Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Ja knikken, handje opsteken en nee zeggen

Vandaag diende in de Tweede Kamer de begroting ” Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat). Er was een motie (nr 34 775 XIII) ingediend door Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA), Frank Wassenberg (PvdD) en Sandra Beckman (SP) met als volgende strekking:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vorige regering altijd heeft verzekerd dat de huidige salderingsregeling ten minste tot 2023 zou blijven gelden; overwegende dat stabiel overheidsbeleid essentieel is voor het slagen van de energietransitie; verzoekt de regering, de huidige salderingsregeling in ieder geval tot 2023 te behouden, en gaat over tot de orde van de dag.

Die motie werd verworpen. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt dus in met het onzalige idee om de salderingsregeling per 2020 te vervangen door iets anders (lees: slechters en een klap in het gezicht van neggies en NOMmers). Wat de nieuwe regeling moet inhouden, daar zit Wiebes nog op te broeden. Net als zijn voorganger weet ook deze minister van Economische Zaken de voortgang van zonnestroom in ons land ernstig te frustreren.

link: Tweede Kamer Kamerstukken