Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Proefballon of inkoppertje?

Vanochtend verscheen het opmerkelijke bericht dat een coalitie bestaande uit de brancheorganisatie Uneto-VNI, cv-ketelfabrikanten, milieuorganisaties en een deel van de energiesector, vandaag een manifest afgeeft aan Diederik Samsom (Energieakkoord-2) waarin men pleit voor het uitfaseren vanaf 2021 van de klassieke gasgestookte cv ketel.

Dat is toch echt opmerkelijk. Of zit er een (gas) luchtje aan?

Nee en ja als u het mij vraagt. De energietransitie kan wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Als je echter écht compleet van het gas af wil moet je niet aankomen met hybride systemen, maar voluit gaan voor de elektrische warmtepomp en elektrisch koken. Dit verklaart het enthousiasme van Uneto-VINi en de installateurs: men gaat voor twee keer bingo, namelijk de eerste keer in 2021 om naast de bestaande cv installatie een hybride warmtepompje bij te plaatsen om dan in, zeg pakweg 9 jaar, in 2030, het hele spul nogmaals te vervangen, maar dan door een compleet gasloze, elektrische wearmtepomp. Plenty werk aan de winkel en verdienen maar. Als ik installateur was zou ik ook wildenthousiast meedoen.

Vandaar ook dat in het bericht staat: “een deel van de energiesector”. Ik kan me goed vorostellen dat netbeheerders een hartverzakking krijgen van het idee van een te snelle transitie. Een warmtepomp slurpt dan wel geen gas, maar wel stroom. Een die stroom moet ergens vandaan komen. Transport dus. Nu is de netbeheerder-sector heel hard aan het studeren op inrichting van het elektriciteits distributienetwerk tijdens en na de energietransitie, maar men is op dit moment nog volop in de studiefase en nog lang niet in de uitvoeringsfase. Er zijn nogal wat onzekerheden op het moment.

En dan de consumenten: die moeten worden overgehaald om voor veel geld eerst een hulp-warmtepompje aan te schaffen en om daarna het hele spul weer te vervangen door een complete warmtepompinstallatie. Als ik consument met boerenverstand was (en ik reken mijzelf tot deze groep), heb ik de neiging om in de ‘wachtstand’ te gaan ofwel de kat uit de boom te gaan zitten kijken. Er zit immers een pittig prijskaartje aan het enthousiasme van de dames en heren manifestanten. En elke zuurverdiende euro kan maar één keer voor een goed doel worden uitgegeven. En ik kan me goed herinneren dat de bracheorganisatie in 2012 ook wildenthousiast was over de ‘toverketel‘ (mini-WKK). Die lui zijn altijd wildenthousiast!

Wat is er op tegen om het gas in één klap af te schaffen? Men vermijdt dan dubbele kosten. Het zou prettig zijn om het verhoogde stroomverbruik na een Big Bang te kunnen opvangen met (extra) zonnepanelen. Hier in Leiden is de gemeente nog lang niet zo ver om zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht toe te staan, Niet eens vervanging van oude panelen geinstalleerd in de periode voor dat het beschermde stadsgezicht werd ingesteld (zie blogpost 14 maart j.l.). Laat ik volstaan met te constateren dat wethouders, gemeenteraad en ambtenaren hier 25 jaar achterlopen. De druk op gemeenten om dit soort archaïsche regelingen te veranderen neemt tijdens de energietransitie alleen maar toe.

Het lijkt mij erg zinvol om sowieso tot 2021 veel extra aandacht te besteden aan woningisolatie. Hoe beter de schil des te kleiner het vermogen van de warmtepomp straks hoeft te zijn. En pas in 2021 is mijn cv ketel écht aan vervanging toe. Tot die tijd: pappen, nathouden en druk op mijn slaperige gemeente uitoefenen

bericht in nu.nl: brede coalitie wil in drie jaar af van klassieke cv-ketel