Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Motie in 2e Kamer om salderingsregeling te verlengen

Afgelopen donderdag is in het debat over het Klimaataccoord in de Tweede kamer een motie ingediend door Lammert van Raan (PvdD), samen met Jesse Klaver (GL), William Moorlag (PvdA) en Chris Stoffer (SGP). In deze motie wordt het kabinet verzocht om de salderingsregeling voor zonnestroom ten minste tot 2023 in stand te houden.

Mijn commentaar: Helemaal niet op termijn afschaffen maar aanhouden. De salderingsregeling is een enorme stimulans voor huishoudens om zelf stroom op te wekken en die stroom op een ander tijdstip in het eigen huishouden te consumeren. Overdag lever je jouw zonnestroom terug aan het net, ’s avonds consumeer je de stroom weer. Het gaat hier om stroom die geen CO2 uitstoot veroorzaakt. De kosten voor de overheid zijn nihil, integendeel er wordt effectief iets aan CO2 emissie reductie gedaan zonder dat het de overheid ook maar één cent kost. De mensen betalen namelijk zelf hun panelen en krijgen daarvoor geen overheidssubsidie. Wat ze door de salderingsregeling wél krijgen is dat ze in de zomer hun zonnestroom kunnen terugleveren aan het net om, met gesloten portemonnee, dezelfde hoeveelheid stroom in de winter af te nemen van het net. Het gaat om 60% van de stroom die door zonnepanelen op het dak wordt opgewekt. Dat is niet mis, en het is zelfs essentieel voor met name mensen met een elektrische warmtepomp. Salderen is dus een uiterst begrijpelijke regeling en helemaal zonder administratieve romsplomp. Beter en duidelijker kan het niet. Daarom is de regeling zo succesvol. Minister Wiebes vindt de regeling maar niks omdat hij geen energiebelasting vangt over teruggeleverde stroom. Dat was leuk in de tijd dat een paar freaks zoals ondergetekende die malle platte dingen op hun dak lieten bevestigen, maar toen bijkans de hele burgerij dat ging doen of van plan is te doen. is het hek van de dam!  En die burgerij doet dat dankzij de begrijpelijke en sympathieke salderingsregeling.

De minister vindt impliciet zonnepaneelbezitters die salderen maar ordinaire belastingontduikers. Bovendien verdienen de panelen zich straks in 4 jaar terug. Stel je voor dat een ordinaire burger daarna profijt heeft van zijn panelen! Parbleu toch! Rendement maken is alleen voor de elite, niet voor het plebs. Meteen grof aanpakken die lelijke profiteurs. Afschaffen die regel. En daarmee is het dus afgelopen met het fors stimuleren van zonnestroom bij particuliere huishoudens. Jaja, de minister belooft als een doekje voor het bloeden een “terugleversubsidie” die 7 jaar terugverdientijd garandeert. Dat moeten we nog maar zien, Garanties van politici? Beloftes van politici? Me hoela! Kwartje van Kok, duizend euro van Rutte! Welke subsidieregeling voor zonnestroom heeft het langer dan 2 jaar volgehouden? Schluss !