Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Motie ontraden, motie aangenomen

In de Tweede Kamer is de motie-Leijten (SP) aangenomen met de volgende bewoording:

‘Overwegende dat land in de eerste plaats moet worden gebruikt voor natuur, landbouw, bouwen en recreatie; constaterende dat 92 procent van de elektriciteit die huishoudens gebruiken kan worden opgewekt door zonnepanelen op alle geschikte daken te plaatsen; verzoekt de regering, te regelen dat zon op dak de norm wordt, en gaat over tot de orde van de dag’.

En inderdaad ging men meteen over tot de orde van de dag. De regering, bij monde van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius, had de motie al bij voorbaat ontraden, maar ja wat verwacht je van het huidige demissionaire kabinet over stimulering van zonnestroom bij melkkoetjes (pardon, burgers)? Men heeft grote woorden over waterstof en CCS, maar in essentie zijn het nog steeds grote fossiele belangen (KLM, Tata, Shell, Gasunie) die in dit land nog steeds de dienst uitmaken.

Dapper gedaan, Renske, en we gaan onvermoeibaar door, ook hier in Leiden waar de gemeente zonnepanelen liefst wegschoffelt om een goede casus te maken voor de warmtepijp vol fossiele warmte uit Rijnmond!