Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Hoe BENG-vriendelijk is de woning?

Per 1 januari 2020 worden de EPC normen voor gebouwen en woningen vervangen door BENG normen en daarbij behorende getallen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Over de BENG normen is de afgelopen jaren kennelijk veel nagedacht en gediscussieerd. De eindresultaten zijn onlangs gepubliceerd. BENG gaat uit van energiebehoefte van een gebouw uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Gas als maatstaf ligt er dus uit! Aan de slag, architecten en aannemers, op naar implementatie!

Er komen drie BENG getallen:

BENG-1 drukt de energiebehoefte uit van het gebouw: hoeveel kWh/m2/jaar om de boel warm/koel te houden?.

BENG-2 wordt de indicator voor primair fossiel energiegebruik: de optelsom van alle geconsumeerde energie voor warmte, koeling, tapwater en ventilatie. Installaties dus. Door het bouwwerk zelf opgewekte (duurzame) energie mag men aftrekken. Installateurs: op naar implementatie!

En dan BENG-3: het aandeel (percentage) hernieuwbare energie: deel de hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie door het totale energiegebruik. Dat totale energiegebruik is de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de (hernieuwbare) energie die men zelf opwekt.

Maar hoe zit dat met de bestaande bouw? Met weinig moeite en geheel schriftelijk via een internetloket kreeg mijn woning in 2016 een energie-A label, maar dat was vooral gebaseerd op ligging (rijtjeshuis), gebruikte isolatiematerialen, niet zozeer op vloeroppervlak maar wel weer op energiegebruik en energieopwekking  In feite is dat energielabel een vergelijkingslabel voor een bepaalde klasse woningen. In mijn geval vooroorlogse woningen. Ik voel me koning eenoog in een gemeente vol blinden. Een tamelijk waardeloos label want het huis slurpt naar min gevoel nog steeds energie. Het is een enorme uitdaging om een ’30 jaren woning energieneutraal te krijgen.

Bierviltjesberekening

BENG-1: (voor professionals komt software NTA8800 beschikbaar): mijn woning = 150 m2 bewoonbare oppervlak, we stoken 1.300 m3 gas per jaar, dat komt overeen met 13.000 kWh, ofwel een BENG-1  = energiebehoefte van 13.000 / 150 = 86 kWh /m2/jaar. Beter dan veel andere woningen in de wijk, maar naar mijn smaak nog veel en veel te hoog.

BENG-2: de 13.000 uit de vorige berekening + 3.000 kWh fossiel stroomgebruik (kort door de bocht: alles uit het openbare net is fossiel) minus 1.900 kWh lokale PV productie), geen warm tapwater want er is een zonneboiler en de rest van het warmwaterverbuik zit in die 13.000. Eindsom: 14.100 delen door 150 = 94 kWh/m2/jaar.

BENG-3:  Een lastige! Ik lever 50% van de opgewekte zonnestroom terug aan het net. Die stroom is weg want 1) in 2020 wordt de salderingsregeling afgeschaft en 2) in de winter is de stroom uit het stopcontact zo fossiel als de pest. Uitkomst::  950 : 14.100 = 7%,

Leuke en hartverwarmende getalletjes voor een woning oorspronkelijk (1935) gebouwd als gatenkaas, maar het kan en moet nog een stuk beter (meer zonnepanelen, warmtepomp, gas er uit).

meer weten: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Motie Lodders-Van Wyenberg aangenomen in 2e Kamer

De motie die mevrouw Lodders (VVD) en meneer van Weyenburg (D66) op 14 november hadden ingediend, is aangenomen met 122 stemmen voor en 22 tegen.

Het kamerstuk heet officieel “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019); Motie; Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten” (nummer KST3502920, kenmerk 35029, nr 20). Het gaat hierom dat de Kamer de staatssecretaris verzoekt om de belastingwet zo te veranderen dat zonnepanelen niet meegeteld worden bij de waardebepaling van de woning voor de OZB.

Mocht uw gemeente dus in 2019 ijskoud zonnepanelen wél meenemen in de OZB waardebepaling dan zitten ze in principe vet in de fout. U kunt dan bezwaar maken tegen de aanslag.

