Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Hoorn des overvloeds

De periode van twee maanden rondom de hoogste zonnestand/langste dag is de tijd van het jaar dat de zonne-energie aan alle kanten tegen de plinten klotst. Uit de zonnepanelen klatert de elektriciteit en intussen murmelt de zonneboiler zijn hete water met sloten tegelijk op. Het kán niet op in deze tijd! Het is eigenlijk anno 2020 licht bizar dat 90% van de huishoudens in ons land wat energie betreft niet deelt in deze ‘hoorn des overvloeds’. Merkwaardig, zeker gezien vanuit de optiek dat ons land wel stoer groen doet maar dat eigenlijk helemaal niet is (slechtste/domste jongetje in de Europese klas).

Maar goed, hoe zit dat precies met die ‘hoorn des overvloeds’?  Hiervoor heb ik de productie spreadsheet van mijn referentiesysteem (6×95 Wp uit 2000) er eens bijgehaald en heb de productie tussen 21 mei en 21 juli uit de afgelopen 10 jaar opgezocht. De staafgrafiek geeft de resultaten weer. Het dipje in 2019 is te wijten aan een kapotte omvormer. In de periode 21 mei – 21 juli werd 100 tot 120 kWh supergroene zonnestroom afgeleverd, ofwel een kwart van de jaaropbrengst. Er is behoorlijk variatie, met een piek in 2017 (118 kWh): zonnige juni en zonnige juli, en de wat mindere jaren, zoals dit jaar (99 kWh) dat gek genoeg een fantastische maand mei kende maar een heel gewone Hollandse juni en juli.

Desalniettemin: wat voor weer het ook is in de zomer, ik heb de 20 jaar dat deze panelen op het dak liggen elke maand voor en na de 21e juni kunnen rekenen op 100 kWh. Daar komt mijn huishouden prima mee uit. Door overschot aan het net te leveren doen we als het ware stroom in een spaarpotje voor de magere maanden als de dagen weer kort zijn en de zon lager en lager aan de horizon staat.

500 miljoen PV panelen, en gauw graag!

De omvang van gebeurtenissen in de Verenigde Staten van Amerika lijken altijd in een wolk van superlatieven te zijn omgeven. Hier in Nederland zijn we zo verschrikkelijk beleefd en bescheiden, daar schreeuwt men het uit. Dat maakt deel uit van de cultuur in dat land, denk ik dan maar. Big is Beautiful. Doe maar een paar kilootjes meer!

Een club van 650 Amerikaanse fabrikanten en organsaties heeft aan Joe Biden, de presidentskandidaat van de Democraten, gevraagd om zodra hij gekozen wordt vaart te zetten met een programma om binnen één ambtsperiode liefst 500 miljoen zonnepanelen te installeren. Half a billion! Er moet een “clean energy revolution” komen, met dito groene werkgelegenheid. Dat is even wat anders dan wat de zittende president aan het doen is. Die helpt systematisch alle vooruitgang onderuit die onder zijn voorganger waren bereikt op het gebied van o.a. milieumaatregelen. Hij wil o, zo graag de aanleg van oliepijpleidingen stimuleren. Ik vermoed dat de door Trump zo gekoesterde kolen- en olieindustrie mordicus tegen zoveel zonnepanelen zullen zijn en hun succesvolle lobby voor lagere emissie-eisen aan kolencentrales, en voor het toelaten van hogere verbruikscijfers van automotoren met de nodige energie zullen voortzetten. Zal de fossiele-brandstofindustrie voor of tegen Joe Biden kiezen?

bericht op PV-Tech: “Biden urged to support ‘unprecedented’ solar deployment as pressure mounts over clean jobs

Spankje hoop

Omdat mijn gemeente naar mijn gevoel eindeloos strubbelt met welles-nietes van piepkleine wijzigingen in de welstandsregels met betrekking tot zonnepanelen ben ik eens gaan kijken op de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Leiden, gehouden op 7 juli j.l. Het ging over energietransitie: o.a. over het wel of niet warmtenetten bij burgers door de strot duwen. Het is interessant om dit soort discussies aan te horen. Tot mijn verbazing hield raadslid Sander van Diepen (D66) een krachtig pleidooi voor het plaatsen van zonnepanelen op ALLE Leidse daken, dus inclusief en met name genoemd: monumenten. En hij werd niet onmiddellijk de zaal uit gehoond, er was eigenlijk nauwelijks tegenspraak (“monumenten, huh?, kuch!”). Dat is heel andere taal dan ik jarenlang heb gehoord inclusief de voorzichtige bewoordingen van de wethouder dat er straks bij de gratie van de burgemeester in het beschermde stadsgezicht misschien een zonnepaneeltje op een achterdakkapel mag “als ie maar niet te zien is, o jeetje, stel je voor!”).

