Zonnestroom op deze schaal is even duur als grauwe elektriciteit van de energieboer! Uw kosten voor uw eigen CO2-uitstootloze groene stroom zijn gelijk aan die van een 10-jaarscontract op perfect groene stroom voor 22 cent per kilowattuur, vast & gegarandeerd.

Als ik u was zou ik meteen mee gaan dingen naar de prijzen uit de aanstaande grote subsidietombola. Jammer dat ik al zonnepanelen heb, anders deed ik zeker mee. Wil iemand m'n oude panelen kopen, dan heb ik weer plaats op het dak!

 


19 januari 2010. Stoken en CO2 uitstoten, maar wel met biomassa! Iemand merkte nuchter op dat je in plaats van een HRe ketel ook een houtkachel kan neerzetten in je eigen huis, of beter nog: een houtpellet-kachel. In Sint-Pauwels (Vlaanderen, tussen Sint Niklaas en Hulst) vindt u bijvoorbeeld de firma Den Tegelkraker Design die bloedmooie houtpelletkachels verkoopt voor prijzen waar een HRe ketel de eerstkomende 25 jaar niet aan kan tippen. Hout raakt nooit op. Aardgas wel. Houtpellets zijn te koop bij bijvoorbeeld de Haardhout Centrale in Haaksbergen (of wie weet wel bij een lokale ondernemer in uw woonplaats). En dat warme water, daar heeft u gewoon een zonneboiler voor. Houtpellets stoken is per saldo CO2 neutraal als u transport per auto/vrachtauto niet meerekent.


18 januari 2010. Prioriteit verleggen? Stoken in plaats van isoleren? GasTerra mikt in haar optimisme op een miljoen HRe ketels over 10 jaar, aldus een bericht in het Christelijk betrokken Nederlands Dagblad. Stelt u zich eens voor: een miljoen cv ketels die allemaal stuk voor stuk méér gas verbruiken en dus méér CO2 uitbraken dan hun HR-voorgangers. Je moet toch erg optimistisch zijn. Stel dat een zo'n ketel 250 kubieke meter meer gas verbruikt dan z'n HR voorganger, dan betekent dat 250 miljoen kubieke meter aardgas per jaar méér dan met dezelfde hoeveelheid HR ketels. Natuurlijk wordt dat extra verbruik gecompenseerd door minder gasverbruik in de elektriciteitscentrales, met name omdat HRe ketels elektriciteit co-produceren voor gebruik in het eigen huishouden. Nu zijn er drie overwegingen. De eerste is dat men zou denken dat energieboeren het vooruitzicht van 1 miljoen toverketels prettig vinden omdat ze dan minder geld hoeven te investeren in eigen capaciteit en dus geld hebben om grijze energieopwekkers te vervangen door duurzame generatoren. Is dat zo gezien het bericht op de website van de Energieraad waaruit blijkt dat de energieboeren er eenvoudig niet over piekeren (artikel in de Volkskrant van zaterdag 17 januari jl). De tweede overweging is dat een euro maar een keer kan worden omgekeerd. Elke euro die u stopt in woningisolatie, dubbelglas etc. verdient u terug in vijf jaar en het verhoogt de waarde van uw huis. Een HRe ketel is in dit opzicht net als een dure auto, dat kost extra geld plus extra brandstof. Eenmaal aan de HRe ketel kunt u er nooit meer van af. U verandert van een zuinig spaarvarkentje in een vet melkkoetje. De derde overweging is dat de hoogte van de aardgasprijs over 10 jaar uiterst onzeker is (verwacht minimaal 8% stijging per jaar plus extra CO2 heffing, dus gaat u uit van ruwweg verdubbeling van de fossiele brandstofprijs ten opzichte van vandaag. Omdat ik zelf zonnepanelen heb plus een zonneboiler zou ik me twintig keer bedenken alvorens aan een duur, ongewis en ongewenst HRe avontuur te beginnen. Van zonnestroom kan je precies uitrekenen wat het over tien jaar oplevert, van een HRe ketel nooit van z'n leven. Hebt u een rotsvast vertrouwen in de mensvriendelijkheid van de zon, in dat van Gasterra en de andere energieboeren, de minister van Economische Zaken en dat van politiek Den Haag? Willen we eigenlijk méér aardgasverbruik of moeten we er van af? Ik heb hier een interview voor u met de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin


