Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

See you in 2023 (2)

In zijn brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de salderingssystematiek van aan het door zonnepanelen van particulieren aan het net teruggeleverde stroom noemt de minister 5 varianten die, gezien vanuit de optiek van Jan-de-consument-met-zonnepaneeltjes variëren van zeer gunstig (de huidige regeling) tot zeer ongunstig (variant D, helemaal afschaften dat gedoe). Aan welke variant geeft de minister de voorkeur en wat levert dat op voor Jan-de-consument-met-zonnepaneeltjes?

Als raspoliticus zegt de minister natuurlijk helemaal niks. Immers, bij politici is alles altijd bespreekbaar. Verder is de minister op dit moment decommissionair dus mág hij geen belangrijke dingen zeggen. Ik moet dus aan ‘Kampologie’ doen om in te schatten wat de minister het liefste zou willen. Daar zijn aanwijzingen voor. In de eerste plats staat de minister bekend als een gierige kruidenier en inhalige adjunct-schatkistbeheerder. Immers, hij ziet mensen met zonnepanelen als lastige, verkapte belastingontduikers. Maar er is meer. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat varianten A en A1 niet leiden tot een toekomstbestendige, kostenefficiënte regeling. Met andere woorden: die kunnen we ministerieel wegstrepen. Laten A en A1 nu juist zijn het gewoon onveranderd handhaven van de huidige salderingsregelingen en het handhaven van het fiscale aspect van de de huidige regeling.

Blijven over varianten B (salderen begrenzen), C (terugleversubsidie) en D (afschaffen en investeringssubsidie ervoor in de plaats). Aangezien het voorstellen van variant D op een enorme weerstand bij particulieren kan rekenen met een kopersstaking, blijven variant B en C over. B is volgens de minister het minst stuurbaar. Voor een politicus doet dat zeer: hij wil graag aan de touwtjes trekken. Houden we variant C over: de terugleversubsidie. Een prachtig instrument voor de minister want hij kan naar behoeven de hoogte van de subsidie veranderen, of de subsidie afschaffen wegens geldgebrek. Een regeling die in het verleden heeft geleid tot de term “wipkipbeleid”. Ik verdenk de minister van wipkipneigingen. Ik kan me dat soort taferelen nog herinneren toen de heer Geel een soort minister van Milieu zonder ministerie was.

In ieder geval: reken er op dat de zonnepaneelbezitter in variant C in ieder geval minder snel terugverdient dan bij ongewijzigde salderingsregeling.Hierom denk ik dat het handig is om nu nog pijlsnel zonnepanelen te laten installeren als u er geen heeft. Immers: tot 2023 blijft de huidige, gunstige regeling in stand. En in 2023 zit er een andere minister op het Haagse pluche dan de huidige.

Tot slot::

De minister schijft aan het eind van zijn brief fijntjes: “Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten”. Ziet u hem? De slimme meter is dus noodzakelijk om zonnestroombezitters te kunnen afknijpen. Houd dat in gedachten als de netbeheerder juichend aankondigt een o, zo mooie glimmende slimme meter bij u te komen plaatsen. Slim voor hem en de minister, minder slim, op het domme af, voor de zonnepaneelbezitter.

documenten:

Kamerbrief over de Salderingsregeling dd. 12 juli 2017

ECN rapport:bij het Kamerstuk:

De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties