Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Tilt

tilthoek_ijslandEen zonnepaneel werkt het best als de zon er loodrecht bovenop schijnt. Omdat de zon elke dag een boogtraject door het hemelgewelf doorloopt, een boog die in de winter een stuk lager is dan in de zomer, moeten panelen eigenlijk op een tracker staan om de hele dag door maximaal te profiteren van de zon.  In ons land zijn trackers zeldzaam, want ze zijn duur en kwetsbaar. Men krijgt niet genoeg meeropbrengst met zo’n dure installatie.
Bestaat er dan een ideale, vaste invalshoek?
In de zomer komt de zon hoger dan in de winter. Als de zon niet schijnt krijgt een paneel diffuus zonlicht, en voor dat type zonlicht is de invalshoek anders dan voor direct zonlicht. We werken in Nederland dus met een ‘polderhoek’, een stand die door het hele jaar genomen zo ongeveer de beste stand is. Aanbevolen wordt: op het zuiden gericht en onder een hoek met de horizon van ongeveer 35 graden, mag een graadje meer of minder zijn. Typisch Nederlands.

In andere landen verschillen deze standen met die bij ons (afgeronde hoek met de horizon, de ‘tilt’ hoek): (gegevens naar berekeningen op www.solarpaneltilt.com/ (komt op iets andere getallen uit dan wij gewend zijn):

Quito (Ecuador, evenaar): 0 graden (plat)
Caracas (Venezuela, 10 graden N): 9 graden
Cairo (Egypte, 30 graden N): 26 graden
Tokyo (Japan, 40 graden N): 30 graden
Madrid (Spanje, 40 graden N): 34 graden
Praag (Tsjechie, 50 graden NB): 41 graden

Overigens vindt u aardige beschouwingen over de tilthoek in Nederland op de websites Siderea en Vuurtooren.

Plaatje ingestuurd door Rob vanuit IJsland – 65 graden N) (hartelijk dank, Rob!)

Denkend aan opslag

sonne-speichern_bannervan stroom ziet menigeen in gedachten rijen zware loodaccu’s met dikke koperen kabels met elkaar verbonden. Geen prettige gedachte. Zwavelzuur in de kelder, nee dankuwel. Zou het anders kunnen? Met de snode plannen van de minister in gedachten die er in feite op neerkomen dat als het aan hem en zijn fossiele vriendjes ligt uw zonnestroom straks buitengewoon onaantrekkelijk wordt gemaakt, gaat mijn aandacht stilletjes uit naar stroomopslag. Die minister met z’n slimme meter kan me wat! Er zijn buitengewoon interessante ontwikkelingen gaande in een land dat mijlenver op ons voorligt op het gebied van zonnestroom, namelijk Duitsland. Wat dacht u van een autonome woning? Niet zomer-winter energieneutraal, maar dag in-dag-uit energieneutraal. Daarvoor is opslag nodig van zonnestroom. Een aantal grote Duitse elektrotechniekbedrijven houden zich serieus bezig met opslagsystemen. Kijkt u eens op de website “Die Sonne Speichern“.

Zonnewokkels of wokkelzonnepanelen?

Een wel heel unieke hybride vorm van duurzame energieopwekking is onlangs in Kingston, Jamaica geplaatst: een 25 kWp zonnestroomsysteem gecombineerd met een 50 kW windenergiesysteem dat bestaat uit 50 units met een voetafdruk van precies een zonnepaneel met daarop steeds een verticale-as miniwindmolen. Het geheel van voetplaat en verticale-asmachine wordt een SolarMill genoemd. Op Jamaica is stroom heel duur want alle fossiele energie moet er ingevoerd worden. Zon en wind zijn daarentegen gratis en schone grondstoffen, dus daarmee gaat het Jamaicaanse energiebedrijf nu aan de slag. Als de installatie 25 jaar probleemloos draait heeft men 2 miljoen US dollar bespaard op brandstofkosten.  Komt dat zien!

bron: pv-magazine.com

842 megawattpiek aan zonnestroomvermogen

stond per 1 juli in ons land opgesteld, aldus gegevens van de Klimaatmonitor.  De Groene Courant houdt alles bij inclusief een fraaie landkaart van ons land waarin de hoeveelheid wattpiek per gemeente in fraaie kleuren wordt aangegeven. Mijn eigen gemeente (Leiden) komt er matig af (tussen 1000 en 2500 kWp). Hup, Leidenaars doe er eens wat aan!

bron: De Groene Courant

Superdag!

pv_output_germany_19_jul_2014Niet alleen bij ons is het zó zonnig en heet dat een van mijn omvormers aan warmtestuwing lijdt, maar ook elders in Europa is het superzomerweer.