15 januari 2010. Bakken CO2 uitstoten met flinke subsidie, en er ook nog geld op toe krijgen. Daar lijkt het een beetje op met micro-WKK, de toverketel ofwel het oppwekken van stroom en warmte tegelijk met de de HRe-ketel. De energieboeren en Gasterra die achter het product staan zijn laaiend enthousiast. Ons kostbare aardgas wordt met de HRe ketel efficiënter dan ooit opgestookt. Dat is beter voor het milieu dan zoals het nu gaat. De extra stroom die wordt opgewekt gaat naar apparaten in het eigen huis en wordt misschien wel voor een lucratief prijsje teruggeleverd. Daardoor wordt de elektriciteitsrekening lager. Trek de lagere elektriciteitsrekening af van de hogere gasrekening en de eigenaar houdt een leuk voordeel over. Doen dus! Op www.besparingsmeter.nl wordt enthousiast over de HRe ketel gediscussieerd door voorstanders, proefkonijnen, tegenstanders en techneuten.

Mijn eigen insteek is even anders dan die van de energieboeren. Waarom een HRe ketel aanschaffen? In wiens belang is dat? Als men het huis goed isoleert is de warmtevraag minder. Warm water kan worden opgewekt met een zonneboiler gekoppeld aan naverwarming door een gewone HR-cv ketel. Stroom kan worden opgewekt door zonnepanelen. Door de isolatie en de zonneboiler wordt minder gas verbruikt. Er is geen extra CO2 uitstoot, nee er is minder CO2 uitstoot. De up front investering is in dezelfde orde van grootte als die van een HRe ketel. De levensduur is langer. Onderhoud en afschrijving zijn waarschijnlijk minder. De bezitter is afhankelijk van de zon en niet van een wispelturige minister van financien die belasting op belasting stapelt. U heeft aantoonbaar minder brandstofkosten. Dat is belangrijk want de gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs, en die wordt uiteindelijk bepaald door OPEC. Bovendien komt het eind van de nationale aardgasvoorraad in zicht, en reken er niet op dat geïmporteerd aardgas goedkoper zal zijn dan het gas van nu. Integendeel.

Het voordeel van de HRe ketel lijkt me evident. Voor de enthousiaste energieboeren en voor de overheid. De energieboer levert meer energie (gas met gegarandeerde afzet), de overheid vangt meer aardgasbaten. En dat verschil dan waarvan de klant voordeel zou hebben op z'n energierekening? Heel onzeker en in ieder geval niet onder controle van de gebruiker. Dat voordeel zou bijvoorbeeld aardig gladgestreken kunnen worden met een CO2 heffing, want die komt eraan. Niet meer onder dit Balkenende-kabinet want die past op de winkel, maar ongetwijfeld onder een volgend. Bakken méér CO2 uitstoten met flinke subsidie, en er ook nog geld toe op krijgen, dat is te mooi om waar te zijn. U bent gewaarschuwd.


14 januari 2010. Nieuwe koel-vriescombinatie (2). Helemaal vergeten: de fraaie Nederlandse vergelijkingssite www.top10.hier.nu waarop zeer energiezuinige huishoudelijke apparaten worden vergeleken.


