Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Vereniging Eigen Huis somber over gevolgen regeringsakkoord

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaan huishoudens, als de plannetjes in het regeringsakkoord werkelijkheid worden, flink meer energiebelasting betalen. Let op: VEH zegt: meer energiebelasting. Die belasting komt bovenop tariefsverhogingen, hogere prijzen voor gas en (waarschijnlijk) lagere prijzen voor elektriciteit. Met de belastingopbrengst wil Rutte een stokpaardje aanjagen: de industrie betalen om CO2 onder de grond te stoppen. Dat moeten u en ik gaan betalen? Compleet mesjogge, maar dat terzijde. Verder gaat de belastingteruggave per aansluiting omlaag en, wat VEH niet meldt, mogen de elektriciteitsleveranciers zelf bepalen hoe goed en hoe dynamisch men teruggeleverde zonnestroom gaat waarderen. Resultaat: triple whammy. Een en ander zal sterk afhangen van de scherpte van de winters en ook van de prijs die een vat olie kost op de vrije wereldmarkt, want op dit punt gaat de wereld, verkwistend als we zijn, langzamerhand tegen een tekort (aan olie) aanlopen. De overschotten van de afgelopen jaren zijn aardig weggewerkt. Kortom er gaat een heleboel gebeuren, waarvan een deel sluipenderwijs. Dat laatste is in mijn optiek weer een van die trucjes waarin de afgelopen kabinetten zo goed waren: de kikker langzaam aan de kook brengen, dan merkt hij het niet.

Omdat de salderingsregeling op de schop gaat en er in ieder geval iets soberders voor in de plaats komt is dat volgens VEH geen stimulans om zonnepanelen te kopen.

Mijn idee is toch ietsje anders. In de eerst plaats is investeren in je eigen zonnepanelen altijd goed. De energieconsumptie loopt terug en dus ook de hoogte van de belasting op energie die je moet betalen op dat kleine beetje energie dat je nog nodig hebt. In de tweede plaats kan je gaan denken aan een situatie waarbij de gasaansluiting vervalt (dat scheelt een heleboel energiebelasting en een smak vastrecht), en in de derde plaats maken zonnepanelen de exploitatie van kolencentrales een stuk minder rendabel. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu, zonnepanelen zijn clean.

Bericht VEH: Energienota hard omhoog door belastingstijgingen