Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Ja knikken, handje opsteken en nee zeggen

Vandaag diende in de Tweede Kamer de begroting ” Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat). Er was een motie (nr 34 775 XIII) ingediend door Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA), Frank Wassenberg (PvdD) en Sandra Beckman (SP) met als volgende strekking:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vorige regering altijd heeft verzekerd dat de huidige salderingsregeling ten minste tot 2023 zou blijven gelden; overwegende dat stabiel overheidsbeleid essentieel is voor het slagen van de energietransitie; verzoekt de regering, de huidige salderingsregeling in ieder geval tot 2023 te behouden, en gaat over tot de orde van de dag.

Die motie werd verworpen. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt dus in met het onzalige idee om de salderingsregeling per 2020 te vervangen door iets anders (lees: slechters en een klap in het gezicht van neggies en NOMmers). Wat de nieuwe regeling moet inhouden, daar zit Wiebes nog op te broeden. Net als zijn voorganger weet ook deze minister van Economische Zaken de voortgang van zonnestroom in ons land ernstig te frustreren.

link: Tweede Kamer Kamerstukken

  • AEO

    Downloaden van de Tweede Kamer Kamerstukken lukte niet, ik heb twee pogingen gedaan. Men rotzooit maar wat aan bij onze regering. Het woord betrouwbaar kunnen ze in Den Haag nog niet eens foutloos schrijven! Salderen? Hoe kunnen we de bezitters van zonnepanelen zo snel mogelijk beroven? Kijk, dát is klare taal die ze in Den Haag heel goed snappen. Maar in feite is het door de overheid gelegaliseerde diefstal. Ze zullen wel weer een smoes verzinnen, dat we bij het terugleveren van elektriciteit gebruik maken van de kabels van de netbeheerder om onze stroom terug te leveren. Blijkbaar vergeten ze dat we ons al blauw betalen aan allerlei kosten zoals vastrecht, transportkosten en capaciteitstarief, allemaal verzonnen door een stelletje ratten, die de burger minstens 3 keer laten betalen voor hetzelfde! En maar zeuren over klimaatdoelstellingen, die we echter van z’n nooit niet zullen gaan halen met zo’n onbetrouwbare overheid. In het bedrijf waar ik werk heb ik heel veel collega’s die zich hadden voorgenomen om ook zonnepanelen aan te schaffen. En, dat was natuurlijk al te raden, van die collega’s is er nu niemand meer die deze plannen gaat uitvoeren. De reden? Afschaffing van de salderingsregeling! Bedankt, inhalige gierige roversbende van het Binnenhof!!!!!

  • Johan

    Had je dan iets anders verwacht??