12 januari 2010. Wat moeten we met kolencentrales? Daar worstelt niet alleen de heer Samsom mee (zie het tv-programma Buitenhof, afgelopen zondag) en de minister van Milieu, maar nu ook het Regieorgaan EnergieTransitie. Hun mooie scenario naar een duurzame energievoorziening wordt roetzwart gemaakt door die kolencentrales. Ook al beweerde Diederik Samsom in Buitenhof dat je zo leuk biomassa mee kan stoken in kolencentrales zijn die dingen ontworpen als kolencentrales en komen ze en blijven ze 50 jaar in gebruik als kolencentrales. En maakt u zich geen ilusies over CO2 afvang want dat werkt niet en er is niet genoeg ruimte om dat spul te bergen. Fout, fout fout, want je blijft afhankelijk van fossiele brandstoffen waar je zo graag van af wil. En heel veel biomassa stinkt (zijn dooie Q-geiten biomassa? kippenstront?, kluiven, bladeren, stengels, koffieschillen, palmolie, afgedankte houten krukjes? yes, waarachtig biomassa!). In keurige taal laat het regieorgaan horen dat men boos is en dat men vindt dat het hoog tijd wordt dat de Elektriciteitswet flink wordt aangepast. Duurzame energie moet onvoorwaardelijk voorrang hebben, zowel bij opwekking als bij het het vermarkten. Als die kolencentrales hier worden gebouwd dan komen we straks om in de grijze elektriciteit die niemand in het buitenland wil hebben en wordt dus alle anders opgewekte stroom, duurzaam incluis, professioneel de markt uit gedrukt. Zo werkt dat in een geliberaliseerde economie. Met alleen een congestieregelinkje à la mevrouw v.d. Hoeven (EZ) zijn we er lang niet.


11 januari 2010. Nieuwe koel-vriescombinatie (1). De hele kerst- en oud-nieuwperiode heeft mijn huishouden zonder koelen en vriezen gezeten. De vorige koel-vriescombinatie stopte er halverwege december zomaar mee. Gelukkig was het buiten koud genoeg om het voedsel vers te houden in een oude koelbox voor de picnic. Shoppen voor een nieuwe koel-vriescombinatie had nogal wat voeten in aarde want mijn echtgenote en ik wilden dezelfde indeling en volumes (standalone, 225 liter koel, 90 liter vries) als in de vorige koel-vriezer én een lagere stroomconsumptie. Immers: een koelkast moet ten minste 10 jaar mee, en elke kilowattuur meer dan nodig vergroot zich dus 10-voudig uit. Je hebt je zonnepanelen niet om slurpers mee te bedienen. Koel-vriescombinaties in de bandbreedte van onze keuze hebben in het A-label segment een verbruik van 350 kWh per jaar en dat vonden we veel te veel. Het werd dus een A++ kast met prima prestaties, de benodigde sterren én met een jaarverbruik gespecificeerd op 208 kWh (een Bauknecht CP3523-20). Gevoed met klassieke kolenstroom geeft zo'n kast 187 kg CO2 uitstoot per jaar. Vergeleken met het jaarlijkse verbruik van de vorige kast (258 kWh) een reductie van 20%. Al met al een klein stukje van de voorgenomen 10% CO2 reductie in het totale huishouden. De beste vergelijkingssite is te vinden in Duitsland (www.ecotopten.de). Het zou me niet verbazen als dat verband houdt met het gegeven dat zonnepanelen in Duitsland veel meer wijdverbreid zijn dan bij ons.


10 januari 2010. 10% CO2 reductie haalbaar? In het radioprogramma Vroege Vogels riep Wijnand Duyvendak op tot een kimaatinitiatief van burgers: 10:10:10. Ik citeer: We kunnen niet blijven wachten op onze politieke leiders. Die gaan op z’n vroegst pas eind dit jaar op de volgende klimaattop in Mexico knopen doorhakken. Klimaatverandering wacht niet. We moeten nú samen in actie komen, samen een daad stellen: 10 procent minder CO2-uitstoot in 2010. Dat kan vrij makkelijk. Thuis, op school, op het werk, in de voetbalvereniging, als gemeentebestuur. Allemaal en overal 10:10. Op 10 oktober 2010 (10-10-10) stappen we naar onze politieke leiders met de boodschap: wij hebben massaal onze daad gesteld, nu is de beurt aan jullie! Dus maak véél meer zonne-energie mogelijk, bouw geen kolencentrales en vooral: laat Mexico slagen waar Kopenhagen faalde!”