Op zo’n moment kijk ik altjd met plezier even op de website van SMA-Duitsland, de fabrikant van de Sunny Boy omvormers. Daar werd vandaag om 13:00 uur naar schatting liefst 25,5 gigawatt zonnestroomvermogen opgewekt (top werd behaald rond 13:30 met 25,9 GW).. De hoeveelheid stroom die met dit vermogen wordt geproduceerd is evenveel als die van pak-em-beet vijftig kerncentrales van het Borssle type. Supergroen uiteraard, zonder emissies, fijnstof, NOx, zure regen, en zonder giftige langlevende radioactiviteit.

Goed spul, die zonnestroom ! zie SMA website

Een prestatiebeestje

delsolar_enecsys_16_07_2014Vandaag was mooi weer voorspeld met veel zon. Dat was een goede reden om het nieuwe koppeltje dat bestaat uit een 250Wp monokristallijn DelSolarpaneel gekoppeld aan de nieuwe Enecsys 240-60 MP micro-omvormer eens een productiedag lang nauwkeurig te volgen. Dat volgen doe ik met een Plugwise logging systeem omdat ik weet dat dat erg betrouwbaar is. Alleen zijn de meetintervallen wat aan de grote kant en wordt het topvermogen niet vastgelegd. Niet zo erg, want dat houdt de grafiek overzichtelijk.

In totaal werd er vandaag 1,2 kWh geproduceerd door dit koppeltje. De micro-omvormer is een vlot baasje; hij begint al met weinig spanning te produceren en gaat er heel lang mee door (op het moment van schrijven van dit blogje: 21:10 uur: 2W. Hij kan ook wel wat aan. Topvermogen werd geleverd rond 13.00 uur, ca 197W.

Kortom: dit ziet er heel goed uit en het belooft veel voor de rest van de zomer. een omvormer die van wanten weet met een paneel dat graag zon opslurpt en omzet in  stroom. Supergroen!

Paneel en omvormer geleverd door OpdeZon te Amsterdam – logging met Plugwise (plaatje vervaardigd via csv export naar Excel)

Een onduurzaam model?

minster_salderingsbeperking_03Een van de commentaren op het blogje van 13 juli over de snode plannetjes van onze minister van Economische Zaken kwam van Kjartan. Deze vindt dat wij onze zonnepanelen in een breder kader moeten zien. Daar is alles voor te zeggen, maar mensen kopen tegenwoordig geen zonnepanelen voor hun plezier maar om kosten te drukken zonder comfort in te leveren. Tien jaar geleden had je misschien nog mensen met een klimaatbril die investeerden met een horizon van 25 jaar, tegenwoordig zijn er echt andere krachten in het spel. Trouwens, hebben fossiele energieboeren een wijdere en groenere horizon dan hun klanten? Nu komen zonnepaneelbezitters ineens een  inhalige minister tegen die maar in drie boxen kan denken, namelijk box 1, box 2 en box 3 van de fiscus. Hij wil salderen beperken “omdat het hem te veel kost”, dat wil zeggen dat hij vindt dat mensen te veel besparen. Zonnepanelen zijn voor de minister erg nare dingen omdat ze, nadat ze eenmaal zijn gelegd, hem niets meer opleveren. Dus: voor de minister niks geen duurzaamheid maar de botte en onbuigzame bijl van de belastingheffing, “omdat het te veel kost”. Duurzaam is dit absoluut niet, maar meer het soort boer-met-kiespijnbeleid waarin opeenvolgende kabinetten op het gebied van duurzaamheid zo hebben uitgeblonken. Met als gevolg dat we anno 2014 een droevige 4% van onze elektriciteit duurzaam opwekken. En opschieten, ho maar. Let op: de baas van het huidige kabinet is trots op zijn uitspraak “windmolens draaien op subsidie”. Zo duurzaam is dit kabinet. Vandaar mijn wat zure reactie. O ja, en de minister lijft en passant op salderingsgebied de energieleveranciers in als handlangers met zijn dynamische tarieven.

