Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Molen maakt straks waterstof

De firma Lagerwey gaat in de Wieringermeer een windturbine bouwen die de opgewekte stroom gebruikt om ter plekke waterstof te bereiden. Deze waterstof wordt vervolgens opgeslagen om naar een tankstation getransporteerd te worden. Waterstofauto’s kunnen bij het station van energiedrager worden voorzien. Er zou ook een pijpleiding van de molen naar het waterstofstation kunnen worden aangelegd. Aldus een artikel op de website van het Dagblad van het Noorden.

In eerste instantie lijkt dit een ei van Columbus. Als het stormt zoals afgelopen weekend wordt er zó veel  stroom geproduceerd dat de elektriciteit bij wijze van spreken langs de plinten klotst. Economisch gesproken is dit een ongewenste stituatie want het leidt tot negatieve stroomprijzen, en dat is op termijn fataal voor het verdienmodel. Waterstof kan worden opgeslagen, dus we praten hier over een energieopslagsysteem in combinatie met hernieuwbare energieproductie. Mooi toch?

Toch vraag ik mij af wat het voor zin heeft om decentraal waterstof te produceren in een windturbine en het dan via een pijpleiding naar een waterstofstation te voeren. Waarom niet de windturbine gewoon laten draaien en de stroom aan het  middelspanningsnet leveren? Ergens anders, bijvoorbeeld op een industrieterrein, kan waterstof worden geproduceerd, ook naar rato van de productie van windstroom en zelfs als er elders stroomoverschotten zijn en de inkoopprijs van stroom dus laag is. Waterstofgas via een ondergrondse pijpleiding transporteren vergt een behoorlijke investering in de buis zelf en een mantelbuis. En als je alle kaarten op waterstof zet, sla je een enorm voordeel over van elektriciteit, namelijk de veelzijdigheid van de toepassing. Het grote voordeel van waterstof is de eigenschap van energiedrager die naar behoefte kan worden opgeslagen.

Met andere woorden Lagerwey gaat een interessante proefopstelling bouwen waar in de praktijfk kan worden gemeten aan waterstofproductie direct uit windstroom. Spannend.

zie ook Waterstof: afleveringsinstallaties voor wegvoertuiigen