Aldus de heer Duyvendak. In Groot Brittannië is een beweging 10:10 opgericht waarbij zich dit jaar al meer dan 50.000 mensen hebben aangemeld om een poging te doen 10% persoonlijke CO2 reductie te halen. Waar kunnen u en ik 10% reductie vandaan halen? Mogelijkheden genoeg! In mijn eigen situatie is het gemakkelijkst om vlees een extra dagje te laten staan. Dat zet door de food-chain heel veel zoden aan de dijk in reductie van CO2 en CH4 (methaan, ook een zeer potent broeikasgas). En ik zou kunnen ophouden met het bijhouden van deze website, want ook die brengt door het 24/7/365 spinnen van servers een berg CO2 uitstoot teweeg. Moet ik nog even over nadenken.


9 januari 2010. Ontsneeuwen helpt. Dat een dikke laag sneeuw de stroomproductie van zonnepanelen tot nul reduceert, daar is iedere bezitter van zonnepanelen snel achter. Maar een dun laagjs, een beetje kwakkelsneeuw, welk effect heeft dat? Omdat het vandaag een beetje poedersneeuwde deed ik het volgende experimentje. Drie Kyocerapanelen leverden bij elkaar bij een licht sneeuwdek 18,8 W. Nadat ik de sneeuw eraf had gepoetst werd er 26,4 W geproduceerd. Hoewel in absolute zin niet veel, namelijk 6 watt, maakt een licht sneeuwdek eventjes 50% verschil uit.


6 januari 2010. Smul mee met wind (2) Tja dat artikel van le Pair en de Groot (zie 4 januari): kort door de bocht vermoeden de heren dat toepassing van windenergie leidt tot méér CO2 uitstoot in plaats van minder. Hoe kan dat nou? Waar zit de kronkel?

Overweeg het volgende. Stel dat u besluit uw auto te laten staan en met het openbaar vervoer naar uw reisbestemming te reizen. Bespaart u daarmee uitstoot van CO2 ? Ja en nee. De auto staat stil en bus en trein rijden tóch. De benzinetank van uw auto wordt geen druppel lichter. De trein moet ietsje harder werken met 1 passagier meer en dat kost energie en dus extra uitstoot van CO2.

Ander voorbeeld. Stel dat u ledlampen koopt en hiermee 50% bespaart op uw energieverbruik. De energiecentrale blijft gewoon doordraaien, zij het iets minder. Door dat mindere draaien daalt de efficiency van de centrale. Zou bij minder afgegeven vermogen de totale CO2 uitstoot van die centrale omhoog gaan of alleen de relatieve? De vraag is dus eigenlijk of er een 1 op 1 relatie is tussen de hoeveelheid vermogen die een elektriciteitscentrale draait en de uitstoot van CO2.

Het vermoeden van le Pair en de Groot: pogingen tot energiebesparen leiden tot hogere CO2 uitstoot. Omgekeerd werkt niet: smijten met energie veroorzaakt wel degelijk óók meer CO2 uitstoot. Dus energiebesparing zou niet als een spiegel werken op CO2 uitstoot ? Dat zie je niet zo vaak in de natuur.

Maar nu het volgende: stel dat we als gemeenschap 100% energie besparen. De CO2 uitstoot moet dan nul zijn want de centrales staan allemaal stil. Met dandere woorden; het energiebesparingsverhaal - hogere CO2 uitstoot klopt ergens niet.