Als het verdienmodel voor zonnepanelen er zo gaat uit zien als op het plaatje, wie gelooft er dan nog in zonnepanelen? Wat voor malle fratsen haalt de minister daarna uit? Kjartan, wat we nodig hebben is in Den Haag inderdaad een man of vrouw die buiten de box denkt, namelijk een minister voor Duurzame Energie, iemand met ballen.

De snode anti-salderingsplannetjes van de minister

minster_salderingsbeperking_01In het bericht van 3 juli j.l. maakte ik mij druk om de newspeak van de minister van Economische Zaken. Hij wil van het salderen af. Het kost hem teveel dat mensen geen energiebelasting betalen over zelf opgewekte zonnestroom. Let wel: supergroene zelf opgewekte stroom. Dat grote jongens, bijvoorbeeld  luchtvaartmaatschappijen met hun fossiele kerosine, helemaal geen energiebelasting betalen, dat deert de minister absoluut niet. U weet dus aan wiens kant hij staat.

In het bovenste plaatje ziet u de situatie op dit moment bij iemand die zonnepanelen heeft. In de maanden januari – maart, en oktober – december verbruikt hij netto stroom uit het net. In de maanden april tot en met september levert hij terug. Hij betaalt de rekening op jaarbasis waarbij hij de teruggeleverde stroom mag verrekenen met de afgenomen stroom. Heeft hij genoeg zonnepanelen, dan levert hij meer terug dan dat hij consumeert.  Zo iemand noem ik een ‘neggie’. De minister heeft een hartgrondige hekel aan neggies, want ze hebben volop stroom, zelfs stroom over en ze betalen geen energiebelasting. Foei, foei, foei. Dat het supergroene stroom is, zelf opgewekt en dat men er zelf voor geïnvesteerd heeft, is de minister worst.

minster_salderingsbeperking_02Op het onderste plaatje ziet u de globale uitwerking van de plannetjes van de minister. Men mag best terugleveren, graag zelfs vanwege het maatschappelijke nut, maar men krijgt geen cent voor de teruggeleverde stroom. Misschien een hondenfooi. Ik zit daar nog op te rekenen, maar veel is het niet, daar zorgen de minister en de energieboeren wel voor.

Hoe krijgt de minister dit voor elkaar? Met een paar slimme stapjes die op zich vooruitstrevend lijken, maar bij elkaar vormen ze een effectief en moorddadig  anti-zonnestroomwapen:

1. Uitrol van de slimme meter. De energieboeren weten met die meter precies wat de klant per maand verbruikt dan wel teruglevert. De minister is hyperenthousiast.

2. Maandelijkse facturering. Salderen gaat dan per maand, net als bij belminuten. Dit betekent dat men geen overschot door mag schuiven naar een volgende maand.

3. Dynamische tarieven. In de zomermaanden als iedereen zonnestroom terug in het net pompt is stroom heel goedkoop. Voor teruglevering krijgt men weinig of niets terug (dat is echte marktwerking!). In de wintermaanden is het omgekeerd. Dan wordt weinig zonnestroom teruggeverd vanwege het seizoen. Er moeten kolencentrales worden ingezet. Stroom is dan erg duur. Omdat er netto per maand door de klant niets wordt teruggeleverd, krijgt de zonnestroombezitter ook in de winter niets.

Dus: bij volledige implementatie van slimme meter, maandelijkse facturering en dynamische tarieven leveren zonnestroombezitters wel terug maar ze krijgen noch in de zomer, noch in de winter veel geld terug. Energiebelasting is uiteraard niet dynamisch, die hoeft niet te fluctueren met het seizoen en is niet onderhevig aan marktwerking.

“Ben ik niet aardig”, glimlacht de minister, “salderen blijft bestaan.” “Ben ik niet even groen en sta ik niet fantastisch pal voor de belangen van zonnestroom !” “Stem op mij en op mijn o-zo-groene partij!  U mag zelf het oordeel vellen. Begin in ieder geval met het weigeren van die mooie glimmende slimme meter waarover de minister zo vreselijk positief is.

Enecsys 240-60-MP in actie

enecsys_240_60_mpDe omvormer die u op het plaatje ziet is een Enecsys 240-60-MP micro-omvormer beschikbaar gesteld door de firma OpdeZon in Amsterdam. Dat is buitengewoon aardig van deze firma en daarom draait er zo nu en dan een banner van ze bovenaan deze website. Dat zijn mensen die heel veel vertrouwen hebben in hun product. En in mij, dankjewel!

