Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

PV magertjes in grote steden

Mijn onvolprezen collega PolderPV publiceerde gisteren een gedegen analyse met ranking van gemeenten waarin [veel] PV is opgesteld. Hij heeft het allemaal uitgerekend en op onnavolgbare wijze gedocumenteerd met als peildatum eind 2017. De op zonnestroomgebied best presterende gemeenten hebben weinig inwoners en hebben het voordeel dat er grote zonnefarms op het grongebied zijn gevbestigd. Koploper is Ameland met 1.850 Wp per inwoner. Grote steden doen het stukken minder per inwoner, maar niet alle steden hebben complete vliegvelden, stortplaatsen of boerenerven om vol te leggen met zonnepanelen. Maar ze hebben wel kantoren, industrieterreinen, schoolgebouwen en sporthallen waar heel wat te halen valt. De grote steden presteren gewoon slecht, met Schiedam als hekkensluiter

(31 Wp per inwoner). Amsterdam scoort 38 Wp per inwoner. Mijn eigen  gemeente (Leiden) doet mee voor 50 Wp per inwoner. en staat hiermee een paar plaatsen boven Amsterdam (38 Wp per inwoner).

Grote steden scoren slecht in PV ondanks alle poeha en getoeter. van gemeenteraden en zich als poepiegroen presenterende wethouders. De grauwe werkelijkheid is dat het dakoppervlak per inwoner in grote steden geringer is dan in middelgrote en kleinere gemeenten. Verder is bijvoorbeeld in Leiden de Welstandsnota een enorme barriere voor zonnepanelen. Meer dan de helft van het potentieel dakoppervlak wordt bij voorbaat botweg afgeserveerd (enige kilotonnen CO2 reductie per jaar indien benut met PV). Verder zijn grotestadsbewoners nogal onverschillig tegenover zonnestroom. Ze hebben wel wat anders te doen, namelijk iets te doen aan de erbarmelijke warmteisolatie van hun woningen (het plaatje geeft energieabels in Leiden weer).

PolderPV: Evolutie PV installaties per provincie & per gemeente tm. 2017