Er moet dus ergens in de redeneringen een kronkel zitten. Wat dacht u van deze: zodra er ergens minder vraag naar elektriciteit is laat een operator van een energiecentrale nooit zijn installatie doordraaien op 100% vermogen. Hij regelt zijn installatie gewoon terug. Hij kan dat doen omdat hij snelle en trage generatoren heeft, ieder met eigen karakter. De baseload draait onder kolenstroom of kernenergie, alle ups en downs in vermogen boven de baseload vangt hij op met gasturbines. Dat doet een energieproducent met slimme bedrijfsvoering sinds jaar en dag. Dit is het klassieke plaatje. Juist die up- en downs, de vermogensrimpels, zijn het gebied waar windstroom heel goed van pas komt. Windturbines zijn gewoon snel op- en neerschakelende generatoren, zij het dat niet de operator aan de aan-uit schakelaar zit maar de weergoden. Hoeft geen probleem te zijn indien de weergoden voorspelbaar zijn. En dat zijn ze ook want anders hadden we geen weersvoorspelling. Met een goede bemetering (smart meters) zou men zelfs een groot deel van de baseload kunnen laten overnemen door windstroom. Nieuwe kolencentrales en/of kerncentrales passen hier niet in en zijn om klimaat- en afval/straling/proliferatie/terrorisme redenen overigens ook ongewenst.

Met andere woorden: voor de energieproducent is een windturbine een van zijn instrumenten uit het generatorenpark die hij ter beschikking heeft om zijn eindproduct (betrouwbare en stabiele spanning, frequentie en vermogen) op het net te zetten. En zijn de weergoden hem ongunstig gezind dan kan hij nog altijd via koppelnetten energie uitwisselen met collega-producenten. De windturbine is een CO2 vrije generator. Bij het kiezen van zijn generatoren kan de energieproducent vrijwillig of onvrijwillig (storm) voorrang geven aan CO2 uitstootloze opwekking. Met andere woorden, ik geloof niet zo in het overigens leuke verhaal van le Pair en de Groot.


5 januari 2010. Vlaanderen verplettert Nederland op zonnestroomgebied. De SDE regeling waar onze minister van Economische Zaken o zo enthousiast over is, heeft in 2009 misschien wel 15 MWp aan zonnepanelen opgeleverd. Op zijn best. In Vlaanderen is in 2009 liefst 183,6 MWp aan zonnepanelen geplaatst. Dit is ruim 3 x zoveel als er in 10 jaar in heel Nederland is geplaatst. Wie heeft het nog over duurzaam beleid in Nederland als je vergelijkt met wat er in Vlaanderen is gepresteerd?


4 januari 2010. Smul mee met wind (1). In het artikel 'De brandstofkosten van windenergie; een goed bewaard geheim' uiten Kees le Pair en Kees de Groot het vermoeden dat inzet van veel windturbines wel eens meer CO2 kan genereren dan dat het uitspaart. Dit komt, zo zeggen de auteurs, omdat er tegen elke MW windvermogen een gelijke hoeveelheid MW aan snel te regelen backupvermogen moet staan. Voor dat backupvermogen nemen de auteur de gasturbine. Dit type generatoren heeft echter een zeer slecht energetisch omzetrendement (25%, zelfde orde van groote als een automotor). Door inzet van deze ineffciente gasturbines zakt de efficiency van de energieopwekking landelijke in zijn totaliteit en voilá, er wordt meer CO2 gegenereerd dan dat er door de windturbines wordt bespaard. Deze redenering is voor diehard tegenstanders van windstroom koren op de molen.

De conclusie voor de snelle lezer ligt voor de hand: weg met die mallemolens! Domme, afzichtelijke, nutteloze en nu zelfs CO2 uitstotende gedrochten! Inderdaad, men volgt dezelfde redenering als voor mijn zonnepanelen: fluctuerende opbrengst waar dus een andere opwekker voor in de plaats standby moet staan. Dat kost geld, veroorzaakt emsisies van CO2 en dat moeten hardwerkende Nederlanders maar allemaal opbrengen. Zo gezien stoten mijn eigen zonnepanelen bakken met CO2 uit en ben ik dus met mijn zonnepanelen eigenlijk een asociale profiteur, een schaamteloze parasiet op hardwerkend Nederland. Gesubsidieerd en al. Het zou beter voor de economie van ons land zijn als ik als een gek aan het consumeren sloeg.