De Enecsys M-240-60 MP is een keurig, klein, compact kastje (200 x 150 x 40 mm met een aluminium flens die 55 mm uitsteekt) in een rubberachtig jasje. Achterop zit een ledje dat aangeeft of het kastje iets doet. Dat ledje is erg prettig want anders is het maar raden. De plaatsing van het ledje op de achterkant van het omvormertje is niet zo gelukkig. Achterkanten zie je meestal niet. De DC connectors zijn MC4 chassisconnectors die geintegreerd zijn in de zijkant van de omvormer. De AC connector is van een fabrikant-eigen type, dus als u zo’n omvormer koopt bent u verplicht een AC aansluitkabel bij de fabrikant te kopen.

De Enecsys is bedoeld als micro-omvormer die samen met één paneel een team vormt. Ik ga het omvormertje uittesten met het 250Wp DelSolarpaneel dat ik begin juni heb geplaatst als vervanging van een defect  zonnepaneel uit 2001.

Zou deze omvormer samen met dat DelSolarpaneel een goed team vomen? We zullen zien. De specs van beide apparaten lijken elkaar goed aan te vullen. 250 Wp DelSolarpaneel: Open circuit voltage 37 V, maximum current 8,2 A. Enecsys omvormer: input 20-40 V, input current tussen 0,15 en 13,1 A. Het MPP ligt tussen 24 en 35 V, de output is maximaal 240W AC. De dimensionering lijkt dus goed. En… wat meetelt voor standalone toepassing: het omvormertje doet het meteen, zonder het verplichte aanmelden bij de fabrikant zoals bij de Power One Aurora het geval is. Deze Enecsys is dus een regelrechte concurrent van de Involar MAC 250. We zullen eens kijken hoe beide omvomertjes ten opzichte van elkaar presteren. Houd hiervoor de pagina micro-omvormers in de gaten.

Leverancier; OpdeZon in Amsterdam

Zonnepanelen voor Jan Modaal

greenem_berekeninggastblog, verzorgd door Aldina.

Jan Modaal met zijn doorsnee inkomen kan vandaag de dag zonder al te veel moeite ook die mooie energieopwekkende panelen op zijn dak plaatsen. Zonnepanelen worden steeds toegankelijker en betaalbaarder voor een doorsnee huishouden. Vooral de prijsverlagingen van zonnepanelen in de afgelopen drie jaar hebben hieraan bijgedragen.

Maar wat maakt zonnepanelen eigenlijk zo aantrekkelijk? We weten allemaal dat zonnepanelen zonlicht in elektriciteit omzetten en dat het een milieuvriendelijke manier van stroom opwekken is, maar er is iets wat nog veel belangrijker is, namelijk: “Wat gaat het kosten en wat levert het op?”.

Laten we zeggen dat familie Dijk besloten heeft 11 zonnepanelen (van 250 Wp per paneel) aan te schaffen. Hun dak is ongeveer 38m2 en is op het zuidoosten gericht. Ze verbruiken jaarlijks 3.000 kWh en willen nu overstappen naar groene stroom.

De investering zal tussen de 4.150 tot 5.300 euro bedragen en dat is dan inclusief aanschaf, installatie en alle benodigde werkzaamheden. De zonnepanelen zouden onder perfecte omstandigheden 2.750 kWh per jaar opleveren, maar aangezien Nederland niet de optimale weersomstandigheden heeft wordt er een correctie toegepast en nu leveren ze 2.186 kWh op. De elektriciteitsprijs per kWh bedraagt €0.24, waardoor familie Dijk in het eerste jaar 525 euro op de energierekening bespaart. Het rendement in het eerste jaar is dan 11%. De omvormer zal door familie Dijk in jaar 13 ongeveer vervangen moeten worden. De verwachtte levensduur van het systeem is 25 jaar en over de loop van deze levensduur zou dit systeem familie Dijk zelfs 15.000 euro netto opleveren.
Daarnaast kan familie Dijk de betaalde BTW terugvorderen. Voor een standaard systeem kan een teruggave tot ruim 1.000 euro oplopen!
Over de gastblogster: Aldina is werkzaam bij Greenem.nl. Deze website is opgericht in 2010, en heeft inmiddels vele tienduizenden consumenten geholpen bij het verduurzamen van hun leven. Een van de tools om dit mee te doen is door de dakscan. Hiermee zie je binnen twee minuten hoeveel zonnepanelen er op je dak zouden passen.