Een sprakje hoop dus. Sommige leden van de raadscommissie zien zonnepanelen wel zitten. Inmiddels komt het voorstel van de wethouder eerst in een komende vergadering van de raadscommissie en daarna, ver in de herfst, in de gemeenteraad. Ik blijf de zaak kritisch volgen. Het gemeentelijke ambitieniveau ligt niet echt op het niveau ‘urgent’, laat staan ‘zeer urgent’. Er schijnt wat Leiden betreft nog wel een graadje klimaatverandering bij te mogen komen. Jaar verloren met nietsdoen en afwachten, en dat betekent een kiloton extra CO2 uitstoot in mijn wijk. Wie legt er in de winter zonnepanelen op het dak? Ik, zei de gek.

opnamen vergadering raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (Leiden) 7 juli 2020

Dunkelflaute in de zomer!

Hoe bestaat het! Hoogzomer en buiten is het koud, grauw, regenachtig en windstil. Hoe extreem anders dan precies een jaar geleden toen we rond deze tijd zaten te puffen van de hitte. Binnenshuis zijn de lampjes aan. Buienradar geeft aan dat dit weertype minstens tot morgen aanhoudt. Productie van mijn zonnepanelen: een schamele 50 W. Terugleveren: negatief. Even kijken op  energieopwek.nl: ziet er ook maar heel matig, zeg maar beroerd uit: alles bij elkaar 1.3 GW aan hernieuwbaar vermogen waarvan de helft vermaledijde bijstook van versnipperde Amerikaanse bomen, aangevuld met wat afvalverbranding. Dat betekent dat kolencentrales naar hartenlust staan te roken, gascentrales lekker staan te ronken, maar ook dat er import is uit Denemarken via de onderzeese kabel naar Eemshaven. In Denemarken schijnt het lekker te waaien want alle windturbines daar geven vol vermogen. Dus: als er in jouw land hernieuwbaar vermogen te kort is importeer je het uit plaatsen waar de zon wél schijnt en waar het wél fiks waait.

Energiemanager vergelijkingssite

Als u door deze website bladert komt u onder ‘links’ een verwijzing tegen naar de voortreffelijke pagina Thuis energiegebruik meten die door Olav Buunen met grote regelmaat en precisie wordt bijgehouden. Dat laatste is nodig want er melden zich voortdurend nieuwkomers op de markt met een (wellicht) interessant product. Waar het om gaat is het kaf te scheiden van het koren, en dat is niet gemakkelijk. Olav’s pagina is neutraal: hij geeft geen adviezen; een keuze moet u zelf maken. Laat er nu een vergelijkingswebsite bestaan waar energieverbruiksmanagers worden vergeleken! Dit is een site onderhouden door MilieuCentraal, en die heeft weinig commerciēle belangen. Vandaar dat ik deze vergelijkingssite onder de aandacht breng.

Of energiemanagers energie helpen besparen? Ze zijn indertijd door minister Wiebes de hemel in geprezen als de stimulans voor energiebesparing, maar ik heb daar zo mijn eigen gedachten over. Mijn eigen BeeClear verschaft nuttige informatie, leuk om naar te kijken, maar besparen doet deze energiemanager niet, dat besparen moet ik zelf doen.

websites:

Thuis energiegebruik meten  – door Olav Buunen

Vergelijkingssite energieverbruiksmanagers  – door MilieuCentraal

Weg met die afschuwelijke zonnepanelen! (2)

