Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Retteketet!! …… en nu de muziek!

De heer Nijpels was gisteren weer eens op z’n best bij de presentatie van het Klimaatakkoord. De hoofdlijnen werden energiek en met bravoure uiteengezet, en er werd stilletjes bij gezegd dat de hoofdlijnen aan een aantal tafels nog lang niet waren uitgewerkt. Dat de (m.i. uiterst magere) doelstellingen voor 2020 van het Nationale Energieakkoord, waarvan de heer Nijpels de ‘hoofddborger’ is, bij lange na niet worden gehaald, daar werd niet over gerept. Meneer Samsom beweerde in Nieuwsuur opgewekt aan dat het gedeelte ‘Bebouwde Omgeving’ de huishoudens eigenlijk niets gaat kosten, ja zelfs voordeel oplevert. Dat voordeel is wel immaterieel zoals een comfortabel woninkje. Retteketet, meneer Samsom!

Maar toch: we hebben een bak ambities om U tegen te zeggen, met een vette hoofdletter! 49% CO2 emissiereductie in 2030, o.a. te bereiken in de elektriciteitsproductie met 21 tot 23 megawattpiek aan zonnepanelen in 2030. Patsboem! Haast niet voor te stellen. Extra windparken op zee en veel windenergie erbij op land. Er gaat geschiedenis worden geschreven.

Dat heeft consequenties voor alles en iedereen. De rekening komt bij de burger te liggen, of je je nu linksom wentelt of rechtsom. Period.

Over de bebouwde omgeving: er moet 3,4 megaton CO2 uitstoot worden bespaard. Men voorziet dat in 2030 ruim een kwart van de woningen zonder aardgas wordt verwarmd en zonder extra uitstoot van CO2. Een gigantische operatie.

Als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de hele opzet deze zomer heeft doorgerekend kunnen er concrete voorstellen worden besproken in de Tweede Kamer en kan vanaf 1 januari 2019 worden begonnen met uitvoering. Dan pas gaat er muziek spelen, en we weten nu nog niet welke instrumenten er zijn en hoe ze klinken. Gevolg: relaxen, pilsje opentrekken, lekker het vliegtuig nemen voor een lange vakantie naar Bali, kortom zeker niet investeren en afwachten maar. Plotseling is het muisstil bij zonne-energiecooperaties: vrijwilligersorganisaties die zulke leuke plannetjes hadden met postcoderozen. Muisstil zou ik ook zijn want de investeringszekerheid is afgenomen tot 0%  En dan moeten na 2020 de gemeenten nog in actie komen. Mijn ervaring met gemeenten is dat men niet erg reactief is, om het eens heel zachtjes uit te drukken. Het wordt me wat, maar saai zal het muziekstuk zeker niet zijn.

bronnen: SolarMagazine