De 2e Kamer vond het logisch dat als je je huis verduurzaamt je daar niet voor gestraft moet worden met hogere belastingen. Dat zou averechts werken. Een paard achter de wagen trekt namelijk niet zo hard.

zie Parlementaire Monitor

Zonnepanelen op dak sporthal Leiden

Afgelopen week zijn alle 512 zonnepanelen gemonteerd op het dak van de Sportzaal Houtlkwartier in Leiden, het eerste collectieve zonnedak in mijn gemeente. Nu nog aansluiten en dan kan het lint worden doorgeknipt!

zie Zon op Leiden

Productie op 15 november 2018

Ik droom wel eens dat ik in een huis woon in een zonnig land, bijvoorbeeld zuid-Spanje waar de zon 364 dagen per jaar schijnt. In ons land zijn de dagen zeldzaam dat de zon van zonsopgang tot zonsondergang almaar door schijnt Zeker in november! Zo’n dag hadden we gisteren en zo’n dag hadden we vandaag. Alsof het jaar treuzelt afscheid te nemen van een onmetelijk lange reeks van zonnige dagen.

Het plaatje is de productiegrafiek vandaag van mijn zonnestroomsysteem. Steil omhoog, pieken maar en dan weer omlaag. Gemeten met mijn zelfontworpen en gebouwde Arduino-pulslogger. Mooier kan het toch niet, wat?

In ons land stond volgens energieopwek  rond 13:00 uur een totaal zonnestroomvermogen van 1,33 GW te produceren, meer dan wind en biomassa op dat moment. Half november! In Duitslang was het zonnestroomvermogen rond 13:00 uur ruim 10 GW (bron: SMA). k ben blij dat ik een heel klein steentje mag bijdragen aan de energietransitie.

Belgen gaan 9.5 MW windturbines op zee plaatsen

Ik las zojuist een berichtje op de website van REVE dat eind 2019 op het Belgische gedeelte van de Noordzee een windpark aangelegd gaat worden met 23 windturbines van het type Vestas V164-9.5. Het windpark gaat Northwester 2 heten.

9.5 MW per stuk! Die 23 reuzen gaan straks bij elkaar 218 MW produceren als het een beetje waait.

Ter vergelijking: ons eigen Amalia windpark dat ruim 10 jaar geleden is gebouwd, omvat V-80 windturbines van elk 2 MW. Amalia heeft 60 molens die gezamenlijk 120 MW uit de lucht plukken. Als Amalia was uitgerust met molens van het type  V164-9.5, dan werd er op een windrijke dag geen 120 MW maar 570 MW ‘gedraaid’. Of andersom: die ‘Amaliaanse’ 120 MW kan met 13 V164-9.5 molens worden geproduceerd.

Over voortschrijden van techniek en opschaling gesproken!

Bericht over Northwest2 op REVE (evwind.es)

Eneco pleit voor voortzetting saldering zonnestroom

Eneco heeft de handdoek in de ring gegooid waar het gaat om steun geven aan het slimme plannetje van minister Wiebes (EZ) om de salderingsregeling in 2020 te beëindigen en te vervangen door een terugleversubsidie. Eneco geeft als reden dat een teriugleversubsidieregeling in verhouding tot de salderingsregeling een draak van een ding dreigt te worden met een enorme bureacratie, rompslomp van hier tot daar, boze en gefrustreerde huiseigenaren, bijvoorbeeld  als die van energieleverancier wisselen, en nog veel meer narigheid voor klant en energieleverancier.

Eneco zegt dat het gewoon beter is als de salderingsregeling gewoon blijft wat het is en bijvoorbeeld in 2030 compleet wordt geschrapt. Tegen die tijd zijn mensen die ultimo 2023 zonnepanelen laten installeren uit de kosten, en nieuwe zonnepanelen zijn in 2030 als het meezit zó goedkoop dat er helemaal geen regeling meer nodig is. Zonnepanelen zijn dan net zo gewoon als dakpannen..

bron: Groene Courant

commentaar: prima, Eneco. Salderen werkt als een trein, en subsidies werken vaak averechts, geven aanleiding tot fraude, of worden plotseling door een hebzuchtige minister geschrapt. Mocht de voorspelling van Eneco over 2030 uitkomen, dan stop ik tegen die tijd met deze website, want wat is er spannend aan dakpannen? Valt daarover te bloggen?