Het wordt steeds gekker. De minister van Binnenlandse Zaken is bondgenoot geworden van gemeenten die de strijd tegen de afschuwelijke zonnepanelen zijn aangegaan. Haar wapen: het energielabel. Door de invoering van de nieuwe BENG normen met hun eigen manier van bepalen van de energieprestatie van woningen (software onder de naam NTA 8800) kunnen woningen een slechter energielabel krijgen dan ze onder de oude normen krijgen. Dat komt omdat er door NTA 8800 met name gekeken wordt naar energieverbruik en energiegedrag en pas in de tweede plaats naar zelfopwekking. We gaan er dus als particuliere PV bezitters op achteruit, niet alleen met het afschaffen van de salderingsregel door minister Wiebes, maar daar nog bovenop door de maatregelen van minister Ollongren. Wat wil het geval: in de oude regeling scoorden zonnepanelen geweldig. Het was gewoon bon ton om zonnepanelen op je dak te hebben, of ze het deden of niet. Desnoods één schaampaneeltje en je stulpje kreeg al een A label. Onder de nieuwe normen worden zonnepanelen veel nuchterder behandeld. Tja, PV is bestaande technologie, geen nouveauté meer. In 1884 vond Charles Fritts de selenium lichtgevoelige cel uit, en in 1954 werd de silicium zonnecel gepresenteerd. Ouwe koek dus, en inderdaad is de tijd aangebroken om zonnepanelen te zien als normale dingen, zonder privileges en zo. Ik heb zelf het vermoeden dat gezagsdragers diep in hun hart zonnepanelen weg willen hebben omdat die dingen burgers onafhankelijk maken. Ik kom hierdoor ernstig in de verleiding nog een paar extra paneeltjes bij elkaar te scharrelen.

bericht: Minister Ollongren: woningen met zonnepanelen krijgen slechter energielabel  – Solar Magazine

Weg met die afschuwelijke zonnepanelen! (1)

Zo denken niet alleen ultrareactionaire krachten in mijn eigen Leiden, maar ook gedachtengenoten in Harlingen.

Leiden eerst. Afgelopen maandag kondigde de verantwoordelijke wethouder trots aan dat de welstandsnormen voor zonnepanelen worden verruimd. Het revolutionaire voorstel lag al bij de gemeenteraad. Dan ga je eens informeren bij een bevriend gemeenteraadslid. Noppes, wist helemaal van niets, geen voorstel te zien. Staatsgeheim? Website van de gemeente? Niets te vinden behalve de woorden van de wethouder. Op de plattegrond die een half jaar geleden bij het vorige juichende bericht van de wethouder zat, maakte ik op dat er nauwelijk iets verandert, behalve bureaucratie en bedilzucht. Die neemt schrikbarend toe. Stel je voor: het voordakvlak van je woning is vergunningsplichtig, het achterdakvlak niet, de dakkapel voor onbekend, de dakkapel achter niet, het zijdakvlak misschien (heeft u wel eens een omgevingsvergunning aangevraagd in Leiden? Ik wel en ik wil het u niet aandoen). Een straat verderop is alles weer anders. Mensen met hoekwoningen worden helemaal klem gezet. Dat schiet niet echt op in tijden van acute klimaat- en energietransitie, terwijl er toch enorme urgentie is. Leiden wentelt zich in welgenoegen en zelfingenomenheid. Straks, na het zomerreces komt het voorstel van B&W misschien boven water maar dan is de zomer alweer over. Wie denkt er dan nog aan zonnepanelen? Een heel jaar verloren gegaan met spin en vertragingstactieken, en geen vooruitgang.

Dan Harlingen. Daar maakt men het helemaal bont. De gemeente Harlingen heeft aangekondigd actief te gaan handhaven op illegaal geplaatste zonnepanelen in de mooie historische binnenstad van Harlingen. Weg met die dingen! Reken maar dat toeristen historisch Harlingen zullen mijden als de pest als ze maar één zonnepaneel te zien krijgen. Net als in Leiden. Aangezien toeristen ook niet weten wat wel en wat niet mag zullen ze alle zonnepanelen in Harlingen als illegale dingen zien. Net zoals in Leiden. Weg ermee!

bericht Solar Magazine: Gemeente Harlingen gaat illegale zonnepanelen in binnenstad laten verwijderen

