Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Verander maar gauw in een dwergje (2)

Ik las zojuist de eerste reacties op het rapport van de rekenmeesters CPB en PBL over het concept-Klimaatakkoord, en mijn vermoeden dat het business as usual zou zijn, lijkt dik bewaarheid. Als de industrie, zoals de regering dat voorstaat, uit de wind wordt gehouden dan zouden de gewone huishoudens pakweg 1,5% van hun inkomen kunnen inleveren. De kosten lijken dus weer eens neergelegd bij de burger terwijl de bedrijven de baten opstrijken. Zo ging dat de afgelopen 50 jaar en dat heeft geleid tot een ongelooflijke onevenredigheid van lasten. Het idee om een CO2 heffing inĀ  het leven te roepen lijkt hierdoor een breed draagvlak te krjgen onder de huishoudens, Eenverdieners, uitkeringstrekkers en lagere inkomens voorop want die moeten het meeste inleveren – ook geheel volgens de traditieĀ  De echo zal klinken volgende week, tijdens de Eerste Kamerverkiezinigen.

Het lullige is echter dat, ongeacht wat er wordt besloten en ongeacht of er een links, rechts, centrum-iets of rechts- dan wel links-radicaal kabinet aan het roer jengelt: Jantje modaal de kar moet trekken en blljven trekken. Jantje kan er het beste voor zorgen een energie- en CO2 dwergje te zijn.

In Den Haag kan het politieke gekakel op volle sterkte losbarsten. Succes, dames en heren!

Trouw: Klimaatakkoord scoort een onvoldoende
Volkskrant: Planbureau: klimaatbeleid kost Nederlander 1,5 procent inkomensgroei tot 2030
Telegraaf: Klimaatplannen raken burger