Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Zonnepanelen op stadiondak

Ze pakken stevig door, daar in Amsterdam. Op het dak van de Amsterdam Arena worden dit jaar 4.200 zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor het opwekken van 10% van het jaarlijkse stroomverbruik. De Arena is niet het enige stadion in ons land dat van panelen wordt voorzien. Euroborg in Groningen heeft afgelopen jaar er een aantal gekregen dankzij particulier initiatief.
gespot op: amsterdamarena.nl

Wie gaat er waar over duurzaam opgewekte energie?

Aangezien een ministerie van Economische Zaken er in de eerste plaats is voor het verdedigen van de bestaande belangen (grote fossiele eregieopwekkers en fossiele energieverbruikers) zou men verwachten dat in een goed georganiseerd land de portefeuille “Duurzame Energie” in ieder geval NIET bij dat ministerie van de Rotsvast Gevestigde Belangen ressorteert. Hier is een lijstje (aangedragen door Paul Cohn)

  • België: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
  • Duitsland: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
  • Frankrijk: Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
  • Zwitserland: Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
  • Oostenrijk: Lebensministerium
  • UK: Secretary of State for Energy and Climate Change
  • USA: United States Department of Energy
  • Italia: Ministry for the Environment, Land and Sea
  • Denmark: Energistyrelsen

En in ons land? Eén keer raden. En hoeveel energie wordt in ons land duurzaam opgewekt? Meer of minder dan in bovengenoemde landen. Aweer één keer keer raden.

Meer commentaar van Paul Cohn op het Nederlandse beleid op het gebied van duurzame energieplaatje vindt u hier

Hoera! Jaarverbruik gedaald naar 10.819 kWh

Een Nederlands huishouden zou opgetrokken wenkbrauwen veroorzaken als men zo zou juichen over bijna 11 megawattuur jaarverbruik. Het gaat ook niet om wat wij verbruiken, maar wat een gemiddeld Amerikaans huishouden er per jaar aan stroom doorheen jaagt. Op de website van PennEnergy werd op 3 januari trots vermeld dat het verbruik per Yankee huishouden is gedaald tot een niveau van 2001. Men wijt deze daling aan grootscheepse introductie van energiezuinige elektronica en led-lampen. Dit is opmerkelijk omdat de Amerikaanse economie aantrekt en men dus een hoger stroomverbruik verwacht. Bij ons is het stroomverbruik per huishouden ook gedaald, maar dat wordt niet geweten aan vermindering van verbruik door huishoudens maar door verminderde industriële activiteit (aluminiumsmelters!). Overigens past bij het gooi-en-smijtwerk met elektriciteit door onze Amerikaanse vrienden ook de installatie van grote residentiële zonnestroomsystemen. King Size is per slot van rekening een Amerikaanse uitvinding.
bron:  post op PennEnergy.com

Gigawattpiek in Xinjiang

De Chinezen pakken het met zonnestroom wat grootser aan dan wij, de kruideniersnatie aan de Noordzee. Ik vond een bericht op de website Responding to Climate Change (RTCC) dat men in China het plan heeft opgevat om een zonnestroompark te gaan bouwen met een vermogen dat te vergelijken is met dat van een kerncentrale. Trina Solar maakte afgelopen maandag bekand dat men in de provincie Xinjiang een zonnestroompark gaat aanleggen van 1.000 MWp, ofwel 1 GWp.  Nu is men in China wel wat gewend, want men installeerde daar afgelopen jaar eventjes 10 GWp aan zonnestroom. Zonnestroom zit daar stevig in de lift. Kennelijk is de energiehonger zó verschrikkelijk groot en de luchtverontreiniging door kolencentrales zó erg dat er nog wat gigawattpiekjes bij moeten. Men wil in China van hogerhand in 2015 uitkomen op 35 GWp geinstalleerd. Nu is alles, hoe groot ook, en ook in China, relatief. Men is daar namelijk bezig aan en heeft plannen in de pijplijn voor 50 extra kerncentrales. Zou het niet helpen eens iets aan energiebesparing te doen? Wat is de energieafficiency per eenheid nationaal product bij onze Chinese vrienden?
bron van het 1GWp bericht: RTCC

Spanje 6,5% zonnestroom in 2013

In Spanje werd in het afgelopen jaar liefst 42,4% van alle elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Zonnestroom (PV en zonthermisch gecombineerd) was goed voor 6,5%. Windenergie was goed voor een bijdrage van 21% en waterkracht 14,4%. Bron: Energymatters

Over de 1 gigawattpiekgrens in Nederland in 2014?

De eerste dag van januari is een mooi moment om naar statistieken te kijken en weg te dromen, een jaar vooruit. Dit jaar wordt bijzonder omdat het vanaf nu voor energiecoöperaties aantrekkelijk wordt om daken vol te gaan leggen met zonnepanelen. En die corporaties staan te trappelen, als ik het berichtenverkeer op Twitter goed versta. Aan de slag, dames en heren! Als coöperatieve opwekking een vlucht neemt en een tweede pijler gaat vormen, naast de voortreffelijke inspanning van partculiere huiseigenaren, gaat PV in Nederland steil de lift in. Op 1 januari 2012 lag er ongeveer 350 MWp op Nederlandse daken. Laat er afgelopen jaar 150 MWp zijn bijgekomen, dan kan met een beetje goede wil de 1 GWp grens nog dit jaar bereikt worden. Okee, het is en blijft koffiedikkijken, en we weten dat de minister van Economische Zaken, laten we het vandaag aardig zeggen, weinig gecharmeerd is van zonnestroom, maar het kán. En wij gaan daar met z’n allen voor zorgen. De beste wensen dus voor het nieuwe jaar!

2013: Een zonnig jaar met een zonnig staartje

De afgelopen dagen waren opperbest in de zin van lekker zonnetje, niet al te lage temperatuur, en speciaal voor de windmolenaars onder ons: heel veel wind. De zonnepaneeltjes waar ik alles aan af meet, de goede oude Shellpaneeltjes (6x95Wp, geïnstalleerd in 2000), voedden 13,1 kWh in het net. Er waren weinig sombere nuldagen of mooie maar productiebelemmerende sneeuwdekdagen. Het decembermaandrecord van 13,2 kWh uit 2008 werd nét niet gebroken, dat doen we dus een ander jaartje. Toch is het opmerkelijk als er in de maand december meer stroom wordt geproduceerd met zonnepanelen dan in november..

Energieslurper Aldel failliet

Zojuist werd bekend gemaakt dat de aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl faillissement heeft aangevraagd bij de rechtbank in Groningen.
Aldel kan zichzelf via allerlei bochten zien als slachtoffer van windturbines en zonnepanelen in Duitsland en van Amerikaans schaliegas. De zonnepanelen en windturbines in Duitsland zorgen voor overschotten spotgoedkope stroom die gretig wordt opgeslokt door Duitse industriëen, en overvloedig Amerikaans schaliegas drijft de steenkoolprijs op de wereldmarkt omlaag. Aldel is voor zijn onmetelijke hoeveelheden stroom afhankelijk van Nederlandse centrales. En die draaien op relatief duur aardgas (relatief, dwz Aldel betaalt als reuzenverbruiker 200x minder energiebelasting als een gemiddeld Nederlands huisgezin). 1 + 1 = failliet. Zou deze gebeurtenis een schokeffect geven in het ministerie van Economische Zaken in Den Haag? Jarenlang hebben ze zich daar ingezet als betrouwbare beschermheren van (fossiele) energievretende industriëen. En nu valt de ene na de andere vreter om. In de tweede plaats vraag ik mij af wat de consequenties zijn voor al die kolencentarles-in-aanbouw aan de Eemshaven. Gebouwd voor Jan-met-de-korte-achternaam? Dan vallen er straks nog heel wat meer kompanen in de grote oerfossiele club om. Gaan we die ondersteunen door middel van een opslag op de energiebelasting?
bron: DeBeurs

Optimistische decembermaand

decemberproducties 6x95Wp SunPowerpanelenDecembermaanden wisselen sterk door de jaren heen. Omdat ik al een paar dagen lichtelijk opgewonden de diverse productietellertjes aflees is het aardig om eens te kijken naar de decemberproductiecijfers in afgelopen jaren. Het gaat hier om de originele set van 6x95Wp zonnepanelen die in de zomer van 2000 op het dak zijn gelegd. Orientatie zuidoost, dakhoek 40 graden. Ik heb de gegevens voor u op een rijtje gezet. De absolute uitschieter naar boven was december 2008 met 13,2 kWh, terwijl het jaar ervoor een belabberd dieptepunt te zien gaf: 4,9 kWh. Decemberopbrengsten kunnen dus een factor 3 verschillen. De gemiddelde decemberproductie over de afgelopen 10 jaar (8,6 kWh) is aangegeven met de gele horizontale lijn. Dat 2013 bovengeniddeld wordt, staat al vast. Hoeveel het wordt meet ik pas overmorgen. Dat wordt een dagje trappelen van ongeduld.

Piekschaven en dalvullen

Zonnepanelen zijn altijd gezien als piekschavers. De stroomproductie overdag helpt pieken in de vraag te slechten. Maar wat te doen als de zon ondergaat? In Californië is een probleem gesignaleerd waar netbeheerders tegenaan kunnen lopen zodra het aantal zonnepanelen grote vormen aan heeft genomen. Men schat dat er bij ongewijzigd beleid tegen 2020 acute problemen kunnen ontstaan.  De grote bevolkingscentra in Californië liggen op een keurige noord-zuidlijn. Dit betekent dat zonsondergang overal bijna tegelijk valt.  Alle Californische werknemers stappen dan netjes in hun autootje en tuffen naar huis, waar meteen de airco op vol gaat, de lichtjes aan en het stroomverbruik omhoog.  Men heeft in die streken een piek in het stroomverbruik terwijl de zon ondergaat.  Bij een grote penetratie van zonnepanelen daalt rond zondondergang het stroomaanbod pijlsne. De vraag zwelt intussen snel aan.  Een netbeheerder schakelt dan een generator of wat bij of importeert stroom van een naburig netwerk.  In een duurzame opwekkingsomgeving is dat een hele dure en in het geval van fossiel gestookte generatoren een milieuonvriendelijke zaak.  Men is dus in Californië begonnen met het experimenteren met grote energieopslagbanken, om het verwachte overschot zonnestroom die overdag door particuliere woonhuizen massaal aan het net wordt teruggeleverd, op te slaan om er het avondspitsuur mee te bedienen. De eerste installatie is een installatie met een vermogen van 50 MW. Heel interessant eigenlijk:  zonnepanelen produceren overschot, dalen worden opgevuld met zonne-accustroom.
bronnen: The Day Connecticut en Greentechgrid