Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Koeltorens in Alphen aan den Rijn?

Opnieuw is er een oprisping van de kernenergielobby in ons land. En men neemt het ruim! Tien kerncentrales moeten er komen, want dan zijn we van alle problemen af, inclusief boeren, zeespiegelstijging, tekort aan personeel in de zorg, een teveel aan ouderen, stikstof, ammoniak, files, snelheidsbeperkingen, ontkerkelijking, vliegschaamte, geluidshinder en Brexit. Onmiddellijk doen dus.

Een van mijn favoriete plekken waar je heel goed een kerncentrale kan bouwen staat op de kaart van die 10 centrales: Alphen aan den Rijn. Middenin het Groene Hart van Holland. Het aardige van zo’n locatie is dat er een oplossing is voor de koelwarmte die vrijkomt (kerncentrales hebben koelwater nodig; centrales die aan rivieren staan hebben altijd enorme koeltorens – bijvoorbeeld de reactoren bij Doel en Tihange). Een kerncentrale heeft namelijk een thermisch rendement van 50%. Dat betekent nogal wat afvalwarmte. Die warmte kan via een stelsel van pijpleidingen de hele Randstad van warmte voorzien! De warmtepijp van Rotterdam naar Leiden kan meteen worden aangesloten (alweer een probleem uit de wereld geholpen) en het failliete warmtebedrijf van Rotterdam kan dicht. Trek de pijp naar Amsterdam door en de failliete afvalverbrander aldaar kan ook dicht. Neem meteen de  raffinaderijen van Rijnmond mee. Ook dicht, geen problemen meer met stankoverlast, herrie en affakkelen.

En o, ja, de kosten van bouw, produceren, afbreken en afval, en uiteraard de verzekeringspremies van die kerncentrales zijn voor de consument. Laat die nu heel onsportief als gekken zonnepanelen op hun daken leggen! Dat gedoe (is lelijk ook, komt niet ten goede aan een mooi stadsgezicht) moet met ingang van vandaag radicaal verboden worden. Weer een probleem uit de weg geruimd. Tjonge, waar kernenergie niet goed voor is! Ik zou zeggen: nog eens 20 kerncentrales erbij en we hebben Utopia bereikt, nee, Walhalla!

naar aanleiding van: