Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Nederland popelt

… om een kerncentrale te bouwen, zou je denken, liefst twee want dan krijg je korting. Waar? In Borssele want daar is plek genoeg en er hoeft daar niet zoveel capaciteit aan het hoogspanningsnet te worden toegevoegd. Het rapport ‘Marktconsultatie Kernenergie”, samengesteld door KPMG werd afgelopen 1 juli aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De vragen aan KPMG waren de volgende:

1. Onder welke voorwaarden zijn nationale en internationale marktpartijen bereid te investeren in kerncentrales in Nederland?
2. Welke publieke ondersteuning is daarvoor nodig?
3. In welke regio’s is er belangstelling voor de realisatie van een kerncentrale?

En dat is keurig door KPMG uitgezocht. Men ging te rade bij de markt: kerncentralebouwers, kerncentralefinanciers, kerncentrale-exploitanten, kerncentrale-afnemers, kerncentrale-slopers. Aan andere partijen, bijvoorbeeld de bewoners van ons land, werd niks gevraagd.

Kort maar goed: alleen als het Rijk voor lange tijd genereus en consistent over de brug komt is er mogelijkheid voor een kerncentrale, liefst bij Borssele en nergens anders. Die centrale bij Borssele zou van de extraveilige generatie III moeten zijn, zo een als bij Flamanville of Olkiluoto, en liefst zo goedkoop mogelijk en met een fikse, gegarandeerde strike price voor de geproduceerde stroom. Kernenergie is immers al duur genoeg.

Kijk, als je aan een patatboer vraagt of zijn patat lekker en betaalbaar is, wat zegt hij dan? Een kernenergieboer verschilt in dit opzicht niet zo veel van de patatboer.

Het venijn zit hem wat KPMG betreft in de overheidsgaranties en in het financiële plaatje. Onder normale marktomstandigheden is er geen marktpartij te vinden die erin wil stappen (misschien de Chinese overheid, maar die is uitgesloten). Het komt dus alleen uit als de overheid instapt. Er moeten nogal wat garanties van de overheid komen: 1. een harde garantie dat de politiek niet plotsklaps 90 graden zwenkt, zoals is gebeurd bij de kolencentrales van Balkenende, 2. garanties dat de zaak afdoende beveiligd wordt op kosten van de belastingbetaler, 3. dat kernenergie tot ‘duurzaam’ wordt bestempeld, 4. dat het koelwater de Westerschelde mag opwarmen, 5. dat de belastingbetaler de hoogspanningsnetten financiert, 6. dat de overheid bij een eventuele ramp alle kosten op zich neemt, dan wel de ongevallenverzekeringspremie betaalt, 7. dat de overheid een vaste elektriciteitsprijs garandeert voor langere tijd (strike price) zodat de centrale boekhoudkundig winst kan maken, 8. dat de overheid transport en opslag van radioactief afval financiert, 9. dat de overheid er 150.000 jaar voor garant staat dat het zwaar radioactief afval onder geen beding in het milieu terechtkomt. Last but not least moet de overheid vooral geloven dat het gepresenteerde prijskaartje correct is.

Nu kan de overheid niet garanderen dat politieke inzichten nooit never in a lifetime veranderen. Verder fleurt het fletse financiële plaatje pas een beetje op als er vanaf nu minder of liefst geen windparken worden gebouwd. Kernenergie mag niet nog duurder worden dan ze al is, en windenergie mag niet goedkoper worden dan ze al is. Het plaatje wordt pas echt leuk als enthousiaste, kernenergieminnende burgers al hun zonnepanelen van hun daken zouden halen, de isolatie uit hun woning slopen en hun huis ouderwets met elektrische kachels gaan verwarmen, met de ramen open. Het argument dat je met een kerncentrale goedkoop waterstof kan maken wil ik wel eens in harde getallen zien. De efficiency van dit proces zou wel eens hopeloos laag kunnen zijn.  En dan de bouwtijd: veel te lang. Er moet snel worden gebouwd. Aan die centrale in Finland is men al 16 jaar aan het bouwen, en het ding is nog niet operationeel. Flamanville staat al  14 jaar in de steigers. Er moet echt meteen iets aan wetgeving worden gedaan: soepele kwaliteitsregels voor kerncentrales, versnelde vergunningsprocedure,  het aantal politieke partijen verminderen tot 2, autoritair bewind instellen, polderen afschaffen, inspraak afschaffen, overleg afschaffen, betogingsrecht afschaffen, de Raad van State afschaffen, normen bijstellen, tegenstanders belachelijk maken, kritische kranten sluiten, journalisten verbannen of gewoon opsluiten. Leve kernenergie. De natie popelt!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/07/kpmg-marktconsultatie-kernenergie