23 juni 2020: 5,78 GW nationaal zonnestroomvermogen

Rond 14:00 uur op dinsdag 23 juni werd op de website energieopwek.nl een actief zonnestroomvermogen in ons land berekend van 5,78 GW. Het regent records op het gebied van zonnestroom: lokaal, europees, mondiaal, het is haast niet meer bij te houden. Als dit geen record is dan zitten we er in ieder geval niet ver vanaf. Let even op: de goede oude kerncentrale Borsselle heeft een nameplate vermogen van 515 MW. Er stond dus zonder ook maar één grammetje CO2 uit te spugen of hoogstgevaarlijk radioactief afval en enorme plassen heet koelwater af te geven een equivalent van 11 kerncentrales stroom te produceren. Bij een nominale belasting van het net van 25GW is dat zonnestroomvermogen eventjes 20%. De energie klotst langs de plinten, mensen, niet alleen bij mij of andere zonnestroomparticulieren, maar ook nationaal.  Duitsland rapporteerde op 23 juni liefst 35,5 GW zonnestroom (!). Waar noet dat heen ?

website: Energieopwek.nl – website: PV leistung in Deutschland

Youless gebruikers: tip!

Ik kreeg van een bezoeker van deze website een bericht over zijn ervaringen met de YouLess. Dit apparaatje is een van de items waarvan ik mijn ervaringen beschrijf op de pagina Meters en loggers. Heel; aardig berichtje en daarom plaats ik het hier:

==============================================

Beste,
Ik ben sinds november 2019 een tevreden gebruiker van een Youless om de bruto produktie van mijn zonnepanelen in Friesland te meten. De gegevens worden doorgestuurd  naar de uitstekende site PVOutput (Schapenhuis).  Daarbij gebruik ik het DIN rail metertje gekocht op de website van Youless.
U maakt op de beschrijving van de Youless gebruik van de optische pulsteller om de Youless te voeden, geplakt op deze kWh meter.
Ik heb eerst geprobeerd die optische pulsteller te gebruiken in combinatie met een DMMetering mechanische kWh teller. Dat is me totaal niet gelukt. Deze kWh meter hing verticaal aan de muur in de meterkast. Mogelijk plakte e.e.a. niet goed. Bovendien zat er nog een groen lampje vlakbij het rode puls lampje.
Hoe het ook zei: de tellingen kwamen niet c.q. niet goed door in de Youless.
Daarna heb ik de digitale kWh meter  van de Youless website erbij besteld. De digitale kWh teller heeft ook een SO uitgang (op de foto zichtbaar vlak bij de letter B) , die met een bijgeleverd draadje rechtstreeks kan worden aangesloten op het Youless blokje.  Ook dat was een beetje gepruts met een miniem stekkertje aan de Youless kant, maar het werkt sindsdien wel vlekkeloos.
 Misschien een idee om deze SO verbinding in meten = weten erbij te vermelden?
Overigens veel dank voor het tekeningetje hoe de kWh teller moet worden aangesloten tussen de omvormer en de meterkast, de bijgeleverde handleiding is inderdaad nogal hopeloos voor een leek zoals ik.
Met vriendelijke groeten,  GJ

20 jaar zonnepanelen (2)

Blijken er in Leiden meer mensen te zijn die al vóór mij zonnepanelen hadden. In 2000 waren er verschillende acties om zonnepanelen te promoten. Mijn oog viel toen toevallig op de actie van Nuon. Maar men  kon via andere acties zelf zonnestroom gaan opwekken. Of spontaan panelen kopen, maar dat deden in die tijd maar heel weinig mensen.

Enfin, ik kreeg een reactie van iemand woonachtig in Leiden die op 16 mei 2000 zijn panelen kreeg: 4 panelen die in 20 jaar precies 5.679.753 Wattuur hebben geproduceerd ofwel iets van 1.420 kWh per paneel. Even rekenen aan de mijne: 1.370 per paneel. Het verschil kan liggen aan het vermogen in Wp, orientatie en helling van de panelen. Je hebt je dak niet voor het zeggen, tenzij dat platdak is (zoals bij collega PolderPV) of als je zelf laat bouwen.