Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Position paper E&Y over energiebelasting in opdracht van Essent

We leven in een wonderlijke wereld. Afgelopen donderdag (15 juni 2017) presenteerde de energieproducent Essent een position paper geschreven door medewerkers van Ernst & Young  Belastingadviseurs, over de geschiedenis en de effectiviteit van de Regulerende Energiebelasting.

Zoiets verwacht je niet van een energieboer.

Zaak is dat de consument sinds 1996 is opgezadeld met een toenemende en buitenproportionele hoeveelheid belasting op energie, en dat terwijl de kale energieprijzen de laatste paar jaar omlaag zijn gegaan. Deze energiebelasting was oorspronkelijk bedoeld om energiebesparende maatregelen te subsidiēren, maar al heel gauw werd de opbrengst in zijn geheel in het grote hongerige gat van de Rijksbegroting gestort. Intussen werd de noodzaak tot energietransitie steeds groter, en om die te versnellen is weer een andere belasting (pardon: heffing) bedacht: de ODE, en ook die wordt weer netjes in zijn geheel door de brave consument opgehoest. Dat wekt dikke wrevel op bij dezelfde consument. Het wordt allemaal erger gemaakt doordat het ministerie van Economische Zaken particulieren die energiebesparende maatregelen nemen eerder ziet als belastingontduikers dan als redders van het klimaat. Minister Kamp zegt gewoon dat de salderingsregeling hem te veel belastingopbrengst kost en dat hij daarom aan die regeling morrelt.

Het deugt gewoon niet, en dat is kennelijk zelfs bij Essent doorgedrongen.

Daar komt bij dat de energiebelasting voor bedrijven stukken minder is dan voor particulieren en dat de energiebelasting degressief is, dat wil zeggen dat hoe meer een bedrijf verbruikt hoe lager de energiebelasting is. Hele grote energievreters genieten zelfs vrijstelling van energiebelasting. Milieuschade door CO2- en andere uitstoot, dan wel afval telt niet mee. Dat is bepaald geen stimulans om energie te besparen, laat staan zelf op te wekken. Waarom zou je bij een superlage grootverbruikers kilowattuurprijs dure zonnepanelen op je fabrieksdak leggen, zelfs met SDE+ subsidie? Dat de directeur van de NS zich op de wieken van een windmolen laat rondsleuren is ordinaire window dressing en bespaart helemaal niets aan energie. De NS wekt zelf geen elektriciteit voor haar treinbedrijf op. Natuurlijk niet want er is nauwelijks een fiscale stimulans. Het bedrijfsleven is geinteresseerd in kostenbesparing en in een groene uitstraling (en de NS heeft de handen al vol met het redelijk op tijd laten rijden van treinen).

Alle grote wind- en zonneparken worden gesubsidieerd met geld uit de ODE pot (de SDE+ subsidies) en wellicht een beetje uit reclamebudgetten. Dank u wel, consument. Diezelfde consument krijgt voor zijn pogingen tot CO2 uitstoot reductie helemaal niks, en op zijn hoogst een hondenfooi voor een isolatiemaatregel plus een snauw van de politici op Economische Zaken. Dat wekt nog meer wrevel.

E&Y nemen waar dat de particulier verdomd goed inziet dat elke bespaarde kilowattuur en kubieke meter gas hem een smak geld bespaart en dat men daarom energiebesparende maatregelen neemt. Als dit ook voor bedrijven zou gelden, zou de energietransitie een heel stuk rapper gaan dan het slakkentempo van het moment. Kunnen belastingmaatregelen daarbij helpen? E&Y denken van wel. Ze doen voorstellen voor een energiebelasting 2.0, zeg nieuwe stijl, waarbij de hoeveelheid CO2 uitstoot bij energieopwekkig maatgevend zou moeten zijn voor de hoogte van de belasting

Al met al is het &Y rapport een leuke eye opener en legt het de vinger op zwakke plekken van het huidige energiebelasting regime. Als zelfs Essent vindt dat daar verandering in moet komen, is er écht iets aan de hand.

U kunt het Ernst&Young rapport, “Energiebelasting 2.0:  de ideale impuls voor een rechtvaardige energietransitie” downloaden vanaf de Essent pagina

  • AEO

    De overheid en energiebelasting! Ik heb altijd geloofd dat het verhaal van Ali Baba met zijn 40 rovers een sprookje was. Helaas is de werkelijkheid wel anders, want deze boevenbende bestaat wel degelijk! Het enige verschil is de locatie, want ze blijken in Den Haag te wonen.
    Wat echter wel een sprookje is, dat is het idee dat de overheid het beste met ons voor heeft. Dat hoort namelijk de taak van de overheid te zijn, dat wij inwoners in Nederland een redelijk bestaan hebben. In werkelijkheid interesseert het de overheid helemaal geen zier of de bevolking een goed bestaan heeft. We kunnen dat ook weer zien met het geklungel bij de formatie van een nieuw kabinet!
    Het landsbelang? Aan me hoela! Het gaat om eigenbelang en eer en macht, meer niet. De democratie waar men zo hoog van opgeeft, die bestaat alleen nog maar in naam, want de vrijheid van meningsuiting bestaat in de praktijk alleen nog maar op papier. Dat is overigens ook de tendens in heel West Europa. Zolang men zich politiek correct uit gaat het nog wel, maar zodra je eens echt de waarheid zegt, dan kan je zelfs voor het gerecht worden gedaagd!
    En Henk Kamp, ik ben bang dat hij bij een nieuw kabinet gewoon met zijn verwoestende beleid kan doorgaan. Jammer voor al die goede burgers, die met hun zonnepanelen zo goed bezig zijn voor het milieu. Zij hebben fors geïnvesteerd in zonnepanelen om hun steentje bij te dragen aan een beter milieu, maar straks komt Henk Kamp met een grijns op zijn gezicht hen gewoon bestelen. Maar wij, gewone burgers mogen niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie! Onze overheid zou een goed synoniem zijn voor onbetrouwbaarheid, neem als voorbeeld de “tijdelijke” extra belasting op benzine, het kwartje van Kok. Deze oplichter heeft heel Nederland belazerd, met als gevolg dat iedereen in de nabijheid van de grens in Duitsland of België gaat tanken. Want dat is nu precies het verschil van dat kwartje van Kok! Ik kijk maar weer eens op marktplaats om nog maar een paar extra zonnepaneeltjes te scoren.