Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Motie Lodders-Van Wyenberg aangenomen in 2e Kamer

De motie die mevrouw Lodders (VVD) en meneer van Weyenburg (D66) op 14 november hadden ingediend, is aangenomen met 122 stemmen voor en 22 tegen.

Het kamerstuk heet officieel “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019); Motie; Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten” (nummer KST3502920, kenmerk 35029, nr 20). Het gaat hierom dat de Kamer de staatssecretaris verzoekt om de belastingwet zo te veranderen dat zonnepanelen niet meegeteld worden bij de waardebepaling van de woning voor de OZB.

Mocht uw gemeente dus in 2019 ijskoud zonnepanelen wél meenemen in de OZB waardebepaling dan zitten ze in principe vet in de fout. U kunt dan bezwaar maken tegen de aanslag.

De 2e Kamer vond het logisch dat als je je huis verduurzaamt je daar niet voor gestraft moet worden met hogere belastingen. Dat zou averechts werken. Een paard achter de wagen trekt namelijk niet zo hard.

zie Parlementaire Monitor