Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Oklahoma nader bekeken

Ik vond ergens wat gegevens over Oklahoma. Route 66 (“get your kicks on Rt 66“) loopt door Tulsa, Oklahioma. Tulsa ontvangt in de maand juli gemiddeld 6,8 uur pure zonneschijn per dag. In heel Oklahoma lag in 2013 liefst 300 kWp aan zonnestroompanelen (wikipedia). Oklahoma heeft 3,8 miljpen inwoners. De economie van de staat draait op olie, gas, luchtvaart, en biotechnologie (wikipedia). Het is een staat waar de Republikeinse partij het voor het zeggen heeft. Het militair-industriele complex is sterk vertegenwoordigd. Dit stuk Amerika maakt deel uit van de Bible Belt. Men haat Obamacare, Op de ranglijst van staten met te dikke mensen staat Oklahoma op nummer 10 (AlterNet). Als u naar aanleiding van de vorige post zou moeten kiezen tussen “stelletje hypocrieten” of “barmhartige Samaritanen met oog voor de minder bedeelden”, wat zou u kiezen?

Oklahoma houdt niet van decentrale zonnestroom

In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft de fossiele lobby het kennelijk even gewonnen van het gezonde verstand. Mensen die vanaf nu in deze staat zonnepanelen installeren moeten een opslag betalen voor de stroom die ze terugleveren. “Omdat dat eerlijk is” aldus de verantwoordelijke politici. Wat is eerlijk? Er was fel commentaar op mijn post van gisteren over de merkwaardige consequenties van het niet-consumeren. Een stapje verder, het anti-consumeren, dwz terugleveren van zonnestroom, ziet men in Oklahoma kennelijk als iets wat oneerlijk is en dus gestraft dient te worden. Dit ondertoontje kom ik ook wel eens tegen in de commentaren op mijn blogposts. Om even duidelijk te zijn: in ons land betaalt men een vast bedrag per aansluiting (het z.g. capaciteitstarief) aan de netbeheerder, ongeacht de hoeveelheid stroom die door de aansluiting heen gaat en ongeacht de richting van die stroom. En stroom gaat nooit tegelijk twee kanten op, dat wil zeggen dat men niet op een aansluiting getijktijdig kan afnemen en terugleveren. Voor de netbeheerder maakt het dus helemaal niets, maar dan ook niets uit of ik een patatbakmachine, een wasdroogautomaat of een zonnepaneel aan zijn installatie hang zolang ik maar de capaciteit niet overschrijd (dan gaat de stop door en dan is het hommeles). Voor de energieleverancer maakt het uiteraard wel uit of ik zonnepanelen heb, maar hier geldt hetzelfde als voor de elektriciteitscentrale: de afnemer betaalt. Indien de transportkosten in de kilowattuurprijs inbegrepen zijn kan ik mij voorstellen dat men zich in Oklahoma achter de netbeheerderoren krabt omdat er door kapitaalkrachtigen met subsidie zonnepanelen worden gekocht, waardoor de kosten van het netwerk terecht komen op de schouders van een steeds kleinere groep minder kapitaalkrachtigen. Nu heb ik niet het idee dat Oklahoma de meest sociale staat is in de USA, maar kennelijk komt men op dit punt op voor de minder draagkrachtigen. Of de makers van het wetje zijn een stelletje hypocrieten in dienst van de olie- en gasindustrie. De Republikeinen domineren sinds 2013 de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in de staat Oklahoma.
Naar aanleiding van een bericht op de website www.care2.com

Mag ik alstublieft de wasdroger wegdoen, meneer de netbeheerder?

