Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Olie knap duur

Het valt me op dat de spotprijs voor een vat olie de afgelopen weken is gaan kruipen en sluipen, eerst richting 100 dollar en nu langzaam maar zeker omhoog. Vanochtend 103 dollar. Is er een nieuwe spike op komst ?

Solar Impulse maakt zich klaar om de wereld te veroveren

Er wordt op dit moment hard gewerkt om het 100% door zonnestroom aangedreven vliegtuig, Solar Impulse klaar te maan voor de eerste wereldomspannende vlucht. Deze vlucht zal plaatsvinden in 2015.
bron: CleanTechnica

“Zonnepanelen isoleren niet”

Aldus Chris Zijdeveld, voorzitter van de Stichting Passief Bouwen Nederland, tijdens een voordracht  op 5 februari j.l. voor de VFK, de Vereniging van Ketelfabrikanten. Ik kreeg de link naar deze voordracht van een van de commentaren op de post van 3 april 2014 waarin nogal botweg werd gesteld dat energienulwoningen vervuilen. Dat laatste lijkt curieus, want energie die je niet gebruikt hoeft niet te worden opgewekt. De werkelijkheid is wat genuanceerder. Zonnepanelen produceren stroom in de zomer en vervangen dan kolencentrales, ja drukken kolencentrales en tegenwoordig in Duitsland zelfs kerncentrales van het net. In de winter komt het huis stroom tekort en ja, dan moet de kolencentrale een tandje bijstoken.
Tegen dat laatste gaat Chris Zijdeveld tekeer in zijn verhaal bij de ketelfabrikantenclub. Hij pleit in de eerste plaats voor verregaande isolatie van woningen, zodanig dat de warmtebehoefte de norm bereikt van 150 kubieke meter gas per jaar (de energie voor de gelegenheid uiteraard aangeleverd via een handzaam gasketeltje). Hij wijst op snelle jiongens die zo-zo isoleren en de huizen verder vol plakken met goedkope Chinese zonnepanelen. Per saldo kan zo’n huis energieneutraal zijn, maar intussen worden er ’s winters tonnen kolen verstookt om in die periode de stroombehoefte te dekken. Ook zonnepaneelstroom-aangedreven warmtepompen kunnen bij Zijdeveld om dezelfde redenen niet door de beugel. Doelgroepgericht argumenteren, lijkt mij. Wat zou de heer Zijdeveld presenteren voor een platform van de brancheorganisatie voor warmtepompen?
Ik geef overigens de heer Zijdeveld 100% gelijk met zijn pro-isolatiebetoog. Volledig volgens de regels van deTrias Energetica. Zonnepanelen zijn immers end of the pipe maatregelen, dwz dingen die men doet als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

websites: VKFStichting Passief Bouwen NederlandBrancheorganisatie WarmtepompenTrias Energetica

Britten actief in zonne-energie

In Groot Brittannië gaat men voortvarend met duurzame energie te werk, een stuk ambitieuzer dan in ons landje waar men in Den Haag niet veel verder komt dan wat vage voorstellen voor windparken (wat wil je als de lokele Minister-President bekend staat om zijn briljante  uitspraak “windmolens draaien op subsidie“). Er is vorig jaar in Groot Brittannië een beleidsvoornemen gepubliceerd door het ministerie voor Klimaatverandering en Energie (jawel, een heus ministerie), en gisteren werden door Greg Barker, de minister, de plannen voor dit jaar bekend gemaakt. Men wil in 2014 meer zonnepanelen plaatsen dan er in Duitsland worden geplaatst (namelijk 2,4 GWp). In 2015 moet het aantal van 1 miljoen Britse huizen met zonnepanelen op het dak worden bereikt. In 2020 moet er iets tussen 14 en 20 GWp aan zonnestroomvermogen op Britse daken liggen. Nu  nog wat meer zon boven de Bitse eilanden!
bronnen: PV-tech (1) en PV-tech (2)

Er komt een interessant tv programma aan

OHVH-brick-01-fc-218x300Vanaf zaterdag 12 april a.s. te zien op RTL4, eens erie programma’s over het energieneutraal maken van onze woningen.

