Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Noodmaatregel: anti-inflatieheffing op zonnestroominstallaties

Na de anti-dumping heffing vorig jaar op zonnepanelen door de EU doemt uit het niets een nieuw gevaar voor zonnepaneelbezitters op. Volgens een naamloze bron bij het ministerie van Economische Zaken komt er heel snel een anti-inflatiebelasting op zonnestroominstallaties, met name op bestaande systemen. Reden is dat zonnepanelen de inflatie sterk aanwakkeren en dit jaar in, jaar uit doen. Dat zit zo. De zon schijnt gratis, en levert dus gratis energie. Zonnepanelen zetten zonneenergie om in stroom. Stroom kost geld. Zonnepanelen creëeren dus in feite geld. Op zich is dat geen probleem, maar al dat geld opgewekt door al die systemen wordt toegevoegd aan de economie. De geldvoorraad zwelt dus ongecontroleerd aan: het inflatiespook. Daar moet iets aan gedaan worden en voiliá: een anti-inflatieheffing. Zo’n heffing moet uitgerekend op bestaande systemen omdat juist die de economie opblazen met al dat ongewenste geld. Het kan vreemd lopen. Men heeft gekozen voor een “big bang” benadering om rechtszaken zoals wegens BTW-terugvordering op zonnepanelen voor te zijn.
Wat hebben ze bedacht bij het ministerie: mensen die hun systeem netjes bij het energiebedrijf hebben aangemeld krijgen met ingang van het volgende kwartaal een aanslagbiljet. Het gaat om een heffing van 10% (plus 21% BTW er overheen) van de geschatte jaaropbrengst voor 2014. De eerste aanslagen gaan het komende kwartaal de deur uit, die kunt u dus volgende week dinsdag op de vloermat verwachten. Mensen die hun PV-systeem niet bij het energiebedrijf hebben aangemeld, moeten aanstaande dinsdag naar de dichtstbijzijnde deurwaarder om hun systeem aan te geven.
copmmentaar: dat wordt voor mij een bezoekje aan de deurwaarder. Gelukkig woont er een bij mij in de straat zodat ik niet hoef te zoeken. En ik heb een ferrarismeter, dus de opbrengst is niet door Big Brother controleerbaar. De prognose voor de zonnestroom opbrengst in 2014 wordt dus erg pessimistisch, reken maar.
Aan- en afmelden van uw PV ysteem bij de netbeheerder gaat via de website www.energieleveren.nl
Adressen van deurwaarders vindt u op www.allegerechtsdeurwaarders.nl

Nou breekt mijn klomp!

De heer Simon Rozendaal, bekend commentator bij Elsevier en kampioen fossiel energiedenken beweert dat de milieubeweging door alle energiebronnen af te keuren de annexatie van de Krim door Putin mede mogelijk heeft gemaakt. Je moet maar op het idee komen. Die Rozendaal is me een eersteklas kanjer kromdenken: omdat in Fukushima de boel mis ging, en wij niet ons land lek willen prikken naar schaliegas, verkoopt Putin meer gas aan ons en daardoor voelt hij dat de koopman het wint van de dominee: ergo Putin annexeert de Krim en de milieujongens hebben het gedaan.
Ik zou toch eerder denken dat we met onze energiehonger en ons gebrek aan politieke realiteit en wil om echt duurzaam te worden ons vrijwillig onder leiding van de heer Balkenende c.s.aan de Russische gaskraan hebben gelegd (jawel, de gasrotonde. En dan komt Boontje om het loontje. En o ja, meneer Rozendaal: die 60.000 Japanners die van huis en haard verdreven zijn rondom Fukushima, zouden die welkom zijn op de Krim?
naar aanleiding van een commentaar van Simon Rozendaal in Elsevier

De Solar Days komen er aan

Alsof het de afgelopen dagen niet zonnig genoeg was, worden tussen 12 en 18 mei a.s. de Solar Days 2014 gehouden, de week waarin zonne-energie letterlijk in het zonnetje staat. Er is o.a. de verkiezing van de Solar City 2014, een Nationaal zonne-energiedebat, er zijn Solar Tours. De organisatie van de Solar Days roept iedereen op om tijdens de Open Zonnehuizen het eigen huis open te stellen voor geïnteresseerden uit de eigen omgeving. Dit is uw kans om aan uw omgeving en buurt uit te leggen hoe prettig het voelt om zonnepanelen te hebben of andere maatregelen op het gebied van duurzame energie-opwekking in, aan of rondom het huis.
www.solardays.nl

Draaien zonnepanelen op gratis geld, op subsidies, net als windmolens?