Stel dat u het stroomverbruik van de wasdroger zat bent. U kunt net zo goed de was ’s winters op een rek binnenshuis drogen en ’s zomers aan een waslijntje buiten hangen. Dat scheelt volgens Milieucentraal per jaar maar liefst 235 kilowattuur aan stroom, ofwel 7% van het  jaarlijkse verbruik van het geniddelde Nederlandse huishouden. Dat is leuk meegenomen. U piekert er niet over om aan uw netbeheerder toestemming te vragen om dat apparaat op Marktplaats te koop te zetten of om hem gewoon weg te doen. Toch doet een bespaarder eigenlijk hetzelfde als iemand die zonnepanelen op het dak laat leggen: hij koopt minder energie van de energieboer dan voorheen. Is dat laakbaar gedrag?  Is het gegeven dat ik de fiets pak in plaats van mijn auto laakbaar gedrag? Moet u zo’n besparingsvoornemen melden aan de autoriteiten? Is men verplicht om te consumeren?
Over het stroomverbruik van een wasdroger: zie milieucentraal

Voordelen, voordelen, voordelen!

Als u alle voordelen van de slimme meter (uiteraard door de gekleurde bril van de netbeheerder) wilt zien, surft u naar www.slimmemeters.nl. Ik herhaal het nog maar eens een keer (….zucht….): verreweg alle voordelen liggen overduidelijk bij de energietransporteur, de netbeheerder, en zijn kompaan, de energieboer. Krijgt de consument vanwege alle efficiencyverbetering bij de netbeheerder als beloning lagere netwerktarieven ? Integendeel, hij wordt vaker lastig gevallen met overzichten en, erger nog, allerlei vage instanties en ondernemers die hem onduidelijke “diensten” gaan aanbieden zoals een website waarop de gelukkige consument tegen betaling zijn eigen verbruik in grafiekjes kan inzien. Ik denk dat ik mij bij de 14% “ongeïnteresserden” beter thuisvoel dan bij de gelukkige bezitters van een slimme meter en alle daarbij behorende dienstverlening. Look at the bright side of life! zie www.slimmemeters.nl

7907 slimmeriken

Op dit moment buigt de Tweede Kamer zich over de beslissing of er wel of niet over moet worden gegaan tot grootschalige uitrol van de slimme meter. Over die beslissing maak ik me weinig zorgen want wat de kamer ook beslist, de uitslag staat al lang vast: uitrollen die dingen. De belangen van de energieboeren wegen zo zwaar en hun lobby is zo groot dat niemand ze tegenhoudt. De patron van de energieboeren, de minister van Economische Zaken, heeft een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van zijn voornemen gestuurd, vergezeld van drie documenten waarin hij aan probeert te tonen hoe fijn en goed zijn beleid is en hoe gladjes de campagne verloopt. Een van die stukken is de Monitoringrapportage Kleinschalige Aanbieding Slimme Meter. In dit document staat dat slechts 7.909 van de 468.407 aangeboden slimme meters zijn geweigerd en dat 2.318 mensen de simme meter wel hebben geaccepteerd maar hem administratief uit hebben laten zetten. Zijn die 7.907 weigeraars nu dom of slim? In mijn opinie zijn ze slim omdat ze voorkomen dat mocht de salderingsregel voor opgewekte zonnestroom wordt ingeperkt zij hun zonnestroom niet voor een appel en een ei aan de energieboeren moeten terugverkopen. Voor zonnestroombezitters is een slimme meter een tijdbom. Zo gek zijn die weigeraars dus niet. Overigens zegt het rapport dat 14% van de gelukkige bezitters van een slimme meter geen respons heeft gegeven, ofwel: het interesseert 14% van de consumenten geen reet.
bron: Monitoringrapportage Kleinschalige Aanbieding Slimme Meter.

Hollywood? PV-wood zult u bedoelen!

In het rapport California’s Solar Cities 2012 staan aardige getallen met betrekking tot de hoeveelheid zonnestroominstallaties in deze Amerikaanse staat. Ik was benieuwd naar Hollywood. Zou men daar aan iets anders denken dan aan glamour, goud en glitter? Liggen er zonnepanelen op de daken van de villa’s van Amerikaanse filmsterren? Nu is Hollywood een stadsdeel van Los Angeles. In het rapport staan alleen de getallen voor de gemeente Los Angeles en voor de agglomeratie Los Angeles. Binnen de gemeentegrenzen was eind 2012 ruim 36 MWp aan PV geïnstalleerd, terwijl de agglomeratie goed was voor 132 MWp. De lijst van Californische steden wordt aangevoerd door San Diego met 37 MWp.
bron: California’s Solar Cities 2012

Olie knap duur

Het valt me op dat de spotprijs voor een vat olie de afgelopen weken is gaan kruipen en sluipen, eerst richting 100 dollar en nu langzaam maar zeker omhoog. Vanochtend 103 dollar. Is er een nieuwe spike op komst ?

