Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Met SDE+ houden we de KLM op de been

Opslag op de energierekening van particulieren om er windmolens mee te realiseren kan ik me nog wel voorstellen. Daar help je het klimaat mee en dat is donders nodig. Maar om het ODE-belastinggeld dat bij de minister van Financiën binnenkomt meteen in de grote pot te stoppen omdat daarmee o.a. de KLM op de been moet worden gehouden, dat vind ik grof. Het klinkt verdacht veel als dat we al veel teveel aan klimaat-maatregelen uitgeven en het daarom best een tandje lager kan. Toch doet onze Fopke Hoekstra dat en Erik Wiebes is het kennelijk dik met zijn collega eens. We hebben dat wel vaker gezien: ministers graaien in geoormerkte potjes om gaten in de begroting te dichten. Het mooiste voorbeeld: het Kwartje van Kok. Er zijn lieden die op deze manier graag een kerncentrale willen subsidiëren. Kernenergie wordt zo spotgoedkoop voor de industrie,”too cheap to meter”, gewoon door het geld boekhoudkundig uit de zakken van particulieren te kloppen. Dat zou ik met mijn eigen huishoudboekje eens moet uithalen. Liegen, bedriegen, draaien en politiek witwassen, dat zijn de associaties die spontaan bij mij opkomen. Want dat geld dat de algemene kas in gaat zien we nooit meer terug.

bericht ‘overhevelen van middelen uit SDE‘ in Solar Magazine