Een van de commentaren op mijn post van 22 maart ging over “gratis geld”, waarmee kennelijk zuurverdiende belastingcenten worden bedoeld die straks in Zwitserland rücksichtlos worden weggegeven om een of ander doel te ondersteunen die de discussiant niet van harte ondersteunt. In deze spannende week van het invullen en indienen van belastingbiljetten een actueel thema, dunkt mij. Van nature worden windturbines, zonnepanelen en elektrische autos’ weggezet als “zwaar gesteund door gratis geld”, ofwel vet gesubsidieerd. Dat kan belachlijk overkomen zoals afgelopen december met de zwaar gesubsidieerde golf van verkopen van enorme plugin hybride elektrische auto’s. Zo’n uitwas via een belasting-absurditeit is heel nadelig voor het goede doel, vindt u ook niet? Ook tegen windmolens en zonnepanelen wordt door diverse mensen en politieke stromingen scheel aangekeken. Overigens is vorig jaar berekend door nota ben het Intenationale Montaire Fonds dat in Nederland per jaar € 5,6 miljard aan subsidie naar fossiele energie gaat en ‘slechts’ € 1,5 miljard naar hernieuwbare energie. Wat dacht u bijvoorbeeld van onveraccijnsde kerosine voor luchtvaartmaatschappijen. Met andere woorden: dat “gratis geld” gaat overal naartoe, en maar voor een bescheiden gedeelte naar de sector duurzame energie. De commentatoren worden hierom verzocht een toontje lager aan te slaan. There ain’t no free lunch !
bron: duurzaambedrijfsleven

Zwitserland gaat PV achter de meter toestaan

Vanaf volgende maand wordt het voor een Zwitserse zonnepaneelbezitter mogelijk om zijn eigen stroom achter de meter zelf te gebruiken, net zoals dat in ons land bij particulieren gebruikelijk is. Totnogtoe was het in Zwitserland min of meer wettelijk voorgeschreven om alle opgewekte zonnestroom terug te leveren aan het net (met subsidie, dat wel) en dan de stroom weer terug te kopen tegen marktconforme prijzen (in feite het Duitse systeem). Extra stimulans voor Zwitserse huiseigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen wordt dat ze straks 30% subsidie kunnen aavragen op de levering/installatie, iets wat wij weer niet kennen. Men is in Zwitserland dus eigenlijk royaler dan in het gierige Nederland. Bron: Clean Technica

Urban turbines op WTC Amsterdam stilletjes vertrokken

windturbines_wtc_wegElke keer als ik op het station Amsterdam-WTC ben pleeg ik even te kijken naar de verrichtingen van de schattige kleine windmolentjes bovenop een van de torens van het WTC. Ze zijn er geplaatst in de zomer van 2011. Afgelopen winter stond op een gegeven moment een van de molentjes stil, en afgelopen januari was dit molentje plotseling verdwenen. Nu is ook nummer twee weg en is er alleen een kaal dak over. Weg groen randje op dit monument van energiesmijterij. Nu is het zo dat men indertijd  eerlijk en openbaar had verteld dat het om een proef van twee jaar ging. Er is zelfs een website waarop de productie van de twee molentjes een jaar lang is bijgehouden en wordt vergeleken met een 14,3 kWp zonnestroomsysteem dat zich op hetzelfde dak bevindt, onzichtbaar vanaf de grond. Op die website kunt u zien dat het ging om twee Swift molentjes van 1,5 kW vermogen bij 450 rpm. De zonnpanelen deden het in termen van productie in het gemeten jaar beter dan de molentjes (15.951 kWh voor de panelen, ofwel 1115 kWh/kWp/jaar, tegenover 4.505 kWh voor de molentjes), maar eigenlijk is dat een beetje appels en peren vergelijken. Ik ben benieuwd wat men aan de hand van de opgedane ervaringen verder gaat ondernemen.
website: www.duurzaamwtc.nl

