Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Terugleveren in donkere tijden

In zo’n periode als de afgelopen week dat de zon niet ophield te schijnen vraag je je af hoeveel men in het najaar, winter en het vroege  voorjaar teruglevert aan het net. Is dat verwaarloosbaar? Is dat weinig? Hoeveel eigenlijk?

Met een ferrarismeter zijn deze vragen niet goed te beantwoorden. Met een slimme meter wel. Die registreert genadeloos elk kilowattuurtje dat passeert, en de richting van passage. Verder beschik ik over bruto productiegegevens van m’n zonnepanelen.

Bijgaand grafiekje geeft de percentages per maand weer in het afgelopen half jaar van de zonnestroomproductie die linea recta via de slimme meter terug het net in is gestroomd. Het gaat om onverwacht grote hoeveelheden. Zelfs in december en januari gaat nog altijd meer dan 10% van de opgewekte zonnestroom terug het net in.

Dat terugleveren is heel prettig, maar het geeft ook te denken, straks als de salderingsregeling wordt afgeknepen. Dat gaat de zonnepaneelbezitter erg veel geld schelen. Wat is het signaal dat de huidige “groene” regering afgeeft door de salderingsregeling te beperken en intussen aandelen te kopen nota bene in een luchtvaartmaatschappij?