Solar Impulse maakt zich klaar om de wereld te veroveren

Er wordt op dit moment hard gewerkt om het 100% door zonnestroom aangedreven vliegtuig, Solar Impulse klaar te maan voor de eerste wereldomspannende vlucht. Deze vlucht zal plaatsvinden in 2015.
bron: CleanTechnica

“Zonnepanelen isoleren niet”

Aldus Chris Zijdeveld, voorzitter van de Stichting Passief Bouwen Nederland, tijdens een voordracht  op 5 februari j.l. voor de VFK, de Vereniging van Ketelfabrikanten. Ik kreeg de link naar deze voordracht van een van de commentaren op de post van 3 april 2014 waarin nogal botweg werd gesteld dat energienulwoningen vervuilen. Dat laatste lijkt curieus, want energie die je niet gebruikt hoeft niet te worden opgewekt. De werkelijkheid is wat genuanceerder. Zonnepanelen produceren stroom in de zomer en vervangen dan kolencentrales, ja drukken kolencentrales en tegenwoordig in Duitsland zelfs kerncentrales van het net. In de winter komt het huis stroom tekort en ja, dan moet de kolencentrale een tandje bijstoken.
Tegen dat laatste gaat Chris Zijdeveld tekeer in zijn verhaal bij de ketelfabrikantenclub. Hij pleit in de eerste plaats voor verregaande isolatie van woningen, zodanig dat de warmtebehoefte de norm bereikt van 150 kubieke meter gas per jaar (de energie voor de gelegenheid uiteraard aangeleverd via een handzaam gasketeltje). Hij wijst op snelle jiongens die zo-zo isoleren en de huizen verder vol plakken met goedkope Chinese zonnepanelen. Per saldo kan zo’n huis energieneutraal zijn, maar intussen worden er ’s winters tonnen kolen verstookt om in die periode de stroombehoefte te dekken. Ook zonnepaneelstroom-aangedreven warmtepompen kunnen bij Zijdeveld om dezelfde redenen niet door de beugel. Doelgroepgericht argumenteren, lijkt mij. Wat zou de heer Zijdeveld presenteren voor een platform van de brancheorganisatie voor warmtepompen?
Ik geef overigens de heer Zijdeveld 100% gelijk met zijn pro-isolatiebetoog. Volledig volgens de regels van deTrias Energetica. Zonnepanelen zijn immers end of the pipe maatregelen, dwz dingen die men doet als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

websites: VKFStichting Passief Bouwen NederlandBrancheorganisatie WarmtepompenTrias Energetica

Britten actief in zonne-energie

In Groot Brittannië gaat men voortvarend met duurzame energie te werk, een stuk ambitieuzer dan in ons landje waar men in Den Haag niet veel verder komt dan wat vage voorstellen voor windparken (wat wil je als de lokele Minister-President bekend staat om zijn briljante  uitspraak “windmolens draaien op subsidie“). Er is vorig jaar in Groot Brittannië een beleidsvoornemen gepubliceerd door het ministerie voor Klimaatverandering en Energie (jawel, een heus ministerie), en gisteren werden door Greg Barker, de minister, de plannen voor dit jaar bekend gemaakt. Men wil in 2014 meer zonnepanelen plaatsen dan er in Duitsland worden geplaatst (namelijk 2,4 GWp). In 2015 moet het aantal van 1 miljoen Britse huizen met zonnepanelen op het dak worden bereikt. In 2020 moet er iets tussen 14 en 20 GWp aan zonnestroomvermogen op Britse daken liggen. Nu  nog wat meer zon boven de Bitse eilanden!
bronnen: PV-tech (1) en PV-tech (2)