Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Oude wijn, nieuwe kruiken

Liefst drie ministers waren opgetrommeld plus een staatssecretaris plus de immer opgewekte Ed Nijpels. Nu dan verwacht je wel wat! Een verregaand Klimaatakkoord met stevige terugdringing van CO2 uitstoot, in ieder geval tot de afspraken van de Parijse Akkoorden (en liefst nog wat meer). Niet dus. Alweer pappen en nathouden, doorschuiven, vervuilers ontzien en CO2 uitbrakers in de luwte zetten. Dus: waar is een minister voor Klimaat en Hernieuwbare Energie? Die is er niet, we hebben Ministers van Gevestigde Belangen en Ministers voor Gevestigde Belangen. En die doen keurig hun werk, namelijk gevestigde belangen uit de wind houden. Burgers zullen het zelf moeten doen, dat is dus ook oud nieuws: oude wijn, nieuwe kruiken.