Kernenergie viral

Het schijnt wel alsof alle media zich bemoeien met het schot in de lucht van Klaas Dijkhoff (VVD). Het begon allemaal nota bene afgelopen zondag in het satirische programma Zondag met Lubach waarin Arjan luchtig onderbouwde dat we snel een paar kencentrales erbij moeten bouwen om met de vingers in de neus de Parijs-doelstellingen te halen. Gelach was niet van de lucht. Zonnepanelen zijn dodelijker dan kernenergie want er dondert wel eens iemand van het dak. Zonnepanelen als dodelijk klimaatwapen en kernenergie als panacee !

Lubach liet op Lubacchiaanse wijze zien hoe collectief gek we zijn met onze kolen-, gas- en bruinkoolcentrales en dat gedoe met windmolentjes en hield een grappig verhaal over kernenergie en de taboesfeer waarin deze vorm van elektriciteitsopwekking zich bevindt.

Koren op de molen van de kernlobby. Die liet zich prompt horen bij monde van Klaas Dijkhoff. Daarop volgde de media-hype. Hans Wiegel, Simon Rozendaal en de Groene Rekenkamer grinniken in de achtegrond.

Terug naar af dus. Waarom géén kernenergie, dwz kernsplijting? Omdat dit een gevaarlijk proces is dat eerst en vooral voor militaire toepassingen is ontworpen (de eerste toepassing heette ‘Hiroshima’). Elektriciteitsopwekking was secundair (“Atoms for Peace‘). Dat ene enge 150.000 jaar giftige appeltje per jaar van Lubach is al onverteerbaar (pun!), maar als je meer kerncentrales bouwt wordt dat ene appeltje al gauw een krat met appeltjes per jaar extra. Dat levensgevaarlijke spul (met de omvang van 1 kubieke meter per jaar) wordt nu opgeborgen in de COVRA. Leuk, maar Lubach verzuimde te vermelden dat de COVRA tijdelijk is en dat men al jaren naarstig op zoek is naar een 150.000 jaar oerstabiele eindberging. De Russen hebben belangstelling.

Natuurlijk, kernenergie is megalomanie wat prachtig is voor polititici à la Dijkhoff die zich onsterfelijk willen maken. En vooral voor Big Business dat grote projecten wil scoren. Megaprojecten van het type dat never-nooit binnen het budget wordt voltooid. Helaas zal de belastingbetaler het allemaal moeten ophikken, zoals de Franse belastingbetaler dat moet met het échec van die mooie glimmende megalomane centrale in Finland, en de Britse belastingbetaler met Hinkley-C. Daarom hoort bij kernenergie onvermijdelijk het absoluut en pertinent verbieden van zonnepanelen voor particulieren. Immers, particulieren die zonnepanelen op hun huis leggen doen aan belstingvermijdingsgedrag

Eric Wiebes, onze voortvarende minister van Economische Zaken weet heel goed dat kernenergie alleen maar duurder wordt en wind- en zonnestroom almaar goedkoper. Hij weet ook dat één groot ongeluk met een kerncentrale op de maasvlakte de hele Randstad voor lange tijd onbewoonbaar maakt (het had weinig gescheeld of Tokyo had moeten worden ontruimd na de Fukushima-meltdown, en dan had Lubach dit item nooit gemaakt – bovendien zijn er nog altijd 60.000 Japanners die na Fukushima van huis en haard zijn verdreven, en uiteraard een hele generatie Tsjernobyl-omwonenden).

Wind- en zonnestroom is schaalbaar en geeft een immens betere cash flow dan een kerncentrale die pas helemaal aan het eind van de ontwerp- en bouwperiode geld kan gaan opleveren. Jouw eigen zonnepanelen leveren direkt stroom aan jou en niet aan derden die emee aan de haal gaan. Overschotten kan je omzetten in waterstof en daarmee kan je bijvoorbeeld de transportsector CO2 emissievrij maken (over CO2 uitstoot van vliegtuigen had Lubach het wijselijk niet). En wat als we onze huizen eens beter gingen isoleren en minder stroom gingen verbruiken door besparingen?  De ramp voor kernenergie-exploitanten zou niet te overzien zijn. Is Delta, de eigenaar van Borssele, niet in feite failliet door hun mooie kerncentrale? Koop dat ding maar, meneer Dijkstra en ga hem exploiteren!