Het kan ook anders. In Denemarken heeft men relatief meer windenergie dan waar ook ter wereld. Zijn de Denen dus kampioen CO2 uitstoters? Is hun stroomvoorziening onbetrouwbaarder dan die bij ons? Staan er meer kolencentrales dan bij ons? Worden er daar meer kolencentrales bijgebouwd dan bij ons? Is de stroom in Denemarken dubbel zo duur dan bij ons? Welnee, niks van dit allemaal. Het is een kwestie van uitgekiend regelen van vermogen van alle generatoren die aan het net hangen, windturbines incluis. Het gaat om goed congestiemanagement en daar past ten minste 20% windenergie gemakkelijk in.

Een Deen heeft eens uitgerekend hoeveel stroom er voor mobiel bellen nodig is, namelijk 51 kWh per jaar per bezitter van een mobieltje. Een oplossing voor het dilemma dat de heren le Pair en de Groot schetsen is dat we allemaal als gekken mobiel gaat bellen zodra het gaat stormen. Dat zou volgens dezelfde redenering van de heren megatonnen aan uitstoot van CO2 schelen. En we zouden cobsumeren als idioten. Een echte win-winsituatie.


2 januari 2010. Hawaii: zonneboiler nu verplicht. Als u in Hawaii een uis wilt bouwen, dan is het vanaf 1 januari 2010 verplicht om een door de zon aangedreven warmwaterinstallatie te installeren. Gewoon verplicht in het bouwbesluit, heel klip en klaar. Hawaii moet wel. Alle fossiele energiedragers moeten worden ingevoerd. van ver, heel ver. Als je, zoals Nederland, verschrikkelijk aan het aardgas bent verslaafd, dan is de aandrang veel minder. Omgekeerd, een minister die de ernst van de zaak van klimaatbeheersig wil demonstreren, hoeft er alleen voor te zorgen dat verplichte installatie van een zonneboiler in het bouwbesluit staat. Waarom is dat niet al tien jaar geleden gebeurd? Is men soms niet serieus daar in Den Haag?


1 januari 2010. En dan.... het kostenplaatje. Als je zonnepanelen bijna 10 jaar op het dak liggen, dan kan je leuke grafiekjes maken, bijvoorbeeld over kostenontwikkelingen. Tenminste, als je de bonnetjes heb bewaard. Ik heb de denkbeeldige schoenendoos met facturen erbij gepakt en ben gaan rekenen: kosten minus subsidies aan de ene kant, jaaropbrengst vermenigvuldigd met de kWh prijs volgens het geldende tarief aan de andere. Door de behoorlijke up front investering tegenover de ontluikende opbrengst waren de kosten van de eerste kilowattuurtjes zonnestroom relatief heel hoog. De opbrengst aan stroom moet de kosten uitsmeren. Dat doet het dan ook spectaculair. Let op dat ik geen rente/aflossing en afschrijvingskosten heb meegenomen, want ik heb mijn verzameling zonnepaneeltjes langzaam maar zeker in de loop der jaren opgebouwd. Links ziet u de grafiek. In het eerste jaar waren de kosten meer dan euro 3, 50 per opgewekte kWh zonnestroom, vandaag is dat door de gulle opbrengsten in de afgelopen jaren gedaald tot 68 eurocent per elke opgewekte kilowattuur over 2002-2009. De prognose is 30 eurocent per kWh zonnestroom in 2020. En aangezien het vandaag stralend weer is zie ik dat als een voorteken voor een heel goed zonnejaar 2010.