Zonne-energie wereldwijd in de lift

Het is opvallend dat de hoeveelheid zonnestroom overal ter wereld rap toeneemt. Is het niet de bescheiden toename in eigen land, dan wel rappe schreden voorwaarts elders. Neem Californië. Daar is pas geleden de grote Ivanpah CSP centrale operationeel geworden. Daarnaast roeren de militairen zich en installeren  huiseigenaren in hoog tempo veel zonnestroom. Men meldde onlangs dat er nu op leuke zonnige dagen 4 GW aan vermogen aan het net wordt geleverd. En de verwachting is dat het aandeel zonnestroom nog verder gaat toenemen. Record in Californië

100% duurzaam in 15 jaar?

Jazeker, als het aan Urgenda ligt kan Nederland in 2030 volledig op duurzame energie draaien, ook voor transport. Alle huizen kunnen in 2030 energieneutraal zijn. Dat dit een buitengewoon ambitieuze doelstelling is, moge duidelijk zijn. Urgenda zegt dan ook: “het kan als je het wilt”. Ik heb het idee dat men bewust de knuppel in het hoederhok gooit. Dat hoenderhok zijn wij, en we zitten daar als een horde kippen wat vergenoegd en sullig voor ons uit te staren en te doen alsof alles zo goed gaat. De realiteit zou wel eens rap kunnen veranderen, bijvoorbeeld als meneer Putin rare dingen doet met z’n gaskraan, of als de oliereserves van landen in het Midden-Oosten minder rooskleurig blijken dan regeringen ons doen geloven. Afgezien daarvan is de dreiging van klimaatverandering door ongelimiteerd verbranden van fossiele energiedragers intussen zo groot geworden dat energietransitie een zaak is van doen of de afgrond in. Ik ben geneigd te zeggen “het kan want het moet”. Urgenda presenteert een rapport waarin rekening wordt gehouden met duurzaamheid in de sectoren wonen, transport, voedsel, produceren en energie opwekken. Vooral dat laatste interesseert mij in het bijzonder en daar ga ik eens grondig op studeren. Men voorziet 25 GWp aan zonnestroom in 2030 (blz 83). Dat lijkt mij haalbaar, kijk maar naar Duitsland waar men op dit moment al 33 GWp aan zonnestroom opwekvermogen heeft, opgebouwd in 15 jaar. Als men wil, kan het.
U downloadt het volledige rapport “Nederland 100% op duurzame energie in 2030″ vanaf de website van Urgenda, of door een deep link hier. Veel leesplezier!

Een royale, haast zomerse opbrengst

De zonnepanelen boerden weer best, afgelopen week. Het vroege voorjaar is ook dit jaar weer een feest van steeds maar toenemende productie. Afgelopen week was door de langdurige zonneschijn en de overwegend koele omstandigheden (Leiden ligt dicht bij de kust) goed voor 12,5 kilowattuur op de zes originele 95 Wp zonnepaneeltjes uit het jaar 2000. Dat is een opbrengst die in menige zomerse week niet zou misstaan. De zonneboiler gooide er nog eens 23 kWh bovenop waardoor de warmwatervoorziening de hele week op zonlicht heeft gedraaid. Collega-zonnepaneelbezitters zullen ongetwijfeld handenwrijvend van plezier hun meterstanden bekijken. Zonnestroom + voorjaar = pret!

Chinese mega-zonnestroomfarm in aanbouw

In Minqin County, Wuwei (provincie Gansu, zuidelijk van Mongolië, aan de zuidrand van de Gobi-woestijn) wordt op dit moment gewerkt aan de eerste fase van een zonnestroompark van welhaast epische proporties. Als de verzameling PV panelen over vijf jaar klaar is moet er liefst 1.100 Mwp aan panelen zijn geinstalleerd. De eerste 300 Mwp moet eind van dit jaar zonnestroom aan het net gaan leveren. bron:  Cleantechnica