Via de campagne Ons huis verdient het geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij energieneutraal willen wonen. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag en de noodzaak van verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. Met garantie! Energiesprong werkt samen met partijen die hier ook in geloven: collega’s, vrienden, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies, belangenverenigingen, bouwers, banken etc. Daarnaast heeft Energiesprong een aantal partners die de campagne ondersteunen en verder helpen verspreiden.
Vanaf zaterdag 12 april is Ons Huis Verdient Het te zien op RTL4 in een 8-delige serie. Acht zaterdagen lang om 16.00 uur laat Ons Huis Verdient Het voorbeelden en voordelen zien van wonen zonder energierekening.
websites:
Ons huis verdient het
Energiesprong

Stond u vandaag op de stoep bij deurwaarder?

Zonnepaneeltjes aangeven bij de deurwaarder? Haha!? De man/vrouw zal raar met z’n ogen hebben staan rollen. Het bericht van 27 maart j.l. over de plotselinge inflatieheffing op zonnestroomproductie was een 1 aprilgrap. U betaalt toch ook geen inflatieheffing op de groente uit uw eigen volkstuin, op de plantjes in de vensterbank of op een fietsritje? Daar hebben we de BTW voor (met nadruk op de laatste twee letters).

Maartse productie door de jaren heen

maartopbrengsten_2001_2014Was afgelopen maart eeen topper? Jazeker. Mijn trouwe 6 oorspronkelijke zonnepaneeltjes liggen alweer 14 jaar te bakken in de zomerzonnetjes en te bevriezen in de winters waardoor ik voldoende data heb kunnen verzamelen om te kijken wat er zich zoal door de jaren heen heeft afgespeeld. In de periode 2001-2014 werd in de maand maart gemiddeld 39,2 kWh aan zonnestroom geproduceerd, met uitschieters van +13,6 kWh in 2002 en -15,6 in 2001. De afgelopen maand maart 2014 geeft met z’n 48,3 kWh dus een flinke uitschieter de goede kant op. De gele horizontale band in de grafiek is de bandbreedte. Die ligt dus in maart tussen 52,8 kWh (maart 2002) en 23,6 kWh (2001). De bandbreedte kan ruwweg worden gesteld op de gemiddelde opbrengst plus of min 30%. Dat heb je nu eenmaal in een “gematigd, afwisselend zeeklimaat”.

Heet, heet, een hele week heet water

zonneboiler_76_gradenDe maand maart van het jaar 2014 zal de geschiedenis ingaan als een recordmaand. Dagen achter elkaar zonneschijn en koel, helder weer. En dan het spetterende eind van maart! Wellicht zijn er een paar ‘PV-veteranen’ zie zich het superjaar 2003 herinneren waarin de zon zich het hele jaar utbundig liet zien en waarin mijn zonnestroompaneeltjes nog steeds de beste maartproductie aller tijden hebben gerealiseerd.  Aangezien meer dan 50% van de PV systemen de afgelopen 2 à 3 jaar is geinstalleerd zijn er straks een heleboel PV-bezitters die zullen glundereen van plezier als ze de maandproductiestand van hun omvormer aflezen. Mijn zonneboiler beleeft intussen ook hoogtijdagen. Al de hele week schommelt de temperatuur in het voorraadvat aan het eind van de dag rond de maximumtemperatuur (die is 80 graden). Dit betekent dat de hele behoefte aan heet water van mijn huishouden de afgelopen week is gedekt door de zonneboiler. En met een zonneboiler hoef je niet te salderen of je druk te maken over een inflatieheffing. Toch een sympathiek duurzaam hulpmiddel, zo’n thermisch zonnesysteem. Zo gek nog niet als gespreide investering.

Verminderen van thermische belasting van omvormers

ok4_koelblokMet het schitterende weer van de afgelopen dagen staan omvormers bij wijze van spreken roodgloeiend. Bij een omzetefficiency van 95% blijft er nog altijd 5% van het aangeleverde vermogen over en dat gaat verloren als warmte. Warmte is de prijs die we moeten betalen voor de arbeid die wordt verricht om gelijkspanning van de zonnepanelen om te zetten in wisselspanning voor het net. 5% lijkt niet zo veel, maar als de omvormer 1000 Watt produceert is het altijd nog  constant 50 Watt pure warmte die wordt opgewekt, vergelijkbaar met de warmte die een brandende kaars afgeeft. De omvormer wordt dus knap heet en moet gekoeld worden om de electronica op een redelijke temperatuur te houden. Koelen gaat passief of actief met een ventilator die gaat draaien zodra de omvormer een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Mijn stokoude OK4E omvormertjes zijn compacte aluminium blokjes die passief worden gekoeld. Ze moeten dus op een plek zitten waar koellucht bij kan. Om de arme hete donders (ze kunnen 60 graden worden) een beetje te helpen heb ik ze voorzien van extra koellichamen. Het enorme maar zeer effectieve ding dat u op het plaatje ziet is afkomstig van een afgedankt stuk wetenschappelijke apparatuur. Overkill draagt in dit geval bij aan overleven.

Noodmaatregel: anti-inflatieheffing op zonnestroominstallaties

Na de anti-dumping heffing vorig jaar op zonnepanelen door de EU doemt uit het niets een nieuw gevaar voor zonnepaneelbezitters op. Volgens een naamloze bron bij het ministerie van Economische Zaken komt er heel snel een anti-inflatiebelasting op zonnestroominstallaties, met name op bestaande systemen. Reden is dat zonnepanelen de inflatie sterk aanwakkeren en dit jaar in, jaar uit doen. Dat zit zo. De zon schijnt gratis, en levert dus gratis energie. Zonnepanelen zetten zonneenergie om in stroom. Stroom kost geld. Zonnepanelen creëeren dus in feite geld. Op zich is dat geen probleem, maar al dat geld opgewekt door al die systemen wordt toegevoegd aan de economie. De geldvoorraad zwelt dus ongecontroleerd aan: het inflatiespook. Daar moet iets aan gedaan worden en voiliá: een anti-inflatieheffing. Zo’n heffing moet uitgerekend op bestaande systemen omdat juist die de economie opblazen met al dat ongewenste geld. Het kan vreemd lopen. Men heeft gekozen voor een “big bang” benadering om rechtszaken zoals wegens BTW-terugvordering op zonnepanelen voor te zijn.
Wat hebben ze bedacht bij het ministerie: mensen die hun systeem netjes bij het energiebedrijf hebben aangemeld krijgen met ingang van het volgende kwartaal een aanslagbiljet. Het gaat om een heffing van 10% (plus 21% BTW er overheen) van de geschatte jaaropbrengst voor 2014. De eerste aanslagen gaan het komende kwartaal de deur uit, die kunt u dus volgende week dinsdag op de vloermat verwachten. Mensen die hun PV-systeem niet bij het energiebedrijf hebben aangemeld, moeten aanstaande dinsdag naar de dichtstbijzijnde deurwaarder om hun systeem aan te geven.
copmmentaar: dat wordt voor mij een bezoekje aan de deurwaarder. Gelukkig woont er een bij mij in de straat zodat ik niet hoef te zoeken. En ik heb een ferrarismeter, dus de opbrengst is niet door Big Brother controleerbaar. De prognose voor de zonnestroom opbrengst in 2014 wordt dus erg pessimistisch, reken maar.
Aan- en afmelden van uw PV ysteem bij de netbeheerder gaat via de website www.energieleveren.nl
Adressen van deurwaarders vindt u op www.allegerechtsdeurwaarders.nl