Argumentatie nog eens op een rij in Business Insider

Nee maar, een K-proefballonnetje

Geheel in lijn met wat de heer Wiegel in zijn kolommen in De Telegraaf beweert volgt de fractieleider van de VVD met de opmerking in Nieuwsuur dat er maar snel een paar kerncentrales in ons land moeten worden gebouwd. Vanwege het klimaat, snel beginnen met bouwen. Ook dat nog. Zou de goede man weten waarover hij praat? Ahem, even uit het blote hoofd: Olkiluoto, Flamanville, Hinkley-C, Fukushima Dai-Ichii, Doel & Tihange. Even snel een blikje kerncentrales opentrekken ? Proefballon. Bord voor de kop van de zakenman, daar word je nie techt beter van? Heeft de megalomanie weer eens toegslagen? Ik zou haast  zeggen in lijn met John Cleese: Don’t Mention The War” !  

bericht in De Telegraaf

en Nieuwsuur item

deze url is ook heel instructief

Motie in 2e Kamer om salderingsregeling te verlengen

Afgelopen donderdag is in het debat over het Klimaataccoord in de Tweede kamer een motie ingediend door Lammert van Raan (PvdD), samen met Jesse Klaver (GL), William Moorlag (PvdA) en Chris Stoffer (SGP). In deze motie wordt het kabinet verzocht om de salderingsregeling voor zonnestroom ten minste tot 2023 in stand te houden.

Mijn commentaar: Helemaal niet op termijn afschaffen maar aanhouden. De salderingsregeling is een enorme stimulans voor huishoudens om zelf stroom op te wekken en die stroom op een ander tijdstip in het eigen huishouden te consumeren. Overdag lever je jouw zonnestroom terug aan het net, ’s avonds consumeer je de stroom weer. Het gaat hier om stroom die geen CO2 uitstoot veroorzaakt. De kosten voor de overheid zijn nihil, integendeel er wordt effectief iets aan CO2 emissie reductie gedaan zonder dat het de overheid ook maar één cent kost. De mensen betalen namelijk zelf hun panelen en krijgen daarvoor geen overheidssubsidie. Wat ze door de salderingsregeling wél krijgen is dat ze in de zomer hun zonnestroom kunnen terugleveren aan het net om, met gesloten portemonnee, dezelfde hoeveelheid stroom in de winter af te nemen van het net. Het gaat om 60% van de stroom die door zonnepanelen op het dak wordt opgewekt. Dat is niet mis, en het is zelfs essentieel voor met name mensen met een elektrische warmtepomp. Salderen is dus een uiterst begrijpelijke regeling en helemaal zonder administratieve romsplomp. Beter en duidelijker kan het niet. Daarom is de regeling zo succesvol. Minister Wiebes vindt de regeling maar niks omdat hij geen energiebelasting vangt over teruggeleverde stroom. Dat was leuk in de tijd dat een paar freaks zoals ondergetekende die malle platte dingen op hun dak lieten bevestigen, maar toen bijkans de hele burgerij dat ging doen of van plan is te doen. is het hek van de dam!  En die burgerij doet dat dankzij de begrijpelijke en sympathieke salderingsregeling.

De minister vindt impliciet zonnepaneelbezitters die salderen maar ordinaire belastingontduikers. Bovendien verdienen de panelen zich straks in 4 jaar terug. Stel je voor dat een ordinaire burger daarna profijt heeft van zijn panelen! Parbleu toch! Rendement maken is alleen voor de elite, niet voor het plebs. Meteen grof aanpakken die lelijke profiteurs. Afschaffen die regel. En daarmee is het dus afgelopen met het fors stimuleren van zonnestroom bij particuliere huishoudens. Jaja, de minister belooft als een doekje voor het bloeden een “terugleversubsidie” die 7 jaar terugverdientijd garandeert. Dat moeten we nog maar zien, Garanties van politici? Beloftes van politici? Me hoela! Kwartje van Kok, duizend euro van Rutte! Welke subsidieregeling voor zonnestroom heeft het langer dan 2 jaar volgehouden? Schluss !

Duurzame Huizen Route 2018 – eerste gelegenheid

Vandaag was de eerste dag van de Duurzame Huizenroute. Volgende week zaterdag (10 november) is de tweede gelegenheid om woningen van binnen en buiten en van top tot teen te bewonderen die compleet duurzaam zijn of die een stuk op weg zijn om duurzaam te worden. Omdat ik zelf woon in een pand dat rond 1935 is gebouwd gaat mijn belangstelling uit naar vooroorlogse woningen die flink op de schop zijn genomen. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Hartverwarmend

website duurzamehuizenroute.nl