Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

We leveren nogal royaal terug aan het net (2)

Ik bedacht me dat een maatregel om terugleveren van overschot zonnestroom te beteugelen zou kunnen zijn om in de zomer de warme maaltijd voortaan ’s middags te bereiden. Rond het middaguur piekt de teruglevering en maakt een inductiekookplaat maximaal gebruik van aanwezige zonnestroom. Mensen die geen zonneboiler hebben kunnen een elektrische boiler of, beter, warmtepompboiler nemen om overdag overschot aan elektrisch zonnestroomvermogen om te zetten in heet water. Neem een extra groot vooraardvat en isoleer dat vat heel erg goed.

Een ander idee is om een aantal zonnepanelen te verkopen. Waarom zou je als particulier zonnepanelen hebben als het overschot niets meer oplevert? Waarom zou je dan terugleveren? Maar wellicht is dat te ver vooruit gekeken. Mijn paneeltje blijven tot minstens 2025 op het dak. En ik houd de ontwikkelingen in accu-opslag achter de meter in de gaten, bijvoorbeeld op het voortreffelijke Installatiejounaal.